Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1077) z dnia 01.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT u wierzyciela - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, polegające na rozliczeniu dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów", zarówno u (...)
str. 4
2.
Skutki Brexitu od 1 stycznia 2021 r. - wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
W dniu 31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z UE 1 lutego 2020 r., nadal traktowana jest (...)
str. 6
3.
Limit prezentów o małej wartości w 2021 r. będzie wyższy
Co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Z odpłatną dostawą ustawodawca zrównał także niektóre czynności nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono terminy przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na PIT
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2020 r., pod poz. 2054, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez (...)
str. 8
2.
Zwolnienia z kas rejestrujących - projektowane zmiany
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519 - (...)
str. 8
3.
Nowe wzory zeznań podatkowych (PIT) i ewidencji przychodów w ryczałcie - planowane zmiany
Projekt rozporządzenia zmieniającego wzory zeznań podatkowych (PIT) Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prenumerata na 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze pod koniec roku nabywają (i opłacają) prenumeratę specjalistycznych czasopism lub gazet na następny rok, np. pod koniec 2020 r. (...)
str. 10
1.1.
Odliczanie VAT z tytułu nabycia prenumeraty
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i (...)
str. 10
1.2.
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych i bilansowych nabywcy prowadzącego księgi rachunkowe
Wydatki na prenumeratę a koszty podatkowe Wydatki na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism/gazet kwalifikowane są u podatników prowadzących księgi rachunkowe - do kosztów innych niż bezpośrednio (...)
str. 11
1.3.
Rozliczenie wydatków na prenumeratę przez podatników prowadzących PKPiR
Moment ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) wydatków na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism/gazet uzależniony jest od tego, czy podatnik prowadzi PKPiR metodą uproszczoną (...)
str. 14
2.
Darowizna przedsiębiorstwa członkowi rodziny - regulacje kodeksowe i skutki podatkowe
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca (osoba fizyczna) przekazuje swoją firmę, prowadzoną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w drodze darowizny, członkowi rodziny (...)
str. 15
2.1.
Darowizna przedsiębiorstwa - regulacje kodeksowe
Przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności składniki wymienione w art. 55 1 Kodeksu cywilnego. (...)
str. 15
2.2.
Skutki w podatku dochodowym przekazania oraz przejęcia przedsiębiorstwa
Skutki u darczyńcy • Dokonanie darowizny a przychód podatkowy Darowizna jest nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem, w następstwie którego darczyńca nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. Wobec tego u (...)
str. 16
2.3.
Darowizna przedsiębiorstwa a VAT
Zbycie przedsiębiorstwa jako czynność wyłączona spod regulacji ustawy o VAT Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (...)
str. 19
2.4.
Darowizna przedsiębiorstwa a PCC i podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych Umowa darowizny podlega opodatkowaniu PCC, ale jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Tak wynika (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Błędna stawka VAT na fakturze a prawo nabywcy do odliczenia podatku - interpretacja KIS
Zastosowanie przez sprzedawcę zawyżonej stawki VAT nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2020 r., nr (...)
str. 22
2.
Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego niekiedy podlega opodatkowaniu VAT - wyrok NSA
Wycinka drzew, ogrodzenie oraz podział działki wykraczają poza zwykły zarząd majątkiem prywatnym. Sprzedaż takiej nieruchomości podlega więc opodatkowaniu VAT (zwłaszcza, gdy nie jest to jednostkowa (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się sprzedażą używanych samochodów osobowych, opodatkowanych według procedury VAT marża. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej i (...)
str. 25
3.2.
Nowe oznaczenia w JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Czy refakturując na pracowników usługi telefonii komórkowej (za rozmowy ponad limit określony w umowie) powinniśmy traktować te faktury jakbyśmy sami świadczyli usługi telefoniczne i oznaczać (...)
str. 28
3.3.
Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochód a data poniesienia pierwszego wydatku
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wpłaciłem dealerowi pewną kwotę w celu rezerwacji samochodu, który miał być przedmiotem leasingu. Dealer wystawił z tego tytułu fakturę zaliczkową. Następnie (...)
str. 29
3.4.
Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego z VAT
Od 2001 r. prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Na potrzeby działalności korzystałem z tzw. samochodu "z kratką" na podstawie umowy leasingu. W 2005 (...)
str. 31
3.5.
