Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (289) z dnia 10.01.2020
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (289) z dnia 10.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Skuteczność wyboru sposobu opodatkowania dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.415.2019.2.KP) "(…) W dniu 2 grudnia 2018 roku Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. (...)
str. 3
2.
Opodatkowanie ryczałtem usług tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK) "(…) Wnioskodawca (...) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu. W (...)
str. 4
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Przychód uzyskany z tytułu najmu lokali mieszkalnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.358.2019.1.AK) "(…) Wnioskodawca będzie właścicielem dwóch lokali mieszkalnych w nieruchomościach usytuowanych w różnych (...)
str. 7
2.
Wynajem lokalu spółce cywilnej, w której podatnik jest wspólnikiem a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.339.2019.1.PSZ) "(…) Wnioskodawca wraz z małżonką na zasadzie wspólności małżeńskiej są właścicielami budynku, (...)
str. 9
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Dofinansowanie do wycieczki z ZFŚS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2019r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.511.2019.1.GG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) zorganizowała sfinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (...)
str. 11
2.
Zapłata zaległych składek do ZUS a powstanie przychodu u zleceniobiorców
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W Bydgoszczy z 3 września 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 430/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) W związku z prowadzoną działalnością (...)
str. 12
3.
Nieodpłatne zakwaterowanie, transport zleceniobiorców a ich przychód podatkowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2904/17 "(…) spółka jest agencją pracy tymczasowej, która zawiera z osobami fizycznymi, (...)
str. 16
4.
Przychód u pracownika z tytułu wypłaty ekwiwalentu za przejazdy w jazdach lokalnych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3531/17 "(…) Istota sporu w rozpoznawanej sprawie dotyczy tego, czy za przychody (...)
str. 19
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.290.2019.3.JŁ) "(…) Wnioskodawca jako osoba fizyczna (nie w ramach działalności gospodarczej) zakupił lokal (...)
str. 23
2.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, nieujętego w ewidencji środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.459.2019.1.DJD) "(…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (…) Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, (...)
str. 25
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników w związku z odbyciem podróży służbowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.642.2019.1.MS) (…) Wnioskodawca planuje zawrzeć z pracownikami umowy cywilnoprawne o używanie pojazdów, będących (...)
str. 27
2.
Zwolnienie z PIT wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.420.2019.5.PS) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako deweloper. Podstawowa działalność firmy Wnioskodawcy (...)
str. 29
3.
Ukończenie przez pracownika 26. roku życia a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.371.2019.1.ENB) "(…) W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy, poniżej 26 roku życia. Wynagrodzenia (...)
str. 30
4.
Zastosowanie ulgi mieszkaniowej, gdy część mieszkania została przepisana w formie darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.369.2019.2.KR) "(…) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W dniu 28 listopada (...)
str. 32
VI.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki na organizacje pikników rodzinnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD) "(…) W celu zacieśnienia relacji między pracownikami i pracodawcą oraz podziękowania pracownikom (...)
str. 35
2.
Faktura za usługi świadczone dla spółki, w której podatnik jest wspólnikiem - ujęcie w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na (...)
str. 37
3.
Porozumienie o przesunięciu terminu wydania samochodu osobowego przez leasingodawcę a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.255.2019.4.AA) "(…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w grudniu 2018 r. Wnioskodawca zawarł (...)
str. 39
4.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.399.2019.1.AD) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi do lat (...)
str. 42
5.
Wydatki na naprawę samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.489.2019.1.JŚ) "(…) W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca kupił samochód osobowy (…). Samochód osobowy (...)
str. 43
6.
Wydatki na najem samochodów w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.418.2019.2.MD) "(…) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki cywilnej (…) prowadzącej działalność na podstawie umowy (...)
str. 45
7.
Wydatki dotyczące lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2019 r., nr 0112-KDWL.4011.6.2019.1.KP) "(…)Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą we własnym domu o powierzchni użytkowej 86,69 m (...)
str. 47
8.
Ujęcie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, za który zapłacono gotówką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.364.2019.1.WS) "(…) Wnioskodawca wykorzystuje w działalności środek trwały, samochód osobowy X wprowadzony do (...)
str. 49
9.
Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM) "(…) W przyszłości, za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, Wnioskodawca chciałby sprzedawać kosmetyki (...)
str. 51
10.
Zbycie działek wydzielonych z nabytej nieruchomości - ustalenie kosztów uzyskania przychodu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3078/17 "(…) Skarżąca wraz z mężem dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej za (...)
str. 53
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej w związku z wynajmem jej części
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.477.2019.2.DJD) Wnioskodawca nabył nieruchomość mieszkalną, którą powiększył o dodatkową powierzchnię (część strychu nad (...)
str. 55
2.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla używanego lokalu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.408.2019.1.AW) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie zakupu, najmu i dzierżawy (...)
str. 57
VIII.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Wartość zysków przekazanych na kapitał zapasowy w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.374.2019.1.MN) "(…) Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Dochód osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a ulga abolicyjna
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 31 października 2019 r., nr DD4.8201.1.2019) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 27g w związku z art. (...)
str. 61
2.
Wytworzenie oprogramowania a możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.365.2019.3.MM) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Działając jako (...)
str. 64
3.
Odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT3.4011.360.2019.3.MH) "(…) Wnioskodawczyni jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.