Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy można łączyć różne pomoce w ramach tarczy antykryzysowej?
Wielu naszych Czytelników zwraca się z pytaniem, czy różne formy pomocy, wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej mogą być łączone. Czy przykładowo przedsiębiorca, który skorzystał ze (...)
str. 4
2.
Wsparcie z PFR a podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, niektóre podmioty w ramach tzw. tarczy finansowej mogą starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w formie (...)
str. 5
3.
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
W dniu 4 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) uruchomiono zakładkę, w której będą zamieszczane odpowiedzi na pytania poświęcone zagadnieniom sporządzania sprawozdania (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS i świadczeniu postojowym
Sejm uchwalił kolejną ustawę związaną z koronawirusem. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana tarczą (...)
str. 7
2.
Zmiany w CIT/PIT i Ordynacji podatkowej związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w lutym 2020 r. Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt ustawy nowelizującej zakładający zmiany w CIT/PIT oraz w Ordynacji (...)
str. 8
3.
Nowe wzory deklaracji dotyczących WNT i WDT nowych środków transportu
W Dzienniku Ustaw z 5 maja 2020 r., pod poz. 803, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych
Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym" , zamieszczonym w (...)
str. 10
1.1.
Zasady zwolnienia z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
Podstawa zwolnienia z opłacania składek ZUS Kwestia zwolnienia z opłacania nieopłaconych składek ZUS została uregulowana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych (...)
str. 10
1.2.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - skutki CIT/PIT
Składki ZUS finansowane przez pracownika a PIT Na wysokość zaliczki na PIT pracownika wpływ mają m.in. finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne i składka (...)
str. 14
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia pracowników
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w odniesieniu do których pracodawca został zwolniony z opłacenia do ZUS (w całości lub w 50%), pracodawca ujmuje w księgach (...)
str. 16
2.
Przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana koronawirusem - wybrane zagadnienia
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wiele firm musiało przerwać prowadzoną działalność gospodarczą, m.in. w związku z brakiem możliwości korzystania z najmowanego lokalu. Niektóre podmioty (...)
str. 17
2.1.
Koronawirus - abolicja czynszowa
Z chwilą wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a więc od 14 marca 2020 r., w obiektach (...)
str. 17
2.2.
Niższy czynsz za najem w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, wiele podmiotów, których nie obejmie wspomniana abolicja czynszowa, także nie mogła lub nadal nie może z różnych względów prowadzić (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
VAT od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne i wykorzystywanego w działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Jeżeli wykupiony z leasingu samochód osobowy na cele prywatne nadal będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, to jego sprzedaż będzie opodatkowana VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na złe długi - korekta VAT w okresie epidemii koronawirusa
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar handlowy i odliczyłem z tego tytułu VAT. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia koronawirusem mam problemy finansowe i nie (...)
str. 24
2.2.
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)
str. 25
2.3.
Darowizna środków ochrony indywidualnej na rzecz DPS a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się sprzedażą środków ochrony indywidualnej - kombinezonów i ochraniaczy na buty. W dniu 20 marca 2020 r. dokonałem darowizny ww. (...)
str. 27
2.4.
Sprzedaż towarów na rzecz pracowników - prawo do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie rejestrującej
Czynny podatnik VAT wykonuje działalność wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zdarza się jednak, że sprzedaje on towary (sprzęt komputerowy, samochody niewykorzystywane już w (...)
str. 28
2.5.
Podmiotowe zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży AGD
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27). Towary będą zamawiane przez internet/telefon, klient będzie dokonywał zapłaty za towar i (...)
str. 30
2.6.
Sprawdzanie kontrahentów na białej liście przez rolnika a odpowiedzialność solidarna
Jestem rolnikiem, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Kupuję niekiedy towary od kontrahentów krajowych. Czy mam obowiązek dokonywać weryfikacji kontrahentów i numerów ich rachunków bankowych wskazanych (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dochody zwolnione z CIT a przepisy o zatorach płatniczych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wierzyciele oraz dłużnicy odpowiednio korygują podstawę opodatkowania/stratę (...)
str. 34
2.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wpłat do PPK - interpretacja KIS
Wpłaty do PPK, w części finansowanej przez pracodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty, (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na zakup spirytusu do dezynfekcji w związku z koronawirusem - w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka z o.o., w celu ochrony pracowników przed koronawirusem, kupiła 70% spirytus do dezynfekcji rąk, pomieszczeń i wyposażenia firmy. Czy w tych okolicznościach wydatki na (...)
str. 36
3.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych niezapłaconej wierzytelności od zmarłego dłużnika
Spółka z o.o. posiada niezapłacone nieprzedawnione wierzytelności z lat poprzednich (z tytułu sprzedaży towarów) od dłużnika, który zmarł. Z informacji posiadanych przez spółkę wynika, że (...)
str. 37
3.3.
Pełnienie funkcji w zarządzie bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
Funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. pełni nieodpłatnie małżonka wspólnika tej spółki, która sama nie jest wspólnikiem tej spółki. Czy uwzględniając fakt, iż osoba (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zeznania roczne składane po 30 kwietnia 2020 r. - odpowiedzi na pytania i komunikat Min. Fin.
W związku z sytuacją związaną z panującą epidemią, w tym roku podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznań PIT za 2019 r. Mimo tego, że (...)
str. 41
2.
Zawieszenie działalności opodatkowanej ryczałtem a wspólne rozliczenie z małżonkiem - interpretacja KIS
Wybór formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym w danym roku podatkowym wyklucza wspólne rozliczenie małżonków za ten rok. Okoliczności tej nie zmienia fakt, (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy płatności za fakturę dokonał członek rodziny
Jestem właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Czy mam prawo uwzględnić w zeznaniu rocznym, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, fakturę za usługę ocieplenia tego budynku, w sytuacji gdy (...)
str. 46
3.2.
