Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ustalanie spadku obrotów gospodarczych na potrzeby skorzystania z subwencji w ramach tarczy finansowej - objaśnienia Ministra Rozwoju
Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów. (...)
str. 4
2.
Od 1 października 2020 r. nowe zasady ujmowania dokumentów sprzedaży w JPK_VAT
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, począwszy od rozliczenia VAT za październik 2020 r., czynni podatnicy VAT - składający obecnie deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejne przepisy w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19
1.1.
Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7% i nowe środki na określone Fundusze
W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez Ministra Finansów. (...)
str. 7
1.2.
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego we wrześniu br.
W Dz. U. z 28 sierpnia 2020 r., pod poz. 1489, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego (...)
str. 8
1.3.
Wsparcie dla artystów i twórców
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2020 r., pod poz. 1478, opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...)
str. 8
2.
Praca zdalna, organizacja pracy w DPS i delegowanie pracowników - nowe regulacje
W Dzienniku Ustaw z 20 sierpnia 2020 r., pod poz. 1423, została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu (...)
str. 9
2.1.
Wydłużenie pracy zdalnej i organizacji pracy w DPS w okresie epidemii
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 tzw. specustawy, praca zdalna może być wykonywana, w celu przeciwdziałania COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu (...)
str. 9
2.2.
Zmiany przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Wskazana na wstępie ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE (...)
str. 9
3.
Zmiany w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2020 r., pod poz. 1487, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 13
4.
Zwolnienie z PIT świadczeń pieniężnych przyznanych osobom zesłanym lub deportowanym
W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2020 r., pod poz. 1428, opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym (...)
str. 14
5.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2020 r., pod poz. 1426, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie (...)
str. 15
6.
Sprzedaż/nabycie paliw opałowych od 1 września 2020 r.
Od 1 września 2020 r. nie jest możliwa sprzedaż i nabycie paliw opałowych przez podmioty niezarejestrowane. Dnia 31 sierpnia 2020 r. upłynął bowiem okres przejściowy (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczanie faktur sprzedażowych na przełomie miesięcy
Wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zajmuje się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których sprzedaż zostaje dokonana w jednym miesiącu, (...)
str. 15
1.1.
Rozliczanie VAT na przełomie miesięcy
Obowiązek podatkowy w VAT i termin wystawienia faktury - zasada ogólna Podatnik zobowiązany jest do wykazania VAT należnego od dokonywanych dostaw i świadczonych usług w (...)
str. 16
1.2.
Faktury sprzedaży na przełomie miesięcy a podatek dochodowy
Moment powstania przychodu - zasada ogólna Zgodnie z ogólną zasadą określającą moment powstania przychodu z działalności gospodarczej, za datę powstania ww. przychodu uważa się dzień (...)
str. 17
1.3.
Ujęcie faktury sprzedaży w PKPiR i księgach rachunkowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), którzy dla udokumentowania przychodu ze sprzedaży wystawiają faktury, zapisów w podatkowej księdze (...)
str. 18
2.
Dopłaty do żłobków i przedszkoli dla dzieci pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice dzieci uczących się ponoszą różnego rodzaju wydatki. Niekiedy pracodawcy, w trosce o swoich pracowników, dopłacają do pobytu dzieci (...)
str. 20
2.1.
Dopłaty do żłobków lub przedszkoli a PIT
Zasadniczo wszelkie świadczenia, jakie pracownicy otrzymują od pracodawcy, stanowią dla pracowników przychody ze stosunku pracy. Dotyczy to m.in. nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, czy świadczeń częściowo (...)
str. 20
2.2.
Oskładkowanie dopłat do żłobków lub przedszkoli
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów o PDOF, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Taki przychód powstaje, jak już wspomnieliśmy, (...)
str. 21
2.3.
Dopłaty do żłobków/przedszkoli a koszty podatkowe pracodawcy
Ustalenie, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu dopłat do żłobków/przedszkoli dla dzieci pracowników, uzależnione jest od źródła sfinansowania tych dopłat, (...)
str. 21
2.4.
