Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1008) z dnia 01.01.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Otrzymanie dotacji a korekta kosztów podatkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Czego dotyczył problem? Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP i art. 22 ust. 7c ustawy o PDOF, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, (...)
str. 4
2.
Kontrowersje w sprawie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego przez małżonków
Przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym. Opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym - regulacje ustawowe Jeżeli podatnik opodatkowuje przychody z (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Zmiana zasad ustalania/opłacania zaliczek na podatek dochodowy u podatników PIT
Zapłata zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego Zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej (a także najmu i dzierżawy) należy wpłacać w terminie do (...)
str. 6
1.2.
Nowe regulacje dotyczące cen transferowych
Jak sygnalizowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w 2019 r. zmieniają się przepisy dotyczące cen transferowych. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2018 r. (...)
str. 8
1.3.
Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 28 listopada 2018 r., pod poz. 2215, opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa ta (...)
str. 14
2.
Zmiany w ustawie o VAT
W dniu 22 listopada 2018 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta ma na celu wdrożenie do polskiego (...)
str. 17
2.1.
Bony na towary lub usługi - opodatkowanie w 2019 r.
Ustawa zmieniająca wprowadza niezbędne definicje ustawowe, m.in. definicję bonu, emisji bonu oraz transferu bonu. Poprzez bon należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego (...)
str. 17
2.2.
Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (czyli na rzecz konsumentów) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe (...)
str. 20
3.
Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi w 2019 r.
Od 5 lutego 2018 r. podatnicy mogą podpisywać JPK_VAT nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym, ale także zestawem danych obejmujących: identyfikator podatkowy NIP (...)
str. 21
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
W Dzienniku Ustaw z 13 grudnia 2018 r., pod poz. 2342, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. (...)
str. 22
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej - VAT, PIT i ewidencja księgowa
Niekiedy osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wycofują z tej działalności składniki majątku, stanowiące dotychczas środki trwałe w firmie i przekazują je na cele prywatne. (...)
str. 23
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej
Zakres opodatkowania Opodatkowaniu VAT podlegają - co do zasady - czynności odpłatne (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług). Czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wówczas, (...)
str. 23
1.2.
Środek trwały wycofany z działalności gospodarczej - skutki w PIT
Wycofanie środka trwałego z działalności Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej nie wywołuje także skutków w podatku dochodowym - jest to zdarzenie niepowodujące powstania przychodu (...)
str. 24
1.3.
Ewidencja księgowa wycofania środka trwałego z działalności
W sytuacji, gdy podmiot gospodarczy wycofuje z prowadzonej działalności środek trwały, to jest on zobowiązany wykreślić ten składnik majątku z ewidencji środków trwałych (nie spełnia (...)
str. 25
2.
Wypłata kontrahentowi zachęty finansowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania w celu zachęcenia kontrahentów do zakupu towarów/usług właśnie u nich, a nie u konkurencji. W tym celu wypłacają kontrahentom (...)
str. 26
2.1.
Rozliczenie wypłaconej zachęty finansowej dla celów VAT
Zachęta finansowa a czynności opodatkowane VAT Zgodnie z zasadą ogólną, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. (...)
str. 26
2.2.
Zachęta finansowa - skutki w CIT/PIT
Zaliczenie zachęty finansowej do kosztów podatkowych wypłacającego Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 28
2.3.
Ewidencja księgowa zachęty finansowej
Ewidencja księgowa u wypłacającego W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób jednostki powinny rozliczać wydatki ponoszone w celu zachęcenia (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługa wynajmu nieruchomości firmie na cele mieszkaniowe jej pracowników a stawka VAT - interpretacja KIS
Wynajem domu firmie na cele mieszkaniowe jej pracowników korzysta ze zwolnienia z VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2018 r., nr (...)
str. 30
2.
Udokumentowanie prawa do odliczenia VAT - wyrok TSUE
Jeżeli podatnik nie jest w stanie przedstawić faktur lub jakiegokolwiek innego dokumentu na zapłacony przez niego VAT, nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT. (...)
str. 32
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sposób prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu pełnego odliczania VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Działalność gospodarczą prowadzę w jednej miejscowości, w dwóch punktach sprzedaży. W działalności tej wykorzystuję samochód osobowy, dla którego prowadzę ewidencję przebiegu (...)
str. 33
3.2.
