Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1038) z dnia 01.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zgoda UE na odliczanie 50% VAT od wydatków na samochody do końca 2022 r.
Na mocy decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2013/805/UE, Polska została upoważniona, do dnia 31 grudnia 2016 r., do ograniczenia do wysokości 50% prawa do odliczania (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki PIT
Od 1 października 2019 r. obowiązują wyższe tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów oraz niższa stawka PIT skali podatkowej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z (...)
str. 4
3.
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - od 1 listopada 2019 r.
Do 31 października br. w odniesieniu do dostawy niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług na terytorium kraju obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, polegający na tym, (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy JPK_VAT zastąpi w 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K
W Dzienniku Ustaw z 18 października 2019 r., pod poz. 1988, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w (...)
str. 9
2.
Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów
W Dzienniku Ustaw z 17 października 2019 r., pod poz. 1982, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. w (...)
str. 10
3.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla większości spółek handlowych
Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony nowy rejestr, tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Stanowi on system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.1.
Podzielona płatność w VAT - zasady stosowania od 1 listopada 2019 r.
Z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w wersji obowiązkowej. Odtąd MPP ma charakter dobrowolny lub (...)
str. 13
1.2.
Mechanizm podzielonej płatności a podatek dochodowy
Mechanizm podzielonej płatności a koszty podatkowe w 2020 r. Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma (m.in. w BI nr 27 z 20 września 2019 (...)
str. 17
1.3.
Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności - ewidencja księgowa
Dokonywanie zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności może zostać ujęte w księgach rachunkowych wpłacającego, np. w następujący sposób: a) wartość brutto faktury: - Wn konto (...)
str. 19
2.
Wynajem samochodu - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe
Podmioty gospodarcze wynajmują niekiedy swoim kontrahentom (w tym zagranicznym) samochody osobowe, zarówno w sytuacji, gdy taki wynajem jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika (wynajmującego), jak i (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie usługi najmu dla celów VAT
Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym Wynajem samochodu kontrahentowi - tak jak każde odpłatne świadczenie usług przez podatnika - podlega opodatkowaniu VAT. Obowiązek podatkowy od takiej (...)
str. 20
2.2.
Wynajem samochodu osobowego - rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Moment powstania przychodu z tytułu wynajmu samochodu W przypadku świadczenia usługi wynajmu (tu: samochodu) za datę powstania przychodu uważa się generalnie dzień wykonania usługi (albo (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z wynajmem samochodu osobowego
Faktura dokumentująca usługę najmu samochodu osobowego może zostać ujęta w księgach rachunkowych wynajmującego, np. w następujący sposób - na przykładzie najmu samochodu osobowego na rzecz (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata należności przez inny podmiot a ulga na złe długi - interpretacja KIS
Uregulowanie należności przez inny podmiot zwalnia dłużnika z obowiązku korekty VAT w ramach ulgi na złe długi. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 (...)
str. 24
2.
Opodatkowanie VAT zaliczek otrzymanych na poczet usług turystyki
W ustawie o VAT przewidziano szczególny sposób opodatkowania usług turystycznych polegający na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury zaliczkowe i elektroniczne - wybrane zagadnienia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT na terytorium kraju. Czy fakturę zaliczkową mogę wystawić przed przyjęciem zaliczki? Czy muszę wystawić fakturę zaliczkową, (...)
str. 26
3.2.
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych - jak ująć w ewidencji VAT i JPK_VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób powinienem ująć w ewidencji prowadzonej dla celów VAT i w pliku JPK_VAT sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych (...)
str. 28
3.3.
Refakturowanie usług budowlanych a VAT
Wynajmujący i najemcy lokali użytkowych (czynni podatnicy VAT) podejmują często decyzje o podwyższeniu ich standardu lub dostosowaniu do potrzeb najemców. W tym celu wynajmujący (na (...)
str. 29
3.4.
Zmiana stawek VAT na książki i prasę w okresie przejściowym
Wydawnictwo (czynny podatnik VAT) przekazuje do dystrybucji prasę i książki. Czy w sytuacji, gdy przekazanie prasy/książek nastąpiło w październiku br., ale faktura zostanie wystawiona i (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
"Twardy Brexit" - informacja MF w sprawie konsekwencji w CIT/PIT
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl podało najważniejsze informacje, dotyczące możliwych konsekwencji w CIT i PIT bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii (...)
str. 34
2.
Świadczenia na rzecz zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na rzecz zleceniobiorców (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za podstawowe indywidualne środki ochrony i higieny własnej, ryczałt na jazdy lokalne środkami komunikacji publicznej, (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odsetki od lokat bankowych a podatek zryczałtowany - u podatników CIT
Spółka z o.o. zawarła z bankiem umowę na lokatę terminową. Czy odsetki od tej lokaty są - w przypadku spółki - objęte zryczałtowanym podatkiem (tzw. (...)
str. 37
3.2.
Rozliczenie dla celów CIT kosztów zaniechanej inwestycji
Spółka z o.o. od kilku lat ponosi nakłady na inwestycję, ujmując je na koncie "środki trwałe w budowie". W tym roku spółka podjęła decyzję o (...)
str. 38
3.3.
Opłata za usługi techniczne nierezydenta a podatek u źródła
W jaki sposób od 2020 r. należy rozliczać podatek u źródła od usług technicznych nabywanych od kontrahenta z Indii (osoba prawna) w przypadku braku certyfikatu (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przesunięcie terminu wydania samochodu w ramach umowy leasingu a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Pomimo podpisania w 2019 r. porozumienia o przesunięciu terminu wydania samochodu w ramach umowy leasingu zawartej w 2018 r. (przy niezmienionych pozostałych warunkach umowy), do (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie korekty faktury zakupowej
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. We wrześniu 2019 r. z zakładu energetycznego otrzymałem wystawioną w tym samym miesiącu fakturę korygującą koszty lipca (...)
str. 45
2.2.