Ewidencja księgowa dopłat do żłobków/przedszkoli
Także ewidencja księgowa operacji związanych z przekazaniem pracownikom dofinansowania do żłobka/przedszkola dla ich dzieci uzależniona jest od tego, z jakiego źródła pochodzi to dofinansowanie. Jeśli (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż towarów za symboliczną kwotę oraz prawo do odliczenia VAT od ich zakupu - interpretacja KIS
Podstawą opodatkowania VAT - z tytułu sprzedaży towarów bonusowych w cenie promocyjnej - jest rzeczywista kwota zapłaty pomniejszona o kwotę należnego podatku. Podatnikowi przysługuje prawo (...)
str. 24
2.
Czy stawka VAT na usługi kosmetyczne zostanie obniżona? - odpowiedź na interpelację poselską
W interpelacji poselskiej nr 8347 zapytano, czy stawka VAT na usługi kosmetyczne zostanie obniżona do 8%, z uwagi na zniwelowanie części przestoju wywołanego pandemią. Udzielając (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Umieszczanie symbolu Nomenklatury scalonej CN na fakturach od 1 lipca 2020 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary opodatkowane stawką 8% VAT. Czy od 1 lipca 2020 r. mam obowiązek umieszczania na fakturach symbolu Nomenklatury scalonej (CN)? (...)
str. 28
3.2.
Wystawienie, wydawanie i archiwizowanie faktur wyłącznie w wersji elektronicznej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mam prawo wystawiać, wysyłać i archiwizować faktury sprzedaży na rzecz polskich kontrahentów wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie PDF)? Czytelnik (...)
str. 29
3.3.
Zasady wystawiania faktur dla osób prywatnych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż tę ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Zdarza się, że osoby te zwracają się z (...)
str. 31
3.4.
Sprzedaż w systemie wysyłkowym - rezygnacja z kasy fiskalnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep internetowy i sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Czy mogę zrezygnować z kasy, skoro sprzedaż odbywa (...)
str. 32
3.5.
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez gminę w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów
W związku z interpretacją ogólną MF nr PT1.8101.3.2019 z dnia 10 czerwca br., mamy wątpliwość, czy podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w deklaracji VAT-7 oraz w (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odroczenie rat leasingowych w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Do umowy leasingu zawartej w 2018 r., w której nie dojdzie do zmiany wysokości rat, a jedynie do przesunięcia w czasie spłaty rat ustalonych uprzednio (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie dywidendy a prawo do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o., posiadająca status małego podatnika, otrzymała w tym roku (podobnie jak w poprzednim) dywidendę od podmiotu krajowego. Czy wartość tej dywidendy należy uwzględnić (...)
str. 38
2.2.
Pakiety medyczne dla pracowników w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. poniosła wydatki, ze środków obrotowych, na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej zapłaconej w okresie pandemii koronawirusa
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa spółka (firma transportowa) poniosła karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania usługi transportowej. Czy karę tę spółka może zaliczyć (...)
str. 41
3.2.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej
Spółka nabyła usługę od kontrahenta zagranicznego i otrzymała od niego fakturę w walucie obcej. Po jakim kursie waluty obcej spółka powinna wycenić tę fakturę, na (...)
str. 42
3.3.
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia - skutki w CIT
Nabyliśmy nieruchomość w drodze zasiedzenia. Czy powinniśmy wykazać z tego tytułu przychód podatkowy? Instytucja zasiedzenia została uregulowana w art. 172-176 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka w firmowych kosztach - interpretacja KIS
Na możliwość zaliczenia do firmowych kosztów uzyskania przychodów odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków, pomiędzy którymi istnieje ustawowa wspólność majątkowa, nie (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Stosowanie ulgi dla młodych, gdy pracownik kończy 26 lat
Pracownik 25 sierpnia br. skończył 26 lat. Jak wyliczyć jemu wynagrodzenie za sierpień br., wypłacone 10 września br.? Czy powinniśmy zastosować zwolnienie z podatku (tzw. (...)
str. 46
2.2.
