Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Szanowni Czytelnicy!
Szanowni Czytelnicy! Rząd przeprowadza różnego rodzaju działania mające zapobiec epidemii wirusa COVID-19. Wiąże się to z wieloma skutkami dla przedsiębiorców. Aby ułatwić Państwu dotarcie do (...)
str. 3
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Koronawirus - GOFIN wyjaśnia
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, w ostatnim czasie wprowadzono szereg uproszczeń dla firm, m.in. wprowadzono pewne ulgi w podatkach i składkach ZUS, które mają (...)
str. 4
2.
Objaśnienia MF w zakresie stosowania zwolnienia z CIT/PIT dochodu osiągniętego z tytułu nowych inwestycji
Wolne od podatku dochodowego są dochody podatników (z zastrzeżeniem), uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rozwiązania antykryzysowe dla firm
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. pod poz. 568, opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)
str. 5
1.1.
Zmiany w VAT związane z koronawirusem
Nowe terminy dla celów VAT W wyniku nowelizacji ustawy o VAT przesunięto niektóre obowiązki, jakie miały zostać nałożone na podatników od 1 kwietnia 2020 r. (...)
str. 5
1.2.
Koronawirus - zmiany w zakresie PIT/CIT
Zmiany w PIT Rozwiązania przyjęte w tarczy antykryzysowej, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa, wprowadziły zmiany w PIT. Do najważniejszych rozwiązań zalicza się (...)
str. 8
1.3.
Wsparcie z ZUS i z FGŚP
Pomoc z ZUS Wśród rozwiązań antykryzysowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa jest również wsparcie realizowane przez ZUS. Do najważniejszych rozwiązań zalicza się (...)
str. 11
1.4.
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r., pod poz. 570, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych (...)
str. 11
1.5.
Rozwiązania z zakresu prawa pracy związane z koronawirusem
Nowe rozwiązania wynikające ze specustawy W zakresie prawa pracy tzw. specustawa przewiduje m.in.: zawieszenie na czas trwania epidemii obowiązku wykonywania badań okresowych, o których mowa (...)
str. 13
1.6.
Inne wsparcie przewidziane w tarczy antykryzysowej
Tzw. "Tarcza antykryzysowa" przewiduje różne formy wsparcia m.in.: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku (...)
str. 14
2.
Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania - kto będzie mógł stosować?
Od sierpnia 2019 r. trwają prace nad wprowadzeniem możliwości stosowania przez podatników VAT kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli takich, które będą mogły być instalowane (...)
str. 15
3.
Zmiany w zakresie wykazywania w nowym JPK_VAT paragonów uznanych za faktury uproszczone
W Dzienniku Ustaw z 1 kwietnia 2020 r., pod poz. 576, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego (...)
str. 16
4.
Zaniechano poboru PIT od tzw. frankowiczów
W Dzienniku Ustaw z 30 marca 2020 r., pod poz. 548, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem - podatki i ewidencja księgowa
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, firmy ponoszą wydatki na różnego rodzaju środki ochrony zdrowia pracowników, np. na zakup mydeł/żeli antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, chusteczek, (...)
str. 17
1.1.
Prawo pracy
Z art. 207 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i (...)
str. 17
1.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na ochronę przed koronawirusem
Ustalając, czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków na zakup środków ochrony przed koronawirusem, należy kierować się zasadą ogólną. Zgodnie z nią, podatnicy (...)
str. 18
1.3.
Wydatki na środki ochrony przed koronawirusem a koszty uzyskania przychodów
Nie ma przeszkód, aby wydatki na ochronę pracowników przed koronawirusem (np. na zakup żeli antybakteryjnych, dezynfekujących, mydła antybakteryjnego, rękawiczek, itd.) pracodawca zaliczył do kosztów uzyskania (...)
str. 19
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na środki ochrony przed koronawirusem
Wydatki na ochronę przed koronawirusem (np. na zakup żeli antybakteryjnych, dezynfekujących, mydła antybakteryjnego, rękawiczek, itd.) to koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca zakup takich środków (...)
str. 19
2.
Remonty maszyn i urządzeń - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u wykonawcy usług
W przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie remontów maszyn czy urządzeń, integralną częścią zawartych między stronami umów są często protokoły odbioru. Kwestią budzącą wątpliwości (...)
str. 20
2.1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usług remontowych
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług polegających na remoncie maszyn i urządzeń (...)
str. 20
2.2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług remontowych
Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się - w przypadku usług - dzień wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż (...)
str. 22
2.3.