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych - PIT i składki ZUS
Spółka zamierza zawrzeć z pracownikami umowy, na podstawie których będzie zwracała im koszty używania prywatnych samochodów osobowych w celach służbowych (w jazdach lokalnych). Zwrot kosztów (...)
str. 46
2.3.
Refundacja z ZFŚS zapomogi wypłaconej z rachunku bieżącego a PIT i składki ZUS
Spółka ma utworzony ZFŚS, z którego finansuje m.in. zapomogi dla pracowników. W praktyce zapomogi wypłacane są z rachunku bieżącego, a następnie kwoty te są refundowane (...)
str. 48
2.4.
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej
Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jest jednocześnie wspólnikiem w spółce z o.o. W celu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. zamierza ona wnieść (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Likwidacja niezamortyzowanych środków trwałych wybudowanych na obcym gruncie - interpretacja KIS
Niezamortyzowana wartość nieruchomości wybudowanych na cudzym gruncie, a następnie likwidowanych w związku ze skróceniem okresu dzierżawy, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna (...)
str. 51
2.
Zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów zaliczki na poczet nabycia środka trwałego
Wpłaciliśmy zaliczkę, w kwocie znacznie przekraczającej 10.000 zł, na poczet nabycia nowego środka trwałego. Po przyjęciu środka trwałego do używania zamierzamy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (...)
str. 53
3.
Odpłatne poręczenie spłaty kredytu dokonane przez inną jednostkę
W celu sfinansowania inwestycji, polegającej na budowie własnego salonu sprzedaży, zaciągnęliśmy kredyt, którego zabezpieczeniem jest m.in. poręczenie uzyskane od innego podmiotu. Ustalono, że poręczenie to (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia i składki ZUS doktorantów
Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu podlegają doktoranci (otrzymujący stypendium doktoranckie). Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt (...)
str. 56
2.
Składki ZUS od wypłaconych pracownikowi odpraw z tytułu rozwiązania umowy
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę. Z uwagi na to, że jest on w wieku emerytalnym, po zakończeniu zatrudnienia przejdzie na emeryturę. Wypłacimy mu odprawę emerytalną (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zamieszczanie danych osobowych w skierowaniu na badania wstępne
Zamierzamy zatrudnić nowego pracownika, który przeszedł pozytywnie etap rekrutacji. Skierujemy go na wstępne badania profilaktyczne i w związku z tym musimy wystawić skierowanie na te (...)
str. 60
2.
Wypadek nietrzeźwego pracownika a obowiązek wszczęcia postępowania powypadkowego
Pracownik będący w stanie nietrzeźwym uległ urazowi na terenie zakładu pracy. Czy musimy wszcząć postępowanie powypadkowe, jeżeli stan nietrzeźwości został potwierdzony badaniem alkomatem? Tak. Pracodawca (...)
str. 62
3.
Zatrudnienie studiującego pracownika - czy nowy pracodawca musi zapewnić świadczenia szkoleniowe?
Po zatrudnieniu nowego pracownika okazało się, że jest on na drugim roku studiów zaocznych, na które uzyskał dofinansowanie (określone w umowie szkoleniowej) od poprzedniego pracodawcy. (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przygotowania formalne do przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 r.
Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki (gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego członkowie). Odpowiedzialność w tym (...)
str. 65
1.1.
Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
Kierownik jednostki powołuje stałą albo do wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury powierzono (...)
str. 66
1.2.
Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zapasów
Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje te mogą (...)
str. 66
1.3.
Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 68
1.4.
Uproszczenia formalne i dokumentacyjne dotyczące inwentaryzacji
Uwzględniając wielkość jednostki możliwe jest przyjęcie uproszczeń w zakresie składu osobowego komisji oraz zespołów spisowych, a także obowiązku sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Jak wskazano w Stanowisku, (...)
str. 69
1.5.
Kolejność prac związanych z przeprowadzeniem czynności inwentaryzacyjnych (checklista)
Lp. Wykonana czynność: Potwierdzenie wykonania czynności: Tak/Nie Uwagi: 1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego w jednostkach, zatrudniających do 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej (...)
str. 69
2.
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - ujęcie bilansowe
Jak zaewidencjonować kwotę dopłaconą na ZFŚS w terminie do 31 października br.? Czy należy zaksięgować jedynie przelew środków, czy skorygować wielkość ZFŚS zaewidencjonowaną na koncie (...)
str. 70
3.
Zaliczka wpłacona na poczet badania sprawozdania finansowego za 2019 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. Usługa zostanie wykonana w pierwszym kwartale przyszłego roku, jednak już teraz jesteśmy zobowiązani do wpłaty zaliczki (...)
str. 72
4.
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
W latach ubiegłych, ze względu na niską istotność przewidywanych kwot wypłat, jako spółka z o.o. nie tworzyliśmy rezerw na odprawy emerytalne. W 2020 r. jeden (...)
str. 73
5.
Obowiązek przejścia na księgi rachunkowe przy prowadzeniu działalności rolniczej
Rolnik prowadzi gospodarstwo rolne i działy specjalne produkcji rolnej. Czy ustalając poziom przychodów do limitu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy uwzględnić sprzedaż zrealizowaną (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.