Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 7 (1050) z dnia 01.03.2020
Mechanizm podzielonej płatności
Dodatek nr 9
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7
z dnia 01.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
Mechanizm podzielonej płatności - regulacje ustawowe
Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy (...)
str. 3
1.1.
MPP - dobrowolny i obligatoryjny
Podatnicy mogą stosować MPP (dobrowolnie), jeżeli otrzymają fakturę za nabycie towarów/usług, w której wykazana jest kwota VAT. Natomiast obligatoryjnym MPP objęte są płatności za towary/usługi (...)
str. 3
1.2.
Zbiorcze regulowanie faktur a MPP
Zapłata z zastosowaniem MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury. Dotyczy to MPP w wersji dobrowolnej, a także obligatoryjnej. Warunkiem zapłaty jednym komunikatem przelewu za (...)
str. 6
1.3.
Zapłata zaliczki w ramach MPP
MPP ma zastosowanie także do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT (tj. m.in. przedpłaty, zaliczki, zadatku), dokonywanych w całości (...)
str. 6
1.4.
Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być przeznaczone nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę PIT, (...)
str. 6
1.5.
Rozliczeniowy rachunek bankowy lub imienny rachunek w SKOK
Zgodnie z art. 108e ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. - podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, (...)
str. 7
1.6.
Sankcje w VAT
Ustawa o VAT przewiduje sankcje w VAT zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, którzy nie wywiązują się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP. Jeżeli podatnik wystawi (...)
str. 8
1.7.
Solidarna odpowiedzialność nabywcy
Jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za (...)
str. 9
1.8.
Obniżenie kwoty zobowiązania - tzw. skonto
Jedną z korzyści związanych z mechanizmem podzielonej płatności jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo w całości (...)
str. 9
1.9.
Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie
Podatnik, który w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, może wnioskować o jej zwrot na "zwykły" rachunek bankowy, lub na rachunek VAT (albo (...)
str. 10
1.10.
Zapłata z pominięciem MPP a koszty podatkowe w 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy na mocy których, jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" (MPP) zgodnie z przepisami ustawy (...)
str. 10
1.11.
Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności - ewidencja księgowa
Dokonywanie zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności może zostać ujęte w księgach rachunkowych wpłacającego, np. w następujący sposób: a) wartość brutto faktury: - Wn konto (...)
str. 11
2.
Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
2.1.
Najważniejsze informacje dotyczące MPP
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wyjaśniało zasady stosowania MPP w dwóch objaśnieniach podatkowych, tj. z 29 czerwca 2018 r. i z 23 grudnia 2019 r. Pierwsze (...)
str. 12
2.2.
Wpływ MPP na podatek dochodowy
W objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. odniesiono się także do wpływu MPP na koszty uzyskania przychodu. Przypomniano, że podatnicy PIT/CIT generalnie nie zaliczają (...)
str. 15
2.3.
Obligatoryjny MPP a korekta transakcji
W objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. odniesiono się także do obowiązków w obligatoryjnym MPP związanych z korygowaniem rozliczeń. Korekta transakcji może bowiem skutkować (...)
str. 16
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników w zakresie MPP
3.1.
Czy na fakturach na kwoty niższe niż 15.000 zł można zamieszczać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"?
Czy sprzedawca/usługodawca może zamieszczać na fakturze adnotację "mechanizm podzielonej płatności" w przypadku wystawiania faktur na kwoty niższe niż 15 tys. zł brutto? Czy nabywca powinien (...)
str. 18
3.2.
Obowiązek zastosowania MPP, gdy do jednej transakcji wystawiono kilka faktur
Czy mogę do jednej transakcji wystawić kilka faktur, tj. na jednej wykazać towary objęte obowiązkowym MPP, a na drugiej - pozostałe towary? Początkowo należy zaznaczyć, (...)
str. 19
3.3.
Jak dokonać przelewu zbiorczego i zapłaty zaliczki z zastosowaniem MPP?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam regulować wszystkie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy chcąc dokonywać przelewów zbiorczych, powinienem w komunikacie przelewu wskazywać okres według (...)
str. 20
3.4.
Zapłata ratalna i kartą płatniczą, gdy transakcja objęta jest obowiązkowym MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabywam towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym MPP. Czy mogę płacić za nie kartą płatniczą? (...)
str. 21
3.5.
Faktura pro forma a MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę stosować mechanizm podzielonej płatności w przypadku zapłaty należności wynikających z wystawianych przez kontrahentów faktur pro forma? Tak. Obecnie istnieje (...)
str. 21
3.6.
Czy kompensata wierzytelności zwalnia z obowiązku zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
Dokonujemy kompensat wierzytelności. Niekiedy kompensowane są zobowiązania (należności) dotyczące towarów wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objętych obowiązkowym MPP (gdy wartość faktury (...)
str. 22
3.7.
Brak środków na rachunku VAT - jak dokonać płatności?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam obowiązek uregulować należność za nabyte towary z zastosowaniem MPP. W jaki sposób mam tego dokonać, skoro po otwarciu rachunku VAT (...)
str. 24
3.8.
Mechanizm podzielonej płatności a WDT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję części zamienne do samochodów w ramach WDT (stawka VAT 0%). Czy w tej sytuacji będzie miał zastosowanie obowiązkowy mechanizm podzielonej (...)
str. 24
3.9.
Obowiązek zapłaty w MPP, gdy zobowiązanie reguluje podmiot trzeci
W związku z realizowanym świadczeniem podwykonawca nabył od podmiotu trzeciego towary objęte obowiązkowym MPP (wartość faktury przekracza 15.000 zł). Ze względu na trudności finansowe, płatności (...)
str. 24
3.10.
Zapłata za paliwo a obowiązkowy MPP
Prowadzę działalność gospodarczą. Na jej potrzeby nabywam paliwo. Niejednokrotnie dokonuję wpłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa, ale faktury zaliczkowe otrzymuję dopiero po dokonaniu wpłat. Czy (...)
str. 25
3.11.
Usługi naprawy pojazdu - czy są objęte obowiązkowym MPP?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi naprawy samochodów. W tym celu nabywam części samochodowe (wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Czy na (...)
str. 26
3.12.
Sprzedaż dokonywana przez rolnika a MPP
Rolnik (czynny podatnik VAT) sprzedaje pochodzące z własnej produkcji towary (zboże, bydło). Czy musi umieszczać na fakturze wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", jeżeli wartość brutto faktury (...)
str. 28
3.13.
Transakcja na kwotę do 15.000 zł, opłacona z pominięciem MPP a koszty podatkowe w 2020 r.
W 2020 roku podatnicy CIT/PIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu, jeśli pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", płatność zostanie dokonana z (...)
str. 28
3.14.
Zapłata w MPP na rachunek spoza białej listy a CIT/PIT
Dokonuję zazwyczaj zapłaty na rachunki bankowe kontrahentów wykazane na białej liście. Czy jeżeli zapłacę w ramach MPP na rachunek spoza białej listy, uchronię się od (...)
str. 29
4.
Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności - załącznik nr 15 do ustawy o VAT
Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 1 05.10.10.0 Węgiel kamienny 2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze (...)
str. 29
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.