Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wpłaty pracodawcy do PPK są opodatkowane PIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, weszły do systemu Pracowniczych Planów (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę zwalniającą z PIT przychody osób do ukończenia 26. roku życia
W Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2019 r., pod poz. 1394, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 5
2.
Ważne zmiany w VAT - już od 1 września br.
W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a Senat przyjął (...)
str. 9
3.
Zmiany w PIT/CIT związane ze wsparciem kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
W Dzienniku Ustaw z 22 lipca 2019 r., pod poz. 1358, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców (...)
str. 15
4.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2019 r., pod poz. 1387, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia (...)
str. 16
5.
Wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej nie jest przesądzone - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało na swojej stronie internetowej (www.gov.pl), że Komisja Europejska złożyła odwołanie od korzystnego dla Polski wyroku Sądu UE w sprawie podatku (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wakacyjna praca uczniów i studentów w 2019 r. - wybrane zagadnienia
Uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: uczniowie) oraz studenci często w okresie wakacyjnym podejmują prace sezonowe, m.in. prace zarobkowe w miejscowościach wypoczynkowych, biorą udział w prezentacjach w (...)
str. 16
1.1.
Przychody uczniów i studentów a składki ZUS
Co do zasady, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia (stanowiącej jedyne źródło zarobkowania) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolne jest natomiast (...)
str. 17
1.2.
Rozliczenie wynagrodzenia ucznia/studenta na potrzeby podatku dochodowego
Dla celów podatku dochodowego wynagrodzenie uczniów oraz studentów z tytułu umowy zlecenia kwalifikowane jest - podobnie jak u "zwykłych" zleceniobiorców - do przychodów z działalności (...)
str. 17
1.3.
Wynagrodzenie ucznia/studenta z tytułu umowy zlecenia w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Wydatki ponoszone w związku z umowami zlecenia, zawartymi z uczniami i studentami do 26. roku życia, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy na zasadach (...)
str. 21
1.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń wypłacanych uczniom/studentom z tytułu umów zlecenia
Dla celów bilansowych wynagrodzenia uczniów lub studentów do 26. roku życia z tytułu umowy zlecenia ujmuje się w kosztach okresu sprawozdawczego (miesiąca), którego dotyczy to (...)
str. 21
2.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty krajowe często dokonują zakupu towarów handlowych w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W artykule tym poruszamy (...)
str. 21
2.1.
Rozliczenie WNT na potrzeby ustawy o VAT
Kiedy ma miejsce WNT dla celów VAT? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane (...)
str. 22
2.2.
Wydatki na nabycie towarów w ramach WNT a CIT/PIT
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Wydatki na zakup towarów od kontrahenta z innego kraju UE (w ramach WNT) ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów nabywcy (...)
str. 25
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Również dla celów bilansowych zakup towarów handlowych w ramach WNT rozlicza się podobnie jak zakup krajowy. Jeśli faktura od kontrahenta zagranicznego wystawiona jest w walucie (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczenie VAT, gdy zakupów dokonano przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - interpretacja KIS
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją dla celów VAT, pod warunkiem, że nabyte towary/usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)
str. 28
2.
Odliczanie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności mieszane - wyrok TSUE
Uregulowania ustawowe w zakresie odliczania VAT Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na zakup kas rejestrujących w branżach objętych obowiązkiem wymiany na kasy on-line
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sieć salonów kosmetycznych. Usługi kosmetyczne ewidencjonuję w 10 kasach fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii. Czy przy ich obowiązkowej wymianie na (...)
str. 32
3.2.
Import usług - moment wykazania VAT należnego i termin odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem usługę od kontrahenta z Niemiec. Została ona wykonana w kwietniu 2019 r. Kontrahent wystawił fakturę w czerwcu 2019 r., a (...)
str. 33
3.3.
Sprzedaż towaru lub środka trwałego na rzecz osób prywatnych a kasa fiskalna
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję samochody osobowe i części zamienne do samochodów. Sprzedaży dokonuję wyłącznie na rzecz firm i (...)
str. 35
3.4.
Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stawka VAT
Buduję dom mieszkalny typu bliźniak. Powierzchnia użytkowa każdego z tych dwóch domów nie będzie przekraczać 300 m 2 . Po zakończeniu budowy zostanie wykonane ogrodzenie, (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty sądowe ponoszone w związku z kwestionowaniem kary umownej a CIT - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy podatnik ponosi koszty sądowe, w związku z kwestionowaniem na drodze sądowej kary umownej, dążąc do zabezpieczenia źródła przychodów, to może je zaliczyć (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na przejazd pracowników na lotnisko wynajętymi taksówkami
Spółka z o.o. wysyła pracowników w delegacje zagraniczne. W związku z tym ponosi wydatki na przejazdy pracowników taksówkami na lotnisko. Spółka otrzymuje miesięczne zbiorcze faktury, (...)
str. 41
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remont środka trwałego
Spółka z o.o. poniosła wydatki na remont środka trwałego (budynku). Dla celów bilansowych są one rozliczane w czasie. Czy w związku z tym wydatki te (...)
str. 42
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na szkolenia i kursy dla członków zarządu
Spółka z o.o. ponosi - zgodnie z uchwałą wspólników - wydatki związane ze szkoleniami i kursami dla członków zarządu (pełniących funkcję na podstawie powołania), niezbędnymi (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udział pracowników w wycieczce zakładowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Udział pracowników w wycieczce zakładowej, mającej na celu integrację pracowników, umożliwienie aktywnego wypoczynku oraz pozytywny wpływ na wzajemne relacje i efektywność pracy, nie stanowi dla (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały - ujęcie w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W czerwcu 2019 r. kupiłem towar handlowy i ująłem jego wartość w (...)
str. 47
2.2.
