Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.03.2024 r., godz. 8:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg przepisów, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Pisaliśmy o tym na łamach naszego czasopisma, a (...)
str. 4
1.1.
Wydatki i świadczenia "okołoepidemiczne" a CIT/PIT
Kategoria wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych" MF w ww. Objaśnieniach wskazało, że w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy ponosili i nadal ponoszą różnego rodzaju (...)
str. 4
1.2.
Amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do (...)
str. 6
1.3.
Preferencja dla podatników korzystających z ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Podatnik CIT (uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych) oraz podatnicy PIT (uzyskujący przychody z działalności gospodarczej) mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (...)
str. 7
1.4.
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX)
Wśród rozwiązań przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej umożliwiono podatnikom CIT i PIT, osiągającym kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania (...)
str. 8
1.5.
Zwolnienie z podatku do przychodów z budynków
W ramach tarczy 4.0 zwolniono z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia (...)
str. 9
1.6.
Wsteczne rozliczanie straty podatkowej
W ramach tarczy antykryzysowej podatnicy, którzy z powodu COVID-19 poniosą stratę podatkową w 2020 r., stratę tę będą mogli rozliczyć wstecz. Jak wyjaśniło MF, w (...)
str. 10
1.7.
Obniżenie czynszu najmu (zwolnienie) a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń/świadczeń częściowo odpłatnych
MF wskazało, że należności z tytułu umowy najmu podlegają, co do zasady, ogólnym przepisom regulującym problematykę przychodów podatkowych. Ewentualne zmiany warunków płatności (wynikające z umowy), (...)
str. 11
2.
Nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców na PUE ZUS - informacja ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował o udostępnieniu na PUE ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest (...)
str. 11
3.
Nowy JPK_VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Od 1 października 2020 r. będzie obowiązywał nowy JPK_VAT - składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W związku z tym podatnicy muszą przygotować się (...)
str. 12
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Plany w zakresie wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej: MF) zamieszczono informację o trwających pracach nad wprowadzeniem w Polsce od 1 stycznia (...)
str. 13
2.
Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa w 2021 r. - propozycja zmian
W dniu 28 lipca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez Ministra (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Telefon służbowy dla pracownika - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą wydatki na zakup telefonów komórkowych dla swoich pracowników. Niekiedy zapłata za taki telefon następuje w ratach. Zdarza się, że pracownik, który chce (...)
str. 15
1.1.
Odliczanie VAT od wydatków na zakup telefonów dla pracowników
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do (...)
str. 16
1.2.
Nabycie telefonu komórkowego dla pracowników a CIT/PIT
Wydatki na zakup telefonu a koszty podatkowe Zasadniczo wydatki na zakup telefonów służbowych dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (pracodawcy), wykazują (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup telefonu komórkowego
Nabyty przez jednostkę telefon komórkowy zazwyczaj spełnia definicję środka trwałego na gruncie ustawy o rachunkowości. Dla celów bilansowych za środki trwałe uważa się bowiem rzeczowe (...)
str. 19
2.
Dywidenda pieniężna wypłacona przez spółkę z o.o. w 2020 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Zysk bilansowy uzyskany przez spółkę z o.o. za dany rok może zostać przeznaczony m.in. na wypłatę dywidendy dla wspólników. W artykule tym przedstawiamy, jak wypłatę (...)
str. 20
2.1.
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Dywidenda w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie wypłaconej dywidendy dla celów podatku dochodowego
Dywidenda wypłacona wspólnikowi będącemu osobą fizyczną - obowiązki płatnika Wspólnik będący osobą fizyczną, który otrzymuje od spółki z o.o. dywidendę, uzyskuje z tego tytułu przychód (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa wypłaconej dywidendy
Operacje gospodarcze związane z wypłatą dywidendy mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych spółki wypłacającej w następujący sposób: 1. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy: - Wn (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiana przeznaczenia części i akcesoriów samochodowych a VAT - wyrok NSA
Jeżeli podatnik kupił części i akcesoria do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając je do naprawy samochodów firmowych, (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób prywatnych a zwolnienie z kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas nie dokonywałem sprzedaży towarów/usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zamierzam jednak rozpocząć sprzedaż towarów/usług na (...)
str. 27
2.2.
