Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się końcowy termin na złożenie zeznania PIT-28 i PIT-28S
W dniu 2 marca 2020 r. upłynie termin na złożenie zeznań PIT-28 i PIT-28S. Przypomnijmy, iż od bieżącego roku podatnicy składają takie zeznania w terminie (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT
Czego dotyczył problem? Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, które określają podatkowe skutki zatorów płatniczych dla celów podatku dochodowego, tzw. ulga na złe długi (...)
str. 5
2.2.
Podpisywanie zeznań podatkowych za 2019 r. dotyczących zarządu sukcesyjnego
Zarządca sukcesyjny kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy (osobie fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG) jako przedsiębiorstwo w spadku. (...)
str. 6
3.
Brexit - skutki dla przedsiębiorców
Od 1 lutego br. zaczęła obowiązywać Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (dalej: umowa wyjścia) i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Od 15 lutego 2020 r. więcej zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT
W Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2020 r., pod poz. 179, opublikowano ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
2.
Rada Ministrów przyjęła zmiany w podatkach i Ordynacji podatkowej
W dniu 4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw nowelizujących, zmieniające m.in. przepisy o podatku dochodowym, VAT i Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych (...)
str. 8
3.
Dotacje związane z rozwojem elektromobilności zwolnione z PIT/CIT
W Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2020 r., pod poz. 183, opublikowano ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Opłaty związane z zakupem samochodu osobowego - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które nabywają samochody osobowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ponoszą różnego rodzaju opłaty związane z tym zakupem lub z późniejszym używaniem samochodu osobowego, (...)
str. 9
1.1.
Opłaty związane z zakupem samochodu a VAT
Od opłat związanych z zakupem auta (opłat rejestracyjnych, ubezpieczenia itp.) podatnik (nabywca) nie odlicza VAT. Są to bowiem czynności nieopodatkowane lub zwolnione z VAT, a (...)
str. 10
1.2.
Zakup samochodu a podatek od czynności cywilnoprawnych
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają m.in. umowy sprzedaży, w tym sprzedaży samochodu. Tak jest wówczas, gdy rzecz (tu: samochód osobowy): znajduje się na (...)
str. 10
1.3.
Opłaty ponoszone w związku z zakupem i używaniem samochodu osobowego a CIT/PIT
Rozliczenie dla celów CIT/PIT opłat dotyczących samochodu osobowego uzależnione jest m.in. od tego, w którym momencie opłaty te są ponoszone, tj. przed, czy po przyjęciu (...)
str. 11
1.4.
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Wydatki poniesione przed przyjęciem środka trwałego (samochodu) do używania Dla celów bilansowych do środków trwałych zalicza się m.in. środki transportu o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności (...)
str. 14
2.
Rozliczenie reklamacji - podatki i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których towar handlowy/produkt/wyrób gotowy (dalej: towar) okazuje się wadliwy, w związku z czym dochodzi do jego wymiany na nowy, (...)
str. 16
2.1.
Podstawa prawna reklamacji
Wadliwość rzeczy Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu sprzedaży reguluje art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Z przepisów tych wynika, że sprzedawca jest odpowiedzialny (...)
str. 16
2.2.
Reklamacja towarów a VAT
Wymiana wadliwego towaru Zgodnie z zasadą ogólną, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów (tj. m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, eksport towarów, WDT), (...)
str. 17
2.3.
Rozliczenie reklamacji towarów dla celów podatku dochodowego
Wydanie towaru w ramach reklamacji a przychód podatkowy Także na gruncie podatku dochodowego w sytuacji, gdy w wyniku rozliczenia reklamacji towaru następuje jego wymiana na (...)
str. 18
2.4.
Ujęcie reklamacji w księgach rachunkowych sprzedawcy
W przypadku, gdy sprzedawca, w ramach rozliczenia reklamacji, wydaje nabywcy "nowy" towar handlowy/wyrób gotowy, wolny od wad, i otrzymuje od nabywcy zwrot wadliwego towaru/wyrobu, to (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Jakie usługi gastronomiczne będzie trzeba ewidencjonować w kasie on-line? - interpretacja Dyrektora KIS
Obowiązek wymiany kasy na kasę on-line nie dotyczy podatników świadczących usługi gastronomiczne, które nie są prowadzone w stacjonarnej placówce gastronomicznej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 20
2.