Napiwki otrzymywane przez pracowników - rozliczenie dla celów PIT i ZUS
Spółka prowadzi usługi restauracyjne na terenie Polski. Pracownicy restauracji otrzymują od klientów napiwki. Czy kwoty otrzymywane przez pracowników podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Czy na spółce (...)
str. 48
2.3.
Jak liczyć 5 lat, po upływie których prywatną nieruchomość można sprzedać bez PIT?
Osoba fizyczna kupiła działkę budowlaną w 2012 r. i w tym roku rozpoczęła budowę domu. Zakończenie budowy nastąpiło w 2015 r. Obecnie dom ten będzie (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - interpretacja KIS
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowią formę nabycia nieruchomości gruntowej, a poniesioną opłatę (...)
str. 50
2.
Podatnik rozpoczynający działalność a prawo do skorzystania z dwóch rodzajów jednorazowej amortyzacji
W bieżącym roku rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej. Ponieważ zakupiliśmy kilka środków trwałych, po oddaniu ich do używania chcielibyśmy skorzystać z jednorazowej amortyzacji ograniczonej limitem 50.000 (...)
str. 52
3.
Wartość początkowa budynku otrzymanego aportem przez spółkę osobową
Wspólnik (osoba fizyczna) spółki jawnej zamierza wnieść do tej spółki, w drodze aportu, kupioną nieruchomość wraz z gruntem. Jak ustalić wartość początkową takiej nieruchomości w (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wykazanie nieobecności pracownicy w pracy w imiennym raporcie ZUS RSA
Jedna z zatrudnionych w naszej firmie pracownic wykorzystała w bieżącym roku 49 dni zasiłku opiekuńczego. Otrzymała kolejne, 15-dniowe zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, potwierdzające konieczność sprawowania (...)
str. 55
2.
ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam za siebie wszystkie składki ZUS. Posiadane przeze mnie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie zwalnia (...)
str. 57
3.
Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień choroby
W jaki sposób oblicza się kwotę wynagrodzenia przysługującą za jeden dzień choroby? Czy przy jej obliczaniu należy podzielić podstawę wymiaru świadczenia przez 30, a następnie (...)
str. 58
4.
Zasiłek macierzyński dla ojca po śmierci nieubezpieczonej matki dziecka
Pracownikowi na początku maja 2019 r. urodziło się dziecko. W czerwcu br. jego żona zmarła. Czy przysługuje mu prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli żona była (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymóg zachowania integralności dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej
Od marca 2019 r. akta osobowe prowadzimy w postaci elektronicznej, w ramach specjalnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do prowadzenia e-dokumentacji. Jednak zdarza się, że pojedyncze dokumenty (...)
str. 60
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
1) Pracownica w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Czy ma prawo do pełnego wymiaru urlopu za bieżący (...)
str. 61
3.
Przesłanki nabycia prawa do odszkodowania przez pracodawcę i jego wysokość
1) Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, zarzucając nam, jako pracodawcy, że nie wypłaciliśmy mu premii kwartalnej i jubileuszówki. Pracownik nie nabył jednak do (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
W 2019 r. spółka znacznie ograniczyła rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym chcielibyśmy dokonać zmiany zasad rachunkowości i wprowadzić (tam, gdzie jest to (...)
str. 65
2.
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Jesteśmy spółką kapitałową i jednocześnie posiadamy udziały w spółce z o.o., która za 2018 r. osiągnęła zysk. Wskutek podziału zysku otrzymaliśmy dywidendę, która została pomniejszona (...)
str. 66
3.
Otrzymanie należności objętych na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Na koniec poprzedniego roku jednostka utworzyła odpis aktualizujący wartość przeterminowanej należności. Obecnie, na skutek działań windykacyjnych, udało się odzyskać znaczną jej część. Nastąpiło to po (...)
str. 69
4.
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
W czerwcu br. zakupiliśmy towary. Zgodnie z umową, wskutek zapłaty zobowiązania w określonym terminie skorzystaliśmy z rabatu, co zostało potwierdzone fakturą korygującą. Jak ująć takie (...)
str. 71
5.
Ustalenie charakteru powiązań pomiędzy jednostkami, których wspólnikiem jest osoba fizyczna
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest komandytariuszem w spółce komandytowej (udział 51%) oraz udziałowcem spółki z o.o. (udział 70%). Jednocześnie spółka z o.o. jest komplementariuszem (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.