Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (292) z dnia 10.04.2020
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (292) z dnia 10.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Kwalifikacja przychodów z tytułu udzielania korepetycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.529.2019.2.AD) "(…) Wnioskodawczyni jest nauczycielem (…), zatrudnionym na czas nieokreślony w szkole średniej. (...)
str. 3
2.
Sprzedaż licencji/praw do filmów zamieszczanych w internecie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.9.2020.2.KF) "(…) W wolnym czasie, czyli w weekendy, Wnioskodawca kręci filmiki jedzenia, z (...)
str. 5
II.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Czy sporadyczne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie przychodu u pracownika?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.91.2020.1.DJ) "(…) W związku z prowadzoną działalnością Spółka zatrudnia pracowników na umowy o (...)
str. 7
2.
Wykup ubezpieczenia dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.621.2019.2.SJ) "(…) Wnioskodawca wykupuje dla pracowników polisy ubezpieczeniowe, które obejmują wyjazdy zarówno do (...)
str. 9
3.
Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki zorganizowanej dla pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.75.2020.1.ST) "(…) W 2019 r. pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej (…) uczestniczyli w kilkudniowej wycieczce (...)
str. 11
4.
Przychód z tytułu nieodpłatnego pozostawienia nakładów dokonanych na przedmiocie najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.34.2019.4.AA) "(…) spółka komandytowa (dalej: Spółka) zawarła umowę najmu nieruchomości z dwoma osobami (...)
str. 13
III.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zaliczka otrzymana w ramach przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, przeznaczona na cele mieszkaniowe - uchwała NSA
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 17 lutego 2020 r., sygn. akt II FPS 4/19 "Naczelny Sąd Administracyjny (…) po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2020 (...)
str. 15
2.
Nagrody przyznawane pracownikom klienta a zwolnienie z PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 2512/18 "(…) Przedmiotem sporu w sprawie jest możliwość zastosowania zwolnienia z art. (...)
str. 16
3.
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.527.2019.1.MK1) "(…) Wnioskodawca jest organem zarządzającym instytucji finansowej, o której mowa w art. (...)
str. 18
4.
Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego członkowi zarządu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.750.2019.1.JŚ) "(…) Umową cywilnoprawną z dnia 18 lipca 2019 r., pomiędzy Wnioskodawcą i (...)
str. 20
5.
Zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.103.2020.1.MKA) "(…) Wnioskodawca ustanowił w spółce radę nadzorczą. Rada nadzorcza jest powoływana zgodnie (...)
str. 22
6.
Samochody używane w jazdach lokalnych a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.746.2019.2.AKR) "(…) pracownicy socjalni Wnioskodawcy wykonują swoje obowiązki służbowe wynikające z ustawy o (...)
str. 25
7.
Wynagrodzenia z umów zlecenia zawieranych z osobami w wieku do 26. roku życia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.131.2019.2.ENB) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego z nią (...)
str. 27
8.
Opodatkowanie zagranicznego stypendium otrzymanego przez osobę młodą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.14.2019.1.ASZ) "(…) Wnioskodawczyni ma 25 lat i obecnie odbywa płatny staż w (…), (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zmiana strony umowy leasingu związana z aportem przedsiębiorstwa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1186/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca jest notariuszem, prowadzącym jednoosobową (...)
str. 31
2.
Zmiana umowy leasingu samochodu osobowego w zakresie ubezpieczenia a sposób rozliczania kosztów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.490.2019.1.AD) "(…) W 2018 r. Wnioskodawczyni wzięła w leasing samochód w związku z (...)
str. 34
3.
Zakup towarów od małżonka prowadzącego odrębną działalność gospodarczą a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.546.2019.3.MD) "(…) Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje ustawowa wspólność majątkowa, prowadzą dwie oddzielne działalności (...)
str. 35
4.
Ujęcie w PKPiR towarów handlowych otrzymanych w darowiźnie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.492.2019.3.AW) "(…) Wnioskodawczyni przejęła od ojca umową darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa (jeden oddział). (...)
str. 37
5.
Zapłata odszkodowania w związku z wadliwym wykonaniem usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.524.2019.2.MJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania posadzek w budynkach (...)
str. 39
6.
Koszty wynajmu lokalu przez spółkę osobową od jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.610.2019.2.MM) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej powstałej w 2018 r. (...) Wnioskodawca (...)
str. 41
7.
Wydatki na najem lokalu w miejscowości świadczenia usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.105.2020.1.MD) "(…) Od lutego 2020 r., ze względu na większe stawki oraz rozwój (...)
str. 42
8.
Wykup polisy ubezpieczeniowej dla prokurenta a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.123.2019.2.MC) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (…) oraz ma powołanego prokurenta. Wnioskodawca wykonuje (...)
str. 44
9.
Strata z tytułu kradzieży środków pieniężnych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.704.2019.1.KS) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie transportu osób (...)
str. 46
10.
Różnice kursowe od kredytu hipotecznego zaciągniętego w walucie obcej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.19.2019.3.MH) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest najem krótkoterminowy apartamentów. (...)
str. 49
11.
Tantiemy uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności a 50% koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2020 r., nr 0115-KDWT.4011.19.2019.2.WM) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie udzielania lekcji (...)
str. 51
V.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Ulga podatkowa IP Box w zeznaniu rocznym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.446.2019.2.PS) "(…) Wnioskodawca jest programistą i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie książki (...)
str. 53
2.
Ulga prorodzinna, gdy jedno z dwojga dzieci przekroczyło limit zarobków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.92.2019.2.MD) "(…) W swoim zeznaniu podatkowym za rok 2018, które Wnioskodawca złożył drogą (...)
str. 56
3.
Czy wydatek na zabieg operacyjny można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 marca 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.114.2020.1.KF) "(…) Na skutek wypadku w (…) 2019 r. u Wnioskodawczyni doszło do (...)
str. 58
4.
Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym będącym w budowie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.11.2020.2.DJ) "(…) Wnioskodawczyni wybudowała wraz z mężem (…) dom. W nowo wybudowanym domu (...)
str. 61
5.
Zryczałtowany podatek od umowy zlecenia zawartej w sposób dorozumiany
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 736/18 "(…) Stosownie (...) do art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f., (...)
str. 63
VI.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Czy przedsiębiorstwo w spadku jest zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego za zmarłego przedsiębiorcę?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.508.2019.2.MM) "(…) W dniu 1 września 2019 r. zmarła osoba fizyczna prowadząca jednoosobową (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.