Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt za jazdy prywatne firmowym autem obejmuje też koszty paliwa - interpretacja ogólna Min. Fin. kończy spory w tej kwestii
Koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do służbowego samochodu, udostępnionego pracownikowi do celów prywatnych, mieszczą się w ryczałtowo określonej wartości nieodpłatnego świadczenia, tj. 250 zł lub (...)
str. 4
2.
Z subwencji z PFR mogą być finansowane wydatki w kwocie netto - odpowiedź PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Taka pomoc może być (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza dla turystyki - nowe wsparcie w ramach przeciwdziałania COVID-19
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 września 2020 r., pod poz. 1639, opublikowano ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 6
2.
Przesunięcie ostatecznego terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. w niektórych jednostkach
W Dz. U. z 29 września 2020 r., pod poz. 1667, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
3.
Nowe wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9M
W Dzienniku Ustaw z 22 września 2020 r., pod poz. 1626, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 11
4.
Trwają prace nad tzw. estońskim CIT - informacja Min. Fin.
Od pewnego czasu trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce od 1 stycznia 2021 r. tzw. estońskiego CIT. Informowaliśmy o tym kilkakrotnie na łamach naszego czasopisma, (...)
str. 11
5.
Zmiany w CIT/PIT związane z likwidacją Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
W Dzienniku Ustaw z 11 września 2020 r., pod poz. 1565, opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze wysyłają swoich pracowników na różnego rodzaju szkolenia lub studia, o tematyce związanej z wykonywaną przez nich pracą. W artykule przedstawiamy m.in., jak wydatki (...)
str. 12
1.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie prawa pracy
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika zostało zdefiniowane w art. 103 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pod ww. pojęciem rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie (...)
str. 12
1.2.
Sfinansowanie pracownikowi szkoleń/studiów - PIT i składki ZUS
Rozliczenie otrzymanego świadczenia dla celów PIT Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 15
1.3.
Sfinansowanie pracownikom szkoleń/studiów a VAT
Prawo do odliczenia VAT Ustalając, w jaki sposób pracodawca powinien rozliczyć dla celów VAT wydatki na szkolenia, czy studia pracowników, ponoszone w celu podniesienia ich (...)
str. 17
1.4.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach podatkowych i księgach rachunkowych pracodawcy
Koszty uzyskania przychodów Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych (...)
str. 18
2.
Faktura w walucie obcej od kontrahenta krajowego - wycena i różnice kursowe u nabywcy
Niekiedy podmioty gospodarcze, nabywające towary lub usługi od innych krajowych podmiotów, otrzymują - zgodnie z ustaleniami stron - faktury w walucie obcej oraz są zobowiązane (...)
str. 19
2.1.
Otrzymanie faktury w walucie obcej a VAT
Bez względu na to, w jakiej walucie jest wystawiona faktura (w złotych czy w walucie obcej), kwota VAT musi być wykazana w złotych. W związku (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie faktury w walucie obcej na gruncie PIT/CIT
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego (...)
str. 20
2.3.
Wycena faktury w walucie obcej - dla celów bilansowych
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kasy rejestrującej - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług noclegowych osobom prywatnym, jeżeli wynagrodzenie za te usługi będzie wpływać (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nowy JPK_VAT - zasady oznaczania towarów symbolami GTU
Począwszy od rozliczenia VAT przypadającego od 1 października 2020 r., czynni podatnicy VAT, składający wcześniej deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK_VAT, (...)
str. 27
2.2.
Czy obcokrajowiec może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?
Jestem osobą fizyczną - obywatelem Niemiec, ale zamierzam w Polsce wynajmować prywatną nieruchomość (w ramach tzw. najmu prywatnego). Czy mogę korzystać ze zwolnienia z VAT, (...)
str. 28
2.3.
Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu rolnego a VAT
Osoba prawna otrzymała odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia gruntu przez Skarb Państwa. Grunt wykorzystywany był w działalności rolniczej (miał charakter rolny), ale decyzją wojewody został przekształcony (...)
str. 30
2.4.
Przekazywanie JPK_FA po likwidacji działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Faktury wystawiam w programie komputerowym. Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą pod koniec br. Czy na wezwanie organu podatkowego (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zwrot przez pracownika wydatków na eksploatację samochodu służbowego a przychód pracodawcy - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy pracownicy zwracają pracodawcy wydatki z tytułu używania samochodu osobowego do celów prywatnych (w wysokości wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów) - w (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy wydatek opłacony gotówką na rachunek bankowy kontrahenta może być ujęty w kosztach podatkowych nabywcy?
Spółka z o.o., prowadząca działalność handlową, nabyła towary od kontrahenta krajowego (przedsiębiorcy); wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka zamierza zapłacić za ww. towary w ten (...)
str. 37
2.2.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego - w kosztach podatkowych płatnika
Spółka z o.o. wypłaca należności na rzecz kontrahenta zagranicznego, z tytułu których jest zobowiązana do poboru podatku u źródła. Zgodnie z zawartą przez strony umową, (...)
str. 38
2.3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy a zwolnienie z CIT
Spółka z o.o., prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie uzyskanego zezwolenia, z działalności tej osiąga dochody zwolnione z CIT. W związku (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Warunki stosowania 50% kosztów do wynagrodzenia twórców - interpretacja ogólna Min. Fin.
Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórcy (honorarium autorskiego) jest powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wręczenie kwiatów pracownikowi - skutki podatkowe
Spółka przyjęła zasadę obdarowywania swoich pracowników bukietami kwiatów. Kwiaty są wręczane/przesyłane pracownikom okolicznościowo, np. po dłuższej chorobie pracownika. Celem takich działań jest wzmocnienie więzi pracodawcy (...)
str. 46
2.2.
Opodatkowanie krótkotrwałego najmu przez nierezydenta
Obywatel Niemiec zamierza kupić apartament nad morzem w Polsce. Planuje go wynajmować turystom (osobom fizycznym). Czy dla celów podatku dochodowego wynajem tej nieruchomości turystom może (...)
str. 48
2.3.
Podatek u źródła od czasowej licencji na wydanie książki w Polsce
Przedsiębiorca, będący polskim rezydentem podatkowym, zakupił czasową licencję na przetłumaczenie na język polski i wydanie w Polsce książki. Autorem książki jest Francuz. Umowa licencyjna została (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej - interpretacja KIS
System fotowoltaiczny, stanowiący samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 KŚT, może zostać zamortyzowany w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przewidzianego m.in. dla małych podatników. (interpretacja (...)
str. 52
2.
Amortyzacja środka trwałego, gdy kwota ulepszeń przekroczyła 10.000 zł
Jednostka na początku br. poniosła wydatki na modernizację środka trwałego w kwocie 9.000 zł. Wydatek dotyczący wykonanych prac został zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 54
3.
Wartość początkowa mieszkań nabytych w celu ich wynajmu
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie mieszkań. Mieszkania nabywane są łącznie z własnością gruntu lub wieczystym prawem jego użytkowania. Jak ustalić wartość początkową mieszkań (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Minimalna płaca w 2021 r. a składki za osoby na wychowawczym i na Fundusz Pracy
Od przyszłego roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wysokości obowiązującej w tym roku wzrośnie o 200 zł. W 2021 r. wynagrodzenie to (...)
str. 57
2.
ZUS od kwoty odprawy wypłaconej na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Z dniem 30 września 2020 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Przysługiwała mu odprawa w ramach zwolnienia indywidualnego na podstawie ustawy o (...)
str. 59
3.
Wypełnianie zaświadczenia płatnika składek Z-3
Pracodawca, obok wynagrodzenia za pracę, wypłaca pracownikom premie, nagrody i dodatki. Dodatki nie są zmniejszane za okresy absencji chorobowych, natomiast nagrody ulegają takiemu zmniejszeniu, z (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przeliczenie wynagrodzenia za nadgodziny przyjmowanego do podstawy urlopowej
Pracownik zatrudniony na pełny etat ma zazwyczaj po kilka nadgodzin dobowych w miesiącu. W październiku 2020 r. będzie korzystał z 10 dni urlopu (80 godz.). (...)
str. 63
2.
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej przy różnych składnikach płacowych
Pracodawca (firma prywatna) wypłaca pracownikom nagrody jubileuszowe co 5 lat, po osiągnięciu stażu zakładowego wynoszącego 10 lat. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, oblicza się je według (...)
str. 64
3.
Czy wypadek przy pracy ma wpływ na zakres ochrony stosunku pracy?
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, w związku z czym będzie nieobecny w firmie przez dłuższy okres, dlatego chcielibyśmy rozwiązać z nim umowę o pracę. Czy (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. - wybór audytora i podpisanie umowy
Ostatni kwartał roku to okres rozpoczęcia inwentaryzacji, a także innych prac, zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym również odpowiedniego ich zaplanowania. Ponieważ audytor powinien (...)
str. 68
1.1.
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz (...)
str. 68
1.2.
Wybór firmy audytorskiej
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki , chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy (...)
str. 69
1.3.
Podpisanie umowy o badanie
Jak wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać (...)
str. 70
1.4.
Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości w art. 79 wprowadza kary za nieprzestrzeganie przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych. Jak wynika z tego przepisu, kto (...)
str. 71
2.
Korekta wysokości odpisu na ZFŚS wynikająca z regulacji tarczy antykryzysowej
Na początku br. na podstawie obowiązujących w jednostce postanowień naliczyliśmy odpis na ZFŚS w wysokości wyższej od odpisu podstawowego. Obecnie, w związku ze spadkiem obrotów (...)
str. 71
3.
Wytwarzanie filmów jako działalność produkcyjna
Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji filmów. Produkcja i sprzedaż filmów jest prowadzona w ramach zwykłej działalności naszej firmy. Według MSR 38, filmy to (...)
str. 73
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Przekazanie niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 r. do Szefa KAS
Czy fundacja zobowiązana do przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS, w przypadku braku jego zatwierdzenia w ustawowym terminie, musi przekazać takie niezatwierdzone sprawozdanie? Jak wynika (...)
str. 74
4.2.
Termin ogłoszenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w MSiG
Jesteśmy spółką cywilną podlegającą obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Kiedy upływa ostateczny termin na ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Sprawozdanie finansowe spółki zostało zatwierdzone (...)
str. 74
4.3.
Należność sporna a potwierdzenie salda
Posiadamy należność, która jest uznana za sporną. Czy w takim przypadku musimy potwierdzać saldo z dłużnikiem? Co do zasady, jednostki inwentaryzują należności drogą uzyskania od (...)
str. 75
4.4.
Zapłata należności dokonana bonem turystycznym
Od sierpnia br. w naszym hotelu klienci mają możliwość dokonywania płatności, wykorzystując bon turystyczny. W jaki sposób księgować takie rozliczenia? Zapłata bonem turystycznym może dotyczyć (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.