Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nie będzie zmian w zakresie faktur uproszczonych - wyjaśnienie Min. Fin.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro), (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Ujęcie w nowym JPK_VAT faktur wystawionych na rzecz osób prywatnych
Na podstawie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w ewidencji VAT w okresie, w (...)
str. 5
2.2.
Jakie podmioty obsługiwane są przez wyspecjalizowany urząd skarbowy?
Niektórzy podatnicy i płatnicy podlegają pod tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy (inny niż właściwy miejscowo). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ważne zmiany w CIT/PIT w 2021 r. - opublikowane
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w przyszłym roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w CIT/PIT. Ustawy nowelizujące wprowadzające te przepisy zostały już (...)
str. 6
1.1.
Wprowadzenie od 2021 r. tzw. estońskiego CIT
Od 1 stycznia 2021 r. spółki kapitałowe będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Ten sposób rozliczania CIT został (...)
str. 7
1.2.
Nowe przepisy uszczelniające system podatkowy
Od przyszłego roku zostaną również wprowadzone przepisy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadza je ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
str. 7
2.
SLIM VAT - zmiany uchwalone przez Sejm
W dniu 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem tej ustawy (...)
str. 8
3.
Antykryzysowa tarcza branżowa - wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informacje na temat pomocy w ramach tzw. tarczy branżowej, pt. "Nowe ułatwienia i wsparcie (...)
str. 9
4.
Planowane wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej PFR 2.0
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono informację o planowanym - w związku z COVID-19 - wsparciu dla mikro, małych i średnich oraz (...)
str. 12
5.
Maseczki w zakładach pracy - nowe regulacje
W dniu 2 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)
str. 16
6.
Wyższy limit amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem oraz obniżenie limitów dla pojazdów hybrydowych i pozostałych - projekt zmian
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (nr projektu: UC 65) planowane są m.in. zmiany ustaw (...)
str. 17
7.
Stawki karty podatkowej w 2021 r.
W Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r., pod poz. 1083, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Korekta odpisów na ZFŚS w związku z pandemią koronawirusa - wybrane zagadnienia
Niektóre podmioty gospodarcze mogą tworzyć odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) w kwocie wyższej niż odpis podstawowy. Jednak w związku z sytuacją spowodowaną (...)
str. 17
1.1.
"Utrata" prawa do wyższych odpisów na ZFŚS - podstawa prawna
Zasady dokonywania odpisów na ZFŚS Kwestię tworzenia ZFŚS, a także dokonywania odpisów na ten Fundusz reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)
str. 18
1.2.
Odpisy na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Ujmowanie odpisu na ZFŚS w kosztach podatkowych pracodawcy Odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, podlegają (...)
str. 21
1.3.
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS i jego korekty
Ujęcie w księgach rachunkowych rocznego odpisu na ZFŚS Odpis (także podwyższony) na ZFŚS obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Zazwyczaj kwota rocznego odpisu na ZFŚS (...)
str. 22
2.
Eksport towarów - podatki i ewidencja księgowa
Wiele podmiotów handluje z kontrahentami zagranicznymi, w tym - spoza UE. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczeniem eksportu dla celów VAT i (...)
str. 24
2.1.
Eksport towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
Kiedy transakcja sprzedaży towarów stanowi eksport dla celów VAT? Dla celów VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju (...)
str. 24
2.2.
Przychód podatkowy z tytułu eksportu
Moment powstania przychodu Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym nie odnoszą się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów w ramach (...)
str. 27
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach eksportu
Moment powstania przychodu bilansowego Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się wprost do momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów, w tym w ramach eksportu. Zatem (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Min. Fin. zapowiada zmiany w kodach GTU
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, począwszy od rozliczenia za październik (IV kwartał) br., podatnicy składają nowy JPK_VAT, w którym niektóre transakcje należy (...)
str. 30
1.2.
Kary za błędy w JPK_VAT
MF, w odpowiedzi na przytoczoną wcześniej interpelację poselską przypomniało, że za błędy w przesłanej ewidencji JPK_VAT grozi kara 500 zł. MF wskazało, iż kara ta (...)
str. 30
2.
