Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (1053) z dnia 01.04.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (1053) z dnia 01.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej w dniu 19 marca br. zamieściło informację na temat planowanych rozwiązań, mających na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa (pod (...)
str. 4
1.2.
Kolejne ulgi w ZUS dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 17 marca 2020 r. umieścił kolejny komunikat na temat pomocy, z jakiej może skorzystać płatnik składek (przedsiębiorca), (...)
str. 7
1.3.
Uprawnienia do świadczeń za okres poddania się kwarantannie lub izolacji
Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy za czas kwarantanny lub izolacji Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (...)
str. 8
2.
Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT UWAGA! Zmiana terminów
Nowa matryca stawek VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. Została ona stworzona w oparciu o następujące założenia: UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Walka z koronawirusem - planowane obniżenie stawki VAT do wysokości 0% przy darowiznach niektórych towarów
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku (...)
str. 11
2.
Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych dla celów VAT
W Dzienniku Ustaw z 13 marca 2020 r., pod poz. 430, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Odszkodowanie z tytułu szkody dotyczącej samochodu osobowego - wybrane zagadnienia
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której samochód osobowy (środek trwały), objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC ulega uszkodzeniu, co powoduje konieczność jego powypadkowej naprawy. W praktyce może (...)
str. 12
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków na naprawę samochodu osobowego
Naprawa samochodu - prawo do odliczenia VAT W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków (...)
str. 12
1.2.
Wydatki na naprawę samochodu "pokryte" przez ubezpieczyciela - rozliczenie dla celów CIT/PIT
Wydatki na naprawę samochodu a koszty uzyskania przychodów Na prawo do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na powypadkową naprawę samochodu osobowego nie wpływa fakt, że (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z naprawą samochodu osobowego i otrzymaniem odszkodowania
Wydatki ponoszone w związku z uszkodzeniem samochodu (na skutek np. wypadku) obciążają pozostałe koszty operacyjne jednostki (wiążą się one bowiem w sposób pośredni z jej (...)
str. 16
2.
Nadpłata składek ZUS za 2019 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że składki ZUS od wynagrodzenia pracownika zostaną naliczone i odprowadzone do ZUS w zawyżonej wysokości. Tak może się zdarzyć m.in. w (...)
str. 17
2.1.
Nadpłata składek ZUS - podstawa prawna
Ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS Jak wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie z pracownikiem nadpłaty składek ZUS
Pracownik, któremu pracodawca zwróci nadpłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Przychód ten pracodawca dolicza do innych przychodów pracownika (...)
str. 19
2.3.
Korekta kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia te są należne, pod (...)
str. 19
2.4.
Ewidencja księgowa nadpłaconych składek ZUS
Składki ZUS (za pracownika), w części finansowanej przez pracodawcę, ujmowane są w kosztach działalności operacyjnej jednostki, zgodnie z zasadą memoriału, w okresie, którego składki te (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Kasy on-line w branży gastronomicznej w świetle wybranych interpretacji Dyrektora KIS
Ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line. Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez (...)
str. 24
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Deklaracja wraz z ewidencją w formie JPK - nowe oznaczenia towarów/usług
W nowym pliku JPK_VAT niektóre towary należy oznaczać symbolem GTU. Czy oznaczenie to należy stosować wyłącznie do faktur sprzedaży, czy także do faktur zakupu? Czy (...)
str. 26
2.2.
Sposób poprawienia błędnego NIP wskazanego w fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem fakturę, w której kontrahent popełnił błąd w moim NIP. Czy w świetle zmian w zakresie VAT błąd ten można poprawić (...)
str. 27
2.3.
Sprzedaż środków trwałych pracownikom i firmie współpracującej a VAT
Czynny podatnik VAT zamierza sprzedać środki trwałe (komputery, konsole do gier itp.) pracownikom i firmie współpracującej. Czy na fakturach dokumentujących sprzedaż tych towarów powinien on (...)
str. 28
2.4.
Darowizna pomiędzy czynnymi podatnikami VAT
Rolnik (czynny podatnik VAT) zamierza darować synowi (również czynnemu podatnikowi VAT) ciągnik rolniczy. Od zakupu tego ciągnika odliczył on VAT. Ciągnik służył w działalności prowadzonej (...)
str. 31
2.5.
Odliczanie VAT w przypadku sprzedaży mieszanej
Spółdzielnia mieszkaniowa (czynny podatnik VAT) wykonuje zarówno czynności zwolnione, jak i opodatkowane VAT. W jaki sposób powinna odliczać VAT od zakupu towarów/usług dokonywanych na potrzeby (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe - wybrane interpretacje KIS
Podstawa prawna Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania (...)
str. 34
1.1.
Zapłata czynszu za najem prywatny na rachunek spoza białej listy
Jeżeli wynajmującym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, to zapłata czynszu na jej prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, nieznajdujący się na białej liście, pozostaje bez wpływu na prawo (...)
str. 35
1.2.
Wykup weksla własnego w formie gotówkowej
Uregulowanie zobowiązania z tytułu wykupu weksla własnego, dokonane w formie gotówkowej, pozostaje bez wpływu na możliwość uwzględnienia kosztu w rachunku podatkowym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
9% stawka CIT - limit przychodów netto czy brutto?
Spółka z o.o. posiada w 2020 r. status małego podatnika. Czy limit przychodów, decydujący o możliwości stosowania 9% stawki CIT, jest kwotą netto, czy brutto (...)
str. 37
2.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu samochodu osobowego
Spółka z o.o. w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego "przejęła" samochód osobowy, którego wartość przekracza 150.000 zł. W związku z tym, była ona zobowiązana zapłacić (...)
str. 38
2.3.
