Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 10 (298) z dnia 10.10.2020
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (298) z dnia 10.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż działki z pozwoleniem na budowę kilku domów a PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 5 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 912/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca w 2005 r., będąc (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja przychodów z tytułu wyświetlania reklam na portalu internetowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.479.2020.1.MR) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zatrudnioną na podstawie (...)
str. 6
3.
Zamiana nieruchomości mieszkalnej przed upływem 5 lat od jej zakupu a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.336.2020.3.ES) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą między innymi na zakupie (...)
str. 8
4.
Opodatkowanie przychodów z krótkoterminowego najmu lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0112-KDWL.4011.33.2020.2.DK) "(…) Wnioskodawca zakupił w lutym 2020 r. lokal mieszkalny nad morzem jako (...)
str. 10
5.
Nagrody wydawane pracownikom kontrahenta w ramach programu motywacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.519.2020.2.MKA) "(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy (o (...)
str. 12
II.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Zwrot kosztów noclegów oddelegowanym pracownikom a PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 800/18 "(…) Zaskarżonym wyrokiem z (…) 2017 r. (…) Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)
str. 15
2.
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania poza pracą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM) "(…) Wnioskodawca jako podmiot leczniczy umieszczony w wykazie, o którym mowa w (...)
str. 18
3.
Zbycie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2020 r., nr 0114-KDWP.4011.15.2020.1.KS1) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2001 r., polegającą m.in. (...)
str. 20
4.
Otrzymanie składników majątku w wyniku rozwiązania spółki jawnej - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.81.2020.3.ASZ) "(…) Czy przejęcie przez jednego ze wspólników spółki jawnej przedsiębiorstwa spółki z (...)
str. 22
5.
Sfinansowanie pracownikowi ubezpieczenia zdrowotnego w zagranicznej podróży służbowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.242.2020.4.ES) "(…) Pracownik Spółki wyjeżdża za granicę w celu wykonywania czynności/pracy u kontrahenta (...)
str. 25
6.
Zbieranie datków na rzecz fundacji a przychód z działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.443.2020.2.AD) "(…) Czy (...) środki pieniężne (zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej), (...)
str. 27
7.
Czy finansowanie pracownikom biletów miesięcznych powoduje powstanie u nich przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3) "(…) Wnioskodawca rozważa podjęcie decyzji o zakupie bądź dofinansowaniu do biletów miesięcznych (...)
str. 28
8.
Korzystanie z bezpłatnej opieki nad dzieckiem w sali zabaw udostępnionej przez pracodawcę a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.389.2020.1.KF) "(…) Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy (o PDOF - (...)
str. 30
III.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Wypłata świadczeń z ZFŚS przed zwiększeniem limitu zwolnienia z podatku dochodowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2020 r., nr 0112-KDWL.4011.7.2020.1.TW) "(…) Spółka jest podatnikiem podatku CIT podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. (...)
str. 33
2.
Czasowe wynajmowanie lokalu nie pozbawia prawa do ulgi mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.406.2020.1.MK) "(…) Wnioskodawca wraz z ojcem w dniu 31 grudnia 2018 r. zakupił (...)
str. 34
3.
Zwrot kosztów podróży członkowi związku zawodowego a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.432.2020.2.AKR) "(…) Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, na (...)
str. 37
4.
Otrzymanie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych w związku z pracami inwestycyjnymi a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.465.2020.2.JG) "(…) Zainteresowany prowadzi gospodarstwo rolne, którego majątek stanowi wspólność majątkową małżeńską. Przez (...)
str. 39
IV.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Powypadkowa naprawa samochodu osobowego, który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.251.2020.1.MT) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której w ewidencji środków trwałych (...)
str. 41
2.
Płatność dokonana na rzecz rolnika przekraczająca 15.000 zł a ograniczenia w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.102.2020.6.MJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu żywca. Podstawowymi dostawcami towaru (...)
str. 43
3.
Kolejny samochód osobowy wzięty w leasing w firmowych kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej. Z uwagi (...)
str. 45
4.
Prace twórcze wykonywane w ramach działalności gospodarczej a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.378.2020.1.MK) "(…) Podstawą prowadzonej działalności jest wykonywanie projektów indywidualnych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w (...)
str. 48
5.
Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.355.2020.2.MG) "(…) Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć wartość zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu (...)
str. 50
V.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Przejęcie środków trwałych wykorzystywanych wcześniej w działalności małżonka
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.259.2020.2.AW) "(…) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia 3 stycznia 2018 r. (...)
str. 53
2.
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, gdy brak jest dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 kwietnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.109.2020.1.WS) "(…) Jaką (…) wartość początkową nieruchomości należy przyjąć, wprowadzając nieruchomość do ewidencji (...)
str. 55
3.
Zakup instalacji fotowoltaicznej a prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.522.2020.2.AC) "(…) Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionej (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Skorzystanie z ulgi IP Box nie wymaga prowadzenia bieżącej ewidencji
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gorzowie z 30 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Go 115/20 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca (…) od dnia (...) (...)
str. 59
2.
Odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.323.2020.2.AWO) "(…) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Przedsiębiorstwa (…) (dalej jako: "Spółka"). (…) W odpowiedzi (...)
str. 63
VII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku
1.
Wypłata należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta a obowiązek poboru podatku u źródła
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 kwietnia 2020 r., nr SP4.8223.1.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy opodatkowania przychodu z tytułu wypłaty należności, o których mowa w (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.