Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
DODATKI DO BIEŻĄCEGO NUMERU:
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.
Dodatek nr 33
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODATEK VAT
1.1.
Zasady wystawiania faktur do paragonów
Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon (...)
str. 3
1.2.
Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych
MF w ww. objaśnieniach podatkowych wskazało, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone . (...)
str. 4
1.3.
Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie NIP
Zgodnie z objaśnieniami MF, niezamierzony błąd w NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i (...)
str. 4
1.4.
Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT
MF w ww. objaśnieniach przypomniało, że do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone (wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt (...)
str. 5
2.
Korekta VAT w przypadku sprzedaży paragonowej
W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz których sprzedaż dokumentowana była tylko paragonem (którym nie wystawiono faktur), nie jest (...)
str. 5
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych dla innych podatników powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Fakturę należy zaś wystawić nie później niż (...)
str. 6
4.
Zapłata na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście
Z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych wcześniej dwóch rejestrów podatników VAT (tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał (...)
str. 7
5.
Zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej zapłaty dokonanej Polskim Bonem Turystycznym
Podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług noclegowych osobom prywatnym, jeżeli wynagrodzenie za te usługi będzie wpływać (...)
str. 9
II.
PODATEK DOCHODOWY
1.1.
Sfinansowanie pracownikowi testu na COVID-19 a powstanie przychodu w PIT
W okresie panującej epidemii mogą mieć miejsce sytuacje, w których pracodawcy finansują swoim pracownikom testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Powstała wątpliwość, czy takie zdarzenie powoduje (...)
str. 11
1.2.
Zaliczka na podatek przedsiębiorcy w przypadku skorzystania ze zwolnienia składkowego
Przedsiębiorca, ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, może odliczyć od dochodu m.in. składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na (...)
str. 11
1.3.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzenia pracowników - skutki w CIT/PIT
W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 czasowo zwolniono z opłacania składek ZUS (po spełnieniu określonych warunków) m.in. firmy, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych nie więcej (...)
str. 12
1.4.
Otrzymanie subwencji z PFR a podatki
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii koronawirusa, mogły otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR). Taka pomoc (...)
str. 14
1.5.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP a CIT/PIT pracodawcy
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, firmy mogły uzyskać - z FGŚP - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem wymiaru czasu pracy oraz środki (...)
str. 15
1.6.
Odpisy na ZFŚS w okresie pandemii koronawirusa a koszty podatkowe
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu (...)
str. 15
2.
Ryczałt za jazdy prywatne służbowym samochodem obejmuje też koszty paliwa - interpretacja ogólna
Koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do służbowego samochodu, udostępnionego pracownikowi do celów prywatnych, mieszczą się w ryczałtowo określonej wartości nieodpłatnego świadczenia, tj. 250 zł lub (...)
str. 16
3.
Obowiązki związane z informacją o cenach transferowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Ministerstwo (...)
str. 18
4.
Warunki stosowania 50% kosztów do wynagrodzenia twórców
Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórcy (honorarium autorskiego) jest powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia (...)
str. 19
5.
Kompensata transakcji objętych MPP a CIT/PIT - rozbieżne stanowisko organów podatkowych
Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (tj. (...)
str. 23
6.
Podatek od wartości dodanej w kosztach uzyskania przychodów
Podatek od wartości dodanej, obowiązujący na terenie krajów UE, jest odpowiednikiem polskiego VAT i powinien podlegać tym samym regulacjom podatkowym przewidzianym w ustawie o PDOP, (...)
str. 25
7.
Wpłaty do PPK - moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy
Wpłaty do PPK, w części finansowanej przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty, (...)
str. 27
III.
SKŁADKI ZUS, ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I PRAWO PRACY
1.1.
Wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 14 października 2020 r. zamieścił informację w sprawie nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej (tzw. tarczy 5.0), dotyczących m.in. (...)
str. 29
1.2.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych osobom, którym został zmniejszony etat z powodu COVID-19
ZUS na swojej stronie internetowej w dniu 14 października 2020 r. poinformował również o wejściu w życie nowych przepisów zmieniających zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń (...)
str. 30
2.
Pomoc ZUS dla firm w rozliczaniu składek ZUS
ZUS w dniu 6 października 2020 r. poinformował na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), że sposób funkcjonowania zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie poważnej zmianie. (...)
str. 31
3.
Korekta wyższych odpisów na ZFŚS w okresie pandemii
Pracodawcy, którzy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) (...)
str. 32
4.
Stanowisko UODO w sprawie przechowywania nadmiarowych danych w aktach osobowych
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizacja tego obowiązku wymaga gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, takich jak świadectwa pracy, kwestionariusze osobowe, świadectwa (...)
str. 33
5.
Procedura przeprowadzania zwolnień grupowych oraz obniżenia wysokości odprawy na podstawie specustawy
Jeżeli pracodawca spełnia warunki określone w art. 15gd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)
str. 34
6.
Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy a kwota wolna
Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.