Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Zwolnienie ze składek ZUS - skutki podatkowe
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, niektóre podmioty zostały zwolnione z obowiązku opłacania składek ZUS zarówno w części finansowanej przez siebie, jak i przez pracowników. (...)
str. 4
1.2.
Szybsze złożenie deklaracji VAT przyspieszy otrzymanie pomocy w ramach Tarczy Finansowej
Rząd uruchamia nowy program pomocowy skierowany do firm, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju - PFR). Na stronie internetowej (...)
str. 5
2.
Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
2.1.
Rozliczanie dla celów CIT/PIT wydatków związanych z samochodami osobowymi
Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy, regulujące ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi, wzbudzają w praktyce wątpliwości. Wiele spośród nich zostało (...)
str. 5
2.2.
Ulga dla osób młodych
Ulga dla osób młodych, tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia, polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów ze (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza II - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., pod poz. 695, opublikowano ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku (...)
str. 17
1.1.
Zmiany w zakresie zwolnienia w składkach ZUS
Tarcza II wprowadziła wiele zmian w zakresie m.in. zwolnienia z opłacenia nieopłaconych składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., uregulowanych (...)
str. 17
1.2.
Nowe rozwiązania z zakresu prawa pracy w Tarczy II
Tarcza II wprowadziła także zmiany z zakresu prawa pracy, tj. m.in.: zmianę art. 12a specustawy, dotyczącego zwolnienia w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii z wykonywania (...)
str. 20
1.3.
Mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą wnioskować o mikropożyczki
W ramach Tarczy II umożliwiono mikroprzedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników, wnioskowanie o udzielenie mikropożyczki. Wniosek o jej udzielenie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy (po (...)
str. 21
1.4.
Pozostałe zmiany w zakresie wsparcia dla firm
Tarcza II wprowadziła także inne wsparcie dla firm. Najważniejsze z nich wskazane przez Ministerstwo Finansów w informacji z 17 kwietnia 2020 r. to: "(…) Przedłużenie (...)
str. 22
2.
Nowe wzory formularzy CIT
W Dzienniku Ustaw z 16 kwietnia 2020 r., pod poz. 677, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 23
3.
Stosowanie kas on-line będzie odroczone
Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. W art. (...)
str. 23
4.
Darowizna laptopów i tabletów dla szkół ze stawką 0% VAT
W Dzienniku Ustaw z 21 kwietnia 2020 r., pod poz. 715, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 23
5.
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych
W Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., pod poz. 693, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 24
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy - regulacje prawne, rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, w wielu firmach dochodzi do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą, w związku z ww. (...)
str. 25
1.1.
Komu przysługuje świadczenie postojowe?
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów ustawy (...)
str. 25
1.2.
Otrzymanie świadczenia postojowego a PIT
Świadczenie postojowe, przyznane osobie uprawnionej, jest wolne od podatku dochodowego. Tak wynika z art. 52m pkt 1 ustawy o PDOF. Zatem, gdy przedsiębiorca otrzyma omawiane (...)
str. 27
1.3.
Ewidencja księgowa otrzymanego świadczenia postojowego
Otrzymane przez przedsiębiorcę świadczenie postojowe wiąże się w sposób pośredni z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu ujmuje się je na koncie pozostałych przychodów operacyjnych. (...)
str. 27
2.
Kary umowne - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Nie zależą do rzadkości sytuacje, w których podmioty gospodarcze nie dostarczyły towarów lub nie wykonały usług w określonych w umowach terminach, co spowodowało konieczność zapłaty (...)
str. 28
2.1.
Kara umowna a VAT
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Należy mieć tu na uwadze, że: przez dostawę towarów rozumie się (...)
str. 28
2.2.
Ujęcie kary umownej w kosztach podatkowych
Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego (...)
str. 28
2.3.
Ewidencja księgowa kary umownej
Dla celów bilansowych kara umowna, którą jednostka została obciążona przez kontrahenta, zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Przedwczesne wystawienie faktury a VAT - korzystny wyrok WSA
Jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze podlegające opodatkowaniu VAT, to fakt wystawienia tej faktury przedwcześnie nie powoduje obowiązku zapłaty VAT na podstawie art. 108 ustawy (...)
str. 30
2.
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT w przypadku świadczenia usług wymiany opon - interpretacja KIS
Podatnicy świadczący usługę wymiany opon, w której skład wchodzi koszt tych opon, mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży jest (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zapłata poza białą listą a odpowiedzialność solidarna w VAT
Czynny podatnik VAT kupił towary (inne niż wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) za kwotę 25.000 zł. Nie stosuje on MPP. Czy (...)
str. 34
3.2.
Zakup i remont mieszkania na sprzedaż - skutki w VAT
Kupiłem mieszkanie (o powierzchni 60 m 2 ) od dewelopera, w celu odsprzedaży. Czy mam prawo odliczyć VAT od zakupu tego mieszkania oraz od wydatków (...)
str. 36
3.3.
Zwrot pojazdu wydzierżawiającemu a aktualizacja informacji VAT-26
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na podstawie umowy dzierżawy wykorzystuję samochód wyłącznie do działalności gospodarczej i odliczam 100% VAT od wydatków z nim związanych. W tym (...)
str. 38
3.4.
