Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zwolnienie płatnika ze składek za kwiecień i maj 2020 r. także po opłaceniu tych należności
Przepisy wprowadzone tarczą 3.0 rozszerzyły grono płatników mogących skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Dotyczy (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia/komunikaty Min. Fin.
2.1.
Wydatki sfinansowane ze świadczenia postojowego a koszty podatkowe - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Wszystkie informacje dotyczące www.tarcza.gofin.pl W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych warunków, mogą otrzymać świadczenie postojowe (zgodnie z regulacjami zawartymi w art. (...)
str. 5
2.2.
Czy sfinansowanie pracownikowi testu na obecność koronawirusa powoduje powstanie przychodu w PIT?
W okresie panującej epidemii mogą mieć miejsce sytuacje, w których pracodawcy finansują swoim pracownikom testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Powstała wątpliwość, czy takie zdarzenie powoduje (...)
str. 6
2.3.
Nowy JPK_VAT wraz z deklaracją - dopiero od 1 października 2020 r.
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że od 1 lipca 2020 r. czynni podatnicy VAT, mają składać nowy plik JPK_VAT zawierający część ewidencyjną i deklaracyjną (początkowo (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Sejm pracuje nad tarczą antykryzysową 4.0
W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o (...)
str. 7
2.
Dalsze przedłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób
W Dzienniku Ustaw z 1 czerwca 2020 r., pod poz. 972, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów (...)
str. 8
3.
Wydłużono termin na złożenie IFT-2R
W Dzienniku Ustaw z 29 maja 2020 r., pod poz. 962, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
4.
Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z 29 maja 2020 r., pod. poz. 957, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących (...)
str. 9
5.
Nowy wzór deklaracji importowej dla celów VAT
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020 r., pod poz. 907, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Przestój ekonomiczny/obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników - wybrane zagadnienia
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, pracodawcy mogą m.in. wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy. W takim przypadku pracodawcy mogą starać się (...)
str. 12
1.1.
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy - podstawa prawna
Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy na podstawie art. (...)
str. 12
1.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżenia wymiaru czasu pracy
Przedsiębiorca (pracodawca), który zgodnie z przepisami specustawy wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżył pracownikom wymiar czasu pracy, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków (...)
str. 14
1.3.
Otrzymanie dofinansowania z FGŚP a PIT/CIT
Wynagrodzenie pracownika a zaliczka na podatek dochodowy Rozliczenie dla celów PIT "obniżonego" wynagrodzenia pracownika, w odniesieniu do którego pracodawca uzyskał dofinansowanie, w związku z przestojem (...)
str. 17
1.4.
Ewidencja księgowa dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać wynagrodzenia pracowników "objęte" dofinansowaniem z FGŚP, w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego/obniżenia (...)
str. 18
2.
Otrzymanie subwencji z PFR - zasady przyznawania, podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR). Taka pomoc może (...)
str. 19
2.1.
Zasady przyznawania subwencji finansowej dla mikro, małych i średnich firm
Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego, w ramach PFR mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są subwencje finansowe, z których większa część - do 75% finansowania - jest (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie otrzymanej subwencji dla celów podatku dochodowego i VAT
Skutki w CIT/PIT MF na swojej stronie internetowej www.gov.pl wyjaśniło, że otrzymana subwencja finansowa z PFR powinna być traktowana jak pożyczka. W związku z tym: (...)
str. 23
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanej subwencji finansowej
Skoro subwencja finansowa otrzymana z PFR traktowana jest jak pożyczka, to naszym zdaniem, jej ujęcie w księgach rachunkowych powinno nastąpić na podobnych zasadach, jakie stosuje (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowe zasady dokumentowania WDT w świetle stanowiska KIS
Od 1 stycznia 2020 r. zasady dokumentowania WDT reguluje zarówno rozporządzenie unijne, jak i ustawa o VAT. Obowiązywanie podwójnych przepisów - odmiennie regulujących to samo (...)
str. 24
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Świadczenie usług na rzecz osób prywatnych - sposób udokumentowania, gdy klient płaci przelewem
Zamierzam rozpocząć działalność w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych dla osób prywatnych, jako czynny podatnik VAT. Kwoty tych transakcji będą wysokie. Czy mam obowiązek posiadania kasy (...)
str. 26
2.2.