Czy opłata za zerwanie umowy podlega opodatkowaniu VAT?
Spółka (czynny podatnik VAT) zawarła umowę o świadczenie usług na rzecz spółki. Zgodnie z umową, każdej ze stron przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem (...)
str. 28
2.3.
Opłata za badanie zdolności kredytowej a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam kupić nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych VAT). W tym celu wystąpiłem z (...)
str. 30
2.4.
Obowiązek podawania NIP z przedrostkiem PL w nowym pliku JPK_VAT
Czy w nowym pliku JPK_V7M w ewidencji sprzedaży będziemy musieli wypełniać pole KodKrajuNadaniaTIN, tj. wpisać przedrostek PL w przypadku sprzedaży na rzecz polskiego kontrahenta? W (...)
str. 32
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zwrot VAT w terminie 25 dni - kiedy przysługuje?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji VAT-7 za lipiec 2020 r. wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy mogę wystąpić o jej zwrot na rachunek (...)
str. 33
3.2.
Dania z owocami morza - stawka VAT od 1 lipca 2020 r.
Prowadzę lokal gastronomiczny i jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę VAT obecnie należy stosować do sprzedaży dań, których składnikiem są owoce morza (krewetki)? Od 1 (...)
str. 34
3.3.
Kary za błędy w nowym JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przygotowuję się do obowiązku przesyłania nowego JPK_VAT. Czy w każdym przypadku, gdy wystąpi jakiś błąd w nowym pliku JPK_VAT, urząd skarbowy (...)
str. 35
3.4.
Kompensata umowna a MPP
Spółka (czynny podatnik VAT) zakupuje towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, spółka i jej kontrahenci korzystają (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z art. 15cb ust. 1 ustawy o PDOP, w spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za pracowników w spółce z o.o. prowadzącej działalność rolniczą a CIT
Spółka z o.o. uzyskuje wyłącznie przychody z działalności rolniczej. W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa spółka uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń (...)
str. 40
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych umorzonej pożyczki
Spółka z o.o. udzieliła pożyczki kontrahentowi, z którym nie jest powiązana kapitałowo, a jedynie biznesowo (spółka wynajmuje od tego kontrahenta powierzchnię magazynową). W związku z (...)
str. 41
2.3.
Stosowanie przepisów o zatorach płatniczych u wierzyciela opłacającego zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie
Spółka opłaca zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Czy zaliczkę należną za lipiec 2020 r. spółka może zmniejszyć o wartość niezapłaconej wierzytelności (w lipcu (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawo do odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja KIS
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19. Prawo do odliczenia takich darowizn przysługuje również podatnikom opodatkowanym podatkiem liniowym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Pakiety medyczne dla wspólników spółki osobowej
Spółka komandytowa zakupiła pakiety medyczne dla wspólników spółki niebędących jej pracownikami. Czy przekazane wspólnikom pakiety medyczne stanowią dla nich przychód? Czy wydatki poniesione na ich (...)
str. 45
2.2.
Rozliczanie kosztów związanych z kolejnym samochodem osobowym wziętym w leasing
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W działalności tej wykorzystuje leasingowany samochód osobowy, którego używa również do celów prywatnych. Koszty związane z używaniem tego samochodu oraz (...)
str. 47
2.3.
Płatność za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rzecz rolnika ryczałtowego a koszty podatkowe
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje zakupu towarów od rolników ryczałtowych. Rolnicy prowadzą wyłącznie działalność wytwórczą w rolnictwie (w zakresie chowu (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zaliczka na zakup środka trwałego wpłacona przed 1 stycznia 2020 r. na rachunek spoza białej listy - interpretacja KIS
Zaliczka na zakup środka trwałego, przekazana 30 grudnia 2019 r. na konto dostawcy niebędące na białej liście, będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 51
2.
