Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (300) z dnia 10.12.2020
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (300) z dnia 10.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Opłata za odstąpienie od zawarcia umowy a obowiązek wykazania VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 1382/17 "(…) Wyrokiem z 4 maja 2017 r., w sprawie o sygn. (...)
str. 3
2.
Odsprzedaż usług notarialnych - skutki w VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 768/19 "(…) We wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego Spółka wskazała, (...)
str. 5
3.
Sprzedaż samochodu uprzednio wykupionego z leasingu na cele osobiste nie podlega opodatkowaniu VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.387.2020.4.EB) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w urzędzie miasta (...)
str. 9
4.
Czy przekazanie przedsiębiorstwa spółki do jednoosobowej działalności wspólnika podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.630.2020.2.KT) "(…) Od dnia 01.02.1993 roku małżonkowie Z prowadzą działalność gospodarczą w formie (...)
str. 11
5.
Obciążenie wykonawcy karami umownymi a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.327.2020.1.RM) "(…) Czy Kary Umowne wynikające z Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów (...)
str. 14
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż prywatnych działek jako czynność opodatkowana VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 1476/17 "(…) Skarżąca (…) od 1 września 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 17
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wpłaty na powierniczy rachunek mieszkaniowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.395.2020.1.IK) "(…) Spółka, Wnioskodawca, Deweloper prowadzi działalność o charakterze deweloperskim. Ustawa z dnia (...)
str. 21
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Podstawa opodatkowania VAT w przypadku świadczenia usługi nieodpłatnej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 1574/17 "(…) Wnioskodawczyni (…) jako podatnik VAT czynny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...)
str. 23
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania dla towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.372.2020.2.AM) "(…) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które zakłada, iż podstawa opodatkowania towarów (...)
str. 25
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Zakup usług medycznych w celu ich refakturowania a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.346.2020.1.MMA) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (...). Wnioskodawca jest polskim (...)
str. 29
2.
Zbycie udziału w nieruchomości a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.418.2020.4.PG) "(…) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w dniu 21 (...)
str. 31
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Czy miejsce parkowania firmowych samochodów wpływa na prawo do pełnego odliczania VAT?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 2 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 266/20 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (…), (...)
str. 33
2.
Wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracowników a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 7/18 "(…) Skarżąca (…) należy do grupy kapitałowej P., prowadzącej działalność w (...)
str. 37
3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.208.2020.1.ISK) "(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem są (...)
str. 40
4.
Dokonanie zapłaty za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.306.2020.3.AKA) "(…) Czy dokonanie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności - jeśli przepisy tego (...)
str. 42
VII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Nabycie budynku na wynajem, gdy początkowo będzie on wykorzystywany do celów osobistych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.64.2020.2.IK) "(…) W styczniu 2020 roku Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (...)
str. 45
VIII.
Do artykułu 106-108 ustawy - faktury
1.
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej otrzymanych w formie papierowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.423.2020.2.MAZ) "(…) Czy faktury dokumentujące nabycie towarów i usług przez Wnioskodawcę, otrzymane w (...)
str. 47
2.
Anulowanie omyłkowo wystawionej faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.410.2020.2.JF) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i dokonał (...)
str. 49
3.
Sporządzenie faktury korygującej po likwidacji działalności gospodarczej przez nabywcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO) "(…) Czy można wystawić fakturę korygującą do wystawionej w dniu 8 czerwca (...)
str. 51
4.
Czy można wystawić fakturę do paragonu niezawierającego NIP nabywcy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.473.2020.2.JM) "(…) Czy możliwe jest skorygowanie obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej o wartość (...)
str. 54
5.
Wystawienie faktury, gdy jedna transakcja opodatkowana jest różnymi stawkami VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.440.2020.1.MB) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. (...)
str. 57
IX.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Usługi wykonywane przez podmioty lecznicze a obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG) "(…) Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, którego rodzajem wykonywanej działalności leczniczej są stacjonarne (...)
str. 59
2.
Zapłata Polskim Bonem Turystycznym a możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.520.2020.1.JG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") prowadzi działalność w kilku branżach (...)
str. 62
X.
Do artykułu 113-114 ustawy - szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
1.
Serwowanie alkoholu w ramach kompleksowej usługi gastronomicznej a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.143.2020.3.KP) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi restaurację, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, (...)
str. 65
2.
Brak obowiązku zapłaty VAT z tytułu świadczonej usługi, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.247.2020.2.ICZ) "(…) Podatnik jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.