Sprzedaż działki budowlanej wraz z rozpoczętą budową domu a VAT
W 2016 r. zakupiłem działkę budowlaną jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i rozpocząłem budowę domu z przeznaczeniem wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe. Dom jest (...)
str. 28
2.3.
Zmiana przeznaczenia samochodu w przypadku odliczania VAT w oparciu o prewspółczynnik
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT kwartalnie. Wykonuję działalność mieszaną (opodatkowaną i nieopodatkowaną VAT). We wrześniu 2018 r. zakupiłem samochód (20.000 zł netto + 4.600 (...)
str. 29
2.4.
Usługi sprzątania nieruchomości a mechanizm podzielonej płatności
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozszerzam prowadzoną działalność o świadczenie usług sprzątania obiektów budowlanych polegających na usunięciu gruzu, zużytych materiałów budowlanych i odpadów budowlanych. Czy mam (...)
str. 32
2.5.
Działalność rolnicza - rejestracja obojga małżonków jako czynnych podatników VAT
Wraz z żoną prowadzę gospodarstwo rolne (łączy nas wspólność majątkowa). Jest ona zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Czy ja również mogę (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy jako koszty podatkowe - interpretacja KIS
Warunkiem skorzystania z możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od zysku przekazanego na kapitał zapasowy/rezerwowy jest faktyczne przekazanie zysku na taki kapitał, a (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
VAT od reprezentacji jako koszt podatkowy
Spółka z o.o. poniosła wydatki na zakup prezentów dla kontrahentów, które jako wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z tytułu przekazania tych prezentów (...)
str. 36
2.2.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej a przychód podatkowy
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie do cen energii elektrycznej, dotyczące II półrocza 2019 r. Czy kwota tego dofinansowania stanowi dla spółki przychód podatkowy? Obecnie kwestia (...)
str. 37
2.3.
Konwersja pożyczki na udziały
Spółka akcyjna udzieliła pożyczki spółce z o.o. Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki, lecz dokonał podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę główną pożyczki, a udziały w podwyższonym kapitale (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Płatność na rachunek wirtualny a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Podatnik (przedsiębiorca) dokonując płatności za usługę/towar na rachunek wirtualny, przypisany do rachunku głównego sprzedawcy (podatnika VAT czynnego), znajdującego się na białej liście, może zaliczyć jej (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem nowego limitu a PIT
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacamy naszym pracownikom m.in. świadczenia pieniężne przeznaczone na działalność socjalną. Tarcza antykryzysowa w br. wprowadziła wyższy limit zwolnienia (...)
str. 42
2.2.
Ewidencja przychodu z nieodpłatnych świadczeń w PKPiR
Jeden ze wspólników spółki cywilnej uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń w związku z użyczeniem lokalu spółce przez drugiego wspólnika. Wspólnik ten prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie (...)
str. 44
2.3.
Wycofanie z działalności gospodarczej samochodu niebędącego środkiem trwałym
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której rozlicza się podatkiem liniowym. We wrześniu 2019 r. zakupił samochód osobowy, który używa w działalności gospodarczej. Samochód ten nie (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Likwidacja środka trwałego w części sfinansowanego dotacją - interpretacja KIS
Jeżeli likwidacja środka trwałego nie jest związana ze zmianą rodzaju działalności, to strata z tytułu jej przeprowadzenia, w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego, może (...)
str. 48
2.
Amortyzacja w kolejnym roku po dokonywaniu jednorazowego odpisu
W grudniu 2019 r., w odniesieniu do fabrycznie nowego środka trwałego, dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł. Czy stosując metodę degresywną przy naliczaniu (...)
str. 50
3.