Zbiorcze dokumentowanie tygodniowych dostaw i zwrotów towarów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę piekarnię. Z reguły towar dostarczam klientom codziennie, na podstawie zamówienia z poprzedniego dnia. Zdarza się, że dostawy dla danego kontrahenta (...)
str. 36
3.3.
Paczki świąteczne dla pracowników sfinansowane ze środków obrotowych a VAT
Z okazji świąt Bożego Narodzenia firma (czynny podatnik VAT) przekazała pracownikom paczki świąteczne. Zostały one sfinansowane ze środków obrotowych. Jakie w tej sytuacji powstały konsekwencje (...)
str. 37
3.4.
Zastępcze wykonanie usługi budowlanej a VAT
Jestem głównym wykonawcą usługi budowlanej. Część usług zleciłem podwykonawcom. Okazało się, że jedna z nich została wykonana wadliwie. Podwykonawca nie jest w stanie terminowo usunąć (...)
str. 38
3.5.
Wysyłka towaru do magazynu kontrahenta zagranicznego i dalsza jego sprzedaż
Zamierzamy sprzedawać towary kontrahentowi z Niemiec. Towary będziemy wysyłać do jego zagranicznego magazynu, ale do czasu ich pobrania z magazynu pozostaną one naszą własnością. Kiedy (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny zbiorczej faktury korygującej przychody - interpretacja KIS
Do wyceny zbiorczych faktur korygujących, wystawionych w walucie obcej, należy zastosować taki sam kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia na złote faktur pierwotnych. (interpretacja indywidualna (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wartość zniszczonych towarów w kosztach uzyskania przychodów
Zdarza się, że towary handlowe, znajdujące się w magazynie spółki z o.o., ulegają zniszczeniu. Czy w przypadku utylizacji tych towarów, dokonanej przez spółkę, ich wartość (...)
str. 43
2.2.
Moment ujęcia w rachunku podatkowym kosztów pośrednich produkcji
Spółka z o.o. wytwarza produkty, w związku z czym ponosi zarówno koszty bezpośrednie (np. zakup materiałów bezpośrednich), jak i koszty pośrednie produkcji, które są przypisywane (...)
str. 45
2.3.
Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą
Spółka zarejestrowana i rozliczająca podatek CIT w Polsce prowadzi działalność polegającą na reklamie swoich produktów na terenie Słowacji przez zarejestrowane tam biuro reprezentacyjne. Wydatki ponoszone (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wpłaty otrzymywane na pokrycie kosztów przesyłki towaru a przychód w PIT - interpretacja KIS
Należności otrzymywane od kupujących tytułem pokrycia kosztów przesyłki towaru nie stanowią przychodu w PIT. Warunkiem takiej klasyfikacji kwoty otrzymanej od kupującego jest działanie przez podatnika (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Forma prowadzenia podatkowej księgi w 2019 r.
W 2018 r. prowadziłem podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) ręcznie. Czy również w 2019 r. mogę ją prowadzić w tej formie, czy też konieczna (...)
str. 50
2.2.
Bilety do kina, na basen, do klubu fitness sfinansowane pracownikom ze środków ZFŚS a PIT
Pracownikom naszej firmy finansujemy z ZFŚS bilety do kina, na basen i do klubu fitness. Czy świadczenia te są zwolnione z podatku dochodowego? Czy faktury (...)
str. 50
2.3.
Refundacja w 2019 r. wynagrodzeń wypłaconych w 2018 r. i dotyczących ich składek społecznych
Zatrudniamy pracowników w celu przygotowania zawodowego. Po upływie każdego kwartału z Ochotniczego Hufca Pracy otrzymujemy refundację ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w amortyzacji środków trwałych dotyczą przede wszystkim nowych limitów stosowanych przy amortyzacji samochodów osobowych, rozszerzenia zakresu stosowania limitu (...)
str. 54
2.
Budowa budynku na gruntach należących do wspólników spółki z o.o.
