Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów i ZUS związane z koronawirusem
1.1.
Ułatwienia w spłacie zobowiązań
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat pt. "Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem". MF poinformowało, że przedsiębiorcy, którzy w (...)
str. 4
1.2.
Kontakt z urzędami skarbowymi
W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat dotyczący kontaktów z urzędami (...)
str. 4
1.3.
Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił informację na temat form pomocy oferowanej przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w tym spowodowanej koronawirusem. (...)
str. 4
1.4.
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19
Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat na temat zaleceń dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podano w nim, jak w tym czasie powinni (...)
str. 5
2.
13 kwietnia br. upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR - komunikat Min. Fin.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Spółki wpisane do KRS przed 13 (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory JPK_VAT wraz z deklaracją są już dostępne - komunikat Min. Fin.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklarację i ewidencję prowadzoną przez czynnych (...)
str. 6
2.
Weszła w życie ustawa dotycząca koronawirusa
W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)
str. 7
3.
Zaniechanie poboru PIT/CIT od umorzonych wierzytelności związanych z kredytem mieszkaniowym
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (projekt z (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towaru w ramach WDT w 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze dokonują niekiedy sprzedaży towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Transport tych towarów może być organizowany przez sprzedawcę lub nabywcę. W artykule poruszamy (...)
str. 8
1.1.
Rozliczenie WDT dla celów VAT
Opodatkowanie WDT WDT to - w uproszczeniu - wywóz towarów (w ramach ich dostawy) z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (...)
str. 9
1.2.
Przychód z tytułu sprzedaży towarów w ramach WDT
Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie ustalania przychodu ze sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego w ramach WDT. Stosuje (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach WDT
Także w ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ustalania przychodu ze sprzedaży towarów w ramach WDT. Stosuje się tu zatem podobne (...)
str. 14
2.
Zatrudnianie członków rodziny - rozliczenie podatkowe i składkowe
W praktyce dość często ma miejsce sytuacja, gdy przedsiębiorca, prowadząc własną firmę, korzysta z "pomocy" najbliższych członków rodziny (np. małżonka, małoletnich dzieci). "Pomoc" ta może (...)
str. 15
2.1.
Przychód podatkowy w związku z zatrudnieniem członka rodziny
Przychód członka rodziny pracującego w firmie rodzinnej może być - w zależności od podstawy "współpracy" - kwalifikowany do różnych źródeł przychodów. I tak, w sytuacji, (...)
str. 15
2.2.
Koszty uzyskania przychodów zatrudniającego (przedsiębiorcy)
Wynagrodzenie z umowy o pracę i zlecenia jako koszt podatkowy Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od (...)
str. 18
2.3.
Składki ZUS za członka rodziny
Składki ZUS za osobę zatrudnioną w firmie rodzinnej na umowę o pracę Zasadą jest, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega w ZUS (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. w świetle interpretacji KIS
Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu (...)
str. 22
1.1.
Miejsce umieszczenia NIP nabywcy na paragonie nie jest dowolne
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ wyjaśnił, w którym miejscu na paragonie należy zamieszczać NIP nabywcy. W (...)
str. 23
1.2.
Udokumentowanie sprzedaży dla rolnika ryczałtowego
Wprowadzenie przepisów uzależniających wystawienie faktury dla nabywcy (podatnika VAT) od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu (...)
str. 24
1.3.
Faktura do paragonu (bez NIP) wystawianego automatycznie
W sprawie rozstrzyganej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.655.2019.1.SR, podatnik świadczył usługi hotelowe i gastronomiczne, zarówno (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej transakcji?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem sprzedaży towaru. Następnie udzieliłem rabatu i wystawiłem fakturę korygującą. Klient zwrócił jednak całość towaru i muszę wystawić kolejną fakturę korygującą (...)
str. 26
2.2.
