Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opłaty w leasingu operacyjnym samochodu osobowego w 2019 r. - w świetle wyjaśnień Dyrektora KIS
Opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego - od 1 stycznia 2019 r. Do końca 2018 r. w ustawach o podatku dochodowym brak było regulacji, które (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kasy online - nowe regulacje
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2019 r., pod poz. 675, opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 6
2.
Zastąpienie deklaracji VAT nowym plikiem JPK_VAT - dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej m.in. ustawę o VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowa, przekształcona struktura JPK_VAT. Planuje się, że podatnicy, w celu (...)
str. 9
3.
Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zakresie opodatkowania przychodów pracowników
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano komunikaty w sprawie planowanych zmian w zakresie PIT. Wynika z nich, że Ministerstwo Finansów zamierza m.in.: wprowadzić zwolnienie z (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wymiana towarów przeterminowanych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce może dochodzić do sytuacji, w których sprzedawca, w ramach zawartych z kontrahentami umów, zobowiązuje się wymienić kontrahentom, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia, sprzedane im (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie wymiany towarów u sprzedawcy
Skutki w VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. (...)
str. 11
1.2.
Skutki wymiany towarów u nabywcy
Skutki w VAT Skoro wymiana towaru przeterminowanego (bliskiego przeterminowania) nie jest dokumentowana odrębną fakturą, to dla nabywcy taka wymiana również będzie neutralna na gruncie VAT. (...)
str. 13
2.
Pożyczka otrzymana od zagranicznego wspólnika - wybrane zagadnienia
W praktyce zdarza się, że krajowa spółka z o.o. zaciągnie, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, oprocentowaną pożyczkę od wspólnika zagranicznego, będącego osobą prawną (np. od (...)
str. 14
2.1.
Rozliczenie otrzymanej pożyczki dla celów VAT
Ustalając, czy otrzymanie pożyczki od zagranicznej firmy (tu: wspólnika spółki) wiąże się z powstaniem u otrzymującego (tu: polskiej spółki) jakichkolwiek obowiązków na gruncie ustawy o (...)
str. 14
2.2.
Zasady ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczki udzielonej przez wspólnika
Odsetki od pożyczki otrzymanej od zagranicznego wspólnika a koszty podatkowe Na gruncie podatku dochodowego samo zaciągnięcie pożyczki, a także jej zwrot są neutralne podatkowo, tj. (...)
str. 15
2.3.
Ewidencja księgowa odsetek od otrzymanych pożyczek
Pożyczka otrzymana od podmiotu powiązanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem (w dacie wpływu pożyczki na rachunek (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Likwidacja działalności a prawo do skorygowania faktury i deklaracji VAT - interpretacja KIS
Po wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT nie można wystawić faktury korygującej oraz złożyć korekty deklaracji VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 (...)
str. 19
2.
Gminne inwestycje a prawo do odliczenia VAT w świetle nowego stanowiska KIS
Na potrzeby rozliczania VAT przez gminy decydujące znaczenie ma charakter wykonywanych czynności. Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są bowiem wyłączone z kręgu (...)
str. 21
3.
Komornik nie jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna
W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT9. 8101.1.2019 w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Termin złożenia VAT-26, gdy na poczet zakupu samochodu wpłacono zaliczkę
W styczniu br. wpłaciłem zaliczkę na zakup samochodu osobowego, ale do zakupu doszło dopiero w kwietniu br. W dniu zakupu (i otrzymania faktury końcowej) złożyłem (...)
str. 23
4.2.
Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna
Zamierzam rozpocząć prowadzenie nierejestrowej działalności i świadczyć usługi mechaniki pojazdowej (w zakresie napraw pojazdów silnikowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi te będę (...)
str. 25
4.3.
Zakup usługi od kontrahenta spoza UE - wykazanie importu usług i rejestracja na potrzeby VAT-UE
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam kupić usługę elektroniczną od kontrahenta spoza UE. Czy będę musiał wykazać import usług i zarejestrować się na potrzeby VAT-UE? Zaznaczam, (...)
str. 27
4.4.
Zakup odpadów z rozbiórki a odwrotne obciążenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję prace rozbiórkowe. Kupiłem od czynnego podatnika VAT odpady powstałe w wyniku rozbiórki budynku (dostawa została opodatkowana VAT przez sprzedawcę). W (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dochody z najmu nieruchomości/odsetek od lokat a stawka CIT - interpretacja KIS
Przychody uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości (stanowiących własność lub współwłasność podatnika), a także przychody z bankowych lokat pieniężnych, stanowią przychody z innych źródeł. Uzyskane z (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Leasing operacyjny samochodu osobowego w kosztach podatkowych leasingodawcy
Spółka z o.o. (leasingodawca) oddała do używania samochód osobowy na podstawie umowy, która dla celów podatkowych kwalifikowana jest jako leasing operacyjny. Czy ujmując w kosztach (...)
str. 30
2.2.
Otrzymanie refundacji a moment korekty kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. otrzymała refundację, która korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Wydatki objęte tą refundacją zostały już przez spółkę ujęte w kosztach uzyskania przychodów. (...)
str. 32
2.3.
