Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1041) z dnia 01.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie Wykazu podatników VAT (białej listy)
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista). Zapłata na rachunek nieznajdujący się na białej liście może od 1 stycznia 2020 (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Wyposażenie samochodów osobowych a PIT/CIT
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z pytaniem, czy nakłady na zakup wyposażenia do samochodów osobowych (np. montaż nawigacji, czujników cofania czy instalacji gazowej) (...)
str. 7
2.2.
Sprzedaż bonów a przychód podatkowy
Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania sprzedaży bonów dla celów VAT. Pisaliśmy o tym m.in. w BI nr 17 z 10 czerwca (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT i PIT związane z ochroną środowiska
W Dzienniku Ustaw z 8 listopada 2019 r., pod poz. 2166, opublikowano ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony (...)
str. 9
2.
Zmieniono wzór informacji dotyczącej podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (CIT/NZI)
W Dzienniku Ustaw z 12 listopada 2019 r., pod poz. 2186, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające (...)
str. 10
3.
Zmiany w CIT dotyczące skutków połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych
W Dzienniku Ustaw z 15 listopada 2019 r., pod poz. 2217, opublikowano ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczenie transakcji przekraczających 15.000 zł w świetle zmian przepisów
W bieżącym roku uchwalono przepisy, które w sposób szczególny regulują zasady rozliczania transakcji/faktur o wartości przekraczającej 15.000 zł - dla celów VAT, podatku dochodowego oraz (...)
str. 11
1.1.
Wartość transakcji przekraczająca 15.000 zł a CIT/PIT - w 2020 r.
Podstawa prawna Zgodnie art. 15d ustawy o PDOP i art. 22p ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2020 r. nie będzie się zaliczało do kosztów (...)
str. 11
1.2.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy - od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnik (nabywca towaru lub usługi) będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą będącym podatnikiem VAT (...)
str. 16
1.3.
Limit 15.000 zł a mechanizm podzielonej płatności
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy, którzy dokonują płatności za nabyte towary lub usługi (wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) udokumentowane fakturą, (...)
str. 16
2.
Zakup i wynajem nieruchomości mieszkalnej w ramach działalności gospodarczej - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze nabywają niekiedy nieruchomości mieszkalne (tj. budynki/lokale mieszkalne wraz z gruntem), w celu ich wynajmu. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z zakupem (...)
str. 17
2.1.
Rozliczenie zakupu i wynajmu nieruchomości dla celów VAT
Opodatkowanie wynajmu nieruchomości mieszkalnych Zasadniczo usługi najmu podlegają opodatkowaniu według stawki 23%. W niektórych jednak przypadkach taki wynajem może korzystać ze zwolnienia z VAT - (...)
str. 17
2.2.
Zakup i wynajem nieruchomości a CIT/PIT
Rozliczenie wydatków na zakup nieruchomości mieszkalnej Dla celów podatku dochodowego budynek (lokal) mieszkalny, nabyty na potrzeby wynajmu, stanowi z reguły środek trwały, o ile oczywiście (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali mieszkalnych
Nieruchomości nabyte w celu ich wynajmu mogą stanowić dla celów bilansowych inwestycje w nieruchomości lub środki trwałe. O stosownej kwalifikacji decyduje sposób ich wykorzystania oraz (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Kasy on-line w działalności gastronomicznej od 1 lipca 2020 r. - interpretacja KIS
Podatnik prowadzący punkt sprzedaży (sklepik szkolny), w którym sprzedawane są wyroby gastronomiczne, świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej. Od 1 lipca 2020 (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę stosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku zapłaty należności wynikających z wystawianych przez kontrahentów faktur pro forma? Tak. Od 1 (...)
str. 25
2.2.
Zasady wystawiania faktur do sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej od 1 stycznia 2020 r.
Stacja paliw ewidencjonuje w kasie rejestrującej całość sprzedaży - zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdorazowo klient pytany jest, czy (...)
str. 26
2.3.
Sprzedaż budynku - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem w styczniu 2014 r. budynek (halę) i odliczyłem VAT od zakupu. Postanowiłem go obecnie sprzedać. (...)
str. 28
2.4.
