Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w części finansowanej przez pracownika a koszty podatkowe pracodawcy
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, niektórzy pracodawcy zostali zwolnieni z opłacania nieopłaconych składek ZUS należnych za marzec-maj 2020 r. (w całości lub w 50%). (...)
str. 4
1.2.
Zakaz handlu w galeriach handlowych a podatek od przychodów z budynków
Czego dotyczył problem? Podatek od przychodów z budynków jest płacony od budynku będącego środkiem trwałym, który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, został oddany w całości (...)
str. 5
2.
Do 13 lipca 2020 r. trzeba zgłosić dane do CRBR
Dnia 13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Przypomniało o tym Ministerstwo Finansów na swojej (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z 19 czerwca 2020 r., pod poz. 1065, opublikowano ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
1.1.
Zmiany związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy
Zapłata na rachunek spoza białej listy - konsekwencje podatkowe Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 (...)
str. 7
1.2.
Pozostałe zmiany w podatku dochodowym
Zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego przez podmiot trzeci W wyniku nowelizacji określono, że w przypadku zapłaty przez podmiot trzeci (np. w związku z umową faktoringu) (...)
str. 9
1.3.
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Omawiana ustawa nowelizująca znosi obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów. Zmiany w tym zakresie wprowadza (...)
str. 11
1.4.
Zmiany w zakresie indywidualnych rachunków podatkowych
Omawiana nowelizacja wprowadziła też m.in. zmiany do Ordynacji podatkowej w zakresie indywidualnych rachunków podatkowych (mikrorachunków). Z obowiązujących dotychczas przepisów (patrz: art. 61b § 1 Ordynacji (...)
str. 12
2.
Tarcza 4.0 i dodatek solidarnościowy - prace nad ustawami zakończone
W dniu 19 czerwca br. Sejm zakończył pracę nad kilkoma ustawami, m.in. ustawą wprowadzającą tzw. tarczę 4.0 i dodatek solidarnościowy. Tarcza 4.0 m.in.: przesuwa termin (...)
str. 13
3.
Sejm przyjął ustawę o bonie turystycznym
W dniu 19 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon turystyczny. Bon w wysokości 500 zł mają otrzymać korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych. (...)
str. 13
4.
Przesunięto obowiązek stosowania kas on-line w niektórych branżach
W Dzienniku Ustaw z 18 czerwca 2020 r., pod. poz. 1059, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów (...)
str. 14
5.
Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej
Od 1 lipca 2020 r. miała wejść w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 (...)
str. 15
6.
Rewolucja w CIT w 2021 r. - zapowiedzi Ministerstwa Finansów
W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT. Tak poinformowało Ministerstwo (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Praca zdalna - wybrane zagadnienia
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem niektóre podmioty gospodarcze skierowały swoich pracowników do pracy zdalnej. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z taką pracą.
str. 16
1.1.
Zasady wykonywania pracy zdalnej w związku z COVID-19
Podstawa prawna pracy zdalnej W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej (...)
str. 16
1.2.
Rozliczenie wydatków związanych z wykonywaniem pracy zdalnej - CIT, PIT i VAT
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy Pracodawca może nabywać sprzęt biurowy (np. laptopy, telefony komórkowe), który udostępnia pracownikom do wykonywania przez nich pracy zdalnej w domu. Ponoszone (...)
str. 18
1.3.
Praca zdalna - ewidencja księgowa
Wydatki ponoszone w związku z pracą zdalną pracowników ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych, obciążając koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Ich wprowadzenie do (...)
str. 20
2.
Podatek od nieruchomości w 2020 r. w okresie epidemii - regulacje ustawowe, CIT/PIT i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze będące właścicielami nieruchomości są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z tym podatkiem, z uwzględnieniem sytuacji (...)
str. 20
2.1.
Zasady opłacania podatku od nieruchomości
Podstawa prawna opłacania podatku od nieruchomości Kwestie związane z opłacaniem podatku od nieruchomości reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie podatku od nieruchomości dla celów CIT/PIT
Podatek od nieruchomości a koszty podatkowe Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa podatku od nieruchomości
Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego a VAT od niesprzedanych towarów - interpretacja ogólna Min. Fin.
W przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli są (...)
str. 26
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystywaniem w działalności majątku prywatnego
Rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Wykorzystuje on sprzęt rolniczy, który kupił dawno temu (bez (...)
str. 28
2.2.
Nieruchomość wykorzystywana w działalności jednego z jej współwłaścicieli a odliczenie VAT
Jestem współwłaścicielem budynku gospodarczego, który wraz z bratem otrzymałem w darowiźnie od rodziców. Budynek będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Brat wyraził (...)
str. 29
2.3.
Skutki podatkowe wywozu towaru za granicę w celu jego odsprzedaży
Podatnik prowadzi sprzedaż artykułów kolekcjonerskich oraz złotych monet, stanowiących złoto inwestycyjne. Czasami wywozi towar na zagraniczną giełdę, gdzie dokonuje sprzedaży zarówno na rzecz osób fizycznych (...)
str. 31
2.4.
Zwrot i ponowna sprzedaż tego samego towaru - konsekwencje w VAT
Czynny podatnik VAT przyjął zwrócony przez klienta detalicznego (konsumenta) towar udokumentowany paragonem bez NIP nabywcy. Następnego dnia ten sam klient zakupił ten towar, ale tym (...)
str. 33
2.5.
Konsultacje medyczne za pośrednictwem internetu a VAT
Jestem lekarzem i w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuję usługi medyczne w zakresie chorób wewnętrznych w gabinecie stacjonarnym. Chciałabym poszerzyć zakres usług o konsultacje medyczne (...)
str. 34
2.6.
Pozostawanie w gotowości do udzielenia pożyczki - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek. Z jednym z kontrahentów podpisałem umowę na świadczenie usługi pozostawania w gotowości do udzielenia pożyczki. (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Usługi świadczone na potrzeby własne a CIT - interpretacja KIS
Wartość usług świadczonych na potrzeby własne, które nie powodują żadnych wpływów, nie stanowi przychodu podatkowego. Jednocześnie wartość tych usług nie jest kosztem poniesionym i nie (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niedopłata składek ZUS za lata ubiegłe a koszty podatkowe
Na skutek kontroli przeprowadzonej przez ZUS w 2020 r. okazało się, że składki ZUS za niektórych pracowników nie zostały naliczone za lata 2017-2019, w związku (...)
str. 39
2.2.
IFT-2R za 2019 r. - termin złożenia
Spółka z o.o., w związku z wypłatami na rzecz nierezydentów, dokonanymi w 2019 r., jest zobowiązana do złożenia informacji IFT-2R. W jakim terminie spółka powinna (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT przez małego podatnika
Spółka z o.o. posiada w 2020 r. status małego podatnika dla celów CIT. Czy ustalając w 2020 r. prawo do stosowania 9% stawki CIT, spółka (...)
str. 41
3.2.
Zapłata powyżej 15.000 zł za samochód nabyty od osoby prywatnej dokonana w gotówce a koszty podatkowe
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za kwotę 35.000 zł. Zamierzamy samochód ten sprzedać przed upływem roku od jego (...)
str. 42
3.3.
Termin złożenia CIT-8 przez podmiot uzyskujący dochody wolne od podatku dochodowego
Naszym celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Uzyskujemy wyłącznie dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w nowo wybudowanym budynku - interpretacja KIS
Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki poniesione wyłącznie na budynki mieszkalne jednorodzinne już wybudowane, które zostały oddane do użytkowania. Oznacza to, że jeżeli na (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie mikropożyczki a przychód u podatnika opodatkowanego ryczałtem
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której opłacam ryczałt ewidencjonowany. Na początku czerwca br., w ramach tarczy antykryzysowej, otrzymałem mikropożyczkę z PUP (5 tys. zł). Czy (...)
str. 46
2.2.
Ewidencja przychodów u wspólników spółki cywilnej, gdy niektóre są przychodem tylko u jednego z nich
Wspólnik spółki cywilnej uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń w związku z użyczeniem lokalu tej spółce przez drugiego wspólnika. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. (...)
str. 47
2.3.
Czy stosować kwotę zmniejszającą podatek u pracownika, który zawiesił działalność?
