Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (1065) z dnia 01.08.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (1065) z dnia 01.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wybrane wyjaśnienia resortowe związane z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa
Na stronach resortowych zamieszczono wyjaśnienia w zakresie rozliczania - dla celów PIT i CIT - różnego rodzaju wsparcia udzielonego w związku z sytuacją spowodowaną pandemią (...)
str. 4
1.1.
Zmiana umowy leasingu samochodu osobowego, zawartej przed 1 stycznia 2019 r.
Do końca 2018 r. opłaty leasingowe były ujmowane w kosztach podatkowych w pełnej wysokości, bez żadnego limitu, niezależnie od wartości samochodu. Natomiast od 1 stycznia (...)
str. 4
1.2.
Opłacanie zaliczek na PIT po rezygnacji z zaliczek uproszczonych
Podatnicy PIT mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 44 ust. 6b-6i ustawy o PDOF. Z przepisów (...)
str. 5
1.3.
Definiowanie pojęcia "negatywne konsekwencje ekonomiczne" dla celów wpłacania zaliczek na PIT przez płatników
Jak wynika z art. 52o ustawy o PDOF, zaliczki na podatek dochodowy, pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku (...)
str. 6
1.4.
Z subwencji z PFR można finansować wydatki w kwocie netto
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego (...)
str. 7
1.5.
Czy trzeba skorygować wyższe odpisy na ZFŚS w okresie epidemii koronawirusa? - stanowisko MRPiPS
Pracodawcy, którzy na podstawie art. 4 ustawy o ZFŚS ustalali wyższą wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa, (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane ważne zmiany w zakresie VAT - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamierza wprowadzić zmiany ułatwiające rozliczenie VAT. Na stronie internetowej MF (www.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "SLIM VAT - uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń (...)
str. 8
2.
Ustawa o bonie turystycznym - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r., pod poz. 1262, opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym . Bon (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towaru/usługi pracownikowi - podatki i ewidencja księgowa
Zdarza się, że podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedażą towarów lub usług, sprzedają te towary/usługi także swoim pracownikom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności (...)
str. 11
1.1.
Przychody i koszty podatkowe pracodawcy z tytułu sprzedaży towarów/usług na rzecz pracownika
Wartość przychodu ze sprzedaży towaru/usługi W ustawie o PDOP zapisano, że przychodem ze sprzedaży towarów/usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Regułę (...)
str. 11
1.2.
Sprzedaż towaru/usługi dla pracownika po preferencyjnej cenie a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód pracownika ze stosunku pracy Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 12
1.3.
Rozliczenie sprzedaży towarów/usług na rzez pracownika dla celów VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do sprzedaży towarów lub usług na rzecz pracowników. Stosuje się tu zatem (...)
str. 13
1.4.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów/usług na rzecz pracowników
Sprzedaż towarów i usług na rzecz pracowników ujmowana jest w księgach rachunkowych w podobny sposób, jak sprzedaż dokonywana na rzecz "obcych" podmiotów. W sytuacji, gdy (...)
str. 16
2.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej osoby fizycznej - podatki i ewidencja księgowa
Osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, podejmują niekiedy decyzję o wycofaniu z tej działalności (i przekazaniu na cele osobiste) środka trwałego, który dotychczas był w (...)
str. 17
2.1.
VAT i PCC, gdy nieruchomość wycofano z działalności gospodarczej
Wycofanie nieruchomości z działalności jako czynność opodatkowana VAT Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (dla celów VAT towarami (...)
str. 17
2.2.
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a PIT
Przychód podatkowy Osoba fizyczna, która wycofała nieruchomość (środek trwały) z działalności gospodarczej i przekazała go na cele osobiste, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej, w związku z przekazaniem jej na cele prywatne przedsiębiorcy, skutkuje koniecznością wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych. Taka nieruchomość nie (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Uproszczenia w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów - zmiany w 2020 r.
Zmiany od 1 lipca 2020 r. Do końca czerwca 2020 r. podatnicy zobowiązani byli z reguły do zapłaty VAT należnego od importu towarów w terminie (...)
str. 22
2.
Oznaczanie procedur i dokumentów w nowym JPK_VAT - wyjaśnienia Min. Fin.
Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, był kilkukrotnie przesuwany. Ostatecznie jednak będzie on obowiązywał od 1 października 2020 (...)
str. 24
3.
Obowiązek skorygowania odliczonego VAT od zaliczki, gdy nie dochodzi do dostawy towaru - interpretacja KIS
Podatnik jest obowiązany do dokonania korekty odliczonego wcześniej VAT z faktury zaliczkowej w przypadku odstąpienia przez kontrahenta od umowy. Jeśli nie została wystawiona faktura korygująca, (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Użyczenie urządzenia - skutki na gruncie VAT i CIT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W związku z zakupem nowej aplikacji do elektronicznego zarządzania przesyłkami, spółka kupiła urządzenia do (...)
str. 28
4.2.
Reklamacja usługi i jej wykonanie przez innego podwykonawcę - rozliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane. Inwestor stwierdził wady w wykonaniu jednej z usług budowlanych przez mojego podwykonawcę A. Uznałem reklamację i wykonam usługę (...)
str. 30
4.3.
Refakturowanie kosztów ubezpieczenia a VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT oraz jestem wspólnikiem w spółce z o.o. Ze względu na korzystny upust, zawarłem umowę ubezpieczenia obu działalności. (...)
str. 32
4.4.
Usługa montażu monitoringu - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam rozpocząć świadczenie usług montażu systemów alarmowych, tzw. monitoringu. Będą one polegały na montażu czujników, kamer, nadajników, syren alarmowych oraz okablowania (...)
str. 33
4.5.
Czynności wykonywane przez gminę a VAT
Gmina świadczy usługi, które dotychczas były uznawane za podlegające opodatkowaniu VAT. Czy interpretacja ogólna Ministra Finansów, uznająca czynności z zakresu pomocy społecznej i edukacji za (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Diety dla pracowników w wysokości ustalonej indywidualnie a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja KIS
Diety wypłacane pracownikowi spółki w wysokości ustalonej indywidualnie, w oparciu o zawartą umowę o pracę, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki. (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Remont zakładowego obiektu socjalnego - skutki w CIT
Spółka z o.o. jest właścicielem zakładowego obiektu socjalnego (domku letniskowego), który w okresie letnim udostępnia pracownikom za odpłatnością. Czy wydatki na remont tego obiektu oraz (...)
str. 39
2.2.
Regulowanie zobowiązań walutowych przy użyciu kart przedpłaconych
Przedsiębiorca z branży transportowej kupuje na terenie Rosji paliwo przy użyciu kart przedpłaconych. Dokonuje on wpłaty "na kartę" w euro i następnego dnia otrzymuje fakturę (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS a wysokość wynagrodzenia pracownika w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o. skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. W jakiej wysokości może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia (...)
str. 42
3.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi wynajmu budynku
Spółka z o.o. wynajmuje kontrahentowi budynek magazynowy (środek trwały). Strony określiły w umowie, że usługa wynajmu jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, obejmujących miesiące kalendarzowe. Ostatni (...)
str. 43
3.3.
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. posiada w 2020 r. status małego podatnika dla celów CIT i opłaca podatek od przychodów z działalności gospodarczej według 9% stawki CIT, (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenia z ZFŚS wypłacone przed zwiększeniem limitu zwolnienia z PIT - interpretacja KIS
Nowy limit zwolnienia z PIT świadczeń z ZFŚS w wysokości 2.000 zł, wprowadzony tarczą antykryzysową z dniem 31 marca 2020 r., obejmuje również świadczenia wypłacone (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy w ramach ulgi na złe długi należy korygować przychody wykazane w PKPiR?
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Chcę skorzystać z ulgi na złe długi w PIT. Czy w PKPiR powinnam wpisać ze znakiem minus wartość netto (...)
str. 46
2.2.
Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników - ujęcie podatkowe
Firma otrzymała z urzędu pracy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych (...)
str. 48
2.3.
Nieujęte w PKPiR odpisy amortyzacyjne i opłaty bankowe
Podatnik, rozliczający się według zasad ogólnych, omyłkowo nie ujął w PKPiR kwoty odpisu amortyzacyjnego za III kwartał 2019 r. Czy może kwotę tego odpisu wpisać (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Budynek użytkowany w warunkach pogorszonych - interpretacja KIS
Jeżeli budynek jest używany w warunkach pogorszonych, tj. pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia (...)
str. 52
2.