Prawo do skorygowania faktur po kontroli podatkowej i w trakcie zawieszenia działalności
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zawiesiła działalność gospodarczą w sierpniu 2018 r. Kontrola przeprowadzona przez urząd skarbowy wykazała, że zaniżono wartość kilku faktur sprzedaży, (...)
str. 27
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Termin odliczenia VAT, gdy podatnik otrzymał fakturę zarówno papierową, jak i elektroniczną
Spółka (czynny podatnik VAT) od jednego z kontrahentów otrzymuje faktury zakupu najpierw w formie elektronicznej (jako załącznik do e-maila w pliku PDF), a następnie w (...)
str. 29
3.2.
Pośrednictwo w sprzedaży towaru - ewidencjonowanie w kasie rejestrującej i ujęcie w deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep ze sprzętem RTV, sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Ponadto, jako pośrednik sieci komórkowej, sprzedaję telefony (otrzymuję wynagrodzenie w formie (...)
str. 31
3.3.
Oddanie samochodu na złom a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wycofałem z eksploatacji samochód, który był zakupiony w ramach działalności gospodarczej i wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Samochód ten zamierzam sprzedać na (...)
str. 32
3.4.
Sprzedaż wysyłkowa - rozliczenie VAT w przypadku zwrotu towaru
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary wysyłkowo, na terenie Polski. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Czy mogę zmniejszyć sprzedaż zaewidencjonowaną w (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kurs waluty obcej stosowany na potrzeby ustalenia wysokości podatku u źródła - interpretacja KIS
Na potrzeby obliczenia wysokości podatku u źródła, kwotę należności (wyrażoną w walucie obcej), od której pobiera się ten podatek, przelicza się na złote po średnim (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata na rzecz rolnika na rachunek spoza białej listy a koszty uzyskania przychodów
Dokonujemy zakupu produktów roślinnych i zwierzęcych od rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, ale zarejestrowanego dla celów VAT jako podatnik VAT czynny. Za zakupy te płacimy przelewem (...)
str. 36
2.2.
Przypisywanie kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów dla celów CIT
Spółka z o.o., uzyskująca przychody z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł, ponosi koszty ogólnego zarządu. W jaki sposób koszty te, będące kosztami pośrednimi, spółka (...)
str. 38
2.3.
Odsetki i prowizje od kredytu a koszty kwalifikowane inwestycją
Spółka uzyskała w 2016 r. zezwolenie na prowadzenie działalności inwestycyjnej w SSE. Czy odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego na budowę hali magazynowej, naliczane po (...)
str. 39
3.
Ministerstwo Finansów przypomina o składaniu sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA-C)
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację, w której przypomina o obowiązku składania sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki przedsiębiorcy na naukę języków obcych w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy do świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potrzebna jest znajomość języków obcych, dzięki której zostaną osiągnięte przychody (lub zostanie zachowane albo (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odsetki od kredytu na zakup samochodu osobowego a limit kosztów w wysokości 75% lub 20%
Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zakupiła na kredyt samochód osobowy, który został wprowadzony do środków trwałych. Samochód ten jest wykorzystywany również do celów prywatnych (...)
str. 44
2.2.
Zmiana umowy leasingu, spowodowana rezygnacją z usług ubezpieczenia oferowanych przez leasingodawcę
Przed 2019 r. zawarłem umowę leasingu samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł. Skorzystałem również z usług firmy leasingowej w zakresie wykupu ubezpieczenia samochodu. Postanowienia (...)
str. 46
2.3.
Zeznanie roczne podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej
Podatnik w 2019 r. prowadził działy specjalne produkcji rolnej i rozliczał się na podstawie norm szacunkowych. Zaliczkę, wynikającą z decyzji urzędu skarbowego płacił po pomniejszeniu (...)
str. 47
2.4.
Skutki w PIT zawarcia umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową
W drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, włączono do majątku wspólnego małżonków dom jednorodzinny i działki, stanowiące wcześniej majątek osobisty męża. Czy zawarta przez małżonków (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Kompletność i zdatność do użytku a możliwość samodzielnego funkcjonowania - interpretacja KIS
Składnik majątku spełnia kryterium kompletności, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Taki składnik majątku, nawet gdy nie jest zdolny (...)
str. 49
2.