Zakwaterowanie leasingowanych pracowników
Spółka z o.o. wynajmuje od osoby prywatnej mieszkanie w celu zakwaterowania pracowników, których leasinguje od innej firmy (agencji pracy tymczasowej). Miejsce wykonywania pracy przez ww. (...)
str. 48
2.3.
Umowa sponsoringu a koszty podatkowe u sponsora
Spółka jawna zawarła umowę sponsoringu. W umowie tej spółka zobowiązała się przekazywać (co miesiąc) na rzecz stowarzyszenia określoną kwotę od każdej sztuki produktu sprzedanego w (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Środek trwały wycofany z działalności gospodarczej i wprowadzony do spółki cywilnej - interpretacja KIS
Wartość początkową środków trwałych wycofanych z ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej i następnie wprowadzonych do ewidencji spółki cywilnej ustala się w oparciu o dotychczasowe wartości początkowe (...)
str. 52
2.
Skonto uzyskane za wcześniejszą spłatę zobowiązania a wartość początkowa
Zakupiliśmy specjalistyczną maszynę. Na fakturze oprócz maszyny ujęto adapter oraz komplet przewodów niezbędnych do jej podłączenia. Czy wszystkie te składniki podlegają uwzględnieniu w jej wartości (...)
str. 54
3.
Moment podwyższenia odpisów amortyzacyjnych w związku z zakończonym ulepszeniem
Zakończyliśmy prace ulepszeniowe budynku. Poniesione nakłady podwyższyły jego wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji. Od którego miesiąca można dokonać pierwszego podwyższonego odpisu amortyzacyjnego? Czy będzie to (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Czy wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej podlega składkom ZUS? - interpretacja ZUS
Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej wyłącznie na podstawie powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS. W efekcie od kwoty wynagrodzenia wypłacanego osobie (...)
str. 56
2.
Przerwa w prowadzeniu działalności a prawo przedsiębiorcy do 6-miesięcznej ulgi na start
Rozpocznę prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) od 1 października 2020 r. Czy będę mógł przez okres pierwszych 6-miesięcy być zwolniony z opłacania (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym, wypłata świadczenia urlopowego i odprowadzenie odpisu
1) Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie ZFŚS mamy przewidziane dopłaty do wypoczynku dla osób uprawnionych i ich rodzin. Kilku pracowników wystąpiło (...)
str. 59
2.
Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 r.
1) Czy zaległy urlop wypoczynkowy za 2019 r. musi zostać wykorzystany przez pracownika do końca września br. (pracownik ma dużo zaległego urlopu i wykorzystanie go (...)
str. 61
3.
Zmniejszenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym
Jesteśmy firmą pozabudżetową. Zgodnie z obowiązującym u nas regulaminem wynagradzania, dodatki stażowe nie przysługują za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak obliczyć wysokość takiego dodatku za (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Przedmiotem działalności spółki jest zakup i sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości są nabywane na rynku wtórnym następnie remontowane/ulepszane i sprzedawane. Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu (...)
str. 64
2.
Księgowanie przelewu oraz zwrotu środków niezgodnego z dyspozycją jednostki
Zleciliśmy realizację przelewu. Środki zostały pobrane z firmowego konta i przelane na konto niezgodne z dyspozycją. W tym samym dniu środki wróciły na rachunek i (...)
str. 68
3.
Zmiana sposobu ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadku starych wydatków
Od 1 stycznia 2020 r. postanowiliśmy zmienić ewidencję rozliczania wydatków dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych. Dotychczas stosowaliśmy rozwiązanie polegające na księgowaniu takich kosztów z wykorzystaniem konta (...)
str. 70
4.
Wartość przychodów dla zastosowania zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Czy do wartości przychodów decydujących o możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego należy wliczać zmianę stanu produktów wykazaną w rachunku zysków i strat (...)
str. 71
5.
Rachunkowość zakładu leczniczego wyodrębnionego z SP ZOZ
Jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Oprócz działalności medycznej zwolnionej z VAT, prowadzimy również działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń opodatkowaną VAT. Planujemy uruchomienie działalności handlowej (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.