Usługi remontowe w księgach rachunkowych wykonawcy
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania przychodu, w tym z tytułu usług remontowych. W ustawie (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Opublikowano już pierwsze Wiążące Informacje Stawkowe
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS). WIS jest nową instytucją, która ułatwi podatnikom stosowanie (...)
str. 24
2.
Dostawa towaru na rzecz nieuczciwego kontrahenta a WDT - wyrok WSA
Jeśli dostawa towaru do innego kraju unijnego została zrealizowana, to doszło do WDT. Nie zmienia tego fakt, że kontrahent nie zapłacił sprzedawcy oraz, że dostawa (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Deklaracja wraz z ewidencją w formie JPK - wybrane zagadnienia
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklarację i ewidencję prowadzoną przez czynnych (...)
str. 27
3.2.
Korekta sprzedaży, gdy klient nie ma paragonu fiskalnego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Czy mam prawo zmniejszyć obrót i podatek należny w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie (...)
str. 30
3.3.
Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta spoza UE a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem usługę elektroniczną od kontrahenta spoza UE. Kontrahent wystawił fakturę z polskim VAT (23%), choć nie wskazał polskiego adresu. Czy zakup (...)
str. 31
3.4.
Towary używane opodatkowane w procedurze VAT marża
Na gruncie ustawy o VAT, sprzedaż niektórych towarów może być opodatkowana w ramach procedury VAT marża, która jest szczególną formą rozliczania VAT, stanowiącą odstępstwo od (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Sprzedaż znaku towarowego a źródło przychodów CIT - interpretacja KIS
Przychody ze sprzedaży prawa z rejestracji znaku towarowego niejako wykreowanego we własnym zakresie, niestanowiącego wartości niematerialnej i prawnej, to przychody z tzw. innych źródeł. Nie (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Składki na ubezpieczenie OC samochodu osobowego po jego sprzedaży - w kosztach podatkowych dotychczasowego właściciela
W marcu 2020 r. spółka z o.o. sprzedała samochód osobowy, stanowiący jej środek trwały. Ubezpieczenie OC tego samochodu dotyczyło okresu od 1 czerwca 2019 r. (...)
str. 37
2.2.
Dokumentowanie kosztów na potrzeby ulgi B+R
Od września 2018 r. prowadziliśmy prace badawcze w ramach dotacji unijnej. Pierwszą transzę dotacji otrzymaliśmy w 2019 r. W listopadzie 2019 r. zrezygnowaliśmy z tych (...)
str. 39
2.3.
Raty leasingowe a inwestycja objęta zwolnieniem w SSE
Spółka prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia uzyskanego w 2016 r. zawarła na okres ponad 3 lat umowę leasingu finansowego środka (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Łatwiej można skorzystać z ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości - uchwała NSA
Odpłatne zbycie prywatnej nieruchomości powoduje powstanie przychodu podatkowego, jeżeli następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub (...)
str. 41
2.
Zwolnienie z PIT dla osób młodych a ulgi/preferencje z tytułu wychowywania dzieci
Zwolnienie z PIT dla osób młodych - tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia - zwane również ulgą w PIT dla młodych, obowiązuje (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zaliczki na poczet zysku niezwrócone przez wspólników mimo wykazania straty przez spółkę
Spółka komandytowa zakończyła 2019 r. stratą. Tymczasem w trakcie tego roku podatkowego dwóch wspólników (osoby fizyczne) pobierało zaliczki na poczet zysku. Jakie skutki spowoduje u (...)
str. 45
3.2.
Nieodliczona składka zdrowotna w PIT-36L
Do końca czerwca 2019 r. pracowałem na umowę o pracę. Od 1 lipca 2019 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Z działalności tej w (...)
str. 48
3.3.
Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki cywilnej
Małżonkowie zakupili do majątku prywatnego nieruchomość gruntową z domkami letniskowymi, którą następnie wynajęli odpłatnie (na podstawie umowy) spółce cywilnej, w której są jedynymi wspólnikami. Przedmiotem (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny, gdy na poczet zakupu środka trwałego zapłacono zaliczkę - interpretacja KIS
Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł dokonuje się w roku, w którym dany środek trwały został przyjęty do używania. Odpis taki musi uwzględniać zaliczkę (...)
str. 52
2.
