Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Paragony na niewielkie kwoty uznane za faktury - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. pt. "Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone". Objaśnienia te mają na (...)
str. 4
2.
Więcej przedsiębiorców będzie mogło rozliczać się ryczałtem - wyjaśnienie MF
Obecnie wielu przedsiębiorców świadczących różnego rodzaju usługi, w tym np. prawne, rachunkowo-księgowe, doradztwa podatkowego, ubezpieczeniowe, nie może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Usługi (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiana zasad dokumentowania okresów kwarantanny i izolacji
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2020 r. pod poz. 1871 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i (...)
str. 9
2.
Preferencje w CIT/PIT i VAT w związku z COVID-19 mają zostać przedłużone - planowane zmiany w przepisach
Podatek dochodowy Jak już kilkakrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od przyszłego roku planuje się wprowadzenie przepisów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego (m.in. nadanie (...)
str. 11
3.
SLIM VAT - projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów
W dniu 28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. (...)
str. 13
4.
Kolejny pakiet pomocowy w ramach antykryzysowej tarczy branżowej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informacje na temat pomocy w ramach tzw. tarczy branżowej, pt. "Kolejny pakiet pomocowy z (...)
str. 14
5.
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2021 r.
W Monitorze Polskim z 26 października 2020 r., pod poz. 1002, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. (...)
str. 16
6.
Podpisano protokół zmieniający umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o podpisaniu protokołu zmieniającego umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół ten zawiera m.in.: (...)
str. 16
7.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 29 października 2020 r., pod poz. 1905, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ochrona pracowników przed COVID-19 - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz zakażeń koronawirusem wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie czy testów na obecność koronawirusa. (...)
str. 17
1.1.
Sfinansowanie szczepień przeciw grypie i testów na COVID-19 a przychód w PIT
Kto jest zobowiązany do sfinansowania szczepień przeciw grypie i testów na COVID-19? Pracodawcy generalnie nie są zobowiązani do finansowania swoim pracownikom szczepień przeciw grypie. Taki (...)
str. 18
1.2.
Świadczenia w postaci szczepień a składki ZUS
Świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie Jak już pisaliśmy, nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie dla celów PIT mają zostać objęte zaniechaniem poboru (...)
str. 20
1.3.
Wydatki na szczepienia i testy w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF i art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są (...)
str. 22
1.4.
Szczepienia ochronne/testy na COVID-19 dla pracowników a VAT
Wydatki na zakup szczepień dla pracowników a VAT naliczony Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów (...)
str. 22
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na ochronę pracowników przed COVID-19
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na nabycie usług szczepień ochronnych przeciw grypie, czy przeprowadzania testów na COVID-19 dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Mogą być (...)
str. 23
2.
Zakup paliwa do służbowego samochodu osobowego - podatki i ewidencja księgowa
W prowadzonej działalności gospodarczej powszechnie wykorzystuje się samochody osobowe stanowiące środki trwałe lub używane przez podatnika (jego pracowników) do celów służbowych na podstawie umowy najmu, (...)
str. 24
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup paliwa
Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi Jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany (przez samego podatnika lub jego pracowników) do wykonywania czynności opodatkowanych, to (...)
str. 24
2.2.
Wydatki na zakup paliwa do samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodów
Samochód osobowy używany do celów mieszanych Wydatki na zakup paliwa do służbowego samochodu osobowego, wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów (...)
str. 25
2.3.
Rozliczenie paliwa nabytego do samochodu osobowego dla celów VAT i podatku dochodowego - zestawienie tabelaryczne
Jak już wskazano, rozliczenie zakupu paliwa do samochodu osobowego - dla celów VAT i podatku dochodowego - uzależnione jest od sposobu wykorzystywania tego pojazdu. Przedstawiają (...)
str. 27
2.4.
Zakup paliwa do samochodu służbowego w ewidencji księgowej
Dla celów bilansowych wydatki na zakup paliwa do służbowego samochodu osobowego ujmowane są w kosztach w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy do tego pojazdu (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Zaprzestanie używania kasy rejestrującej a obowiązek jej wymiany na kasę on-line - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo zaprzestać używania kasy rejestrującej, jeżeli spełni wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas (...)
str. 29
2.
Dokumentowanie transakcji przez podatnika zwolnionego z VAT
Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT (ze względu na obroty) lub wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo z VAT (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności), dalej zwany podatnikiem (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowy JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzać i przesyłać nowy JPK_VAT składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Dotyczy (...)
str. 32
3.2.
Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej
Rozpocząłem działalność gospodarczą (jako czynny podatnik VAT) w zakresie sprzedaży dekoracyjnych odlewów z gipsu i betonu. Sprzedaży będę dokonywał zarówno na rzecz osób prywatnych, jak (...)
str. 35
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności - obowiązki nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłam towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedawca oznaczył fakturę wyrazami "mechanizm podzielonej płatności", chociaż jej wartość (...)
str. 36
4.2.
Powrót do podmiotowego zwolnienia z VAT, gdy podatnik otrzymał pomoc w ramach tarczy antykryzysowej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. na pewno nie przekroczę limitu 200.000 zł obrotu. Kiedy powinnam powiadomić urząd skarbowy o przejściu na zwolnienie z (...)
str. 37
4.3.
Ulga na złe długi po stronie wierzyciela - obowiązek czy prawo?
W październiku br. minęło 90 dni od terminu płatności określonego w umowie i potwierdzonego na fakturze z tytułu dokonanej przeze mnie sprzedaży towaru. Kontrahent nie (...)
str. 39
4.4.
Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
Pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na firmę. Pracodawca (czynny podatnik VAT) zwróci pracownikowi poniesione koszty. Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zagraniczny VAT obowiązujący w kraju spoza UE w przychodach i kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Zagraniczny VAT obowiązujący w kraju spoza UE nie jest tożsamy - dla celów CIT - z polskim VAT ani też z unijnym podatkiem od wartości (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy trzeba składać kolejne zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy dla celów CIT?
Spółka nabywa usługi od kontrahenta krajowego, będącego czynnym podatnikiem VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka płaci za fakturę, jednakże dokonuje tego na rachunek kontrahenta (...)
str. 43
2.2.
Dywidenda w walucie obcej a różnice kursowe
Spółka z o.o. wypłaciła swoim wspólnikom dywidendę w euro; przelew został dokonany z firmowego rachunku walutowego prowadzonego w euro. Czy w związku z wypłatą tej (...)
str. 44
2.3.
Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu a CIT
Spółka z o.o. angażuje się w działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), której celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji z partnerami społecznymi oraz (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup odzieży dla przedsiębiorcy a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki związane z zakupem eleganckiej odzieży (np. koszul, garniturów) i obuwia w celu wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków zawodowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez wspólnika spółki osobowej
Spółka jawna posiada dwa samochody, które wspólnicy tej spółki wykorzystują również do celów prywatnych. W jaki sposób ustalić im przychód do opodatkowania? Nadmieniamy, iż wspólnicy (...)
str. 49
2.2.
Rozliczenie w formie kompensaty a koszty podatkowe
Wpłaciłem zaliczkę (60.000 zł) na poczet samochodu osobowego, który ma być przedmiotem leasingu operacyjnego. Zaliczka została wpłacona dealerowi przelewem na jego rachunek znajdujący się na (...)
str. 51
2.3.
Wydatki na dom otrzymany w darowiźnie a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Córka otrzymała w darowiźnie dom mieszkalny od swojej matki. Czy będzie miała prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli poniesie na niego wydatki termomodernizacyjne? Czy wpływ na (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Czy budynek przeznaczony do sprzedaży należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? - interpretacja KIS
Jeżeli nowo wybudowany budynek jest przeznaczony do sprzedaży, a przed jej dokonaniem zostanie wynajęty, to pomimo spełnienia definicji środka trwałego, wyłącznie w gestii podatnika pozostaje (...)
str. 54
2.
Likwidacja środka trwałego w budowie
Posiadamy środek trwały w budowie. Czy jeżeli podejmiemy decyzję o jego likwidacji, będziemy mogli zaliczyć jego wartość początkową bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Wartość budowanego (...)
str. 55
3.
Sposób amortyzacji samochodu z napędem hybrydowym
Na potrzeby naszej spółki został nabyty samochód osobowy z napędem hybrydowym. Ponieważ wartość pojazdu znacznie przekracza 200.000 zł mamy wątpliwość, jaka część jego amortyzacji może (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zleceniobiorca - student nie może przystąpić do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Od kilku dni student (25 lat) wykonuje w naszej firmie pracę na podstawie umowy zlecenia (jest to jego jedyne źródło zarobku). Nie zgłosiliśmy go z (...)
str. 59
2.
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS, gdy umowę o pracę zawarto w niedzielę
Dnia 1 listopada 2020 r. zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Zaznaczyliśmy w niej jako dzień rozpoczęcia pracy następny dzień, tj. poniedziałek 2 listopada 2020 (...)
str. 60
3.
ZUS od zlecenia przy nieterminowej wypłacie wynagrodzenia z etatu
Z tytułu umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Uzyskiwane przez niego wynagrodzenie ze stosunku pracy (zawartego z innym podmiotem) w kwocie wyższej od (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy w 2021 r. obowiązujący pracowników zatrudnionych na część etatu
W firmie zatrudniamy pracowników w różnych wymiarach czasu pracy: na pełny etat oraz na część etatu. Obowiązują ich zasadniczo jednomiesięczne, a niekiedy dłuższe okresy rozliczeniowe. (...)
str. 62
2.
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Z dniem 14 listopada 2020 r. ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę z jednym z pracowników. Będziemy mu wypłacać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W okresie poprzedzającym (...)
str. 64
3.
Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia
Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić redukcję zatrudnienia w dziale administracyjnym. Chcemy zwolnić 9 pracowników. W większości wypowiedzenia będą dotyczyły umów na czas (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja drogą weryfikacji zamiast spisu z natury w okresie pandemii koronawirusa
Czy dopuszczalne jest zastąpienie w okresie pandemii koronawirusa inwentaryzacji zapasów (towarów i wyrobów własnych), przeprowadzanej w drodze spisu z natury inwentaryzacją opartą na weryfikacji stanu (...)
str. 67
2.
Zakup i przekazanie pracownikom bonów towarowych różnego przeznaczenia
Spółka zamierza zakupić ze środków obrotowych bony/karty podarunkowe dla swoich pracowników. Bon będzie przeznaczony do wykorzystania na zakupy we wskazanym sklepie (sieci sklepów) i będzie (...)
str. 69
3.
Zapłata walutą obcą należności wyrażonej w złotych
Jako spółka z o.o. sprzedaliśmy towary zagranicznemu kontrahentowi i wystawiliśmy fakturę w złotych. Ponieważ kontrahent nie posiadał polskiej waluty, przed zrealizowaniem płatności uzgodniliśmy wartość wpłaty (...)
str. 71
4.
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej zostało poddane dobrowolnemu badaniu przez biegłego rewidenta, na podstawie uchwały rady nadzorczej (z ustawy o rachunkowości obowiązek taki nie wynikał). Biegły (...)
str. 73
5.
Kto jest kierownikiem jednostki w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego?
Jesteśmy oddziałem niemieckiej spółki. Świadczymy usługi wyłącznie na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki. Oddział nie posiada odrębnej od spółki podmiotowości prawnej. Została (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.