Stawka VAT na sprzedaż w lokalach gastronomicznych "szybkiej obsługi" - opinia rzecznika TSUE
Sprzedaż w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi dań, które klient kupuje na wynos (nie spożywa ich na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż paragonowa i jej korekta w nowym JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r., podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Dotyczy to podatników, (...)
str. 33
3.2.
Czy można przesunąć termin złożenia JPK_VAT?
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu na złożenie nowego pliku JPK_VAT klientów biura, z uwagi na objęcie pracowników kwarantanną? Wnioski o odroczenie tego (...)
str. 34
3.3.
Zakup od kontrahenta zagranicznego a MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towary od zagranicznego kontrahenta, który jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce (zakup miał miejsce w Polsce). Zakupiłem od niego (...)
str. 35
3.4.
Refakturowanie mediów - rozliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Będę wynajmował kontrahentowi pomieszczenia produkcyjne. W umowie najmu znajduje się zapis, że wynajmujący obciąży najemcę za media. Czy refakturę za energię (...)
str. 36
3.5.
Świadczenie usług budowlanych - rezygnacja z kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane na rzecz firm i osób prywatnych. Usługi na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem (...)
str. 38
3.6.
Odliczanie VAT od zakupu paliwa, gdy podatnik stosuje wskaźnik proporcji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. W jaki sposób powinienem odliczać VAT od zakupu paliwa, jeżeli samochód osobowy wykorzystuję zarówno (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dywidenda a dokumentacja cen transferowych - odpowiedź na interpelację poselską
Wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, nie podlega ona zatem obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. (pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przekazanie klientowi towaru reklamowego otrzymanego uprzednio nieodpłatnie od kontrahenta a przychód podatkowy
W ramach reklamy własnej firmy kontrahent przekazał spółce z o.o. nieodpłatnie towary reklamowe. Mają one być następnie bezpłatnie przekazane klientom spółki. Czy w tej sytuacji (...)
str. 42
2.2.
Czynsz najmu płacony na prywatny rachunek ROR osoby fizycznej a koszty podatkowe najemcy
Spółka z o.o. użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal biurowy, najmowany od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, będącej jednak czynnym podatnikiem VAT. Lokal ten (...)
str. 43
2.3.
Koszty interwencji ubocznej w kosztach uzyskania przychodu
Pacjent szpitala pozwał ubezpieczyciela do sądu z powodu wypłaty zbyt małej kwoty odszkodowania. Szpital natomiast, chcąc uczestniczyć w sprawie, może uczestniczyć jako interwenient uboczny, lecz (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umorzenie subwencji z tarczy finansowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Otrzymanie subwencji w ramach tarczy finansowej jest obojętne podatkowo. Natomiast jej umorzenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów, skutkuje koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego (w odniesieniu do (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sporządzenie spisu z natury w trakcie roku a zaliczka na podatek dochodowy
Pod koniec ubiegłego roku zakupiliśmy dużą ilość materiałów produkcyjnych. Zostały one ujęte w spisie z natury sporządzonym na koniec 2019 r. (w PKPiR). W bieżącym (...)
str. 47
2.2.
Zakup bonów/kuponów żywieniowych dla pracowników
Firma, zajmująca się usługami leśnymi, jest zobowiązana do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Pracodawca, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, w zamian za (...)
str. 50
2.3.
Wydatki odliczone w ramach ulgi podatkowej a koszty uzyskania przychodów
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą we własnym domu (na działalność zajmuję 50% powierzchni). W 2019 r. poniosłem wydatki na instalację fotowoltaiczną. Zakup ten rozliczyłem jako osoba (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w ramach darowizny przedsiębiorstwa - interpretacja KIS
Podatnik, który otrzymał w ramach darowizny (zwolnionej od podatku od spadków i darowizn) środki trwałe, dotychczas amortyzowane, będzie mógł kontynuować ich amortyzację uwzględniając wysokości dokonanych (...)
str. 54
2.
