Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (295) z dnia 10.07.2020
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (295) z dnia 10.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zawieszenie działalności opodatkowanej ryczałtem a wspólne rozliczenie małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.125.2020.1.MT) "(…) Od 13 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność usługową w zakresie (...)
str. 3
2.
Samodzielne utrzymywanie dziecka nie wystarczy, aby uznać rodzica za samotnie wychowującego dziecko
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.297.2020.1.KC) "(…) Wnioskodawca jest ojcem dziesięcioletniego syna, osobą rozwiedzioną, samotną, niepozostającą w żadnym (...)
str. 6
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu osobowego otrzymanego w darowiźnie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.296.2020.1.DA) "(…)Samochód (…) został zakupiony w lutym 2018 r. na nazwisko męża (…). (...)
str. 9
2.
Opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy części gospodarstwa rolnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.100.2020.1.PS) "(…) Wnioskodawca jest rolnikiem, wydzierżawia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością część gospodarstwa rolnego. (...)
str. 11
3.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w zamian za opiekę dożywotnią a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.216.2020.2.JK2) "(…) W dniu 25 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa przeniesienia własności (...)
str. 12
4.
Zbycie darowanej nieruchomości a obowiązek zapłaty podatku dochodowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.228.2020.2.KC) "(…) Wnioskodawca wraz z bratem w udziale po 1/2 każdy z nich (...)
str. 14
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody
1.
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom świadczeń związanych z COVID-19
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.344.2020.1.AC) "(…) Wnioskodawca posiada osobowość prawną. Zatrudnia pracowników i pełni rolę płatnika podatku (...)
str. 17
2.
Usługi transportu i zakwaterowania pracowników za granicą a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.230.2020.1.AK) "(…) Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi wysyłaniem (...)
str. 19
3.
Używanie służbowego pojazdu elektrycznego do celów prywatnych a kwota ryczałtu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3) "(…) Wnioskodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem umowę użytkowania samochodu służbowego do celów (...)
str. 23
4.
Udostępnienie pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych - ustalenie wysokości przychodów
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 10 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 845/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) "A" sp. z o.o. (dalej: (...)
str. 25
5.
Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczek pracowników i członków ich rodzin a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.204.2020.2.KC) "(…) Spółka jest pracodawcą, który, stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 (...)
str. 28
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Czy wydatki poniesione na zadaszenie tarasu mogą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.395.2020.1.MKA) "(…) W 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała przysługujący jej udział w nieruchomości uzyskanej (...)
str. 31
2.
Ulga mieszkaniowa, gdy zakupione mieszkanie służy różnym celom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.132.2020.3.ES) "(…) W grudniu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał od matki darowiznę w postaci (...)
str. 33
3.
Czy zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.276.2020.1.MD) "(…) Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego posiadającą na terytorium Polski miejsce siedziby (...)
str. 36
4.
Wypłata środków z pracowniczego programu emerytalnego z zagranicy a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.370.2020.1.MKA) "(…) Wnioskodawca był zatrudniony w holenderskiej firmie transportu ciężarowego. Obecnie jest na (...)
str. 38
5.
Czy nagroda otrzymana przez osobę młodą korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.346.2020.2.KF) "(…) Wnioskodawczyni jest osobą, która nie ukończyła 26. roku życia. W roku (...)
str. 40
V.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Płatność dokonana na rachunek wirtualny a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.191.2020.1.AD) "(…) Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (jednoosobowy przedsiębiorca prowadzący (...)
str. 43
2.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.79.2020.1.MK) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa CA SH (...) zamierza zaciągnąć (...)
str. 46
3.
Wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego przez podatnika zwolnionego z VAT, gdy samochód służy także celom prywatnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.66.2020.3.AWO) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, nie jest podatnikiem podatku od towarów i (...)
str. 47
4.
Moment zaliczenia do kosztów wydatków na nabycie wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.257.2020.2.MT) "(…) Wnioskodawca (dalej także: Podatnik) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Podatnik planuje nabycie (...)
str. 49
5.
Zaliczenie do kosztów podatkowych opłat za czynsz regulowany gotówką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.282.2020.2.MGR) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w Spółce cywilnej o profilu handlowym. Na (...)
str. 52
6.
Roczne koszty uzyskania przychodu osoby młodej z tytułu umowy zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.490.2020.1.AKR) "(…) Wnioskodawca w 2019 r. wykonywał zlecenie na podstawie umowy zlecenia. W (...)
str. 55
7.
Ujęcie bilansowe wydatków remontowych nie wpływa na ich rozliczenie podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.227.2020.2.KR) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka prowadzi pełne księgi rachunkowe, zaś (...)
str. 56
8.
Prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z prowadzeniem bloga
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r., nr 1061-IPTPB1.4511.750.2016.12.20-S/MAP) "(…) Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (...)
str. 58
VI.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Ulga IP Box przysługuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.448.2019.2.MJ) "(…) Wnioskodawca od 18 kwietnia 2017 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). (...)
str. 61
2.
Odliczenie w ramach ulgi wydatków na termomodernizację
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.290.2020.2.ŁS) "(…) W 2019 r. Wnioskodawca dokonał modernizacji centralnego ogrzewania wraz z podgrzewaniem (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.