Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez małżonków
Małżonkowie uzyskujący przychody z najmu (dzierżawy) poza działalnością gospodarczą (tzw. przychody z najmu prywatnego) opodatkowują te przychody po połowie (mogą także wybrać opcję opodatkowywania ww. (...)
str. 4
1.2.
Nowe zasady składania zeznań podatkowych
Zeznania podatkowe przygotuje KAS Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady sporządzania zeznań podatkowych. Już za 2018 (...)
str. 5
2.
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
W dniu 4 stycznia br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano kolejną grupę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi z zakresu e-sprawozdań finansowych. Zdaniem MF: (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Podpisywanie JPK_VAT w 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2018 r., pod poz. 2501, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 12
2.
Pobór podatku u źródła w świetle zmian przepisów CIT/PIT
Przepisy ustaw o podatku dochodowym określają przypadki, w których pobór należnego podatku dochodowego dokonywany jest "u źródła", tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty określonych należności (...)
str. 12
3.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie cen transferowych i podmiotów powiązanych
Pod koniec 2018 r. opublikowano szereg rozporządzeń dotyczących m.in. cen transferowych i podmiotów powiązanych. Rozporządzenia te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (...)
str. 18
4.
Wykaz towarów/usług objętych ulgą termomodernizacyjną
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2018 r., pod poz. 2489, opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 19
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup kart rabatowych - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty nabywają niekiedy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej karty rabatowe, uprawniające do zakupu różnego rodzaju usług (np. hotelowych) po niższych cenach. Z takich kart mogą (...)
str. 20
1.1.
Rozliczenie zakupu karty rabatowej dla celów VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do rozliczania dla celów VAT kart rabatowych, zarówno do końca 2018 r., jak i (...)
str. 20
1.2.
Zakup kart rabatowych a koszty uzyskania przychodów
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na zakup kart rabatowych Wydatki na nabycie kart rabatowych, uprawniających do zakupu usług po obniżonych cenach, nie zostały wyłączone (...)
str. 23
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup karty rabatowej
W ustawie o rachunkowości (podobnie jak w ustawach podatkowych) nie uregulowano sposobu rozliczania zakupu karty rabatowej, uprawniającej do zakupu usług po niższej cenie. Poniżej przedstawiamy (...)
str. 24
2.
Roczna korekta VAT za 2018 r. - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, wykonujące zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, po zakończeniu danego roku mogą być zobowiązane do korekty VAT, odliczonego od zakupów dokonanych (...)
str. 25
2.1.
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT - w świetle przepisów ustawy o VAT
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 25
2.2.
Rozliczenie rocznej korekty VAT na gruncie podatku dochodowego
Roczna korekta VAT a przychody/koszty podatkowe U podatnika CIT/PIT, który w ciągu roku odlicza VAT naliczony za pomocą wstępnego wskaźnika proporcji, kwota VAT niepodlegająca odliczeniu (...)
str. 27
2.3.
Ujęcie rocznej korekty VAT w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT Również przepisy ustawy o rachunkowości wprost nie wskazują, w jaki sposób jednostki powinny ujmować w swoich księgach rachunkowych roczną korektę (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej - interpretacja KIS
Ulga na zakup kasy rejestrującej nie przysługuje, jeżeli nie zostanie zachowana ciągłość wprowadzania kas do użytku. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada (...)
str. 29
2.
Moment rozliczenia VAT od zaliczek otrzymywanych przez biura podróży - wyrok TSUE
Właściwe opodatkowanie zaliczek otrzymywanych na poczet usług turystyki, rozliczanych na zasadzie marży, budzi od dłuższego czasu kontrowersje. Organy podatkowe uważają bowiem, że w związku z (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wystawienie faktury do paragonu w świetle przepisów obowiązujących w 2019 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dla podatników VAT w sytuacji, gdy sprzedaż została najpierw udokumentowana (...)
str. 33
3.2.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu po kilku miesiącach jego używania - skutki w VAT
W listopadzie 2018 r. podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Samochód wykorzystujemy wyłącznie do działalności gospodarczej i od wydatków na ten pojazd odliczamy 100% kwoty (...)
str. 34
3.3.
Pokrycie kosztów szkolenia pracowników kontrahenta - skutki podatkowe
Czynny podatnik VAT korzysta z usług księgowych biura rachunkowego. Dwóch pracowników tego biura świadczy usługę bezpośrednio w jego siedzibie. Podatnik zaczął dokonywać czynności, w rozliczaniu (...)
str. 36
3.4.
Opłata za rozwiązanie umowy a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję pomieszczenia magazynowe. Czy pobieranie opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy klienta (tj. za nieprzestrzeganie umowy - np. nieregulowanie czynszu (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przekazanie na fundusz rezerwowy zysku przeznaczonego pierwotnie na dywidendę - interpretacja KIS
Przekazanie na fundusz rezerwowy zysku (mocą stosownej uchwały), przeznaczonego pierwotnie na wypłatę dywidendy, nie skutkuje w spółce powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na noclegi pracowników oddelegowanych w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, które często są wykonywane w innej części kraju niż siedziba spółki (i miejsce zamieszkania pracowników), (...)
str. 40
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnej
Kilka lat temu spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi kaucję, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania świadczonej przez spółkę usługi. Obecnie ww. kontrahent formalnie nie istnieje, nie można (...)
str. 41
2.3.
Podatkowe rozliczenie prac rozwojowych
Czy prace rozwojowe przyjęte na stan jako wnip z okresem amortyzacji 5 lat (zgodnie z ustawą o rachunkowości) można podatkowo rozliczyć w całości w kosztach (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej
Warunki stosowania do wynagrodzenia pracownika 50% kosztów uzyskania przychodów Podstawowe koszty uzyskania przychodów stosowane do wynagrodzenia m.in. ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a (...)
str. 44
2.