Kompensata wierzytelności nie zawsze zwalnia z MPP
Podatnicy dokonują niekiedy kompensaty wierzytelności, czyli potrącenia należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta. Potrącenie jednostronne Potrącenia jednostronne zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym (patrz: art. (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury do paragonów dla osób nieprowadzących działalności - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów papierniczych. Całość sprzedaży ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Czy w 2020 r. nadal mogę wystawiać faktury (...)
str. 24
3.2.
Świadczenia na rzecz podmiotów współpracujących a VAT
Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują określone świadczenia podmiotom współpracującym, np. podwykonawcom lub zleceniobiorcom. Ich zakup finansowany jest ze środków obrotowych - w całości lub w części. (...)
str. 25
3.3.
Zakup lokalu na wynajem a prawo do odliczenia VAT
Kupiliśmy lokal mieszkalny na wynajem. W momencie zakupu nie wiedzieliśmy, jaki będzie cel najmu (mieszkaniowy - zwolniony z VAT, czy użytkowy - opodatkowany stawką 8% (...)
str. 28
3.4.
Sprzedaż części i akcesoriów do samochodów - obowiązki sprzedawcy związane z MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sprzedaż opon do samochodów. Czy powinienem uznać, że opony to części i akcesoria do pojazdów silnikowych i w określonych okolicznościach (...)
str. 30
3.5.
Zakup gruntu - prawo do odliczenia VAT od opłat notarialnych
Zakupiliśmy grunt orny. Nie będzie on wykorzystywany w działalności gospodarczej - zakup był dokonany w celach inwestycyjnych (w przyszłości grunt ten zamierzamy sprzedać). Czy mamy (...)
str. 31
3.6.
Odpowiedzialność solidarna i obowiązek zapłaty w MPP, gdy zobowiązanie reguluje podmiot trzeci
W związku z realizowanym świadczeniem podwykonawca nabył od podmiotu trzeciego towary objęte obowiązkowym MPP (wartość faktury przekracza 15.000 zł). Ze względu na trudności finansowe, płatności (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczenie dla celów CIT nadpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - interpretacja KIS
Nadpłata podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, stanowi przychód podatkowy. W przypadku, gdy nadpłata ta zostanie rozliczona w drodze (...)
str. 33
2.
Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie składania CIT-TP
Obecne przepisy w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej (zob. art. 11m-11t ustawy o PDOP) obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Do końca 2018 r. obowiązywały inne (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Umorzenie udziałów - skutki w CIT w spółce umarzającej udziały
Spółka z o.o. zamierza za gotówkę nabyć od wspólników (będących polskimi osobami fizycznymi) udziały w celu ich dobrowolnego umorzenia. Czy z tytułu nabycia/umorzenia ww. udziałów (...)
str. 36
3.2.
Delegacja pracowników objęta częściowym dofinansowaniem a koszty podatkowe
Spółka z o.o. zawarła z Agencją Rozwoju umowę o dofinansowanie w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy". Dofinansowaniem objęto wydatki na koszty przelotu, zakwaterowania, transportu lokalnego, (...)
str. 38
3.3.
Darowizna przekazana przez stowarzyszenie innemu stowarzyszeniu
Stowarzyszenie uzyskuje przychody m.in. z darowizn pieniężnych. Współpracuje również z innymi stowarzyszeniami. Czasami na prośbę tych innych stowarzyszeń działających dla tych samych celów społecznych (rehabilitacja (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej - wybrane zagadnienia
1.1.
Ogólne zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej
W 2020 r. podatnicy po raz pierwszy, w zeznaniach podatkowych składanych za 2019 r., będą mogli odliczyć wydatki poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Z ulgi termomodernizacyjnej (...)
str. 41
1.2.
Wykaz wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną
Wykaz wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń (...)
str. 41
1.3.
Ulga termomodernizacyjna w wyjaśnieniach organów podatkowych
Wymiana dachu Wydatki poniesione na wymianę (docieplenie) dachu są wydatkami na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych. Zatem, co do zasady, można je (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opodatkowanie przychodów z najmu przez jednego z małżonków
Małżonkowie (objęci ustawową wspólnością majątkową) w 2019 r. osiągali przychody z najmu prywatnych nieruchomości, które były rozliczane wspólnie (po połowie) ryczałtem ewidencjonowanym. W 2020 r. (...)
str. 44
2.2.
Ujęcie w PKPiR faktury sprzedażowej wystawionej w 2020 r. za usługę wykonaną w 2019 r.
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. W dniu 13 stycznia 2020 r. wystawiłem fakturę sprzedaży za usługi budowlane wykonane w 2019 r. (odbiór (...)
str. 45
2.3.
