Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 14 października 2020 r. zamieścił informację w sprawie nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej (tzw. tarczy 5.0) dotyczących m.in. (...)
str. 4
1.2.
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych osobom, którym został zmniejszony etat z powodu COVID-19
ZUS na swojej stronie internetowej w dniu 14 października 2020 r. poinformował również o wejściu w życie nowych przepisów zmieniających zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń (...)
str. 5
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Obowiązki związane z cenami transferowymi
Podmioty powiązane, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po (...)
str. 6
2.2.
Skutki reorganizacji podmiotu, który otrzymał subwencję z PFR
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm" otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja (...)
str. 7
3.
Kompensata transakcji objętych MPP a CIT/PIT - rozbieżne stanowisko organów podatkowych
Niekiedy podmioty gospodarcze dokonują kompensaty (potrącenia) należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta. W praktyce dotyczy to także transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, objętych (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Spółki komandytowe i jawne mają być opodatkowane CIT
Obecnie spółki komandytowe oraz spółki jawne nie są podatnikami podatku dochodowego (podatnikami są ich wspólnicy). Kwestia ta jednak ma ulec zmianie w przyszłym roku. Jak (...)
str. 11
2.
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla szerszej grupy osób
W Dzienniku Ustaw z 12 października 2020 r., pod poz. 1761, opublikowano ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Koszty transportu towaru sprzedawanego przez internet - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze coraz częściej, zwłaszcza w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, dokonują sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem internetu. W związku z (...)
str. 12
1.1.
Rozliczenie kosztów przesyłki dla celów VAT
W przypadku sprzedaży towaru przez internet kluczowe jest ustalenie sposobu rozliczenia kosztów przesyłki towarów do klienta, tj. czy koszty te: są elementem świadczenia kompleksowego w (...)
str. 12
1.2.
Koszty przesyłki towarów a podatek dochodowy u sprzedawcy
Koszty przesyłki a przychód podatkowy sprzedawcy W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania przez sprzedawcę kosztów (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa kosztów przesyłki towarów
Koszty przesyłki towarów a przychody sprzedawcy Również w ustawie o rachunkowości brak jest regulacji wprost określających, w jaki sposób sprzedawca powinien rozliczać koszty przesyłki towarów, (...)
str. 17
2.
Pakiety medyczne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze w trosce o zdrowie pracowników przekazują im pakiety usług medycznych (nieobowiązkowych), przy czym zakup tych pakietów jest w całości finansowany przez (...)
str. 17
2.1.
Otrzymanie pakietu medycznego a PIT pracownika
Pakiet medyczny a przychód pracownika W sytuacji, gdy pracodawca nieodpłatnie przekazuje pracownikom "nieobowiązkowe" pakiety medyczne, wówczas wartość otrzymanych przez pracowników świadczeń stanowi dla nich przychód (...)
str. 18
2.2.
Oskładkowanie pakietów medycznych
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS stanowią uzyskane przez pracownika przychody z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ze względu na to, iż z tytułu otrzymania (...)
str. 19
2.3.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych pracownikom a VAT należny
Jeżeli pracodawca przekazuje pracownikom pakiety medyczne nieodpłatnie, to skutki takiego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Z (...)
str. 20
2.4.
Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 21
2.5.
Pakiety medyczne w ewidencji księgowej pracodawcy
Wydatki na zakup pakietów medycznych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki - pracodawcy. Operacje związane z zakupem pakietów medycznych oraz (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Braku NIP na paragonie nie można uznać za oczywistą omyłkę
Jeżeli sprzedawca zaewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej i na paragonie nie wskaże NIP nabywcy (podatnika), to nie będzie mógł tego uznać za oczywistą omyłkę. Nie (...)
str. 22
1.2.
Otrzymanie wpłaty na powierniczy rachunek mieszkaniowy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Środki pieniężne wpływające na powierniczy rachunek mieszkaniowy podlegają opodatkowaniu VAT dopiero w momencie ich wypłaty na rachunek bieżący dewelopera (w części, w jakiej zostały wypłacone (...)
str. 24
2.