Częściowa likwidacja budynku, związana z budową nowego obiektu
Jednostka posiadała budynek w 10% procentach zamortyzowany, którego 80% wyburzyła, a jego pozostałą część zaadoptowała jako element nowo wybudowanego obiektu. Likwidacja przeważającej części budynku nie (...)
str. 51
3.
Zmiana koncepcji wykorzystywania budynku a jego koszt wytworzenia
Rozpoczęliśmy budowę budynku i w związku z tym ponieśliśmy wydatki na kompletny projekt, obejmujący również jego wnętrza. Całość kosztów projektu została zaewidencjonowana na koncie środków (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wykazywanie w raporcie ZUS wpłaty do PPK - komunikat ZUS
Jeżeli część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie jej przekazania do wybranego funduszu, to powinna ona zostać wykazana (...)
str. 55
2.
Sposób wypełnienia druku ZUS ZSWA przez płatnika składek
Za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. (...)
str. 56
3.
Niewypłacone pracownikom wynagrodzenie nie zwalnia z przekazania druków do ZUS
Do końca lutego 2020 r. prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Od 2 marca br. zatrudniłem w mojej firmie kilku pracowników. W zawartych z nimi umowach o (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Postępowanie pracodawcy w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem
Pracownik, podejmując pracę na danym stanowisku, powinien być zdolny do jej wykonywania, co zakłada odpowiedni (dobry) stan jego zdrowia. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do (...)
str. 59
2.
Na wynagrodzenie minimalne mogą składać się różne składniki
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 2017 r., w pełnym wymiarze czasu pracy. Na moje wynagrodzenie składa się płaca zasadnicza (...)
str. 61
3.
Finansowanie zwyczajowych upominków lub poczęstunku dla pracowników
1) Miesiąc temu, z okazji "tłustego czwartku", sfinansowaliśmy pracownikom pączki. Czy było to dopuszczalne? Tak , ale tylko w przypadku, gdy pracodawca sfinansował taki poczęstunek (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
31 marca 2020 r. upływa ostateczny termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Jednostki, których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r., muszą sporządzić roczne sprawozdanie finansowe najpóźniej w terminie (...)
str. 64
1.1.
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania za 2019 r.
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 64
1.2.
Uproszczenia przewidziane dla jednostek małych i jednostek mikro
Podobnie jak w latach poprzednich, również sprawozdania za 2019 r. mogą być sporządzone na podstawie wzorów określonych w załączniku nr 1, a także po spełnieniu (...)
str. 65
2.
Rozliczenie inwentaryzacji za 2019 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, inwentaryzację większości składników majątku mogły dokonywać w okresie od 1 października 2019 r., do 15 stycznia 2020 (...)
str. 66
2.1.
Termin rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych
Jak wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, różnice inwentaryzacyjne należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał (...)
str. 67
2.2.
Istota rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych
W odniesieniu do inwentaryzacji zapasów jednostki mogą korzystać ze stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych (...)
str. 67
2.3.
Księgowania doprowadzające stany księgowe zapasów do stanów rzeczywistych
Do czasu wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych mogą być one ujęte np. na koncie 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" lub na koncie 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek". W związku (...)
str. 68
3.
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 r. osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą? Osoba ta przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, które potrwa do końca czerwca (...)
str. 71
4.
Środki pieniężne pobrane z konta finansowego przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
Jak księgować pobrane przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej z konta firmowego środki pieniężne? Czy ujmować je na koncie rozrachunkowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób (...)
str. 72
5.
Składanie sprawozdań finansowych, sporządzonych przez SP ZOZ - wyjaśnienie Min. Fin.
Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: SP ZOZ), jako podatnika podatku dochodowego i jednostki zobowiązanej do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają zastosowanie przepisy art. 27 (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.