Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 11 (299) z dnia 10.11.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (299) z dnia 10.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Korygowanie przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z udzieleniem rabatu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1153/18 "(…) Wyrokiem z dnia 27 października 2017 r., sygn. III SA/Wa (...)
str. 3
2.
Czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.196.2020.1.AS) "(…) X SA (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym (...)
str. 6
3.
Zwrot części wydatków dotyczących użytkowania samochodów służbowych przez pracowników a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.289.2020.1.DP) "(…) Czy dokonywany przez pracowników na rzecz Spółki zwrot części wydatków, dotyczących (...)
str. 9
4.
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2020 r., nr 0111-KDWB.4010.6.2020.1.APA ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym (...)
str. 11
5.
Otrzymanie subwencji finansowej z PFR - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.154.2020.1.AS) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i (...)
str. 13
6.
Skutki podatkowe nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.190.2020.1.AM) "(…) Czy zasiedzenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? (…) Czy wysokość przychodu podatkowego (...)
str. 17
7.
Zwrot wydatków poniesionych na zapłatę odszkodowania a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.265.2020.1.IZ) "(…) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą polegającą (...)
str. 18
II.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Wydatki na samochód w kosztach podatkowych, gdy części kilometrów nie można przypisać do zadania służbowego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 13 marca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1550/19 - orzeczenie prawomocne "(…) spółka (…) prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 21
2.
Odroczenie terminu spłat rat leasingowych a rozliczenie kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.BK) "(…) Spółka podpisała umowę leasingu na samochód osobowy z końcem 2018 roku (...)
str. 24
3.
Kiedy wartość umorzonej wierzytelności można zaliczyć do kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.221.2020.2.ANK) "(…) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wartość netto nieprzedawnionych, umorzonych wierzytelności (...)
str. 27
4.
Czy odszkodowanie za rezygnację ze stanowiska jest kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.257.2020.1.DP) "(…) Na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Prezes Zarządu został powołany na (...)
str. 29
5.
Zaległe składki ZUS zapłacone za pracownika a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.281.2020.2.MBD) "(…) W wyniku przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli Wnioskodawca zobowiązany jest (...)
str. 31
6.
Koszty finansowania dłużnego w przypadku leasingu operacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.233.2020.1.AT) "(…) Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi (...)
str. 34
7.
Zapłata gotówką na rachunek bankowy kontrahenta a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.140.2020.2.PB) "(…) Czy zapłata z tytułu zakupionych środków farmaceutycznych poprzez wpłacenie gotówki na (...)
str. 36
8.
Czy diety pracowników ustalane indywidualnie mogą w całości stanowić koszty podatkowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.123.2020.1.AM) "(…) Czy wysokość diet ustalona indywidualnie z pracownikiem, w oparciu o zawartą (...)
str. 38
9.
Wydatki na spotkania integracyjne dotyczące współpracowników w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.208.2020.1.AP) "(…) Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do zaliczania do (...)
str. 40
10.
Strata w środkach pieniężnych powstała wskutek kradzieży a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.135.2020.1.AS) "(…) Czy strata w środkach pieniężnych powstała wskutek kradzieży, w kwocie wynikającej (...)
str. 42
11.
Czy wydatki na przeprawy promowe powinny być objęte limitem stosowanym do samochodów?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.174.1.2020.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem VAT czynnym i prowadzi (...)
str. 44
III.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Zmiana stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.313.2020.1.BJ) "(…) Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność finansową, w szczególności w zakresie zawierania (...)
str. 47
2.
Wydatki na naprawę środka trwałego w budowie w celu przywrócenia jego wartości użytkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.239.2020.2.DK) "(…) Czy wydatki poniesione na dokonanie napraw w celu przywrócenia wartości użytkowej (...)
str. 50
IV.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Środki otrzymane z FGŚP na walkę z COVID-19 a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.348.2020.1.MBD) "(…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi (...)
str. 53
2.
Zwolnienie z CIT dochodu z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu nowej inwestycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.205.2020.1.JKT) "(…) Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy (…) o (...)
str. 54
3.
Czy dochód związany z nieodpłatnym korzystaniem z budynku korzysta ze zwolnienia z CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.356.2020.1.BM) "(…) Wnioskodawca (dalej jako: "Instytut" lub "Wnioskodawca"), jest państwową osobą prawną, która (...)
str. 56
V.
Do artykułu 17a ustawy - opodatkowanie stron umowy leasingu
1.
Skutki podatkowe modyfikacji umów leasingu w związku z pandemią koronawirusa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.157.2020.1.MK) "(…) Czy modyfikacja umowy (leasingu operacyjnego - przyp. red.) polegająca na zmianie (...)
str. 59
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Zakup usługi ubezpieczeniowej od podmiotu zagranicznego a obowiązek poboru podatku u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.322.2020.2.NL) (…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zabezpieczenia ryzyka prowadzonej działalności, (...)
str. 61
2.
Czy koszty prototypów mogą zostać rozliczone w rocznym CIT jako koszty kwalifikowane?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.364.2020.1.JKU) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest producentem asortymentu gazowniczego. Oprócz (...)
str. 63
3.
Płatności za usługi informatyczne zagranicznych podwykonawców a podatek u źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.223.2020.2.OK) "(…) Czy w przypadku (spółek kapitałowych) podwykonawcy będących przedsiębiorcami wykonujących usługi informatyczne (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.