U jednego z naszych pracowników, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie stosowaliśmy kwoty zmniejszającej podatek, gdyż pracownik ten nie (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Środki trwałe wykorzystywane i amortyzowane wcześniej w działalności małżonka
Podatnik, przejmując do swojej działalności gospodarczej środki trwałe wykorzystywane uprzednio w działalności prowadzonej przez współmałżonka, powinien ustalić ich wartość początkową w wysokości przyjętej wcześniej przez (...)
str. 51
2.
Fizyczna likwidacja nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego
W 2015 r. postawiliśmy w stan likwidacji nie w pełni zamortyzowany środek trwały. Obecnie dokonaliśmy jego fizycznej likwidacji. Czy możemy zaliczyć jego niezamortyzowaną wartość do (...)
str. 52
3.
Korekta zaniżonej w latach ubiegłych wielkości amortyzacji
W latach 2001-2002 został popełniony błąd przy naliczaniu odpisów amortyzacyjnych poprzez ich zaniżenie. W kolejnych latach amortyzacja naliczana była prawidłowo. Czy można obecnie dokonać korekty (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Syn prowadzący odrębne gospodarstwo domowe zatrudniony w firmie ojca na etacie
Jeżeli syn osoby prowadzącej działalność gospodarczą zatrudniony do pomocy przy tej działalności na podstawie umowy o pracę spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, wówczas powinien (...)
str. 54
2.
Wykazanie w ZUS RSA nieobecności pracownicy opiekującej się dzieckiem w związku z COVID-19
Pracownica, której córka nie ma ukończonych 8 lat, pod koniec maja 2020 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem (...)
str. 56
3.
Składki ZUS od wartości badań na COVID-19 sfinansowanych przez pracodawcę
Pracodawca w czerwcu 2020 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu wśród pracowników badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Koszt ich przeprowadzenia został w całości sfinansowany przez pracodawcę. (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zawieszenie świadczeń płacowych na podstawie Kodeksu pracy
Jesteśmy spółką i zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników. Z powodu epidemii koronawirusa mamy trudną sytuację w zakładzie, nie spełniamy jednak warunków do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia (...)
str. 59
2.
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
W oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej niektórym pracownikom zostały obniżone wynagrodzenia. W związku z odejściem na emeryturę, jednej z tych osób będziemy wypłacać odprawę emerytalną. (...)
str. 60
3.
Przesunięcie pracowników do innej pracy z uwagi na COVID-19 a wypowiedzenie zmieniające
W związku z ograniczeniem produkcji spowodowanym COVID-19, niektórych pracowników produkcyjnych chcemy przesunąć na okres przejściowy do innej pracy. Czy będzie wymagało to złożenia wypowiedzeń zmieniających? (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok a "Kontynuacja działalności" w warunkach pandemii
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono m.in. opracowanie pt. "Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - szczególne rozważania dotyczące KSB 570 (Z) (...)
str. 64
2.
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Rok obrotowy naszej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. sporządziliśmy w dniu 30 kwietnia 2020 r. Do kiedy w związku (...)
str. 67
3.
Przeznaczenie zysku za 2019 r. na pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe
Spółka z o.o. w 2018 r. poniosła stratę, która pozostała bez pokrycia do rozliczenia z zysków lat następnych. Rok obrotowy spółki jest zgodny z kalendarzowym. (...)
str. 68
4.
Towary poddane przerobowi obcemu - ujęcie księgowe
Niektóre asortymenty naszych towarów po zakupie przekazywane są obcemu podmiotowi, gdzie zostają przystosowane do sprzedaży. Jak ewidencjonować takie operacje? Czy o poniesione nakłady zwiększać wartość (...)
str. 70
5.
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a moment ujęcia wydatku w kosztach
Prowadzimy firmę produkcyjną. Posiadamy własne sklepy oraz samochody dostawcze. Zakupiliśmy zbiornik na paliwo (stanowiący magazyn), z którego tankujemy wyłącznie firmowe samochody. Prowadzimy ewidencję umożliwiającą dokładne (...)
str. 72
6.
Opłata za personalizację karty przedsiębiorstwa wydanej na okres 5 lat
Jesteśmy firmą transportową. Otrzymaliśmy fakturę (netto 230 zł) za personalizację karty przedsiębiorstwa do tachografów cyfrowych ważną 5 lat. W jaki sposób księgować taką opłatę? Czy (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.