Usługi opodatkowane poza Polską a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
Korzystam ze zwolnienia z VAT (ze względu na obroty poniżej 200.000 zł). Wykonuję usługi budowlane na nieruchomości położonej na terytorium Niemiec. Czy obrót z tytułu (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego są kosztem podatkowym w ramach limitu 150.000 zł - interpretacja KIS
Jeżeli wartość samochodu osobowego, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, przekracza 150.000 zł, to raty leasingowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu przewidzianego (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opłaty notarialne i z tytułu obsługi prawnej - czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Spółka z o.o. posiada trzech udziałowców. W najbliższym czasie jeden z nich planuje przekazać w formie darowizny część swoich udziałów na rzecz dwóch pozostałych udziałowców. (...)
str. 35
2.2.
Niezapłacone zobowiązanie w likwidowanej spółce - czy powstaje przychód podatkowy?
Spółka z o.o., będąca w likwidacji, posiada niespłacone zobowiązanie, które próbowała spłacić, jednak zapłata na rachunek bankowy podany przez kontrahenta "wróciła" do spółki; kontrahent prawdopodobnie (...)
str. 36
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej przychód
Spółka z o.o. wystawiła fakturę w walucie obcej na rzecz kontrahenta krajowego. Następnie spółka kontrahentowi temu udzieliła rabatu, wystawiając fakturę korygującą również w walucie obcej. (...)
str. 39
3.2.
Przychody z udziału w spółce komandytowej - prawo do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. posiada status małego podatnika dla celów CIT. Spółka jest także komplementariuszem w spółce komandytowej. Suma przychodów uzyskiwanych w ramach spółki z o.o. (...)
str. 39
3.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatku udokumentowanego duplikatem faktury
Spółka z o.o. w listopadzie 2020 r. otrzymała duplikat faktury za materiały biurowe (tzw. koszty pośrednie), nabyte w 2019 r. Faktura pierwotna nie dotarła do (...)
str. 41
3.4.
Zawiadomienie o stosowaniu rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów CIT
Spółka w 2020 r. po raz pierwszy wybrała rozliczanie podatkowych różnic kursowych tzw. metodą bilansową (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Czy spółka (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapewnienie pracownikom przejazdów taksówkami do miejsca zamieszkania a PIT - interpretacja KIS
Sfinansowanie pracownikom bezpłatnych przejazdów taksówkami do miejsca ich zamieszkania, gdy kończą oni pracę w porze nocnej, nie powoduje po ich stronie powstania przychodu podatkowego. Pracodawca (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż większej partii towarów a opodatkowanie ryczałtem
Podatnik zajmuje się internetową sprzedażą towarów. Przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wyłączającym z opodatkowania ryczałtem) zostały (...)
str. 44
2.2.
Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólników
Wspólnicy spółki jawnej (matka i syn) planują wycofać ze spółki nieruchomość (stanowiącą środek trwały) do ich majątku osobistego. Przekazanie nieruchomości odbędzie się w częściach odpowiadających (...)
str. 45
2.3.
Świadczenie otrzymane od ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania klientowi
Jako firma transportowa świadczymy głównie usługi przewozu aut osobowych na podstawie otrzymanych zleceń spedycyjnych. Podczas transportu uszkodziliśmy jeden pojazd objęty zleceniem. Za spowodowanie szkody zostaliśmy (...)
str. 46
2.4.
Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi a ustalenie ceny rynkowej
Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą (hurtownia budowlana). Przed likwidacją planuje sprzedać wszystkie posiadane towary handlowe (w tym zalegające i wymagające przeceny) do firmy, (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego pierwotnie nabytego na cele prywatne - interpretacja KIS
Jeżeli podatnik rzeczywiście nie posiada (bo nie musiał posiadać) stosownych dokumentów stwierdzających wysokość wydatków poniesionych na nabycie, remont i przystosowanie określonego środka trwałego do używania, (...)
str. 51
2.
Zmiana klasyfikacji środka trwałego a rozpoczęcie jego amortyzacji
Podatnik posiada środek trwały, któremu w wyniku modernizacji nadano nowe cechy użytkowe, zmieniając jednocześnie jego przeznaczenie. W konsekwencji, koniecznym było jego przekwalifikowanie do innej grupy (...)
str. 53
3.