Części wspólne wynajmowanych budynków a podatek od przychodów z budynków
Spółka z o.o. jest właścicielem budynku biurowego, który w części wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a w części wynajmuje innym podmiotom gospodarczym. Czy podatek (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zeznanie PIT-37 za 2019 r. osoby w wieku do 26. roku życia
Podatnicy, będący osobami fizycznymi, są obowiązani do składania zeznań podatkowych za 2019 r. w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia br. Obowiązek ten, co (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Na jaki mikrorachunek wpłacać zaliczki PIT wspólników spółki osobowej?
Zaliczki z tytułu podatku dochodowego wspólnicy spółki jawnej wpłacili na indywidualne rachunki podatkowe wygenerowane według ich PESEL. Czy takie postępowanie było prawidłowe, czy też wpłata (...)
str. 47
2.2.
Wspólne gospodarstwo rolne małżonków - kto składa PIT-6?
Gospodarstwo rolne stanowi przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Podatnikiem VAT czynnym jest mąż. On też (wyłącznie) prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w ramach tego gospodarstwa i (...)
str. 48
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zakup towarów handlowych od małżonka a koszty uzyskania przychodów
Prowadzę działalność gospodarczą. Zdarzenia ewidencjonuję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zakupiłam towary handlowe od męża, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Czy ich wartość mogę (...)
str. 49
3.2.
Moment zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek u pracownika
W połowie marca br. pracownik poinformował nas, że z dniem 2 marca br. założył własną działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Od kiedy powinniśmy zaprzestać (...)
str. 50
3.3.
Moment ujęcia podatku od nieruchomości w PKPiR
W lutym br. otrzymaliśmy decyzję o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r., z datą wystawienia 15 stycznia 2020 r. W którym miesiącu (styczniu czy (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ochrona oraz ubezpieczenie budowanego środka trwałego a jego wartość początkowa - wyjaśnienie KIS
Wydatki na ochronę oraz ubezpieczenie prowadzonej inwestycji, polegającej na budowie środka trwałego, zwiększają jego koszt wytworzenia, a tym samym jego wartość początkową. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 52
2.
Zmiana stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie a stawka indywidualna
Jednostka zakupiła budynek magazynowy, eksploatowany od ponad 50 lat. Przeprowadzono jego modernizację, której wartość znacznie przekroczyła 50% ceny zakupu. Po zakończeniu prac obiekt wprowadzono do (...)
str. 54
3.
Rozliczenie częściowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dokonaliśmy częściowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu. Jak rozliczyć taką sprzedaż w zakresie ustalenia kosztu podatkowego? Czy amortyzacja pozostałej części prawa będzie mogła być nadal (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od kwoty dodatkowego, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla pracownika - interpretacja ZUS
Wartość dodatkowego, jednorazowego świadczenia za długoletni staż pracy, wypłaconego pracownikowi na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, należy wliczyć mu do podstawy wymiaru składek (...)
str. 57
2.
FP, FS i FGŚP od wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionemu w firmie członkowi rodziny
Od kwietnia br. synowa pomaga mi w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym celu zawarłam z nią umowę o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy). W (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar urlopów wypoczynkowych po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę
Na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy, przejęliśmy inny zakład wraz z zatrudnionymi tam pracownikami. Jak ustalić wymiar przysługujących im urlopów wypoczynkowych, jeżeli w tamtej (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie dla pracownika, który otrzymał dyscyplinarkę z tytułu porzucenia pracy
Od prawie miesiąca pracownik nie pojawiał się w pracy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracodawca ustalił, że pracownik wyjechał do rodziny (...)
str. 61
3.
Wyrównanie dodatku stażowego a wypłacona już trzynastka
Pracownik otrzymał wyrównanie zaniżonego z naszej winy dodatku stażowego za cały ubiegły rok. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć trzynastkę wypłaconą za ten rok, czy (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Udostępnianie oraz przekazywanie sprawozdań finansowych za 2019 r. właściwym organom i instytucjom UWAGA! Zmiana terminów
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) 31 marca 2020 r. minął termin sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki, których dzień bilansowy przypadał na 31 (...)
str. 64
1.1.
Udostępnianie sprawozdań finansowych właściwym organom
W myśl art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i (...)
str. 65
1.2.
Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez podatników CIT/PIT
Podatnicy CIT Począwszy od 1 stycznia 2020 r., wraz z nowelizacją art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Szefa KAS (...)
str. 65
1.3.
Koniec czerwca 2020 r. jako termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r.
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem, co do zasady, zatwierdzenie sprawozdania (...)
str. 66
1.4.
Przekazanie sprawozdań finansowych do KRS
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono (...)
str. 66
1.5.
Ogłaszanie sprawozdań finansowych w MSiG
Kierownik jednostki, niepodlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS i zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, jest obowiązany złożyć to sprawozdanie wraz z innymi wymaganymi (...)
str. 67
2.
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Z powodu absencji pracownic spowodowanej przejściem na zasiłki opiekuńcze (związane z pandemią koronawirusa), musieliśmy wstrzymać produkcję niektórych wyrobów. Jak rozliczyć za (...)
str. 69
3.
Koszty poniesione na przełomie dwóch lat obrotowych dotyczące usługi sprzedanej w styczniu 2020 r.
Jak należy ująć bilansowo i rozliczyć podatkowo koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez nas robotami budowlanymi? Roboty trwały od grudnia (...)
str. 70
4.
Prowizja od kredytu odnawialnego naliczona za 2019 rok
Posiadamy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Nie jest on jednak wykorzystany. Na koniec roku została naliczona prowizja za 2019 r., którą zapłaciliśmy 3 stycznia 2020 (...)
str. 73
5.
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Z dniem 31 grudnia 2019 r. spółka z o.o. otworzyła likwidację. Czy na 30 grudnia 2019 r., tj. dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, należy sporządzić sprawozdanie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.