Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe terminy podatkowe i sprawozdawcze wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków z tym związanych. Wprowadzone zmiany opisywaliśmy już na łamach naszego (...)
str. 4
2.
Komunikaty i wyjaśnienia Min. Fin.
2.1.
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z zagrożeniem COVID-19. W komunikacie czytamy: "W związku z (...)
str. 7
2.2.
Więcej czasu na złożenie PIT
Rozwiązania przyjęte w tzw. specustawie nie zmieniły w ustawie o PIT terminu składania zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2019 r. (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejna tarcza antykryzysowa
Sejm uchwalił kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy antykryzysowej, która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Zaznaczamy, (...)
str. 8
2.
Zwolnienie z VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych towarów
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2020 r., pod poz. 628, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
3.
Obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło - od 2021 r.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) dokonała wielu zmian w tzw. specustawie (tj. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wprowadzono rozwiązania antykryzysowe mające na celu pomoc przedsiębiorcom, m.in. w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia (przez pewien czas) składek (...)
str. 11
1.1.
Podstawa prawna zwolnienia z opłacenia składek ZUS w małych firmach
Na wstępie należy zaznaczyć, że w informacji zamieszczonej na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) wskazano, że zwolnienie z opłacenia składek ZUS stanowi pomoc publiczną. ZUS wskazał (...)
str. 11
1.2.
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS a podatek dochodowy
Rozliczenie dla celów PIT wynagrodzenia pracownika Jak wspomnieliśmy, składki ZUS w części "obciążającej" pracownika są naliczane i pobierane od jego wynagrodzenia, na zasadach ogólnych (pracodawca (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa składek ZUS zwolnionych z obowiązku ich opłacenia
W księgach rachunkowych jednostki wynagrodzenia pracowników oraz składki ZUS za miesiące, w których pracodawca (płatnik) stara się o zwolnienie z ich opłacenia, mogą zostać zaksięgowane (...)
str. 18
2.
Przerwa w wynajmie nieruchomości - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które wynajmują innym podmiotom swoje nieruchomości (budynki biurowe, produkcyjne), stanowiące środki trwałe, miewają niekiedy problem z ich ponownym wynajęciem. W trakcie przerwy w (...)
str. 20
2.1.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością w trakcie przerwy w jej wynajmie
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków związanych z nieruchomością, ponoszonych w okresie przerwy (...)
str. 20
2.2.
Utrzymanie nieruchomości podczas przerwy w jej wynajmie a koszty podatkowe
Amortyzacja budynku w trakcie przerwy w najmie Ustalając, czy budynek (środek trwały) podlega amortyzacji podatkowej w okresie, w którym nie jest on czasowo wynajmowany, należy (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów związanych z nieruchomością czasowo niewynajmowaną
Wydatki związane z nieruchomością W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do kosztów związanych z nieruchomością, która nie jest (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Wykonanie dodatkowego badania technicznego samochodu z opóźnieniem a VAT - wyrok WSA
W przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT nie jest uzależnione od (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata bez zastosowania MPP a solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą towaru
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem paliwo - nie do baku samochodu, lecz do dystrybutora (paliwo jest wykorzystywane na potrzeby firmowe). Nie mam obowiązku zapłacenia z (...)
str. 27
2.2.
Czy pobierane przez deweloperów opłaty rezerwacyjne podlegają opodatkowaniu VAT?
Prowadzę działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych. Zanim dojdzie do sprzedaży, podpisuję umowy rezerwacyjne, które zobowiązują mnie do rezerwacji określonej nieruchomości na (...)
str. 29
2.3.
Wymontowanie części z pojazdu a opodatkowanie na zasadzie marży
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od osób fizycznych kupuję używane motocykle. Następnie wymontowuję z nich niektóre części i sprzedaję oddzielnie części oraz niekompletny motocykl. Czy sprzedaż (...)
str. 31
2.4.
Zakup mediów na potrzeby gospodarstwa domowego i działalności - odliczenie VAT
Prowadzę gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT. Wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Posiadam jeden licznik zużycia energii elektrycznej dla gospodarstwa rolnego i domowego. Czy mam (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Korekta przychodu podatkowego w związku z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży - interpretacja KIS
W przypadku unieważnienia lub rozwiązania umowy kupna-sprzedaży (w związku z brakiem zapłaty przez nabywcę), nie mamy do czynienia ani z "błędem rachunkowym", ani z "inną (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatki i opłaty a obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście
Spółka z o.o. płaci podatek od nieruchomości oraz ponosi opłaty na rzecz gminy za odbiór odpadów. Czy zaliczając do kosztów uzyskania przychodów ww. podatek/opłaty spółka (...)
str. 37
2.2.
Jak rozliczyć koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi rozwojowej?
Spółka poniosła określone wydatki na działalność rozwojową. W grudniu 2018 r. zakupione zostało oprogramowanie służące do projektowania klamek i narzędzi (amortyzację spółka rozlicza w okresach (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu
Pracownicy spółki pracują przy różnych projektach (pracach długoterminowych). Na koszt wytworzenia tych projektów składają się m.in. wynagrodzenia pracowników, wypłacane ostatniego dnia miesiąca, za który są (...)
str. 40
3.2.
Dochody zwolnione a limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o., będąca w 2020 r. małym podatnikiem, uzyskuje m.in. przychody wolne od podatku (dotacje). Czy te przychody (dochody) należy uwzględniać w limicie przychodów, (...)
str. 41
3.3.