Wartość początkowa oraz amortyzacja budynku stanowiącego współwłasność
Dwaj bracia otrzymali w drodze darowizny od swoich rodziców (nieprowadzących działalności gospodarczej) budynek o wartości 10.000 zł. Jeden z braci zamierza wykorzystywać ten obiekt w (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nowe wzory wniosków na PUE ZUS w związku z tarczą 3.0
Tarcza 3.0 znowelizowała specustawę w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Wprowadzone nią nowe rozwiązania spowodowały konieczność dokonania zmian w (...)
str. 53
2.
Świadczenie postojowe przysługujące zleceniobiorcy
Sytuacja spowodowana panującą epidemią mogła przyczynić się do przestoju w prowadzeniu działalności. W tym przypadku niektóre osoby mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Mogą z (...)
str. 54
3.
Zwolnienie ze składek ZUS w 50%
Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują zwolnienie ze składek ZUS w 50% dla firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. W jakiej części (z (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim
1) Pracownica zatrudniona na pełny etat, która korzysta z urlopu rodzicielskiego, od lipca br. będzie łączyła ten urlop z wykonywaniem pracy na pół etatu. Czy (...)
str. 60
2.
Wykorzystywanie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
1) Czy pracownik może w trakcie roku kalendarzowego zmienić sposób wykorzystania zwolnienia na dziecko do lat 14 ze zwolnienia w dniach na zwolnienie w godzinach (...)
str. 61
3.
Zmiana stawek wynagrodzenia za pracę - czy aneksować umowy o pracę?
W wyniku zmiany układu zbiorowego pracy, regulującego płace w naszej firmie, zmienione zostały stawki zaszeregowania obowiązujące poszczególnych pracowników (co przełożyło się na wysokość wynagrodzenia). Czy (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń związanych z koronawirusem - wyjaśnienia MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano kolejne konsultacje dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, pojawiających się w jednostkach w związku z walką z koronawirusem. Przedstawione (...)
str. 65
2.
Czy wspólnota mieszkaniowa musi przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS? - interpretacja KIS
Jeżeli wspólnota mieszkaniowa, na podstawie podjętej uchwały, prowadzi ewidencję księgową (spełniającą minimalny ustawowy wymóg ewidencyjno-rachunkowy) nie stosując przepisów ustawy o rachunkowości, to brak jest podstaw, (...)
str. 67
3.
Ewidencja księgowa importu towarów w przypadku błędu w dokumencie SAD
Zakupiliśmy towar od kontrahenta spoza Unii Europejskiej. W dokumencie SAD wpisano nieprawidłowe dane odbiorcy (zamiast naszych wpisano innej firmy), natomiast pozostałe informacje są zgodne z (...)
str. 68
3.1.
Rozliczenie VAT od importu towaru
Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (por. art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Z tytułu (...)
str. 69
3.2.
Ewidencja księgowa importu
Faktury otrzymywane od zagranicznych kontrahentów z tytułu zakupu towarów lub usług (wystawione w walucie obcej), w tym z tytułu importu towarów, przed ich wprowadzeniem do (...)
str. 69
3.3.
Sprzedaż importowanego towaru
Ewentualna sprzedaż towaru (tu: w ramach eksportu) stanowi odrębną transakcję od jego zakupu. Bez znaczenia pozostaje zatem okoliczność, czy sprzedawany towar pochodzi z importu, został (...)
str. 71
4.
Szacowanie przychodu z tytułu usług długoterminowych a podstawa opodatkowania CIT
Czy w przypadku bilansowej wyceny przychodu (niezakończonej usługi długoterminowej) metodą szacowania na podstawie poniesionych kosztów ustalony przychód powinien zwiększyć przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zaznaczamy, (...)
str. 72
5.
Obciążenie nowego użytkownika opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów
W styczniu 2020 r. przepisałem synowi (na potrzeby jego działalności) umową darowizny grunt objęty prawem wieczystego użytkowania gruntu, wykorzystywany dotychczas w mojej działalności gospodarczej. W (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.