Środek trwały wytworzony w celu produkcji towarów do walki z COVID-19 a jednorazowy odpis amortyzacyjny
Zbudowaliśmy urządzenie do produkcji wyrobów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W miesiącu oddania urządzenia do używania rozpoczniemy jego amortyzację. Czy możemy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przewidzianego (...)
str. 52
3.
Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym
Na potrzeby prowadzonej działalności wynajęliśmy lokal użytkowy. Aby spełniał on nasze wymagania, koniecznym było przeprowadzenie prac modernizacyjnych. Jak rozliczyć poniesione nakłady, których wartość znacznie przekroczyła (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przedsiębiorca z niepełnosprawnością a prawo do zwolnienia ze składki zdrowotnej - interpretacja ZUS
Przedsiębiorca o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej, jeśli uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności w kwocie nieprzekraczającej (...)
str. 54
2.
Ubezpieczenia i składki ZUS za pracownika młodocianego zatrudnionego w firmie rodzica
Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam zatrudnić w niej mojego syna. Będzie on zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy jako pracownik młodociany będzie (...)
str. 56
3.
Okres korzystania ze świadczeń zdrowotnych po ustaniu zatrudnienia
Na początku sierpnia br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Przez jaki okres, po ustaniu zatrudnienia, osoba ta może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej? Czy (...)
str. 57
4.
Dodatek solidarnościowy
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obniżenie wysokości odprawy na podstawie specustawy
1) Zatrudniamy ponad 100 pracowników. W lipcu 2020 r. rozpoczęliśmy procedurę zwolnień grupowych, w ramach których na koniec sierpnia br. zostanie zwolnionych kilkudziesięciu pracowników. Niektórzy (...)
str. 60
2.
Stosowanie kwoty wolnej przy potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy
1) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat, z wynagrodzeniem ok. 6000 zł. Wynagrodzenie to jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Dodatkowo (...)
str. 62
3.
Jak obliczyć wynagrodzenie za okres badań lekarskich dla krwiodawcy zatrudnionego w akordzie?
Pracownik wynagradzany akordowo korzystał z 5-godzinnego zwolnienia w celu odbycia badań zaleconych przez stację krwiodawstwa. Jak obliczyć wynagrodzenie przysługujące za okres tego zwolnienia? Wynagrodzenie to (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Interpretacje MF dotyczące przepisów ustawy o rachunkowości
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono interpretacje Ministerstwa Finansów (dalej: MF) dotyczące zapisów ustawy o rachunkowości w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych i (...)
str. 65
2.
Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Czy podlegają przesunięciu o 3 miesiące terminy złożenia sprawozdań finansowych do KRS (zarówno w przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym jak i w (...)
str. 68
2.1.
Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono (...)
str. 68
2.2.
Złożenie sprawozdania finansowego jednostki do Szefa KAS
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, (...)
str. 69
3.
Odpisanie w koszty należności o niskiej wartości na podstawie protokołu
W księgach rachunkowych jednostki figuruje niewielka należność od klienta za wykonaną usługę. Dotychczas nie utworzyliśmy odpisu aktualizującego jej wartość. Ponieważ należność jest znacznie niższa od (...)
str. 70
3.1.
Rozliczenie nieściągalnej należności dla celów bilansowych
Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu m.in. do należności (...)
str. 70
3.2.
Uznanie odpisanej należności za koszt podatkowy
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o PDOP (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF) nie uważa (...)
str. 71
3.3.
Korekta VAT należnego od nieściągalnej należności
Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 72
4.
Weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych na sprawozdaniu finansowym dokonana przez biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. jest obecnie badane przez biegłego rewidenta. Czy powinien on zweryfikować podpisy złożone na sprawozdaniu finansowym przez osoby zobowiązane ustawowo? Tak (...)
str. 73
5.
Pomoc de minimis na zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa
Jesteśmy spółką z o.o. Zajmujemy się działalnością rolniczą (uprawa zbóż - bez działów specjalnych), która jest zwolniona z CIT. W tym roku wójt gminy wydał (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.