Czy zakup nowego środka trwałego może być rozliczany jako koszt remontu?
W związku z awarią specjalistycznej maszyny, konieczny był zakup nowego urządzenia tej samej marki o dokładnie tych samych parametrach (skalkulowane koszty remontu starej maszyny przekraczały (...)
str. 55
3.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo w ramach limitu 10.000 zł
Jednostka nabyła urządzenie o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Po kilku miesiącach urządzenie zostało ulepszone. (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2021 r. będzie wyższy
W 2021 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 157.770 zł , a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego (...)
str. 58
2.
Składki ZUS od prezentów przekazanych pracownikom na święta
Pracodawca w połowie grudnia 2020 r. przekaże pracownikom paczki mikołajkowe ze słodyczami i innymi produktami spożywczymi. Czy wartość tych prezentów będzie zobowiązany oskładkować? Składki na (...)
str. 59
3.
W ramach e-wizyty w ZUS płatnik może porozmawiać z doradcą ds. ulg i umorzeń
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że od 23 listopada 2020 r. w ramach e-wizyty można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu i wynagrodzenia
Pracownik do końca lipca 2020 r. był zatrudniony na pełny etat i otrzymywał wynagrodzenie godzinowe, stały dodatek funkcyjny oraz zmienną premię miesięczną. Przysługiwał mu także (...)
str. 62
2.
Świadczenia wypłacane rodzinie zmarłego pracownika w świetle specustawy
Zmarł jeden z naszych pracowników. Czy to prawda, że specustawa ogranicza zakres świadczeń przysługujących rodzinie zmarłego w takiej sytuacji? Nie. Specustawa nie ogranicza ani zakresu, (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Archiwizacja sprawozdań finansowych za 2019 r.
Czy elektroniczne wersje sprawozdań finansowych powinny być przechowywane bezterminowo? Czy dla potrzeb ich archiwizacji należy je wydrukować i dopiero archiwizować, czy wystarczy archiwizacja zapisu elektronicznego? (...)
str. 65
1.1.
Okres przechowywania sprawozdań
Zasady i terminy przechowywania dokumentacji księgowej ustawa o rachunkowości określa w rozdziale 8 "Ochrona danych". Stosownie do art. 71 ust. 1 ww. ustawy, dokumentację opisującą (...)
str. 65
1.2.
Forma archiwizacji sprawozdań
Począwszy od 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę, (...)
str. 66
2.
Inwentaryzacja środków trwałych dokonywana w 2020 r.
Ostatnia inwentaryzacja (maszyn i urządzeń produkcyjnych - środków trwałych) została przeprowadzona w naszej jednostce w grudniu 2016 r. Czy w związku z tym terminy ustawy (...)
str. 67
3.
Nabycie wierzytelności oraz ich windykacja - ujęcie księgowe oraz rozliczenie podatkowe
Spółka nabyła dwie wierzytelności za kwoty niższe od ich wartości nominalnych. Obie wierzytelności dotyczyły tego samego dłużnika. W wyniku działań windykacyjnych na rachunek bankowy otrzymano (...)
str. 68
3.1.
Zakup i windykacja wierzytelności w księgach rachunkowych
Zakup wierzytelności dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie służącym do ewidencji pozostałych rozrachunków innych niż dotyczące dostaw i (...)
str. 68
3.2.
Rozliczenie podatkowe
Za przychody uzyskane z wierzytelności uważa się środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności, lub środki, lub wartości ze zbycia całości albo części (...)
str. 70
4.
Ewidencja odsetek od środków kaucji zabezpieczającej oraz funduszu remontowego w TBS
Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) pobrało kaucje od najemców lokali będących w jego zasobach. Kaucje te zdeponowano na lokacie prowadzonej przez bank. Z tego tytułu TBS (...)
str. 71
5.
Kiedy badanie sprawozdania finansowego należy uznać za nieważne z mocy prawa - wyjaśnienie MF
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono odpowiedź Ministerstwa Finansów (dalej: MF) na zapytanie PIBR w sprawie wątpliwości interpretacyjnych, art. 66 ust. 6 (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.