Zwrot pracownikowi części kosztów szkolenia - opodatkowanie i oskładkowanie
Pracownik poniósł samodzielnie koszty szkolenia związanego z wykonywanym zawodem (księgowego). Następnie zwrócił się do pracodawcy o częściowy zwrot kosztów tego szkolenia. Pracodawca wyraził na to (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Obniżanie i powrotne podwyższanie stawek amortyzacyjnych - interpretacja KIS
Podatnik może obniżać stawki amortyzacyjne do dowolnej wysokości dla środków trwałych znajdujących się w ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego oraz w stosunku (...)
str. 49
2.
Amortyzacja środka trwałego w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
W połowie 2019 r. dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł w odniesieniu do środka trwałego, którego wartość początkowa była znacznie wyższa. Jak należy (...)
str. 51
3.
Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe
Wytwarzamy we własnym zakresie potrzebne przyrządy i narzędzia zaliczane następnie do środków trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, koszt ich wytworzenia, a tym samym wartość (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi - interpretacja ZUS
Od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej, w zamian za jego rezygnację z prawa do przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas (...)
str. 57
2.
Obliczenie dochodu dla celów zastosowania małego ZUS plus
Prowadzę działalność gospodarczą i podlegam z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Od 1 lutego 2020 r. spełniam warunki do opłacania składek na (...)
str. 58
3.
Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień choroby
Przez ile dni w miesiącu należy podzielić kwotę stanowiącą podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy, są wypłacane (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczanie pracy w systemie równoważnym, w tym w niedziele, święta i w nocy
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy w ośrodku wczasowym. Praca przypada na wszystkie dni tygodnia, na zmiany i w nocy. (...)
str. 61
2.
Obliczanie ryczałtu za godziny nadliczbowe i zaliczki na poczet dyżurów
1) Zatrudniamy pracowników, którzy swoją pracę wykonują w terenie (są to kierowcy). Chcemy wypłacać tym pracownikom miesięczny ryczałt za nadgodziny, w stałej kwocie obowiązującej przez (...)
str. 63
3.
Wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku śmierci dziecka
Pracownica urodziła bliźniaki, przy czym jedno z dzieci zmarło podczas porodu. Jak ustalić wymiar przysługującego w takiej sytuacji urlopu macierzyńskiego? Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przychód z tytułu udziału w zysku w spółkach osobowych - ujęcie księgowe
Spółka komandytowa jest wspólnikiem spółki jawnej. W jaki sposób powinna wykazywać w księgach przychód ze spółki jawnej? Czy jeżeli powstanie on na podstawie uchwały podjętej (...)
str. 66
2.
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Spółka z o.o. zawarła umowę dzierżawy gruntu na okres 99 lat. Jednocześnie zapłaciła czynsz za cały okres umowy. Grunt ten będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. (...)
str. 68
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Czy wybór uproszczeń dotyczących elementów sprawozdania finansowego może być bezterminowy? UWAGA! Zmiana terminów
Organ zatwierdzający naszej jednostki (sp. z o.o.) w ubiegłym roku przed sporządzeniem sprawozdania finansowego podjął decyzję o przyjęciu statusu małej jednostki i stosowaniu w związku (...)
str. 72
3.2.
Rozliczenie stwierdzonych podczas inwentaryzacji nadwyżek towarów
Podczas prac inwentaryzacyjnych magazynu ustalono nadwyżki towarów. Nadwyżki te uznano za powstałe w wyniku błędów w ewidencji rozchodu towarów. Jak należy ująć ich rozliczenie w (...)
str. 73
3.3.
Brak potwierdzenia salda należności
Część wysłanych przez naszą jednostkę potwierdzeń sald w ogóle nie powróciła. Czy w takim przypadku koniecznym jest dokonanie dodatkowych czynności inwentaryzacyjnych? Co do zasady, jednostki (...)
str. 74
3.4.
Towar sprzedany w 2019 r. i zwrócony w 2020 r.
W grudniu 2019 r. sprzedaliśmy towary naszemu kontrahentowi. W styczniu 2020 r. część towarów została nam zwrócona, co potwierdziliśmy fakturą korygującą. Jak ująć takie zdarzenie (...)
str. 74
3.5.
Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat
W jakich przypadkach przychody i koszty finansowe prezentuje się w rachunku zysków i strat osobno, a w jakich "per saldo"? Do przychodów finansowych wykazywanych w (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.