Prowizja od przystąpienia do umowy kredytu innego podmiotu
Osoba fizyczna buduje na potrzeby firmowe nieruchomość, finansując prace kredytem. Zgodnie z żądaniem banku, w celu zabezpieczenia jego spłaty, do umowy przystąpiła spółka komandytowa, w (...)
str. 53
3.
Zakończenie i rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych stanowiących przedmiot aportu
Spółka z o.o. wniosła 3 stycznia 2020 r. aportem do spółki komandytowej (na podstawie aktu notarialnego) zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w tym środki trwałe. (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2020 r.
Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Wynika to z art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o (...)
str. 56
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej na okres kwarantanny przedsiębiorcy
W marcu 2020 r. zostałam objęta dwutygodniową kwarantanną. Na ten okres zawiesiłam prowadzenie działalności gospodarczej. Moja jedyna pracownica obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, który skończy (...)
str. 59
3.
Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Pracownik jest zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców na 1/2 etatu u każdego z nich. Obecnie jest niezdolny do pracy z powodu choroby, która uniemożliwia mu (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Warunki wykonywania pracy zdalnej wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa
1) Od 1 kwietnia 2020 r., w związku z zagrożeniem koronawirusem, znaczna część załogi została skierowana do pracy zdalnej. Polecenie jej wykonywania zostało sformułowane na (...)
str. 61
2.
Dezynfekcja pomieszczeń oraz wykonywanie badań profilaktycznych w czasie epidemii
1) Jeden z naszych pracowników został objęty kwarantanną z uwagi na to, że miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Będziemy dezynfekowali pomieszczenia, w których przebywał. (...)
str. 63
3.
Ekwiwalent za urlop po świadczeniu rehabilitacyjnym
Pracownik od wielu miesięcy choruje. Wykorzystał cały okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (182 dni) oraz 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. Czeka na decyzję ZUS w (...)
str. 64
4.
Odszkodowanie za laptop skradziony pracownikowi podczas pobytu na urlopie
Podczas pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownikowi został skradziony służbowy laptop. Czy możemy od niego zażądać zwrotu równowartości skradzionego sprzętu oraz czy możemy tę kwotę potrącić (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja księgowa rozliczenia podatku od budynków komercyjnych na koniec 2019 r.
Spółka akcyjna w 2019 r. opłacała zaliczki uproszczone, ewidencjonując je na koncie 87. Również na tym koncie (lecz przy zastosowaniu dodatkowej analityki) księgowany był podatek (...)
str. 68
1.1.
Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy
Co do zasady, zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym z tytułu zaliczek płatnych w ciągu roku obrotowego, również tych naliczanych w (...)
str. 68
1.2.
Ujęcie w księgach podatku od przychodów z budynków
Kwestie związane z podatkiem od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem regulują przepisy art. 24b ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 30g ustawy o PDOF. (...)
str. 68
1.3.
Zwrot nadpłaconego podatku nieodliczonego w zeznaniu podatkowym
Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona od podatku w zeznaniu podatkowym podlega zwrotowi na wniosek podatnika. Podatnik może otrzymać zwrot podatku, nawet jeśli w (...)
str. 69
2.
Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone w wersji elektronicznej?
Podmiot krajowy posiada samobilansujący się oddział w Polsce oraz w Niemczech. Czy dla potrzeb sporządzenia sprawozdania łącznego wszystkie sprawozdania wchodzące w jego skład muszą być (...)
str. 72
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. przewidziane dla jednostki mikro w przypadku osoby fizycznej
Jaki kurs euro powinna przyjąć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (podlegająca obowiązkowi prowadzenia ksiąg) do wyliczenia wartości przychodów warunkujących możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 (...)
str. 73
3.2.
Mechanizm podzielonej płatności w sprawozdaniu finansowym
Otrzymujemy zapłaty za sprzedawane towary w ramach mechanizmu podzielonej płatności. O czym należy pamiętać w zakresie prezentacji, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 r.? Zastosowanie mechanizmu (...)
str. 74
3.3.
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej
Czy spółka cywilna dwóch osób fizycznych prowadząca księgi rachunkowe, której sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, ma jakieś obowiązki sprawozdawcze wobec Szefa (...)
str. 74
3.4.
Zakup i sprzedaż wierzytelności
Nasza spółka w ramach działalności zakupiła wierzytelność za kwotę znacznie niższą niż jej wartość nominalna. Jak ująć taki zakup w księgach rachunkowych? Zakup wierzytelności w (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.