Koszty wyceny udziałów w postępowaniu egzekucyjnym
W Biuletynie Informacyjnym nr 36 z 20.12.2018 r. poruszony został temat możliwości zaliczenia przez spółkę z o.o. do kosztów uzyskania przychodów zaliczki opłaconej w postępowaniu (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.1.
Ulga termomodernizacyjna - PIT
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. (...)
str. 35
1.2.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - PIT/CIT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej (IP (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na poczet wykonania usługi i jej zwrot u wpłacającego a PIT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2018 r. przekazałam podwykonawcy zaliczkę na wykonanie robót. Jednak podwykonawca nie wywiązał się z warunków umowy, w związku z czym (...)
str. 38
2.2.
Usługa świadczona przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej - rozliczenie PIT i VAT
Podatnik wynajmuje w ramach najmu prywatnego nieruchomość spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem. U tego wspólnika (właściciela nieruchomości), w ramach udziału w spółce, czynsz najmu (...)
str. 39
2.3.
Rozliczenie roczne dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce w 2018 r. prowadził w kraju działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowywał według skali podatkowej. Działalność gospodarczą prowadził także (...)
str. 41
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Remont czy modernizacja - klasyfikacja prowadzonych prac - interpretacja KIS
Wymiana tradycyjnych drzwi wejściowych na drzwi obrotowe w użytkowanym budynku powinna być kwalifikowana i rozliczana jak remont. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 (...)
str. 44
2.
Ubezpieczenie przedmiotu umowy leasingu finansowego - rozliczenie u leasingobiorcy
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego, której przedmiotem była specjalistyczna maszyna. W harmonogramie dołączonym do umowy wyszczególniono m.in. wartość ubezpieczenia maszyny. Czy kwota taka (...)
str. 45
3.
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wspólnicy spółki cywilnej zakupili w 2009 r. nieruchomość (obejmującą grunt i budynek - zakup od osoby fizycznej), którą wprowadzili do (...)
str. 47
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Raportowanie schematów podatkowych
Przypominamy, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), od 1 (...)
str. 50
2.
Zasady składania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nadpłata składki zdrowotnej u pracownika - rozliczenie ZUS i PIT
W wyniku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, które miało miejsce w ubiegłym roku, dokonaliśmy przekwalifikowania wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. W (...)
str. 55
2.
Składki ZUS od wartości karnetu sportowego przekazanego pracownikom
Pracodawca dla chętnych pracowników zamierza zakupić karnety sportowe zapewniające dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zostaną one dofinansowane ze środków ZFŚS. Polegać to będzie na tym, że (...)
str. 58
3.
Prawo do ulgi w składkach przy wykonywaniu pracy na rzecz byłego pracodawcy - interpretacja ZUS
Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi na rzecz byłego pracodawcy (wspólnika spółki cywilnej), u którego był wcześniej zatrudniony na etacie, nie traci (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Zatrudnialiśmy pracownika, który zmarł (informację o zgonie otrzymaliśmy 4 marca 2019 r.). Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 6 dnia następnego miesiąca. Do dnia naliczenia i (...)
str. 60
2.
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego
Pracownik pełnoetatowy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej wysokości. Do końca kwietnia 2019 r. wynosiło ono 3.500 zł, a od 1 maja 2019 r. podwyższono je (...)
str. 62
3.
Zmiana samochodu w trakcie miesiąca a ryczałt na jazdy lokalne
Pracownik otrzymujący ryczałt na jazdy lokalne zmienił samochód. Czy wymaga to aneksowania umowy przyznającej ryczałt oraz jak ustalić kwotę do wypłaty, jeżeli nowy samochód dysponuje (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Istotne terminy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r.
Do końca marca br. na nowych zasadach (dotyczących postaci elektronicznej sprawozdania i jego podpisu) sporządziliśmy sprawozdanie finansowe za 2018 r. Jakie w związku z tym (...)
str. 66
1.1.
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie
Badanie sprawozdania finansowego Badaniu podlegają sprawozdania finansowe jednostek określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania grup (...)
str. 66
1.2.
Przekazanie sprawozdania do szefa KAS, urzędu skarbowego i KRS
Podatnicy PIT nie przekazują sprawozdania do US, lecz do Szefa KAS Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe (...)
str. 68
1.3.
Złożenie sprawozdania do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - do 15 lipca 2019 r.
Jak wynika z art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki podlegającej obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, do której nie ma zastosowania (...)
str. 69
2.
"Nota podatkowa" w sprawozdaniach finansowych jednostek małych i jednostek mikro
Czy w przypadku sprawozdań finansowych jednostek małych i jednostek mikro sporządzenie noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto (...)
str. 70
3.
Rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów - ewidencja księgowa
Firma (sp. z o.o.) prowadzi działalność produkcyjną, ewidencjonując koszty na kontach zespołu 4 i 5. Jak ewidencjonować koszty napraw gwarancyjnych? Czy w takim przypadku powinniśmy (...)
str. 71
4.
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym powiązań rodzinnych
Czy od 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące podmiotów powiązanych? Czy w podejściu bilansowym spółka z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.