Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Złożenie zawiadomienia o zapłacie poza białą listą - wyjaśnienie Min. Fin.
Biała lista podatników VAT to baza danych podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ważne zmiany dla spółek - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2020 r., pod poz. 288, opublikowano ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania (...)
str. 5
2.
Zmiany w zakresie ustalania prewspółczynnika przez uczelnie i instytuty badawcze
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2020 r., pod poz. 289, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie usług księgowych - wybrane zagadnienia
Niektóre podmioty gospodarcze prowadzą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Często wykonują one także czynności polegające np. na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, (...)
str. 8
1.1.
Prowadzenie biura rachunkowego a działalność nierejestrowa
Możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowej wynika z art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 (...)
str. 8
1.2.
Rozliczanie usług księgowych dla celów VAT
Biuro rachunkowe a opodatkowanie VAT Co do zasady, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu VAT. W określonych przypadkach podatnicy mogą jednak korzystać ze (...)
str. 10
1.3.
Przychody z tytułu świadczenia usług księgowych
Również dla celów podatku dochodowego usługi księgowe mogą być rozliczane w okresach rozliczeniowych lub jednorazowo. Usługi księgowe rozliczane w okresach rozliczeniowych W sytuacji, gdy strony (...)
str. 12
1.4.
Usługi księgowe w ewidencji księgowej biura rachunkowego
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania przez biuro rachunkowe przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług księgowych. (...)
str. 13
2.
Handel używanymi samochodami - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze prowadzą niekiedy działalność w zakresie sprzedaży używanych samochodów, ponosząc różne wydatki związane z zakupem tych pojazdów, np. na transport, akcyzę, opłaty aukcyjne (np. (...)
str. 14
2.1.
Sprzedaż samochodów używanych - rozliczenie VAT
Dla celów VAT, za towary używane uważa się zasadniczo ruchome dobra materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie (z (...)
str. 14
2.2.
Rozliczenie sprzedaży samochodu używanego dla celów podatku dochodowego
Przychody ze sprzedaży samochodu osobowego W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do sprzedaży samochodów używanych rozliczanych dla (...)
str. 16
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży samochodu używanego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się w sposób szczególny do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych zakupu oraz sprzedaży samochodu używanego, będącego towarem handlowym, w (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do odliczenia VAT - kolejna niekorzystna interpretacja KIS
Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika - przed rozpoczęciem i po zakończeniu podróży służbowej - co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do (...)
str. 20
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy konieczne jest zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy, gdy zapłata nastąpi w ramach MPP?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towar i zapłaciłem na rachunek wskazany przez kontrahenta z zastosowaniem MPP. Okazało się, że rachunek ten nie znajduje się na (...)
str. 22
2.2.
Korygowanie faktur po likwidacji odwrotnego obciążenia VAT w obrocie krajowym
W lipcu 2019 r. czynny podatnik VAT wykonał usługę budowlaną (wartość 30.000 zł). Spełnione zostały warunki do objęcia tej transakcji mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. W (...)
str. 23
2.3.
Prawo do odliczenia VAT z biletu PKP
W ramach rozliczenia podróży służbowej pracownik przedstawił bilet PKP za przejazd na odległość powyżej 50 km. Czy spółka (czynny podatnik VAT) ma prawo odliczyć VAT (...)
str. 26
2.4.
Instalacja fotowoltaiczna służąca także gospodarstwu domowemu podatnika a odliczenie VAT
Prowadzę gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT. Zakupiłem instalację fotowoltaiczną. Część wytworzonej energii będę wykorzystywał na cele mojego gospodarstwa domowego. Czy w tej sytuacji mam (...)
str. 27
2.5.
Usługa montażu markiz - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi polegające na montażu systemów osłonowych (markiz) na okna i tarasy, w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. Montaż markiz wymaga (...)
str. 28
2.6.
