Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (293) z dnia 10.05.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (293) z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11t ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Czy przychód ze sprzedaży znaku towarowego stanowi przychód z zysków kapitałowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.563.2019.1.AP) "(…) Spółka akcyjna (dalej: "Spółka", lub "Wnioskodawca") (…) jest polskim rezydentem podatkowym, (...)
str. 3
2.
Reorganizacja a status PGK dla celów CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.36.2020.2.AW) "(…) Wnioskodawca (dalej też: "Spółka") wchodzi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Rozliczenie dla celów CIT nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.83.2020.1.AB) "(…) Spółka z o.o. (…) jest podmiotem zajmującym się produkcją opakowań z (...)
str. 7
2.
Odzyski pochodzące z likwidacji umorzonych środków trwałych a przychód
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 12 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 818/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą (...)
str. 9
3.
Moment dokonania korekty przychodu w razie rozwiązania umowy kupna-sprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG) "(…) Spółka akcyjna (dalej zwana: "Kupującym") zawarła w 2017 r. z Wnioskodawcą (...)
str. 11
4.
Nadpłata podatku od nieruchomości - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.486.2019.1.BS) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. posiada siedzibę w Polsce, jest podatnikiem (...)
str. 13
5.
Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.37.2020.2.MZA) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka (...)
str. 15
6.
Nabycie udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia - rozliczenie dla celów CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.46.2020.1.ŚS) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej (...)
str. 19
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zapłata za najem nieruchomości na rachunek spoza białej listy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.602.2019.2.PB) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym (...)
str. 21
2.
Wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu na rachunek nieznajdujący się na białej liście
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.11.2020.1.PP) "(…) Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem (...)
str. 24
3.
Wydatki na noclegi, katering i dojazdy do pracy pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.503.2019.4.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (…), prowadzi działalność obejmującą m.in. (...)
str. 26
4.
Wydatek na remont środka trwałego rozliczany w czasie dla celów rachunkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.10.2020.1.MZA) "(…) Spółka przeprowadziła w 2019 r. remont kapitalny (...). W wyniku przeprowadzonego (...)
str. 28
5.
Zakup upominków dla klientów w postaci biletów do kina, teatru, na imprezy kulturalne i sportowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.42.2020.1.KS) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (…) prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem (...)
str. 30
6.
Odpis aktualizujący w kosztach uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.601.2019.2.IM) "(…) Przedmiotem przeważającej działalności przedsiębiorcy jest działalność związana z oprogramowaniem (...). Wnioskodawca (...)
str. 32
7.
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości zakupionej na raty a przepisy o zatorach płatniczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.540.2019.2.PB) "(…) W (…) 2019 r. Spółka z o.o. nabyła nieruchomość (przeniesienie własności) (...)
str. 36
8.
Nierozliczona część składek OC i AC sprzedawanego pojazdu a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2020.1.DK) "(…) Spółka zajmuje się badaniami i analizami technicznymi. W przedmiocie pozostałej działalności (...)
str. 39
9.
Wydatki poniesione na organizację festynu w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.9.2020.3.SK) "(…) Wnioskodawca (dalej także jako: "Spółdzielnia") jest spółdzielnią mieszkaniową. Zgodnie ze statutem (...)
str. 40
10.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odstępnego z tytułu przejęcia umowy najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.570.2019.2.MF) "(…) Spółka planuje w najbliższym czasie wynająć nieruchomości pod lokalizację nowego sklepu. (...)
str. 42
11.
Wydatki eksploatacyjne na samochody związane z wytworzeniem środków trwałych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 23 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Po 680/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) W celu prowadzenia działalności gospodarczej (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy samochód demonstracyjny przeznaczony do sprzedaży należy ująć w ewidencji środków trwałych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.617.2019.1.AP) "(…) Spółka z o.o. (…) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 47
2.
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych i jego amortyzacja
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.52.2020.1.DK) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o., będący osobą prawną, prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 49
V.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienie przedmiotowe
1.
Czy wydatki na nabycie środków trwałych stanowią koszty kwalifikowane nowej inwestycji?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.606.2019.1.BM) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest spółką utworzoną na podstawie prawa (...)
str. 51
2.
Przychód spółdzielni mieszkaniowej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.77.2020.1.AW) "(…) Czy przychód uzyskany przez Spółdzielnię Mieszkaniową otrzymany z opłat za lokale (...)
str. 53
3.
Zwolnienie z CIT dochodu osiągniętego przez fundację
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.585.2019.1.APO) "(…) Fundacja utworzona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia (...)
str. 55
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Podatek od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.509.2019.1.AW) "(…) Wnioskodawcy są spółkami zarejestrowanymi w Polsce i posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy (...)
str. 57
2.
Jaki kurs waluty obcej stosować w celu ustalenia wysokości podatku u źródła?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.526.2019.2.SG) "(…) Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność w zakresie świadczenia (...)
str. 59
3.
Stosowanie stawki 9% podatku do dochodów nowo powstałej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.24.2020.2.MZA) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą od 1 marca 2019 r. działalność (...)
str. 62
4.
Rozliczenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.34.2020.1.JKT) "(…) Wnioskodawca jest osobą prawną, czynnym podatnikiem VAT oraz producentem i dostawcą (...)
str. 64
5.
Prawo do zastosowania stawki 9% do dochodów innych niż z zysków kapitałowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.44.2020.2.DP) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.