Wpływ i rozchód waluty obcej a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. otrzymuje na rachunek walutowy zapłatę w walucie obcej za sprzedane towary. Jednocześnie z rachunku tego spółka dokonuje zapłaty za nabyte towary/usługi, w (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Używanie służbowego pojazdu elektrycznego do celów prywatnych a kwota ryczałtu - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje do celów prywatnych samochód służbowy, będący pojazdem elektrycznym, zryczałtowana wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tego tytułu wynosi 250 zł. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki uproszczone w zeznaniu PIT-36
W 2019 r. opłacałem uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-36, w części E "Dochody/straty ze źródeł przychodów", w kolumnie "Należna zaliczka..." (...)
str. 44
2.2.
Zeznanie podatkowe osoby "młodej" uzyskującej dochody w Polsce i za granicą
Osoba w wieku do 26. roku życia, zamieszkała w Polsce, uzyskała w 2019 r. (w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.) dochody ze stosunku (...)
str. 47
2.3.
Ulga termomodernizacyjna - moment poniesienia wydatku
W którym roku mogę odliczyć wydatek z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (montaż fotowoltaiki), w sytuacji gdy fakturę wystawiono i usługę zakończono w dniu 30 grudnia (...)
str. 49
2.4.
Dotacja otrzymana z ARiMR
Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Nie jestem podatnikiem VAT czynnym. Otrzymałem dotację z ARiMR w ramach programu "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI (nr 11 na 10 kwietnia br.), ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 53
2.
Ustalenie wartości początkowej miejsca postojowego oraz lokalu mieszkalnego - wyjaśnienie KIS
Wartość początkową miejsca postojowego należy ustalić na podstawie jego ceny nabycia wynikającej z aktu notarialnego. Natomiast wartość początkową lokalu, nabytego początkowo do celów prywatnych w (...)
str. 54
3.
Przekazanie firmowego sprzętu pracownikom w celu wykonywania pracy zdalnej
W związku z trwającą pandemią, nasi pracownicy wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania. Aby była ona możliwa, udostępniamy im sprzęt firmowy, tj. tablety, laptopy (...)
str. 55
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.1.
Obowiązek składania MDR
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), z dniem 1 stycznia (...)
str. 56
1.2.
Zawieszenie terminów przesyłania schematów podatkowych związane z koronawirusem
Jednym z rozwiązań składających się na Tarczę Antykryzysową, zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)
str. 58
2.
Rozszerzenie wspólności małżeńskiej - PCC i podatek od spadków i darowizn
Przed zawarciem małżeństwa mąż posiadał dom jednorodzinny. Umową w formie aktu notarialnego małżonkowie rozszerzyli wspólność majątkową małżeńską i włączyli ten dom do majątku wspólnego. Czy (...)
str. 58
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wsparcie z ZUS w okresie epidemii - wybrane odpowiedzi na pytania
1) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W lutym i marcu 2020 r. nie uzyskałem żadnego przychodu. Czy okoliczność ta wyklucza moje prawo do skorzystania z trzymiesięcznego (...)
str. 60
2.
Składki na FP i FS za zatrudnioną osobę wyrejestrowaną z rejestru osób bezrobotnych
Dnia 14 kwietnia 2020 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy) 52-letnią kobietę. Czy z uwagi na to, że od (...)
str. 63
X.
PRAWO PRACY
1.
Odmowa wyjazdu w delegację z powodu epidemii koronawirusa
Pracownik odmawia wyjazdu w delegację do Włoch z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa. Czy ustawa o zwalczaniu tego wirusa przyznaje pracownikom takie uprawnienia, a jeśli (...)
str. 64
2.
Odprawa emerytalna po przejęciu zakładu pracy
W firmie, która została przez nas przejęta z zastosowaniem art. 23 1 Kodeksu pracy, zatrudniony był pracownik, który w przyszłym miesiącu będzie przechodził na emeryturę. (...)
str. 65
3.
Czy przy krótkotrwałym zatrudnieniu pracownikom przysługuje odzież i obuwie robocze?
Pracownik zostanie zatrudniony na czas określony, wynoszący dwa miesiące. Czy przy tak krótkim zatrudnieniu musimy mu zagwarantować odzież i obuwie robocze? Tak. Pracodawca będzie musiał (...)
str. 67
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wpływ koronawirusa na sprawozdania finansowe za 2019 r.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok". Opracowanie przedstawia pomocne (...)
str. 68
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup maseczek ochronnych dla pracowników
W celu ochrony naszych pracowników przed zarażeniem koronawirusem zakupiliśmy maseczki ochronne. Czy wydatki na ich zakup powinny zwiększyć koszty świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów, (...)
str. 70
3.
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Jakie uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą stosować w 2020 r. jednostki małe i jednostki mikro oraz inne jednostki, które nie przyjęły statusu takich jednostek? (...)
str. 71
4.
Kiedy mogą być wystawiane dowody WZ?
Jednostka świadczy usługi w zakresie obróbki wyrobów powierzonych przez klientów. Po wykonaniu usługi gotowe elementy trafiają do magazynu, gdzie pozostają do chwili odbioru przez zleceniodawców. (...)
str. 72
5.
Konwersja pożyczki na udziały w spółce z o.o.
Spółka akcyjna udzieliła pożyczki spółce z o.o. Pożyczka nie została jednak spłacona. Zobowiązanie główne z tytułu pożyczki zostało zamienione na udziały wraz z podwyższeniem kapitału (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.