Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (287) z dnia 10.11.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej a powstanie przychodu z zysków kapitałowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.345.2019.1.MF) "(…) Wnioskodawca jest osobą prawną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wspólnikiem (...)
str. 3
2.
Obowiązek aktualizacji dokumentacji cen transferowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.261.2019.1.EN) "(…) Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży (...)
str. 5
3.
Świadczenie usług budowlanych na terenie innego kraju UE a miejsce opodatkowania dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.307.2019.2.BG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu (...)
str. 8
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia za zgodą udziałowca - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 września 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.266.2019.2.AD) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (...)
str. 11
2.
Wartość niespłaconych zobowiązań na dzień likwidacji spółki a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.370.2019.1.PB) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (…) jest spółką kapitałową będącą (...)
str. 12
3.
Przychód z tytułu umorzonych odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.315.2019.1.BSA) "(…) Spółka z o.o. (…) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem, w głównej (...)
str. 15
4.
Połączenie spółki kapitałowej z osobową - skutki w CIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1998/17 "(…) Spółka wskazała, że jest osobą prawną, spółką kapitałową, podatnikiem podatku (...)
str. 17
5.
Udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych a przychód podatkowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1772/17 "(…) Spółka wskazała, że należy do Grupy kapitałowej (…), w której (...)
str. 19
6.
Brak odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia członkowi zarządu a rozpoznanie przychodu podatkowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2059/17 "(…) skarżąca wskazała, że wynagrodzenie członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem (...)
str. 22
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zapłacony za kontrahenta podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC) "(...) X. Sp. z o.o. (…) jest spółką prawa polskiego i rezydentem (...)
str. 25
2.
Wydatki na nabycie udziałów, które zostaną umorzone bez wynagrodzenia a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.313.2019.2.BS) "(…) Wnioskodawca utworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której będzie jedynym wspólnikiem. Adres (...)
str. 28
3.
Wydatek na zapłatę kosztów sądowych w związku z kwestionowaniem kary umownej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.215.2019.1.MBD) "(…) W dniu 9 listopada 2015 r. Spółka zawarła umowę dostawy (…) (...)
str. 30
4.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.336.2019.1.DP) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem deweloperskiej spółki komandytowej, która prowadzi działalność budowlaną związaną (...)
str. 33
5.
Wydatki poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego a koszty uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.234.2019.1.MF) "(…) Wnioskodawca (…) jest podmiotem produkcyjnym, którego głównym udziałowcem jest spółka duńska. (...)
str. 34
6.
Co należy rozumieć przez jednorazową wartość transakcji w przypadku usług najmu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.274.2019.1.AB ) "(...) Wnioskodawca jest spółką akcyjną w likwidacji z siedzibą na terytorium (...)
str. 36
7.
Wydatki na materiały promocyjne oraz poczęstunek podczas spotkań promocyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.301.2019.1.RK) "(…) Sp. z o.o. (…) jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku (...)
str. 38
8.
Zakup artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) świadczy szeroko rozumiane usługi informatyczne, tj. (...)
str. 41
9.
Wydatki na zakup narzędzi, elektronarzędzi i rękawic ochronnych dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.297.2019.3.DP) "(…) Wnioskodawca jest firmą, która prowadzi działalność poza granicami kraju w związku (...)
str. 43
10.
Zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.310.2019.3.MBD) "(…) Spółka jako pracodawca zamierza współfinansować pracownikom prawo do korzystania z pakietów (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Zastosowanie limitu 150.000 zł do składek GAP na ubezpieczenie samochodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2019.1.MF) "(…) Samochody osobowe, które wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej (...)
str. 47
2.
Wydatki na organizację imprez z udziałem pracowników i podwykonawców a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD) "(…) Sp. z o.o. (…) działa w branży automatyzacji procesów produkcyjnych. Spółka (...)
str. 49
3.
Nieodliczony VAT od raty leasingowej a limit zaliczenia do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.339.2019.2.AT) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. zakupił samochód osobowy w leasingu operacyjnym (...)
str. 52
4.
Odpis amortyzacyjny od wartości początkowej aktywów, gdy spółka ulegnie przekształceniu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2032/17 "(…) Spółka podała, że jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. (...)
str. 53
V.
Do artykułu 16a-16m Ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Zaliczenie opłat związanych z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego do kosztów wytworzenia środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.329.2019.1.BG) "(…) Grupa X to działająca sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które zlokalizowane (...)
str. 57
2.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych dla nabytych środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.201.2019.2.KK) "(…) Wnioskodawca (…) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i prowadzi (...)
str. 59
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Jak ustalać podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.247.2019.1.JC) "(…) Wnioskodawca (…) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: kupna i sprzedaży (...)
str. 61
2.
Prognozowana wielkość przychodu a uproszczona zaliczka na podatek dochodowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.290.2019.1.MF) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Wnioskodawca obecnie (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.