Faktura do biletu miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Na podstawie przesłanych wykazów uczniów, drukowane są imienne bilety miesięczne w postaci paragonu fiskalnego. Na (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Podatek od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie - interpretacja KIS
W przypadku budynku wybudowanego na cudzym gruncie, do zapłaty podatku od przychodów z budynków zobowiązany jest dzierżawca gruntu, tj. podmiot, który wprowadza budynek do ewidencji (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dane kontrahenta na białej liście a koszty podatkowe
Spółka kupiła towary od kontrahenta krajowego (czynnego podatnika VAT). Wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Rachunek, na który spółka dokonała zapłaty przelewem (za ww. zakup), znajdował (...)
str. 34
2.2.
VAT niepodlegający odliczeniu - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka nabywa usługi (koszty pośrednie), od których odlicza VAT na podstawie wskaźnika proporcji. W styczniu 2020 r. spółka otrzymała fakturę (wystawioną w styczniu br.) dotyczącą (...)
str. 35
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Korekta przychodu podatkowego w związku ze zwrotem towaru
Spółka z o.o. sprzedała w poprzednim roku towar handlowy, wykazując z tego tytułu przychód podatkowy. W tym roku kontrahent zwrócił towar, choć pierwotna transakcja została (...)
str. 37
3.2.
Utrata w ciągu roku prawa do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. posiada w 2020 r. status małego podatnika dla celów CIT, w związku z czym opłaca zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki (...)
str. 37
3.3.
Rozliczenie straty podatkowej za poprzedni rok przez podatnika CIT
Spółka z o.o. poniosła stratę podatkową za 2019 r. z tzw. innych źródeł. W jaki sposób stratę tę może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2020 (...)
str. 39
3.4.
Ulga na złe długi dla celów CIT u wierzyciela
Spółka z o.o. posiada nieuregulowane wierzytelności od dłużnika krajowego, z tytułu sprzedaży towarów. Czy w ramach ulgi na złe długi spółka może skorygować dochód stanowiący (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Jakie dochody wlicza się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej? - interpretacja KIS
Ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu tą daniną nie wlicza się dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskiwanych w ramach pozarolniczej (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jak rozliczyć wynagrodzenie członków rady nadzorczej?
Wypłacamy wynagrodzenia członkom rady nadzorczej. Jak rozliczać te wynagrodzenia? Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jako przychód podatkowy Dla celów podatku dochodowego przychody członków rady nadzorczej, otrzymywane (...)
str. 42
2.2.
Rozliczenie dochodów z działalności prowadzonej za granicą i w Polsce przez podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym
Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce prowadzi działalność gospodarczą (w kraju), z której dochody opodatkowuje podatkiem liniowym. Osiąga też dochody w Szwajcarii, z tytułu działalności (...)
str. 43
2.3.
Rozliczenie przychodów z umowy zlecenia zawartej między osobami prywatnymi
Czy po zakończeniu roku podatkowego, do umowy (o sprzątanie) zawartej między osobami prywatnymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej) należy wystawić PIT-11? Chociaż z pytania nie wynika, jaka (...)
str. 46
2.4.
Sprzedaż mieszkania przez małżonka po zawarciu intercyzy a przychód podatkowy
Nabyliśmy z mężem mieszkanie, które w wyniku zawarcia intercyzy (w 2012 r.) zostało przekazane do mojego majątku odrębnego. Mieszkanie to zostało sprzedane w 2016 r. (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Jeżeli likwidacja inwestycji w obcych środkach trwałych (rozumiana również jako pozostawienie poniesionych nakładów u wynajmującego - właściciela budynku) jest podyktowana względami ekonomicznymi, a nie zmianą (...)
str. 49
2.
Wartość początkowa nieruchomości a odsetki dotyczące kredytu na jej wykończenie
Osoba fizyczna będąca właścicielem samodzielnie wybudowanych nieruchomości (lokali użytkowych) rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie ich wynajmu. Na potrzeby sfinansowania prac wykończeniowych tych lokali został zaciągnięty (...)
str. 50
3.
Zakup gruntu na potrzeby firmy - koszty i odliczenie VAT
Czy grunt (działka przemysłowa) nabyty do celów prowadzonej działalności gospodarczej może być kosztem firmy? Jak rozliczyć VAT? Wartość gruntu nabytego na cele firmowe może zostać (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Prawo do małego ZUS plus dla wspólnika spółki cywilnej - interpretacja ZUS
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, opłacający od 1 lutego 2020 r. mały ZUS plus, który w trakcie 2020 r. rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik (...)
str. 54
2.