Działalność nierejestrowa, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
Wraz z mężem prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Zamierzam dodatkowo wykonywać sporadycznie drobne usługi dla osób fizycznych, niewchodzące w zakres działalności spółki (wróżenie (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych, gdy nie został on w całości wykończony - interpretacja KIS
Uzyskanie pozwolenia od nadzoru budowlanego na użytkowanie całego budynku oznacza, że od tego momentu budynek ten stał się zdatny i kompletny do użytku, nawet gdy (...)
str. 48
2.
Malowanie elewacji budynku - remont czy modernizacja?
Firma rozpoczęła malowanie elewacji własnego budynku. Koszt wykonania takiej usługi wraz z materiałami wyniósł około 50.000 zł. Czy ww. wydatki można rozliczyć jako remont, czy (...)
str. 49
3.
Zmiana przeznaczenia środka trwałego dla celów VAT a jego wartość początkowa
W 2018 r. nabyłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy zaliczony do środków trwałych (o wartości przekraczającej 15.000 zł). Ponieważ korzystałem ze zwolnienia podmiotowego (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ulgi i nowe wnioski ZUS związane z epidemią - komunikaty ZUS
1.1.
Umowa ratalna lub odraczająca termin płatności składek w okresie koronawirusa
Może się zdarzyć, że płatnik składek spłacający zaległości składkowe w ramach układu ratalnego lub korzystający z odroczenia terminu płatności składek ma obecnie, tj. w następstwie (...)
str. 52
1.2.
Wsparcie z ZUS dla płatnika zalegającego z opłaceniem składek za 2019 r. i 2020 r.
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w komunikacie z dnia 5 maja 2020 r. wskazał płatnikom składek, co mogą zrobić w przypadku posiadania zaległości (...)
str. 53
1.3.
Nowe wzory wniosków i nowe wnioski dla płatników korzystających ze wsparcia ZUS
Nowe rozwiązania dla płatników składek wprowadzone tarczą 2.0 spowodowały konieczność dokonania zmian w niektórych wnioskach umożliwiających uzyskanie wsparcia z ZUS oraz potrzebę wprowadzenia nowych typów (...)
str. 54
2.
Zwolnienie ze składek ZUS wspólników spółki cywilnej i jej pracownika
Spółka cywilna (dwóch wspólników) zatrudnia jednego pracownika. Czy w ramach tarczy antykryzysowej wspólnicy tej spółki mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za siebie oraz (...)
str. 55
3.
Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2019 r.
Rolnik (lub domownik), który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS w okresie prowadzenia (...)
str. 56
4.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko za dni opieki wskazane w oświadczeniu
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem (z powodu COVID-19) przedszkola, do którego uczęszcza jej dziecko. W oświadczeniu wskazała, że (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb dofinansowania w związku z przestojem lub obniżeniem czasu pracy
1) Wprowadziliśmy w firmie przestój ekonomiczny na podstawie specustawy i w związku z tym będziemy występowali o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Do wniosku o (...)
str. 59
2.
Obniżenie wynagrodzenia na podstawie specustawy a wypłata dodatku wyrównawczego
Od 1 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy przestój ekonomiczny. W związku z tym obniżyliśmy wynagrodzenie za pracę, również pracownikom objętym ochroną przedemerytalną. Po zakończeniu przestoju prawdopodobnie (...)
str. 60
3.
Chorobowa absencja po wypłacie wynagrodzenia za pracę - jak ustalić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia?
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie po dniu, w którym miała miejsce wypłata wynagrodzeń za dany miesiąc. Jak ustalić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia, którą będziemy mogli odliczyć przy (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w dniu 4 maja 2020 r. zamieszczono Komunikat dotyczący sporządzania sprawozdań finansowych w czasie epidemii koronawirusa. W informacji tej (...)
str. 63
2.
Przekazanie zysku za 2019 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, gdy wypłacono zaliczki na poczet dywidendy
W trakcie 2019 r. spółka z o.o. wypłaciła wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy (dwóm osobom fizycznym). Obecnie sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało zatwierdzone, a (...)
str. 68
3.
Przyjęcie do magazynu materiałów w większej ilości niż wynika to z faktury zakupu
Spółka kupuje torf w celu produkcji wyrobów i jego sprzedaży. Torf po zakupie, a przed przyjęciem do magazynu zostaje przesiany. Następnie jest mierzony i na (...)
str. 72
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Termin przekazania do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników PIT
Zgodnie z ustawą o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni przekazać do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania. Czy mając na uwadze (...)
str. 73
4.2.
Odpisanie w koszty towarów nienadających się do sprzedaży
W związku epidemią koronawirusa, wiele posiadanych przez nas towarów utraciło przydatność do użycia. Jak udokumentować i wyksięgować takie towary z ewidencji magazynowej? Towary, które utraciły (...)
str. 74
4.3.
Przyjęcie zwrotu wadliwych wyrobów gotowych
Jako producent w niektórych przypadkach, na skutek odstąpienia od umowy, przyjmujemy zwroty wadliwych produktów. Wprowadzamy je na magazyn, czasami naprawiamy i ponownie sprzedajemy. Jak ująć (...)
str. 74
4.4.
Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia do KRS rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Czy w związku z przesunięciem terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej, kierownik spółki jawnej osób fizycznych oraz partnerskiej również ma więcej czasu na zgłoszenie w KRS faktu (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.