Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 5
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6
z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZASADY KWALIFIKOWANIA ZDARZEŃ PO DNIU BILANSOWYM
1.
Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się - zgodnie z pkt 6.1 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja skutków zdarzeń po dniu bilansowym do odpowiedniego roku obrotowego
Zasadą jest, że w księgach rachunkowych danego roku obrotowego należy ująć wszystkie zdarzenia, które tego roku dotyczą. Oznacza to, że do ksiąg 2020 r. trzeba (...)
str. 4
3.
Ewidencja zdarzeń po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na ten dzień
Skutki zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym, uznanych za nieistotne (zarówno tych, o których informacje uzyskano po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i po sporządzeniu rocznego (...)
str. 5
II.
ZDARZENIA WYMAGAJĄCE I NIEWYMAGAJĄCE KOREKTY
1.
Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym
W marcu 2021 r. wystawiliśmy kontrahentowi fakturę korygującą w związku z zawyżoną ceną sprzedanych towarów. Sprzedaż miała miejsce w listopadzie 2020 r. Sprawozdanie finansowe za (...)
str. 8
1.1.
Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Z przepisów ustawy o rachunkowości nie wynika wprost, jakie obowiązują zasady dokonywania korekt przychodów ani, w którym momencie ich się dokonuje (tj. czy przychód należy (...)
str. 8
1.2.
Moment ujęcia korekty dla celów bilansowych i podatkowych
Jednym z przykładów zdarzeń po dniu bilansowym dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy jest korekta przychodów ze sprzedaży, wykazanych w księgach rachunkowych (...)
str. 9
1.3.
Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności
W art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości mowa jest o istotnym wpływie informacji otrzymanych przez jednostkę po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego (...)
str. 11
1.4.
Ujęcie korekty w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Fakturę korygującą, dotyczącą korekty przychodu ze sprzedaży za 2020 r., wystawioną po dniu bilansowym i po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., ale przed jego (...)
str. 11
2.
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Na dzień bilansowy przypadający na 31 grudnia 2020 r. posiadaliśmy nieuregulowane zobowiązanie wobec dostawcy towarów. Ze względu na złą jakość towarów nie uregulowaliśmy zobowiązania. Dostawca (...)
str. 12
3.
Procedura ustalania odpisu aktualizującego według KSR nr 4
W naszej jednostce po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, okazało się, że na dzień bilansowy wartość niektórych składników aktywów na skutek utraty ich (...)
str. 14
3.1.
Uzyskanie informacji po dniu bilansowym o utracie wartości aktywów
Uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki kwalifikuje się (...)
str. 14
3.2.
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
W rozdziale III Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4) zawarte są informacje dotyczące warunków stosowania i etapów procedury aktualizacji wyceny (...)
str. 15
3.3.
Ocena potrzeby przeprowadzania procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów
Z pkt 4.1 KSR nr 4 wynika, że nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego (...)
str. 16
4.
Wykrycie błędów wywołanych oszustwami
Po dniu bilansowym przypadającym w spółce z o.o. na 31 grudnia 2020 r. wykryto w księgach rachunkowych 2020 r. błędy wywołane oszustwami. Sprawozdanie finansowe za (...)
str. 17
5.
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Posiadamy nieruchomość inwestycyjną wycenianą w wartości rynkowej. Po dniu bilansowym, który przypadał na 31 grudnia 2020 r., nastąpił spadek wartości tej nieruchomości. Czy takie zdarzenie (...)
str. 18
6.
Ujęcie w księgach skutków pożaru części zakładu
W styczniu 2021 r. w wyniku pożaru uległa zniszczeniu ważna część naszego zakładu produkcyjnego. Czy skutki tego zdarzenia powinniśmy ująć w księgach rachunkowych 2020 r.? (...)
str. 19
III.
ZDARZENIA UJMOWANE W KSIĘGACH ZGODNIE Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI POPRAWIANIA BŁĘDÓW
Z pkt 6.7 KSR nr 7 wynika, że skutki zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy, o (...)
str. 19
1.
Błędy w księgach rachunkowych wykryte po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Jednostka w 2020 r. nie naliczyła kontrahentowi odsetek z tytułu nieterminowych płatności, mimo że była do tego zobowiązana. Błąd ten wykryto w 2021 r., już (...)
str. 20
1.1.
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
KSR nr 7 opisuje w rozdziale V. "Poprawianie błędów" rodzaje błędów popełnianych w księgach rachunkowych i wpływ skutków ich korekty na sprawozdanie finansowe. Popełnione przez (...)
str. 20
1.2.
Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
Odpowiednie ujęcie korekty błędów popełnionych w latach poprzednich w księgach rachunkowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe uzależnione jest od ich istotności (por. pkt 5.6-5.7 (...)
str. 21
1.3.
Przykłady korekty najczęściej popełnianych błędów
Przykład I. Założenia: Jednostka nie naliczyła w 2020 r. odsetek z tytułu nieterminowych płatności, mimo że była do tego zobowiązana (wynikało to z polityki rachunkowości (...)
str. 22
1.4.
Zdarzenia, które nie stanowią korekty błędów
Korekty błędów nie stanowią m.in.: 1) zmiany wartości szacunkowych, które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, w tym: (...)
str. 23
2.
Faktury korygujące koszty zakupu materiałów, gdy kwota korekty jest nieistotna
W lutym 2021 r. otrzymaliśmy korekty faktur za materiały biurowe (korekty zmniejszające), które zostały zakupione w grudniu 2020 r. Jesteśmy po badaniu sprawozdania finansowego przez (...)
str. 24
3.
Błędnie ustalona wartość podatku dochodowego w poprzednim roku obrotowym
Spółka z o.o. w 2021 r. po badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. znalazła błąd w ustaleniu podatku dochodowego za 2020 r. Jak wykazać ww. (...)
str. 26
4.
Wyksięgowanie podwójnie wprowadzonych w roku ubiegłym faktur kosztowych
W naszej spółce z o.o. w ubiegłym roku obrotowym zaksięgowaliśmy podwójnie trzy faktury kosztowe, ujmując je po stronie Wn konta w zespole 4, po stronie (...)
str. 27
5.
Nota odsetkowa dotycząca roku, za który sprawozdanie jest już zatwierdzone
W 2020 r. nie zaksięgowaliśmy noty odsetkowej otrzymanej od dostawcy. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jest już zatwierdzone. Jak skorygować taki błąd? Jeżeli w bieżącym (...)
str. 28
6.
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Nasza jednostka otrzymała w poprzednich latach częściową dotację na budowę obiektów. Po zakończeniu budowy środki trwałe wprowadzono do ewidencji bilansowej, a otrzymaną dotację, ujętą na (...)
str. 29
7.
Prezentacja w sprawozdaniu informacji o istotnym błędzie
W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę kosztową z tytułu czynszu dzierżawnego za lata 2018-2020. Kwotę czynszu za lata ubiegłe uznaliśmy za kwotę istotną. Sprawozdania finansowe (...)
str. 31
8.
Korekta wartości początkowej na skutek błędu z lat ubiegłych
W lutym 2021 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., jednostka wykryła, iż błędnie ustaliła wartość początkową środka trwałego zakupionego w 2020 r. (...)
str. 33
9.
Skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
W lutym 2021 r. w naszej firmie przeprowadzono kontrolę celno-skarbową w zakresie rozliczania VAT za 2019 r. W wyniku kontroli zakwestionowano kwotę VAT naliczonego. Jak (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.