Zakres informacji wykazywanych w PIT-11 i PIT-8C składanych za 2018 r.
Przed 2019 r. termin złożenia PIT-11 i PIT-8C do urzędu skarbowego uzależniony był od tego, czy druki te były sporządzone w wersji elektronicznej, czy w (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej - przychody uzyskiwane w ramach spółki opodatkowuję na zasadach ogólnych (według skali). Zamierzam rozpocząć równolegle indywidualną działalność gospodarczą. Czy przychody uzyskiwane (...)
str. 47
3.2.
Uszkodzenie wyrobów gotowych - ujęcie w PKPiR i w spisie z natury
Osoba fizyczna prowadzi tartak drzewny. W spisie z natury na dzień 1 stycznia 2018 r. ujęła tarcicę, która w trakcie 2018 r. uległa uszkodzeniu. Część (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiany w amortyzacji dokonywane od początku 2019 r.
Rokrocznie, od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego, podatnicy powinni ustalić potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych. Część zmian jest dobrowolna, a część obowiązkowa. (...)
str. 50
1.1.
Co trzeba zrobić w pierwszym miesiącu nowego roku podatkowego?
Dostosowanie się do nowych przepisów prawa Na temat zmian w amortyzacji środków trwałych wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatku dochodowym (zarówno (...)
str. 50
1.2.
Zmiany dobrowolne wynikające z decyzji podatnika
Obniżenie stawek amortyzacyjnych Jak wynika z art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF), podatnicy mogą obniżać podane (...)
str. 51
2.
Rozliczenie wydatków na budowę zakładowej sieci kanalizacyjnej - interpretacja KIS
Nakłady ponoszone na budowę sieci rur kanalizacyjnych, które będą odprowadzać ścieki z więcej niż jednego budynku, będą stanowiły odrębny środek trwały, a kosztem uzyskania przychodów (...)
str. 53
3.
Budynek użytkowy wybudowany na obcym gruncie
Spółka A rozpoczęła budowę budynku użytkowego ponosząc niewielkie nakłady (około 2% wartości inwestycji). Następnie podpisała umowę sprzedaży gruntów oraz poniesionych nakładów ze spółką B, która (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)
str. 56
2.
Zbliża się termin przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r.
W terminie do 31 stycznia 2019 r. określona grupa płatników składek zobowiązana jest przekazać do ZUS druk ZUS IWA, czyli informacje o danych do ustalenia (...)
str. 57
3.
Termin wypłaty składnika wynagrodzenia wpływa na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Nagrodę za 2018 r. wypłaciliśmy już 7 grudnia 2018 r. Czy można było uwzględnić ją w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, do których prawo powstało jeszcze (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekazanie informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników, wszyscy zatrudnieni przed 1 stycznia 2019 r. Złożymy za tych pracowników raport informacyjny do ZUS, w związku z czym okres przechowywania ich (...)
str. 62
2.
Jak obliczyć wynagrodzenie po przedstawieniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności?
Na podstawie przedłożonego nam orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracownikowi obniżony został wymiar czasu pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie przysługujące tej osobie po zastosowaniu (...)
str. 64
3.
Opłata parkingowa a rozliczenie kosztów przejazdu delegacyjnego za pomocą kilometrówki
Za naszą zgodą pracownik odbył podróż służbową swoim prywatnym samochodem. Rozliczając delegację, oprócz kosztów przejazdu, diet oraz ryczałtów za noclegi, wykazał także opłatę za parking (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja środków trwałych w drodze weryfikacji
Do jakich środków trwałych można stosować inwentaryzację opartą na metodzie weryfikacji? Czy przeprowadzenie takiej inwentaryzacji może nastąpić na dowolny dzień roku obrotowego? Inwentaryzacja drogą weryfikacji (...)
str. 67
2.
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Podczas prac inwentaryzacyjnych stwierdzono przypadki towarów uszkodzonych, które mogą zostać sprzedane po znacznym obniżeniu (poniżej ceny zakupu) ich ceny sprzedaży. Jak zaewidencjonować takie zdarzenie w (...)
str. 68
3.
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Jesteśmy spółką, której udziałowcami są obcokrajowcy. Księgi rachunkowe prowadzimy w oparciu o ustawę o rachunkowości. Czy dopuszczalne jest podjęcie przez organ zatwierdzający spółki uchwały o (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r. wpłacona w styczniu 2019 r.
Czy zaliczka na podatek dochodowy płatna w terminie, tj. 21 stycznia 2019 r. (20 stycznia br. to niedziela), powinna zostać zaewidencjonowana w księgach 2018 r., (...)
str. 72
4.2.
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Czy w każdym przypadku różnice kursowe z wyceny bilansowej rozlicza się na zwiększenie kosztów i przychodów finansowych? Czy wycenie podlegają również zobowiązania wyrażone w walucie (...)
str. 73
4.3.
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
W wyniku weryfikacji należności dokonanej na dzień bilansowy ustaliliśmy, iż posiadamy dość znaczną należność, która uległa przedawnieniu. W jaki sposób można wyksięgować ją z ksiąg (...)
str. 74
4.4.
Ewidencja wypłaty odprawy emerytalnej w jednostce, która nie tworzyła rezerwy na ten cel
Nasza jednostka, ze względu na małą istotność, nie tworzyła rezerw na odprawy emerytalne. Czy wypłacaną obecnie odprawę pracownikom odchodzącym na emeryturę należy ujmować jako wynagrodzenie, (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.