Refakturowanie prowizji od kredytu bankowego - stawka VAT
Czynny podatnik VAT (osoba fizyczna) zaciągnął kredyt inwestycyjny. Do umowy kredytu przystąpiła spółka komandytowa, w której ww. osoba fizyczna jest komandytariuszem. Spółka komandytowa obciąży osobę (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych odstępnego zapłaconego w celu "przejęcia" praw do najmu nieruchomości - interpretacja KIS
Odstępne, zapłacone dotychczasowemu najemcy w celu "przejęcia" praw do najmu nieruchomości, to tzw. koszt pośredni, potrącalny jednorazowo w dacie poniesienia. Nie rozlicza się go w (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek niezaliczony do kosztów podatkowych a przepisy o zatorach płatniczych dla celów CIT
Spółka posiada zobowiązanie wobec kontrahenta krajowego z tytułu zakupu towarów handlowych. Towary te nie zostały jeszcze przez spółkę sprzedane, w związku z czym spółka nie (...)
str. 43
2.2.
Zapłata przelewem na rachunek spoza białej listy - skutki w CIT
Spółka zawarła w styczniu 2019 r. z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę na świadczenie usług na czas nieokreślony. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 10.000 zł, okres (...)
str. 44
2.3.
Podatek od przychodów z budynków, opłacany w okresie stanu epidemii koronawirusa
Spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą od kilku lat, ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Czy w tej sytuacji spółka może skorzystać z jakichś (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga IP Box przysługuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego - interpretacja KIS
Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku dopiero w ramach rozliczenia rocznego. Nie można zatem korzystać z tej (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Różne formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego przez małżonków
Od kilku lat razem z mężem uzyskujemy przychody z najmu mieszkania, które nabyliśmy do majątku wspólnego. Przychody z najmu są w całości opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (...)
str. 49
2.2.
Prawo przedsiębiorcy do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Przedsiębiorca kładzie systemy nawadniania na boiskach sportowych. Wykonuje pod nie również wykopy sprzętem specjalistycznym, które klasyfikuje do PKWiU 42.99.22.0 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów (...)
str. 51
2.3.
Jak ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nieodpłatne przyjęcie odpadów makulatury?
Nasza firma zajmuje się zbieraniem surowców wtórnych m.in. odpadów makulatury, które następnie - po dokonaniu ich segregacji - sprzedajemy do recyklera. Dotychczas nasza firma płaciła (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na remonty bilansowo rozliczane w czasie - interpretacja KIS
Dla celów podatkowych rozliczenie kosztów remontu powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w (...)
str. 54
2.
Amortyzacja w okresie przerwy w wykorzystaniu środków trwałych
W związku z przerwą w pracy zakładu, spowodowanej pandemią, mamy wątpliwości, czy nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które nie są obecnie (...)
str. 56
3.
Utwardzenie prywatnej działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej
W bieżącym roku, w działalności gospodarczej, rozpocząłem używanie niezabudowanej działki, którą pierwotnie nabyłem do celów prywatnych. W związku z wykorzystaniem działki w działalności, cały plac (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ulga na start wyklucza zwolnienie z opłacania składek ZUS
Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie opłacam za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, lecz wyłącznie składkę zdrowotną, ponieważ do końca maja 2020 r. korzystam z ulgi (...)
str. 58
2.
Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej po przyznaniu prawa do renty
Z tytułu współpracy w mojej firmie zgłosiłem córkę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS w sposób przewidziany dla osób współpracujących. Kilka dni temu córka (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ochrona zatrudnienia i wymóg płacy minimalnej przy obniżeniu wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy
1) Od 1 czerwca br. chcemy obniżyć, na podstawie art. 15g specustawy, wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracownikom administracyjnym. W tej grupie mamy kilka osób (...)
str. 61
2.
Prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy zagrażającej zdrowiu i życiu
1) Jesteśmy zakładem produkcyjnym. Jak dotąd nie stwierdzono w naszym zakładzie żadnego przypadku koronawirusa, jednak jeden z pracowników telefonicznie zgłosił, że nie przyjdzie do pracy (...)
str. 62
3.
Dopełnienie podstawy wymiaru, przyjmowanej do ustalenia nagrody jubileuszowej
W połowie maja 2020 r. pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. W naszym zakładzie (firma prywatna) jest ona ustalana na zasadach obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdania finansowe za 2019 r. - zdarzenia po dniu bilansowym
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, ostateczny termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. został przesunięty o 3 miesiące (2 miesiące - w przypadku jednostek podlegających nadzorowi (...)
str. 66
1.1.
Podział zdarzeń po dniu bilansowym
Kwestię zdarzeń po dniu bilansowym reguluje art. 54 ustawy o rachunkowości. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o (...)
str. 67
1.2.
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych i ujawnianie ich w sprawozdaniu finansowym
Zdarzenia wskazujące na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego , jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, (...)
str. 68
1.3.
Korekta błędów popełnionych w latach ubiegłych objętych sprawozdaniem
Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne (...)
str. 69
2.
Pozostałe koszty operacyjne a rozliczenia międzyokresowe
Czy w przypadku, gdy wystąpi koszt w znacznej wysokości, który podlega zakwalifikowaniu do pozostałych kosztów operacyjnych, to może zostać on rozliczony za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 70
3.
Zmiana sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z brakiem dokonania odpisów aktualizujących
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. ustalono, że pomyłkowo nie wprowadzono do ksiąg rachunkowych żadnych odpisów aktualizujących wartość należności. Czy mając na uwadze fakt, (...)
str. 71
4.
Odprawa z tytułu powołania pracownika do wojska
Pracownik naszej firmy został powołany do Wojsk Obrony Terytorialnej. W związku z tym pracodawca wypłacił mu w lutym 2020 r. odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia (...)
str. 73
5.
Jednorazowa rekompensata za możliwość wykorzystania własnego urządzenia w obcym budynku
Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej porozumienie w sprawie wypłaty rekompensaty za udostępnienie miejsca do zainstalowania urządzenia (do zdalnego odczytu wodomierzy) oraz zużytą (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.