Do końca marca 2020 r. niektórzy płatnicy zobowiązani są przekazać druk ZUS ZSWA
W terminie do 31 marca 2020 r. niektórzy płatnicy przesyłają do ZUS zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na druku (...)
str. 55
3.
Wyższa podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie wszystkie składki ZUS na ogólnych zasadach, nie korzystam z ulg w ich opłacie. Przy czym, do podstawy (...)
str. 57
4.
Ustalanie prawa i wysokości świadczeń za czas choroby dla pracowników zatrudnionych na sezon zimowy
Na stanowiska tzw. palaczy w sezonie zimowym zatrudniliśmy (na czas określony) trzech pracowników. Do ich zadań należy utrzymywanie odpowiedniej temperatury w budynku przez całą dobę, (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika, który chorował i był nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia
Zatrudniony na pełny etat pracownik wykonuje pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W okresie od 2 (...)
str. 59
2.
Ustalanie limitów zatrudniania na czas określony
1) Zatrudnialiśmy pracownika na okres próbny, potem na czas określony (umowa o pracę od czerwca 2015 r. do października 2016 r.). Kolejna umowa na czas (...)
str. 61
3.
Ryczałt na jazdy lokalne na samochód dostawczy
Pracownikowi, który dysponuje własnym samochodem dostawczym, chcemy przyznać ryczałt na jazdy lokalne, w ramach którego będzie rozwoził nasze produkty do punktów sprzedaży położonych w miejscowości, (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą UWAGA! Zmiana terminów
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r., stosując uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro, czy też możliwe jest jedynie przyjęcie (...)
str. 64
2.
Zasady ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Jak ustalać odchylenia od cen ewidencyjnych towarów? Czy odchylenia te mogą zostać uznane za koszt podatkowy? Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów nie są kategorią kosztową. (...)
str. 66
3.
Tworzenie ZFŚS, roczna weryfikacja oraz prezentacja jego wartości w bilansie
W 2019 r. dokonaliśmy odpisów na ZFŚS. Niestety, wartość odpisu nie została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy. Jak w związku z tym wykazać stan funduszu (...)
str. 68
3.1.
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń
Zapisy na koncie 85-0 Wartość Funduszu wynika z salda Ma konta 85-0 "ZFŚS". Fundusz tworzony jest w oparciu o odpis podstawowy, ustalany na podstawie ustawy (...)
str. 68
3.2.
Odpis na ZFŚS jako koszt podatkowy
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o PDOF i art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PDOP, (...)
str. 70
3.3.
Inwentaryzacja środków Funduszu na dzień bilansowy
Fundusz (ZFŚS), tak jak inne aktywa i pasywa (w tym fundusze specjalne), podlega inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego. Inwentaryzacji stanu Funduszu dokonuje się w (...)
str. 70
3.4.
Prezentacja ZFŚS w bilansie
W bilansie jednostki wykazuje się stan środków pieniężnych zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wartość Funduszu. Odpowiednio będą to, w przypadku: a) środków pieniężnych - (...)
str. 71
4.
Ewidencja sprzedaży budynku na oprocentowane raty
W 2019 r. dokonaliśmy sprzedaży budynku, stanowiącego nasz środek trwały, potwierdzonej aktem notarialnym. Kupujący wpłacił 50% wartości nieruchomości, a część niezapłacona została rozłożona na 5 (...)
str. 71
4.1.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, przychody ze zbycia środków trwałych, jako przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, (...)
str. 71
4.2.
Koszt z tytułu sprzedaży nieruchomości
Koszty związane ze zbyciem środków trwałych podlegają zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych (por. ww. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy). Zatem niezamortyzowana (...)
str. 72
5.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - odpowiedź MF
Na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.org.pl) opublikowana została odpowiedź Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów z 13 stycznia 2020 r., dotycząca ewidencji księgowej (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.