Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 8:54 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 5 (533) z dnia 01.03.2021
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Dodatek nr 4
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5
z dnia 01.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTAWOWE UREGULOWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK MIKRO I MAŁYCH
1.
Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie (...)
str. 3
2.
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą
Definicja jednostki mikro została określona w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości, a jednostki małej - w art. 3 ust. 1c i (...)
str. 4
3.
Lista uproszczeń w zakresie sprawozdawczości
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej stosowane przez jednostki mikro wymienia art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, a przez jednostki małe określa art. 3 ust. 1c (...)
str. 6
4.
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję (uchwałę) o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 lub 5 (...)
str. 8
II.
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.
Informacje wykazywane w bilansie jednostki mikro
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości obejmuje informacje ogólne, uproszczony bilans, informacje uzupełniające do bilansu oraz uproszczony (...)
str. 10
2.1.
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat według załącznika nr 4
Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego każdej jednostki. Dostarcza on informacji o wielkości jej wyniku finansowego oraz strukturze poszczególnych przychodów (...)
str. 13
2.2.
Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat jednostki mikro
Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 r. spełniała wymagania art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości do zastosowania (...)
str. 14
3.1.
Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej
Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego, w tym bilans, według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przypominamy, iż (...)
str. 16
3.2.
Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu
Stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wykazywana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów powinna wynikać z ich wartości księgowej, skorygowanej (...)
str. 17
3.3.
Przykład sporządzenia bilansu według załącznika nr 5
Podstawę do sporządzenia bilansu stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych. Sporządzając bilans jednostki małej należy więc uwzględnić (...)
str. 18
4.1.
Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat dla jednostki małej określony został w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym załącznikiem, jednostki małe (...)
str. 22
4.2.
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - pozostała działalność operacyjna Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: F. Pozostałe (...)
str. 24
4.3.
Wynik na działalności finansowej
Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - działalność finansowa Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny F. Przychody finansowe, w tym: H. Przychody finansowe, w (...)
str. 25
4.4.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Fragment rachunku zysków i strat według załącznika nr 5 - obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny I. Podatek dochodowy K. Podatek dochodowy J. (...)
str. 28
5.1.
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, ustalony dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 (...)
str. 28
5.2.
Informacje wykazywane w bilansie organizacji pozarządowych
W bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości organizacje pozarządowe przedstawiają tylko główne pozycje oznaczone wielkimi literami oraz cyframi rzymskimi. W przypadku (...)
str. 29
5.3.
Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany do specyfiki działalności pożytku publicznego. Sporządzają go zarówno (...)
str. 30
III.
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Nota podatkowa w jednostkach małych i mikro
Prowadzę księgowość jednostki małej i jednostki mikro. Jednostki te są podatnikami CIT. Z jakich przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka mała sporządzająca sprawozdanie według (...)
str. 30
2.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w księgach i sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia
Jesteśmy stowarzyszeniem. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Jak powinniśmy rozliczać nadwyżkę przychodów nad kosztami, osiągniętą za poprzedni rok obrotowy? (...)
str. 31
3.
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Czy osoba fizyczna sporządzająca sprawozdanie finansowe dla jednostek małych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, (...)
str. 33
4.
VAT naliczony podlegający rozliczeniu w kolejnym okresie w bilansie jednostki małej
W jakiej pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości dla jednostki małej należy wykazać VAT naliczony przeniesiony do odliczenia w następnym (...)
str. 34
5.
Udziały w innych podmiotach w bilansie jednostki mikro
Jednostka mikro posiada udziały długoterminowe i krótkoterminowe w innych jednostkach. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 4 powinna je wykazać? Jednostka mikro sporządzająca (...)
str. 34
6.
Zobowiązania publicznoprawne w bilansie jednostki mikro
Sporządzam uproszczony bilans dla jednostki mikro. W pasywach tego bilansu nie ma wyszczególnionych zobowiązań publicznoprawnych. W której pozycji powinnam je wykazać? Jednostki mikro nie wyszczególniają (...)
str. 35
7.
Prezentacja towarów w drodze w uproszczonym bilansie jednostki małej
W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę za zakupione i zapłacone przez nas towary. Towary dostarczono dopiero w styczniu 2021 r. Jak wykazać w bilansie nierozliczone (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.