Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
NUMER BIEŻĄCY 5 (605) Z DNIA 01.03.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (544) z dnia 20.08.2021
Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 12
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16
z dnia 20.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WSTĘP
Pojęcie instrumentu finansowego pojawia się w różnych obszarach życia gospodarczego. W ogólnym rozumieniu wykorzystywane jest ono zazwyczaj w kontekście inwestycji finansowych, które są wynikiem działalności (...)
str. 3
II.
IDENTYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ICH POCZĄTKOWE UJĘCIE
1.
Instrumenty finansowe w polskich regulacjach rachunkowości
Podstawowym źródłem polskich regulacji dotyczących instrumentów finansowych jest ustawa o rachunkowości, która wskazuje definicję instrumentu finansowego, określone zasady ujęcia i wyceny instrumentów finansowych, a także (...)
str. 3
2.
Ustalenie momentu zawarcia kontraktu dla potrzeb ujęcia początkowego
Zasady ujmowania instrumentów finansowych zostały przedstawione w ustawie o rachunkowości odrębnie w odniesieniu do aktywów finansowych w art. 35 ust. 1 oraz wystawianych lub emitowanych (...)
str. 8
3.
Wartość początkowa instrumentów pochodnych
Istotną kwestią związaną z ujęciem instrumentów pochodnych jest ocena, ile wynosi wartość początkowa dla potrzeb początkowego ujęcia. Jeżeli wartość początkowa różni się od kwoty 0 (...)
str. 9
4.
Ocena zawartej umowy pod kątem ilości odrębnych instrumentów pochodnych
W praktyce mogą występować umowy zawierające kilka elementów pochodnych. Kontrakty takie mogą wymagać od kierownictwa jednostki oceny pod względem tego, czy zawarta umowa oznacza jeden (...)
str. 10
5.
Wybór daty ujęcia pozycji nabywanych na rynku regulowanym
Obok ogólnych zasad dotyczących ujmowania instrumentów finansowych rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych wskazuje na możliwość wyboru daty ujęcia pozycji nabywanych na rynku regulowanym, na którym (...)
str. 11
6.
Konta wykorzystywane do ewidencji instrumentów finansowych
Regulacje rachunkowości nie narzucają sposobu ewidencji instrumentów finansowych w podmiotach niebędących bankami. W związku z tym wybór odpowiednich kont służących do ewidencji instrumentów finansowych leży (...)
str. 12
III.
KLASYFIKACJA AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA
1.
Kategorie aktywów finansowych i parametry wyceny bilansowej
Według ustawy o rachunkowości aktywa finansowe zalicza się do jednej z czterech podstawowych grup: inwestycji w jednostkach podporządkowanych zaliczonych do aktywów trwałych, inwestycji krótkoterminowych, inwestycji (...)
str. 12
2.
Możliwość przeniesienia aktywów między kategoriami
Rozporządzenie wymaga od jednostek gospodarczych dzielenia wszystkich aktywów finansowych podlegających tej regulacji na grupy (kategorie) omówione w części III.1 niniejszego opracowania. W pewnych okolicznościach rozporządzenie (...)
str. 22
3.
Retrospektywna poprawa błędu w związku z niewłaściwą klasyfikacją
Jeżeli jednostka niepoprawnie zaliczyła jakieś aktywa finansowe do określonych grup, to przenosząc je do poprawnych nie przeprowadza przekwalifikowania, lecz poprawia błąd, który powstał przy początkowym (...)
str. 22
4.
Zakaz przenoszenia pozycji do przeznaczonych do obrotu
Przeniesienie pozycji między kategoriami nie jest możliwe we wszystkich sytuacjach. Przykładowo z możliwości przekwalifikowania wyłączony został przypadek przeniesienie składnika aktywów do kategorii aktywa finansowe przeznaczone (...)
str. 23
5.
Obligatoryjne przekwalifikowanie aktywów finansowych
Obligatoryjne przekwalifikowanie aktywów finansowych wiąże się przede wszystkim z jednym przypadkiem - złamaniem warunków kwalifikacji pozycji do kategorii "aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności". Sytuacja (...)
str. 24
6.
Dobrowolne przeniesienie aktywów finansowych między kategoriami
Przeniesienie pozycji z aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu do innej kategorii w wyniku nieprzewidywalnego zdarzenia Jednostka może przenieść po początkowym ujęciu składnik aktywów (inny niż (...)
str. 26
IV.
WYCENA POCZĄTKOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH
1.