Wartość początkowa pawilonu handlowego a wydatki na odbudowę publicznych ciągów komunikacyjnych
Jako spółka z o.o. wybudowaliśmy mały pawilon handlowy. W efekcie prowadzonej inwestycji koniecznym było przełożenie (odbudowanie) miejskiego chodnika. Czy nakłady poniesione na jego wykonanie powinny (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS informuje o zmianach we wnioskach na PUE
ZUS w dniu 13 listopada 2020 r. poinformował na swojej stronie internetowej (www.zus.pl), że na Platformie Usług Elektronicznych zostało zmienionych 31 wniosków. Jak czytamy w (...)
str. 55
2.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy po osiągnięciu 60 lat
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (na ogólnych zasadach) i składkę zdrowotną. Z uwagi na wiek jestem zwolniona (...)
str. 56
3.
Składki ZUS od wypłaconej pracownikom w grudniu br. premii rocznej
W połowie grudnia 2020 r. wypłacimy pracownikom premie jako podsumowanie ich rocznej pracy. Termin i warunki wypłaty tej premii zostały zapisane w regulaminie wynagradzania obowiązującym (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Firma, oprócz pracowników pełnosprawnych, zatrudnia też osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wykonują oni pracę zarówno na pełny etat, jak i na część etatu. Jak ustalić (...)
str. 59
2.
Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy
W naszym zakładzie pracy jest coraz więcej przypadków zakażeń COVID-19. Czy w związku z tym możemy nałożyć na pracowników obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładu (...)
str. 61
3.
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia
Wypowiedzieliśmy pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu umowę o pracę, która rozwiązała się 30 listopada 2020 r. Mimo zatrudnienia na część etatu, udzieliliśmy mu zwolnienia na (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. - wskazówki PANA
Na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: PANA) - (www.pana.gov.pl) - zamieszczono opracowanie pt. "Jak przygotować się do badania za rok 2020". Jest to (...)
str. 64
2.
Potwierdzanie sald należności - wybrane zagadnienia
Jak wynika z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, jednostka może przeprowadzić inwentaryzację należności drogą potwierdzenia sald na dowolny dzień w okresie (...)
str. 66
2.1.
Należności wątpliwe a obowiązek potwierdzenia sald
Czy należności przeterminowane, których windykacja wydaje się wątpliwa, powinny zostać zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia sald? Czy wystarczająca jest w takim przypadku inwentaryzacja poprzez weryfikację? Należności (...)
str. 66
2.2.
Potwierdzenie milczące
Czy brak odpowiedzi na wysłaną prośbę potwierdzenia salda można traktować jako wystarczający dowód na jego zgodność. Czy można w takim przypadku przyjąć założenie, że brak (...)
str. 67
2.3.
Saldo zerowe a obowiązek jego potwierdzenia
Czy jeżeli w wyniku dokonanych rozliczeń z jednym z głównych naszych odbiorców saldo na koncie rozrachunkowym jest zerowe, możemy odstąpić od potwierdzania takiego stanu rozrachunków? (...)
str. 68
2.4.
Zasady potwierdzania sald należności od zagranicznych kontrahentów
Czy takie same zasady, jak przy potwierdzaniu sald krajowych rozrachunków, dotyczą inwentaryzacji rozrachunków zagranicznych? Czy w takim przypadku można stosować jedynie metodę weryfikacji? Problem wynika (...)
str. 68
3.
Faktura otrzymana na początku kolejnego miesiąca dotycząca usług wykonanych w miesiącu poprzednim - ujęcie księgowe
Faktury dotyczące zużycia gazu i energii elektrycznej za dany miesiąc otrzymujemy na początku kolejnego miesiąca. Przykładowo, faktura za gaz dotycząca października br. wpłynęła do firmy (...)
str. 68
4.
Korekta w 2020 r. błędów wykrytych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Czy błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. (istotne i nieistotne) podlegają korekcie w księgach rachunkowych bieżącego roku? Czy dopuszczalne jest w przypadku (...)
str. 71
5.
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży towaru, gdy fakturę otrzymano w miesiącu następnym
Na jakich kontach ująć w księgach rachunkowych zakup towaru, jego przyjęcie do magazynu oraz dokonanie jego sprzedaży w sytuacji, gdy zdarzenia te wystąpią przed otrzymaniem (...)
str. 72
6.
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie w prawo własności
Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała z urzędu miasta zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe (otrzymanego nieodpłatnie i zaewidencjonowanego zapisem Wn 01/Ma 84) (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.