Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1077) z dnia 01.12.2020
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Lp. Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna 1. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku (...)
str. 3
II.
WYBÓR AUDYTORA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
Ostatni kwartał roku to okres rozpoczęcia inwentaryzacji, a także innych prac, zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym również odpowiedniego ich zaplanowania. Ponieważ audytor powinien (...)
str. 5
1.
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
Tekst jednolity ustawy o rachunkowości dostępny jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl w dziale Rachunkowość W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu (...)
str. 5
2.
Wybór firmy audytorskiej
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki , chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy (...)
str. 6
3.
Podpisanie umowy o badanie
Jak wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać (...)
str. 7
4.
Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości w art. 79 wprowadza kary za nieprzestrzeganie przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych. Jak wynika z tego przepisu, kto (...)
str. 8
III.
INWENTARYZACJA ZA 2020 ROK
Podstawowym celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest ustalenie rzeczywistego stanu zapasów. Obowiązki i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik (...)
str. 8
1.
Cel inwentaryzacji
Celem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury jest: ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku (...)
str. 9
2.
Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji
Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Co istotne, nie może on (...)
str. 9
3.
Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
Kierownik jednostki powołuje stałą albo do wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury powierzono (...)
str. 10
4.
Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zapasów
Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje te mogą (...)
str. 10
5.
Przygotowanie inwentaryzacji
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 12
6.
Uproszczenia formalne i dokumentacyjne dotyczące inwentaryzacji
Uwzględniając wielkość jednostki, możliwe jest przyjęcie uproszczeń w zakresie składu osobowego komisji oraz zespołów spisowych, a także obowiązku sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Jak wskazano w Stanowisku (...)
str. 13
7.
Kolejność prac związanych z przeprowadzeniem czynności inwentaryzacyjnych
Lp. Wykonywana czynność: Potwierdzenie wykonania czynności: Tak/Nie Uwagi: 1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego w jednostkach, zatrudniających do 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej (...)
str. 13
8.
Terminy inwentaryzacji
Co do zasady, podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak w odniesieniu (...)
str. 14
9.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz odstąpienie od jej przeprowadzenia
W każdym przypadku przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie, czy inwentaryzację przeprowadza się na 31 grudnia danego (...)
str. 16
IV.
SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r. w przypadku spadku obrotów spółki na skutek COVID-19
W 2019 r. podpisaliśmy z nowym audytorem umowę o badanie sprawozdania finansowego na dwa lata (2019 i 2020). W 2020 r., wskutek pandemii koronawirusa, obroty (...)
str. 16
2.
Jakie są konsekwencje podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego na rok, zamiast na dwa lata?
Co się stanie w przypadku obligatoryjnego, ustawowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i podpisania umowy z firmą audytorską na 1 rok, zamiast na 2 (...)
str. 18
3.
Potwierdzenie salda, gdy podatnik posiada należność sporną
Posiadamy należność, która jest uznana za sporną. Czy w takim przypadku musimy potwierdzać saldo z dłużnikiem? Co do zasady, jednostki inwentaryzują należności drogą uzyskania od (...)
str. 19
4.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od inwentaryzacji rozrachunków drogą potwierdzenia sald?
Nasza jednostka posiada dużą ilość kontrahentów, w tym głównie odbiorców. Czy dokonując inwentaryzacji rozrachunków w drodze potwierdzenia sald, można stosować jakieś uproszczenia, np. przyjmujące obowiązek (...)
str. 20
5.
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej zostało poddane dobrowolnemu badaniu przez biegłego rewidenta, na podstawie uchwały rady nadzorczej (z ustawy o rachunkowości obowiązek taki nie wynikał). Biegły (...)
str. 21
6.
Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej dotyczy również zagranicznego oddziału?
Podmiot krajowy posiada samobilansujący się oddział w Polsce oraz w Niemczech. Czy dla potrzeb sporządzenia sprawozdania łącznego wszystkie sprawozdania wchodzące w jego skład muszą być (...)
str. 23
7.
Pożyczka od udziałowca - ujęcie w księgach rachunkowych i bilansie
W listopadzie 2020 r. spółka z o.o. otrzymała od swojego udziałowca (będącego również prezesem spółki) pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka została oprocentowana według zasad rynkowych, (...)
str. 25
8.
Transakcje zawierane przez spółkę z o.o. z podmiotem powiązanym - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Czy zarówno w bilansie, jak i rachunku zysków i strat zobowiązani jesteśmy do prezentacji transakcji z naszym (...)
str. 27
9.
Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację
Czy fundacja może sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz czy dokonanie wyboru w tym zakresie może mieć miejsce (...)
str. 28
V.
WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano konsultacje dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, pojawiających się w jednostkach w związku z walką z koronawirusem. Przedstawione wyjaśnienia (...)
str. 29
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.