Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 21 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.634 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (297) z dnia 10.09.2020
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (297) z dnia 10.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-14 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Sprzedaż części działek przez rolnika może stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.455.2020.1.AZ) "(…) Wnioskodawca jest rolnikiem rozliczającym podatek VAT, od roku 2012. Jest podatnikiem (...)
str. 3
2.
Zakup samochodu bez VAT i późniejsze jego wycofanie z działalności do majątku prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.305.2020.2.JG) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. (...)
str. 5
3.
VAT od niesprzedanych towarów w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 4 czerwca 2020 r., nr PT3.8101.1.2020) "(…) Przedmiotem niniejszej interpretacji jest przedstawienie braku zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 3 (...)
str. 7
4.
Opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracowników a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.142.2020.2.IG) "(…) Spółka przekazuje swoim pracownikom (wyłącznie zatrudnionym na umowę o pracę) świadczenia (...)
str. 9
II.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Zadania publiczne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego a VAT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r., nr PT1.8101.3.2019) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia kwestii: czy czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w (...)
str. 13
2.
Wynajem nieruchomości, gdy przedmiot działalności nie jest związany z najmem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.320.2020.1.DP) "(…) Wnioskodawczyni dnia 1 czerwca 2020 r. zawarła umowę najmu lokalu mieszkalnego, (...)
str. 16
3.
Zakup działki w celu jej odsprzedaży a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.568.2020.1.ASZ) "(…) Na podstawie umowy sprzedaży (…) z 23 czerwca 1998 r. wraz (...)
str. 17
III.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Podstawa opodatkowania aportu, gdy spółka płaci wnoszącemu aport VAT należny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.220.2020.2.MC) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca (...)
str. 19
2.
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT od uzyskanego odszkodowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.325.2020.2.IK) "(…) W (...) 2019 r. została wydana przez Wojewodę decyzja, w sprawie (...)
str. 21
3.
Podatek od nieruchomości jako element umowy dzierżawy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.243.2020.1.MC) "(…) zgodnie z treścią umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (...)
str. 23
IV.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Montaż monitoringu - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.277.2020.1.JM ) "(...) Czy usługa montażu systemu monitoringu jest opodatkowana stawką VAT w (...)
str. 25
2.
Wykonanie trwałej zabudowy meblowej może być niekiedy opodatkowane stawką 8% - zmiana stanowiska Min. Fin.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 27 maja 2020 r., nr PT3.8101.2.2020) "Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 oraz art. 14da ustawy (…) (...)
str. 28
3.
Stawka VAT na kompleksową usługę budowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.183.2020.2.MC) "(…) Sp. z o.o. (…) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka zajmuje się (...)
str. 31
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Świadczenie usług medycznych za pośrednictwem internetu w okresie pandemii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.122.2020.3.KS) "(…) Czy konsultacje medyczne online za pośrednictwem Internetu (...) mogą być zwolnione (...)
str. 33
2.
Czy usługa pozostawania w gotowości do udzielenia pożyczki jest zwolniona z VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.163.2020.2.MŁ) "(…) Spółka (…) jest spółką prawa polskiego, posiadającą siedzibę działalności gospodarczej w (...)
str. 35
3.
Sprzedaż nieruchomości, które zostały przebudowane a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.185.2020.4.PM) "(…) Czy sprzedaż (…) Nieruchomości, kwalifikowanych przez Spółkę jako towar handlowy, będzie (...)
str. 37
4.
Kursy psychoterapii nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.175.2020.2.WH) "(…) Czy przychody uzyskane ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu (...)
str. 39
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Zmiana przeznaczenia części i akcesoriów samochodowych wymaga korekty VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 1569/17 "(…) wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której m.in. nabywa hurtowo (...)
str. 43
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu mieszkania, które w części wykorzystywane jest na potrzeby firmowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.206.2020.1.JF) "(…) Wnioskodawca zwraca się prośbą o informacje dotyczące odliczenia podatku VAT za (...)
str. 46
3.
Czy można odliczać VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją na potrzeby VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.401.2020.1.OS) "(…) Wnioskodawca (...) jest spółką komandytową, której jedynym komplementariuszem jest spółka z (...)
str. 49
VII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczenie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Obowiązek skorygowania VAT naliczonego, gdy nie doszło do transakcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.121.2020.2.KO) "(…) Spółka "M" S.C. (...) (czynny podatnik VAT - przyp. red.), w (...)
str. 51
VIII.
Do artykułu 106-108 ustawy - faktury
1.
Prawo do wystawienia faktury do paragonu na kwotę do 450 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK) "(…) Spółka jawna (…) jest podatnikiem VAT czynnym (…). Od dnia 1 (...)
str. 53
2.
Wystawienie dla gminy faktury do paragonu pełniącego rolę biletu miesięcznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.48.2020.3.MŁ) "(…) Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy (o VAT (...)
str. 55
3.
Wysyłanie faktur w formacie PDF na adres e-mail nabywcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.356.2020.2.JK) "(…) Wnioskodawca prowadzi współpracę w ramach umowy franczyzy z X. Wnioskodawca w (...)
str. 57
4.
Zamieszczanie na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", gdy nie ma takiego obowiązku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO) "(…) Spółka (z o.o., będąca czynnym podatnikiem VAT - przyp. red.) na (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 106a-112c ustawy - dokumentacja
1.
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT, gdy podatnik niesłusznie odliczył VAT od dokonanych zakupów
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 748/19 - orzeczenie nieprawomocne "(…) W toku (…) kontroli organ (...)
str. 61
2.
Możliwość posługiwania się nazwą skróconą spółki w obrocie gospodarczym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.72.2020.2.MN) "(…) Spółka Wnioskodawcy powstała z przekształcenia spółki cywilnej i została zarejestrowana w (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.