Naprawa sprzętu a prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi naprawy sprzętu AGD. W celu wykonywania tych usług zakupuję części. Czy w wystawionej fakturze, w pozycji "nazwa (rodzaj) towaru (...)
str. 29
2.5.
Zatrzymanie należności przy braku świadczenia usługi hotelowej a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi hotelowe. Część pokoi oferuję po niższych cenach - nie ma jednak wówczas możliwości anulowania rezerwacji. Jeżeli klient nie skorzysta (...)
str. 31
2.6.
Błędne ustalenie wstępnego wskaźnika proporcji - skutki VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję zarówno czynności zwolnione, jak i opodatkowane VAT. W przypadku braku możliwości przypisania zakupu towaru/usługi do konkretnych czynności, VAT odliczam na (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kwoty wypłacone klientowi mimo uznania reklamacji za niezasadną a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Kwoty wypłacone klientom, mimo uznania reklamacji za niezasadną, to koszty reprezentacji, niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mają bowiem na celu kreowanie wizerunku, prestiżu podatnika. (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu członka zarządu spółki z o.o. w kosztach podatkowych spółki
Na potrzeby działalności gospodarczej spółki z o.o. wykorzystywany jest prywatny samochód osobowy członka zarządu tej spółki; dla tego samochodu nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, (...)
str. 36
2.2.
Zakup ubezpieczenia od zagranicznego ubezpieczyciela a podatek u źródła
Spółka z o.o. zawarła z krajowym leasingodawcą umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Wykupiła również dobrowolne ubezpieczenie GAP. Na polisie tej jako ubezpieczyciel udzielający ochrony jest (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na noclegi pracowników
Spółka zatrudnia pracowników z innych miejscowości. W związku z tym ponosi wydatki na najem mieszkań, w miejscowości, w której znajduje się jej siedziba oraz miejsce (...)
str. 40
3.2.
Wniesienie aportu do spółki jawnej a przychód podatkowy
Spółka z o.o. zamierza wnieść do spółki jawnej aport, w postaci towarów handlowych. Czy w związku z tym aportem po stronie spółki z o.o. powstanie (...)
str. 41
3.3.
Zawiadomienie o ustalaniu podatkowych różnic kursowych tzw. metodą rachunkową
Spółka z o.o. zamierza w 2020 r. rozliczać podatkowe różnice kursowe tzw. metodą rachunkową (obecnie różnice te rozlicza według przepisów podatkowych). W jaki sposób spółka (...)
str. 41
3.4.
Renty wypłacone w związku z wypadkami przy pracy - skutki w CIT
Czy zwrot byłym pracownikom kosztów leczenia oraz wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będących skutkiem wypadków przy pracy (wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego), stanowią dla (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwolnienie z PIT w przypadku ukończenia przez pracownika 26. roku życia - interpretacja KIS
Przychody "młodych" pracowników otrzymane do 26-tych urodzin (włącznie z dniem urodzin) mogą korzystać ze zwolnienia z PIT, natomiast otrzymane po tym dniu - podlegają opodatkowaniu. (...)
str. 43
2.
Spis z natury na koniec roku podatkowego u podatników prowadzących PKPiR
Regulacje nakładające obowiązek sporządzenia spisu z natury Sporządzenie spisu z natury na koniec roku podatkowego (remanentu końcowego) przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zmiana formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany w 2020 r.
W lipcu br. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej (usługi budowlane) opodatkowanej podatkiem liniowym. Czy od stycznia 2020 r. będę mógł zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany (...)
str. 48
3.2.
Czy do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej potrzebny jest audyt energetyczny?
W rozliczeniu za 2019 r. zamierzamy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Czy aby można było odliczyć wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, należy mieć przeprowadzony i udokumentowany (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup samochodu osobowego z zamiarem jego wykorzystywania w okresie krótszym niż 12 miesięcy - interpretacja KIS
Podatnik może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabycie samochodu osobowego, o ile został on nabyty z zamiarem jego wykorzystywania w prowadzonej działalności (...)
str. 51
2.
Poleasingowy wykup samochodu osobowego
Spółka dokonała wykupu samochodu osobowego dotychczas używanego na podstawie umowy leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego. Samochód na dzień wykupu dla celów rachunkowych (...)
str. 53
2.1.
