Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 3 (291) z dnia 10.03.2020
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (291) z dnia 10.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Należność za bezumowne korzystanie z lokalu a opodatkowanie VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 19 września 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 125/19 - orzeczenie prawomocne "(…) spółka jest właścicielem nieruchomości - (...)
str. 3
2.
Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.811.2019.2.JM) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej (...)
str. 6
3.
Wydatki na zorganizowanie dla pracowników wyjazdów rekreacyjnych a VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 6 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Po 504/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka organizuje oraz planuje w (...)
str. 8
4.
Czy usługi świadczone dla samego siebie są opodatkowanie VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.553.2019.2.NK) "(…) Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...)jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność (...)
str. 12
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Czynności świadczone przez prezesa zarządu na rzecz spółki a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.647.2019.4.AKA) "(…) A. sp. z o.o. ("Wnioskodawca") jest spółką kapitałową prawa polskiego posiadającą (...)
str. 15
2.
Sprzedaż samochodu uprzednio wykupionego z leasingu do majątku prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.52.2019.3.MC) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia oprogramowania. Wnioskodawca jest (...)
str. 17
III.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Prawo do zastosowania stawki 0% VAT do WDT od 1 stycznia 2020 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL4.4012.523.2019.2.TKU) "(…) Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży dóbr (...)
str. 19
2.
Koszty dodatkowe związane ze sprzedażą wyrobu w ramach WDT a stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.368.2019.4.PJ) "(…) Firma planuje wykonać wyrób, tj. pudełka dla klienta z UE (który (...)
str. 23
3.
Stawka VAT na usługi udostępniania obiektu sportowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.678.2019.2.IZ) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (...)
str. 25
4.
Usługi montażu i dostawy markiz - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.843.2019.2.ASY) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca (...)
str. 27
5.
Stawka VAT na czynności przechowywania instrumentów finansowych
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 stycznia 2020 r., nr PT6.8101.4.2019) "(…) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT zwolnieniu od (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wynajem lokali na rzecz firmy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jej pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.811.2019.1.ASY) "(…) Wnioskodawca, jako osoba fizyczna zajmuje się najmem prywatnym. Wnioskodawca jest właścicielem (...)
str. 31
2.
Koszty mediów doliczane do czynszu za najem lokali mieszkalnych a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.770.2019.2.ASY) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje (...)
str. 32
3.
Sprzedaż lokali mieszkalnych nabywanych w celach handlowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.739.2019.1.RD) "(…) Wnioskodawca - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i (...)
str. 34
4.
Usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.59.2019.1.RMA) "(…) Wnioskodawca jest bankiem krajowym prowadzącym działalność na podstawie ustawy Prawo bankowe, (...)
str. 36
V.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Zakup usług gastronomicznych i hotelowych w celach odsprzedaży a odliczanie VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 22 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1259/17 "(…) Spółka stwierdziła, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego (...)
str. 39
2.
Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.778.2019.1.AKA) "(…) Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (…). (...)
str. 41
3.
Odliczanie VAT od nabycia towarów sprzedawanych poniżej ceny ich zakupu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.664.2019.2.MJ) "(…) Wnioskodawca (zwany dalej także Spółką) posiada autoryzowane salony samochodowe i zajmuje (...)
str. 43
4.
Brak zaświadczenia o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu a 100% odliczenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.826.2019.1.WN) "(…) Wnioskodawca zakupił samochód (...). Przedmiotowy pojazd jest pojazdem, o którym mowa (...)
str. 46
VI.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Zmiana przeznaczenia leasingowanego samochodu a korekta VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.824.2019.1.OS) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalności gospodarczą i jest czynnym płatnikiem podatku od (...)
str. 49
VII.
Do artykułu 99 ustawy - deklaracje
1.
Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej z zawyżoną stawką VAT a korekta deklaracji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.818.2019.3.RG) "(…) Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi sklep (...), całoroczną kawiarnię (...) (...)
str. 51
2.
Czy spółka przejmowana składa deklarację VAT za miesiąc, w którym została przejęta?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.798.2019.1.RG) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca planuje w trybie art. (...)
str. 53
VIII.
Do artykułu 106-108 ustawy - faktury
1.
Wystawianie faktur do paragonów na rzecz osób prywatnych od 1 stycznia 2020 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.639.2019.1.MT) "(…) Wnioskodawca jest producentem, importerem i dystrybutorem wyrobów z surowców mineralnych. Klientami (...)
str. 55
IX.
Do artykułu 108a-108f ustawy - mechanizm podzielonej płatności
1.
Faktury na kwoty poniżej 15.000 zł do umowy przekraczającej tę wartość a MPP
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.835.2019.2.MJ) "(…) Spółka prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług budowlanych. Jest czynnym podatnikiem (...)
str. 57
2.
Ratalna płatność za faktury objęte MPP a sankcje w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.612.2019.1.PG) "(…) Wnioskodawca jako spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność (...)
str. 59
X.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej, gdy zapłatę podatnik otrzymuje na konto bankowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.5.2020.2.EW) "(…) W roku 2019 Zainteresowany dokonał sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych (...)
str. 61
2.
Świadczenie usług gastronomicznych a obowiązek wymiany kasy na kasę on-line
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.815.2019.1.JM) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. Działalność ta nie (...)
str. 63
XI.
Do artykułu 113-114 ustawy - szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
1.
Naprawa i konserwacja pojazdów wraz z wymianą części a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.619.2019.2.MT) "(…) Wnioskodawca świadczy usługi według PKWiU 45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.