Sprzedaż działek nie zawsze opodatkowana VAT - wyrok NSA
Podział przez osobę fizyczną działki na mniejsze, wydzielenie drogi i zamieszczenie ogłoszeń o ich sprzedaży mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Osoba dokonująca takich (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nowy JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r., czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzać i przesyłać nowy JPK_VAT składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Dotyczy (...)
str. 27
3.2.
Zbiorcze przelewy z zastosowaniem MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 1 września br. kontrahent wystawił dla mnie kilkanaście faktur. W fakturach wskazał jednak 2 różne rachunki bankowe. Czy mogę (...)
str. 30
3.3.
Rozliczenie VAT od najmu prywatnego, gdy wynajmujący jest dodatkowo wspólnikiem spółki osobowej
Jestem wspólnikiem spółki jawnej (spółka jest czynnym podatnikiem VAT). Dodatkowo uzyskuję przychody z tzw. najmu prywatnego (cele mieszkaniowe i użytkowe). Czy po wystąpieniu ze spółki (...)
str. 30
3.4.
Data wystawienia faktury może wyznaczać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2020 r. świadczyłem usługę montażu instalacji telekomunikacyjnych i wynajmu samochodu na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą. Faktury z tytułu (...)
str. 32
3.5.
Darowizna towarów w świetle ustawy o VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem środki ochrony indywidualnej oraz komputery w celu przekazania ich w formie darowizny odpowiednio dla hospicjum oraz szkół/domów dziecka. Czy darowizny (...)
str. 33
3.6.
Odsprzedaż wycieczki pracownikowi - rozliczenie VAT i ujęcie w nowym JPK_VAT
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Nabywamy usługi turystyczne w procedurze VAT marża w celu wykorzystania ich przez naszych pracowników. Przykładowo kupujemy wycieczkę za 1.000 zł. Z (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zwolnienie się z obowiązku dokonywania napraw gwarancyjnych a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Zapłacona przez spółkę kwota z tytułu zwolnienia się z wykonania napraw gwarancyjnych stanowi rekompensatę/odszkodowanie za wadliwe wykonanie roboty/usługi. W konsekwencji, poniesiony na ten cel wydatek (...)
str. 36
2.
Ulga na badania i rozwój - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (tzw. ulgi B+R). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z możliwością skorzystania z tej ulgi przez polskich przedsiębiorców. Czym (...)
str. 37
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy otrzymanie zwrotu VAT od aportu powoduje powstanie przychodu podatkowego?
Spółka z o.o. zamierza objąć udziały w innej spółce kapitałowej (spółce B), w zamian za wniesienie aportu w postaci środków trwałych (nie będzie to zorganizowana (...)
str. 40
3.2.
Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku poniesienia straty podatkowej
Spółka z o.o. zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza progi zobowiązujące do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (spółka ani podmioty z nią (...)
str. 42
3.3.
Aplikacje nabywane z zagranicznej platformy dystrybucji cyfrowej
Do firmowej karty kredytowej spółki z o.o. podpięto usługi nabywane z zagranicznej platformy dystrybucji cyfrowej, do jednego z firmowych telefonów komórkowych. Niestety usługi są automatycznie (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Brak ewidencji prowadzonej na bieżąco a prawo do ulgi podatkowej IP Box - wyrok WSA
Brak prowadzenia na bieżąco ewidencji m.in. o przychodach, kosztach, dochodach z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi podatkowej IP Box, (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek na zakup polisy od utraty dochodu
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Głównym przedmiotem tej działalności jest świadczenie różnych usług naprawczych. Jest to moje jedyne źródło dochodów. (...)
str. 47
2.2.
Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Polski w innym kraju
Osoba będąca na emeryturze, która całe życie mieszkała i pracowała w Polsce, od 1 stycznia 2020 r. mieszka we Francji (tam ma dzieci i wnuki). (...)
str. 49
2.3.
Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych. Zajmuje się również obrotem kryptowalutami. Czy wydatki na energię elektryczną zużywaną podczas "kopania" kryptowalut mogą (...)
str. 51
2.4.
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania korepetycji
Pracuję w szkole jako nauczycielka. Od października br. zaczęłam dodatkowo udzielać korepetycji, po godzinach pracy, u siebie w domu. Korepetycje nie są udzielane codziennie (są (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Niezamortyzowana wartość sprzedanego środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją - interpretacja KIS
W momencie sprzedaży środka trwałego, którego zakup został w części sfinansowany z dotacji, do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona cała jego niezamortyzowana wartość początkowa. (...)
str. 53
2.
Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych w formie aportu przez spółkę z o.o.
Spółka z o.o. otrzymała w formie aportu grunt oraz środek trwały w budowie (budynek). Jednocześnie, w związku z tą operacją, poniosła koszty notarialne, PCC oraz (...)
str. 55
3.
Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego przy zastosowaniu metody degresywnej
W październiku br. zakończyliśmy modernizację linii technologicznej amortyzowanej z zastosowaniem metody degresywnej. Czy w wyniku podwyższenia wartości początkowej tego środka trwałego nowe, "wyższe" odpisy amortyzacyjne (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zwolnienie wspólnika spółki z opłacania składek na FP i FS po ukończeniu 55/60 lat
Z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej opłacam składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FS. W październiku 2020 r. (...)
str. 58
2.
ZUS osoby wykonującej nieodpłatną umowę zlecenia
W tym miesiącu zawarłem umowę zlecenia z żoną (z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe), od dwóch miesięcy przebywającą na emeryturze. Zawarłem z nią nieodpłatną umowę (...)
str. 59
3.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS członka rodziny z tytułu zawartej z nim umowy o pracę
Zamierzam zawrzeć umowę o pracę z siostrzenicą. Nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, osobno też zamieszkujemy. Czy z tego względu powinnam zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Metodyka dokonywania potrąceń niealimentacyjnych
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na niespłacone należności niealimentacyjne w kwocie 3.200 zł. Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i przysługuje mu wynagrodzenie w (...)
str. 61
2.
Uzyskanie prawa do renty a dodatkowe przywileje pracownicze
Pracownik otrzymał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy przysługują mu uprawnienia należne pracownikom niepełnosprawnym, jeżeli nie dysponuje on orzeczeniem wydawanym przez powiatowy zespół (...)
str. 63
3.
Wprowadzenie zasad rozliczania podróży służbowych do regulaminu wynagradzania
Koszty podróży służbowych dotychczas rozliczane były w firmie według rozporządzenia delegacyjnego. Aktualnie chcielibyśmy zmodyfikować te zasady i zapisać je w funkcjonującym u nas regulaminie wynagradzania. (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dwukrotne ujęcie w księgach rachunkowych 2019 r. tych samych wydatków
W połowie 2019 r. otrzymaliśmy (sp. z o.o.) fakturę za zakupiony towar, który w tym samym miesiącu został sprzedany. Dodatkowo w kolejnym miesiącu otrzymaliśmy duplikat (...)
str. 66
2.
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Wystawiamy faktury na osoby fizyczne (czyli bez NIP). Zapłatę otrzymujemy z góry na konto. Czy możemy zaksięgować je zbiorczo jedną kwotą raz w miesiącu, na (...)
str. 69
3.
Gwarancja ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlano-montażowych. Jeden z naszych klientów zażyczył sobie zabezpieczenia na należyte wykonanie umowy. Wybraliśmy gwarancję ubezpieczeniową, która (...)
str. 71
4.
Przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązek jego złożenia do KRS
Sprawozdanie finansowe naszej spółdzielni mieszkaniowej nie zostało zatwierdzone do 30 września br. Skorzystaliśmy bowiem z możliwości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 września 2020 (...)
str. 72
5.
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Otrzymaliśmy z NFZ oraz od starostwa powiatowego bezpłatnie środki ochrony osobistej w związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym w przychodni. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.