Rozliczenie wykupu pojazdu dla celów podatku dochodowego
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, wykup przedmiotu umowy leasingu operacyjnego rozlicza się na ogólnych zasadach dotyczących nabycia rzeczowych składników majątku. Oznacza to, że (...)
str. 53
2.2.
Wykup pojazdu z leasingu - ujęcie bilansowe
W przypadku przedstawionym w pytaniu mamy do czynienia z wykupem przedmiotu leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego. W efekcie przez okres trwania umowy (...)
str. 55
3.
Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłaty roczne - ujęcie bilansowe i podatkowe
Jednostka zakupiła od gminy prawo wieczystego użytkowania gruntów, uiszczając pierwszą opłatę. Dodatkowo poniosła koszty opłat notarialnych. Obecnie otrzymała fakturę za opłatę roczną. Jak ustalić stawkę (...)
str. 56
3.1.
Podstawa prawna nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu
Prawo wieczystego użytkowania gruntu może zostać nabyte na rynku pierwotnym, czyli od właściwego organu reprezentującego właściciela nieruchomości lub na rynku wtórnym. W pierwszym przypadku, zgodnie (...)
str. 56
3.2.
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych
Pierwsza opłata stanowi składową wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu i jest odnoszona w koszty bilansowe poprzez odpisy amortyzacyjne. Prawo użytkowania wieczystego gruntu może bowiem (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia osób wykonujących umowę zlecenia
Jednoosobowa spółka z o.o. zatrudnia kilka osób na podstawie umowy zlecenia. W każdym miesiącu zleceniobiorcy uzyskują wynagrodzenie w kwocie wyższej od minimalnego. Z uwagi na (...)
str. 58
2.
Wykazanie w ZUS RSA nieobecności pracownika w pracy
Pracownik przez kilka dni w listopadzie 2019 r. był nieobecny w pracy. Do końca listopada br. nie usprawiedliwił swojej nieobecności. W jaki sposób okres jego (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozwiązanie i zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu spółdzielni
1) Jesteśmy spółdzielnią spożywców. Prezes zarządu spółdzielni jest powołany na to stanowisko na mocy uchwały rady nadzorczej, ponadto spółdzielnia zatrudnia go na podstawie umowy o (...)
str. 61
2.
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2020 r.
W zakładzie leczniczym zatrudniamy różne grupy pracowników, w tym pielęgniarki i lekarzy. Większość z nich świadczy pracę na pełny etat. Ich normy czasu pracy są (...)
str. 63
3.
Pierwszy urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na część etatu
W grudniu 2019 r. pracownik zatrudniony na 1/4 etatu nabędzie prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności. Czy z uwagi na to, że będzie to (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wydanie dostawcy towarów w związku z ich reklamacją
W jaki sposób należy dokumentować oraz ewidencjonować zwrot towarów do dostawcy w celu przeprowadzenia ich oględzin związanych z postępowaniem reklamacyjnym? Jak następnie ująć w księgach (...)
str. 66
2.
Darowizna pieniężna przekazana na rzecz fundacji
Spółka jawna prowadząca księgi rachunkowe przekazała przelewem bankowym darowiznę pieniężną na rzecz fundacji. W ciężar jakich kosztów należy dokonać jej księgowania? Czy są to koszty (...)
str. 68
3.
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Jako spółka jawna prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną towarów. Spotykamy się z różnymi promocjami, które zachęcają nas do dokonywania zakupu towarów od dostawców, np.: 1) (...)
str. 69
4.
Zasady amortyzacji nieruchomości użytkowanych przez jednostkę na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania
Jesteśmy spółką z o.o. W ubiegłym roku przejęliśmy aportem od gminy (100% udziałów) Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK), majątek trwały ZBK, należności i zobowiązania. Gmina - (...)
str. 71
5.
Zakup mieszkania na licytacji komorniczej przez spółdzielnię mieszkaniową
Spółdzielnia mieszkaniowa zakupiła mieszkanie (spółdzielcze własnościowe) na licytacji komorniczej, z uwagi na fakt, że członek spółdzielni był wieloletnim dłużnikiem, a licytacje komornicze były bezskuteczne. Wydatek (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.