Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 20 (548) z dnia 20.10.2021
Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Dodatek nr 14
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20
z dnia 20.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ORGANIZACJA INWENTARYZACJI
1.
Cel przeprowadzenia inwentaryzacji
Zagadnienia związane z inwentaryzacją regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o rachunkowości. Z kolei szczegółowe wyjaśnienia problemów merytorycznych i organizacyjnych powstających przy przeprowadzaniu inwentaryzacji zawiera stanowisko (...)
str. 2
2.
Wpływ epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło (...)
str. 3
3.
Terminy i metody inwentaryzacji
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację za 2021 r. należy przeprowadzić na 31 grudnia 2021 r., przy czym inwentaryzację (...)
str. 7
4.
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości (dotyczy to także prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji), w tym z tytułu nadzoru, odpowiedzialność ponosi (...)
str. 10
5.
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
W świetle przepisów o rachunkowości możliwe jest zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji firmie zewnętrznej. Nie zwalnia to jednak kierownika jednostki z odpowiedzialności za jej przeprowadzenie. Natomiast jeśli (...)
str. 11
6.
Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
Ustawa o rachunkowości nie zawiera zasad opisujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać własne wypracowane uregulowania w zakresie inwentaryzacji, uwzględniające (...)
str. 12
II.
ROZLICZANIE RÓŻNIC ILOŚCIOWYCH
1.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda bądź inwentaryzacji w drodze weryfikacji a stanem wynikającym z (...)
str. 13
2.
Niedobory i nadwyżki do rozliczenia, ujawnione w wyniku spisu z natury
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej (...)
str. 14
3.
Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald
Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych jednostki dokonuje się w odniesieniu do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez (...)
str. 17
4.
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji dotyczy tych składników aktywów i pasywów, których z różnych przyczyn nie można zinwentaryzować drogą spisu z natury lub poprzez uzgodnienie sald. (...)
str. 19
5.
Rozliczenie różnic poprzez kompensatę
Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują sposobu rozliczania przez jednostkę różnic inwentaryzacyjnych, czyli sposobu oceny przyczyn ich powstania oraz zasad stosowanych przy podejmowaniu decyzji w (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE RÓŻNIC JAKOŚCIOWYCH (SZKÓD)
1.
Różnice inwentaryzacyjne ilościowe i jakościowe
Celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest m.in. ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i (...)
str. 22
2.
Ocena gospodarczej przydatności spisywanych składników
Szkody (różnice jakościowe) ustala się podobnie jak niedobory i rozlicza na podstawie uwag zamieszczonych w arkuszach spisowych bądź odrębnych protokołów (por. pkt 103 stanowiska w (...)
str. 23
3.
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Jeżeli w wyniku inwentaryzacji okaże się, że określone zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, to najpóźniej na dzień bilansowy należy dokonać w księgach rachunkowych (...)
str. 24
4.
Ujęcie różnic jakościowych w księgach rachunkowych
Na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy rozlicza je w księgach rachunkowych pod datą spisu nie późniejszą niż ostatni dzień (...)
str. 26
IV.
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM INWENTARYZACJI
1.
Ujawnienie środka trwałego podczas przeprowadzonej inwentaryzacji
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych stwierdzono nadwyżkę urządzenia technicznego. Jednostka nie jest w stanie określić przyczyny powstania tej nadwyżki. Jak wycenić i ująć w (...)
str. 27
2.
Udokumentowanie wyceny niepełnowartościowych zapasów towarów
Jesteśmy spółką zajmującą się sprzedażą dachów i akcesoriów wykończeniowych. Po przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że część zapasów jest niepełnowartościowych, bowiem utraciły swoją wartość użytkową. W (...)
str. 28
3.
Niedobór wyrobów w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
W wyniku spisu z natury przeprowadzonego na dzień bilansowy okazało się, że wystąpił niedobór wyrobów gotowych. W jaki sposób zaksięgować ten niedobór, jeśli sporządzamy porównawczy (...)
str. 29
4.
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Nasza jednostka przeprowadziła inwentaryzację czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W wyniku tych czynności okazało się, że na koncie 64-0 figuruje nierozliczona kwota ubezpieczenia budynku, którego nie (...)
str. 31
5.
Potwierdzenie salda dotyczące należności głównej i odsetek
Ze względu na dużą liczbę kontrahentów, potwierdzenia stanu należności dokonujemy na 30 listopada. Do łącznej kwoty należności doliczamy ewentualne odsetki za zwłokę w zapłacie. Czy (...)
str. 33
6.
Spis z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Prowadzimy małą rodzinną firmę usługową. W ciągu roku nie prowadzimy ewidencji materiałów nabywanych do wykonania świadczonych przez nas usług. Wiemy, że na koniec roku zobowiązani (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.