Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (296) z dnia 10.08.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (296) z dnia 10.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11n ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy podatnicy uzyskali dochód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.121.2020.1.ANK ) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") jest podatnikiem, o którym (...)
str. 3
2.
Prace rozwojowe, które uprawniają do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.189.2020.2.IZ) "(…) Spółka prowadzi działalność w zakresie (…) Projektowanie, wykonywanie i wdrażanie systemów (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Moment powstania przychodu z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.104.2020.2.JG/AG) "(…) Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce o nieograniczonym obowiązku podatkowym w (...)
str. 9
2.
Czy wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia powoduje powstanie przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.143.2020.1.AP) "(…) Wnioskodawca jest spółką z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)
str. 11
3.
Usługi świadczone na potrzeby własne a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.55.2020.2.SG) "(…) Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym uchwałą Rady Miejskiej w P. (...)
str. 13
4.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej jako przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.25.2020.2.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (…), prowadzi działalność gospodarczą na (...)
str. 15
5.
Odszkodowanie z AC firmowego samochodu stanowi przychód podatkowy w pełnej wysokości
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1445/19 - orzeczenie prawomocne "(…) We wniosku Spółka przedstawiła zdarzenie (...)
str. 18
6.
Wpłata zaliczki na poczet usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych a moment powstania przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.192.2020.2.SK) "(…) Spółka jest właścicielem lokalu użytkowego oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której (...)
str. 20
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Likwidacja środka trwałego w części sfinansowanego dotacją a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.63.2020.1.DK) "(…) Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców (...)
str. 23
2.
Ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej w związku z podróżami służbowymi pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.142.2020.2.MF) "(…) Spółka (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jest podatnikiem (...)
str. 26
3.
Obowiązek regulowania płatności przelewem, gdy strony zawarły umowę ramową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP) "(…) Wnioskodawca (dalej jako: "Spółka") jest spółką kapitałową (podatnikiem VAT czynnym) świadczącą (...)
str. 30
4.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych delegacji wypłaconej pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.120.2020.2.MZA) "(…) Spółka prowadzi działalność gospodarczą związaną z usługami transportu oraz zatrudnia pracowników, (...)
str. 33
5.
Wydatki związane z samochodem osobowym, gdy podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.53.2020.3.AM) "(…) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność w zakresie świadczenia (...)
str. 35
6.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy jako koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.24.2020.3.ŚS) "(…) Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), będącą podatnikiem podatku (...)
str. 38
7.
Moment ujęcia wpłat do PPK w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.85.2020.1.SK) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") zatrudnia powyżej 300 (...)
str. 40
8.
Zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom można zaliczać do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.1.IM) "(…) Wnioskodawca - (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym, podmiotem (...)
str. 43
9.
Kiedy skorygować koszty podatkowe w związku z udzieleniem rabatu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.139.2020.4.DK) "(…) Wnioskodawca jest producentem przetworów mlecznych w Polsce. Spółdzielnia jest czynnym podatkiem (...)
str. 46
10.
Kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie i montażu towarów a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.191.2020.1.MZA) "(…) X Sp. z o. o (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest spółką prowadzącą (...)
str. 47
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Prawo do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.172.2020.1.AW) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz zarejestrowanym czynnym (...)
str. 51
2.
Wartość początkowa środka trwałego i jego amortyzacja, gdy zakup sfinansowano dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.96.2020.2.MMU) "(…) Ochotnicza Straż Pożarna w U. zakupiła dnia 14 sierpnia 2019 r. (...)
str. 54
3.
Ochrona oraz ubezpieczenie budowanego środka trwałego a jego wartość początkowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.22.2020.1.SK) "(…) Wnioskodawca realizuje inwestycję budowlaną w postaci budowy zbiornika retencyjnego. Budowla ta (...)
str. 56
V.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Przeznaczenie dochodu na finansowanie działalności statutowej stowarzyszenia a zwolnienie przedmiotowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.79.2020.1.DK) "(…) Wnioskodawca (dalej również jako Spółka) jest spółką z o.o. z siedzibą (...)
str. 59
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Jaki obowiązuje limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.134.2020.2.AT) "(…) Wnioskodawca - spółka z o.o. (dalej jako: "Spółka") uzyskał w roku (...)
str. 63
2.
Stosowanie ulgi B+R w podatkowej grupie kapitałowej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 924/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka akcyjna (…) jest podmiotem, (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.