Wspólnicy spółki z o.o. posiadają prywatny grunt, na którym spółka zamierza wybudować na własne potrzeby budynek magazynowy. Czy budynek taki będzie podlegał amortyzacji? Wybudowany przez (...)
str. 57
3.
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym wskutek przedterminowego zakończenia umowy najmu
Spółka z o.o. postawiona w stan upadłości ma siedzibę w wynajmowanym budynku. Wydatki na ulepszenie tego lokalu stanowią inwestycję w obcym środku trwałym. Czy po (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Formularz ZUS IWA za 2018 r.
Niektórzy płatnicy składek w terminie do 31 stycznia 2019 r. mają obowiązek przekazać do organu rentowego ZUS IWA za 2018 r. Druk ten jest informacją (...)
str. 59
2.
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych z rocznym limitem
W 2019 r. składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe należy opłacać zarówno za osoby podlegające tym ubezpieczeniom obowiązkowo, jak i dobrowolnie - z uwzględnieniem ograniczenia podstawy ich (...)
str. 60
3.
Kwota ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. miesięczny limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 11.912,50 zł (tj. 4.765 zł (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń i stosowanie współczynnika urlopowego na przełomie lat
1) Jeden z naszych pracowników ma zajęte wynagrodzenie za pracę na poczet należności niealimentacyjnych. Wypłata wynagrodzenia w naszej firmie następuje 10 dnia następnego miesiąca. Jaką (...)
str. 62
2.
Rezygnacja z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego w styczniu danego roku
Zatrudniamy 25 pracowników (jesteśmy spółką). Do tej pory tworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale chcemy z niego zrezygnować. Nie chcemy też wypłacać świadczenia urlopowego. Czy (...)
str. 63
3.
Nagana oraz pozbawienie premii z powodu nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
Podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich okazało się, że w czasie pobytu na takim zwolnieniu pracownik remontował dom, w związku z czym pozbawiony został prawa (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o rachunkowości
Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w (...)
str. 66
1.1.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Rozszerzenie zakresu stosowania dotychczasowych uproszczeń W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości (dalej: ustawy), zwiększeniu o 50% uległy progi wartościowe decydujące o możliwości stosowania uproszczeń w (...)
str. 66
1.2.
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Rozszerzenie katalogu jednostek mikro o osoby fizyczne i spółki osób fizycznych Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w odniesieniu do osób (...)
str. 67
1.3.
Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych
Wskutek nowelizacji ustawy (por. art. 74 ust. 1), skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Nie ma już obowiązku ich trwałego przechowywania. Począwszy od (...)
str. 68
1.4.
Zniesienie obowiązków informacyjnych
W wyniku zmiany art. 2 ust. 2 ustawy podmioty, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe, nie muszą zawiadamiać o tym fakcie urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku (...)
str. 68
2.
Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r.
Nowy rok podatkowy (2019) dla wielu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również spółek osób fizycznych) oznacza konieczność zmiany ewidencji księgowej. Będzie tak w szczególności, gdy (...)
str. 69
2.1.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w (...)
str. 69
2.2.
Zakończenie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Zanim jednostka, dotychczas prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, otworzy (na 1 stycznia 2019 r.) księgi rachunkowe, musi dokonać zamknięcia księgi podatkowej na koniec roku (...)
str. 70
2.3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2019 r.
Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do 15 stycznia 2019 r. Tak wynika bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (dalej: ustawy), (...)
str. 70
3.
Roczna korekta kwoty odpisu na ZFŚS
Jak ująć w księgach rachunkowych roczną korektę wysokości odpisu na ZFŚS? Czy ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia wysokości Funduszu rozliczać z kosztami operacyjnymi, czy pozostałymi kosztami (...)
str. 72
4.
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Spółdzielnia posiada 3-osobowy zarząd, ale do reprezentacji wyznaczono 2 osoby. Czy bilans i pozostałe elementy sprawozdania finansowego, w związku z obowiązkiem ich elektronicznego przekazania, muszą (...)
str. 73
5.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego w kantorach - odpowiedź Min. Fin. na zapytanie naszego Wydawnictwa
W Biuletynie Informacyjnym nr 34 z 1 grudnia 2018 r., w konsultacji pt. "Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor" (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.