Wycena początkowa aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Zwracamy uwagę, iż wycena składnika aktywów finansowych na moment początkowego ujęcia uzależniona jest od transakcji, w ramach której go pozyskano oraz od regulacji, którym podlega. (...)
str. 28
2.
Wycena początkowa aktywów finansowych według rozporządzenia
Rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych jest drugą regulacją odnoszącą się do wyceny początkowej aktywów finansowych. Należy oczywiście pamiętać, że z zakresu rozporządzenia wyłączone są niektóre (...)
str. 30
3.
Wycena nowego składnika aktywów powstałego w wyniku rozliczenia instrumentu pochodnego
Instrumenty pochodne podlegają rozwiązaniom przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych (z wyjątkiem niektórych dotyczących akcji/udziałów własnych jednostki oraz instrumentów pochodnych bazujących na warunkach naturalnych). (...)
str. 35
V.
MODELE WYCENY BILANSOWEJ AKTYWÓW FINANSOWYCH
1.
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Wycena składnika aktywów finansowych na dzień bilansowy uzależniona jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest to, jakiej regulacji rachunkowości podlega dany składnik aktywów - (...)
str. 36
2.
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Metody wyceny inwestycji w jednostki podporządkowane W odniesieniu do instrumentów udziałowych (np. akcje/udziały w innych podmiotach) kluczowe znaczenie ma ocena, czy posiadane instrumenty reprezentują udziały (...)
str. 37
3.
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według rozporządzenia
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to kategoria (grupa aktywów finansowych), która obejmuje aktywa finansowe wyceniane na dzień bilansowy w wiarygodnie (...)
str. 47
VI.
WYCENA I KLASYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
1.
Definicja zobowiązań finansowych
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy o rachunkowości, zobowiązania finansowe to wszelkiego rodzaju zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych (w tym (...)
str. 54
2.
Wycena początkowa zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Zwracamy uwagę, iż wycena zobowiązań finansowych, podobnie jak aktywów finansowych, uzależniona jest od przepisów, jakie stosuje się do ich wyceny. Podstawowe akty prawne regulujące zasady (...)
str. 55
3.
Wycena początkowa zobowiązań finansowych według rozporządzenia
W inny sposób formułuje zasady wyceny początkowej rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych, które w § 13 ust. 1 stwierdza, iż zobowiązanie finansowe na moment początkowego (...)
str. 56
4.
Koszty zaciągnięcia finansowania w zależności od przepisów stosowanych do ich wyceny
Problem z wyceną początkową zobowiązań finansowych pojawia się również w kontekście kosztów zaciągnięcia finansowania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych, koszty takie korygują jego (...)
str. 57
5.
Zasady wyceny bilansowej zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych jest kolejnym obszarem różnic między ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych. Podmioty stosujące ustawę zobligowane są uwzględniać przepisy (...)
str. 58
6.
Zasady wyceny bilansowej zobowiązań finansowych według rozporządzenia
Nieco inaczej do wyceny zobowiązań finansowych podchodzi rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych, które uzależnia wycenę zobowiązań finansowych od ich klasyfikacji. O ile w odniesieniu do (...)
str. 59
VII.
SKORYGOWANA CENA NABYCIA
1.
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Skorygowana cena nabycia to parametr wskazany przez rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych, jako obligatoryjny do wyceny określonych grup aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Na podstawie (...)
str. 60
2.
Wartość początkowa i przepływy pieniężne związane z wycenianą pozycją
Zasady ustalania wartości początkowej aktywów i zobowiązań finansowych zostały przedstawione w części IV i VI.3 niniejszego opracowania. Na uwagę zasługuje konieczność dodawania do wartości początkowej (...)
str. 61
3.
Ustalenie efektywnej stopy procentowej
Podstawowym parametrem mającym wpływ na ustalenie skorygowanej ceny nabycia jest efektywna stopa procentowa (ESP). Według definicji określonej w rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych jest to (...)
str. 65
4.
Sposoby ustalenia skorygowanej ceny nabycia
Skorygowana cena nabycia (SCN) składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego może być określona z wykorzystaniem jednej z dwóch metod - metody narastającej lub metody przepływów. (...)
str. 67
5.
Skutki zmiany przepływów wynikających z umowy
W praktyce zdarza się, że przepływy wynikające z umowy ulegają zmianie. Do podstawowych sytuacji tego typu należą zmiany przepływów na skutek zmiany stóp referencyjnych (np. (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.