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem, gdy stwierdzono brak jego przydatności
Wspólnik wniósł aportem do nowo powstałej spółki z o.o. urządzenie uznane za środek trwały. Spółka nie rozpoczęła świadczenia usług, na potrzeby których ten środek trwały (...)
str. 53
3.
Odrolnienie gruntu na potrzeby prowadzonej inwestycji
Właściciel firmy (osoba fizyczna) rozpoczął inwestycję na gruncie niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych, ponosząc opłatę za odrolnienie. Czy taka opłata może być kosztem uzyskania przychodów (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR - informacja ZUS
Przedsiębiorca, który w odpowiedzi na wniosek o uzyskanie wsparcia z PFR w ramach tarczy finansowej otrzymał negatywną decyzję, może wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie (...)
str. 56
2.
Umowa zlecenia zawarta na okres wakacji z przyszłym studentem a składki ZUS
Zawarliśmy umowę zlecenia z tegorocznym absolwentem szkoły średniej (w wieku 19 lat). Umowa została zawarta na okres wakacji. Osoba ta poinformowała nas, że od października (...)
str. 58
3.
Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS w trakcie roku
Z końcem lipca br. dobiegł końca 2-letni okres, w którym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacałam preferencyjne składki ZUS (od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia). Musiałabym (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podróż służbowa w przypadku zmiennego miejsca wykonywania pracy
Zatrudniamy pracowników budowlanych. W ich umowach o pracę jako stałe miejsce wykonywania pracy mają wskazane jedno województwo. Przez większość czasu pracują jednak na obiektach położonych (...)
str. 61
2.
Wysokość dodatku za pracę w nocy a wymiar czasu pracy
Pracownicy są zatrudnieni na pełne etaty w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, licząc od stycznia. W związku z epidemią koronawirusa pracodawca, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zmniejszył (...)
str. 62
3.
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Na mocy wyroku sądowego byłemu pracownikowi wypłacone zostaną nadgodziny oraz dodatki za pracę w porze nocnej. Czy w tej sytuacji musimy przeliczyć kwotę wypłaconego ekwiwalentu (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kolejne konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w okresie pandemii
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono kolejne konsultacje (pytania i odpowiedzi) dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w okresie pandemii koronawirusa. Jedno z pytań dotyczy sposobu (...)
str. 65
2.
Przekazanie sprawozdania finansowego podatników PIT oraz spółek cywilnych do Szefa KAS
Do kiedy podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe powinni przekazać sprawozdania finansowe do Szefa KAS? Czy w takim przypadku decyduje moment jego zatwierdzenia? Czy podobnie jak (...)
str. 66
3.
Dopłaty na pokrycie straty bilansowej w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego
Spółka z o.o. w 2019 r. poniosła stratę finansową. Zgodnie z decyzją wspólników, strata zostanie przez nich pokryta dopłatami. Jak ująć takie operacje w księgach (...)
str. 67
3.1.
Poniesienie straty - regulacje kodeksowe
Odpowiedzialność zarządu Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), jeżeli bilans sporządzony przez zarząd spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i (...)
str. 68
3.2.
Rozliczenie wniesienia i otrzymania dopłat dla celów podatku dochodowego
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się m.in. dopłat wnoszonych do spółki, przy czym warunkiem zastosowania (...)
str. 68
3.3.
Dopłaty - ujęcie w księgach rachunkowych spółki otrzymującej oraz wnoszącej
Otrzymanie dopłat Zagadnienia związane z otrzymaniem dopłat w spółce z o.o. reguluje art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości. W myśl tych przepisów, w razie (...)
str. 69
4.
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Prowadzę biuro rachunkowe. Zamierzam wprowadzić rozwiązanie, w oparciu o które klienci - zamiast oryginałów dokumentów - będą przesyłali mi skany faktur mailowo. Wówczas oryginały dokumentów (...)
str. 71
5.
Wycena towarów otrzymanych w ramach zwrotów posprzedażowych
Spółka zajmująca się sprzedażą towarów przy rozchodzie stosuje metodę FIFO. Jak należy wycenić przyjęcie do magazynu zwracanego pełnowartościowego towaru? Czy należy przyjąć aktualną cenę zakupu, (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.