Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (290) z dnia 10.02.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (290) z dnia 10.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Dochód (strata) z poszczególnych źródeł dochodów a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.481.2019.1.IZ) "(…) Wnioskodawca oraz określone spółki od niego zależne zawarły i zarejestrowały umowę (...)
str. 3
2.
Odliczanie strat podatkowych poniesionych przed 1 stycznia 2019 r. przez zlikwidowany zagraniczny zakład
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.537.2019.1.ANK) "(…) Sp. z o.o. (…), zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z (...)
str. 4
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Sprzedaż towarów a moment powstania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.437.2019.1.BD) "(…) Na podstawie umowy zawartej 25 marca 2019 r. Spółka akcyjna (…) (...)
str. 7
2.
Wartość nieuregulowanych zobowiązań na dzień wykreślenia spółki z rejestru a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.415.2019.2.AT) "(…) Wnioskodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (…), jest polskim (...)
str. 9
3.
Sprzedaż prawa majątkowego, gdy na poczet transakcji podatnik wpłacił zaliczkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.467.2019.1.PP) "(…) Wnioskodawca rozważa zakup od dewelopera towaru handlowego w postaci lokalu mieszkalnego. (...)
str. 12
4.
Ustalenie przychodu w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.494.2019.1.ŚS) "(…) Wnioskodawca planuje sprzedaż prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa do innej spółki z (...)
str. 14
5.
Skutki podatkowe przejęcia spółki z o.o. przez spółkę akcyjną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.478.2019.2.MO) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (…). (...)
str. 16
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zakup kart multisport dla pracowników a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2019 r., nr 0111-KDWB.4010.2.2019.2.AZE) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej aktualnie nie (...)
str. 19
2.
Podatek od wynagrodzenia pracowników finansowany przez spółkę powiązaną w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.427.2019.2.ANK) Spółka Akcyjna (…) to spółka specjalizująca się w produkcji oraz konserwacji pojazdów (...)
str. 21
3.
Dobrowolna wypłata odprawy pracownikowi, z którym została rozwiązana umowa a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.408.2019.1.BD) "(…) Wnioskodawca (…) prowadzi działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmując (...)
str. 23
4.
Wartość prezentów otrzymywanych przez pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.443.2019.1.SP) "(…) Spółka w ostatnim czasie obchodziła jubileusz 30-lecia. Z tej okazji została (...)
str. 24
5.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.420.2019.4.SK) "(…) X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) świadczy usługi projektowe (…). W (...)
str. 26
6.
Uregulowanie w drodze kompensaty zobowiązania przekraczającego 15.000 zł - ujęcie w kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.380.2019.1.MS) "(…) Wnioskodawca planuje stworzenie sieci sprzedaży biletów komunikacyjnych. Sieć sprzedaży będzie tworzona (...)
str. 28
7.
Dokonanie płatności na rachunek bankowy kontrahenta zagranicznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT na terytorium RP. Wnioskodawca w związku (...)
str. 30
8.
Uregulowanie płatności na rachunek bankowy komornika spoza białej listy i bez zastosowania MPP a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.417.2019.1.MS) "(…) Spółka K oraz określone spółki od niej zależne tworzą podatkową grupę (...)
str. 32
9.
Wypłacone odszkodowanie w związku z odstąpieniem od umowy w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.421.2019.2.MF) "(…) Wnioskodawca w przeszłości podjął współpracę z firmą logistyczną w przedmiocie dostawy (...)
str. 34
10.
Czy przesuwanie waluty pomiędzy rachunkami walutowymi powoduje powstawanie różnic kursowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.410.2019.1.AW) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) rozlicza różnice kursowe na zasadach określonych (...)
str. 37
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki z tytułu nabycia usług cateringowych na rzecz pracowników i zleceniobiorców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.462.2019.1.SK) "(…) Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, spółką (...)
str. 39
2.
Wydatki związane z udziałem w targach branżowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.434.2019.1.AP) "(…) W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca bierze udział w różnego rodzaju targach (...)
str. 41
3.
Składki na ubezpieczenie samochodu - ujęcie w kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.286.2019.3.APA) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w B., (...), Spółką (...)
str. 43
4.
Wypłacone kwoty klientowi mimo uznania reklamacji za niezasadną - ujęcie w kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.381.2019.1.JF) X. SA (…) ma siedzibę na terytorium Polski i prowadzi działalność bankową (...)
str. 46
5.
Odpis na ZFŚS pochodzący z nadwyżki bilansowej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października., nr 0111-KDIB1-2.4010.296.2019.1.BG) "(…) Wnioskodawca (…) zajmująca się, m.in. sprzedażą hurtową mleka i wyrobów mleczarskich działa w (...)
str. 48
6.
Odpis amortyzacyjny od wartości początkowej aktywów, gdy spółka ulegnie przekształceniu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3439/17 "(…) Istotę sporu w sprawie stanowi kwestia, czy jeżeli w stosunku (...)
str. 50
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wymiana oświetlenia jako ulepszenie środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.514.2019.1.MK) "(...) Spółka w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią ISO 50001 zidentyfikowała oświetlenie (...)
str. 53
2.
Opłaty przyłączeniowe a zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 września 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 780/19 (orzeczenie nieprawomocne) "(…) Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego - miastem na (...)
str. 54
VI.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienie przedmiotowe
1.
Przeznaczenie dochodu na cele inne niż statutowe a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.420.2019.1.MJ) "(…) Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (posiadającym osobowość prawną) działającym (...)
str. 57
2.
Dochód z działalności inwestycyjnej objętej wsparciem publicznym a zwolnienie z podatku
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 686/19 (orzeczenie nieprawomocne) "(…) Skarżąca zamierza zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące rozbudowę i (...)
str. 59
VII.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Zastosowanie podstawowej stawki CIT po przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla 9% stawki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.425.2019.1.AB) "(…) Spółka prowadziła i prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych, ze szczególnym (...)
str. 63
2.
Prawo do odliczenia od dochodu dywidend za lata ubiegłe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 października 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 556/19 (orzeczenie nieprawomocne) "(…) Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.