Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 13 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 r., godz. 13:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zmiana formy opodatkowania przychodów małżonków z prywatnego najmu - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak już wielokrotnie pisaliśmy, podatnicy opodatkowani w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym mogą zmienić formę opodatkowania dochodów/przychodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Slim VAT 3 dopiero od kwietnia 2023 r.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2023 r. planowano wprowadzić w ustawie o VAT wiele zmian objętych tzw. pakietem Slim (...)
str. 5
2.
Zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała także w 2023 r.
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat, z którego wynika, że stawka 0% VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia (...)
str. 5
3.
Wprowadzenie zasad pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników do Kodeksu pracy
W toku prac sejmowych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2335). Przewiduje on szereg (...)
str. 6
4.
Możliwość informowania ZUS o niektórych zmianach w formie formularza elektronicznego
Dnia 26 października 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli (...)
str. 8
5.
Rekomendacje dotyczące sprawozdań finansowych za 2022 r. oraz inne prace KSR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w zakładce "Komitet Standardów Rachunkowości" zamieszczono informacje dotyczące posiedzeń Komitetu Standardów Rachunkowości z 18 października 2022 r. i z (...)
str. 8
6.
Ogłoszono stawki karty podatkowej i ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy na 2023 r.
W Monitorze Polskim z 29 listopada 2022 r., pod poz. 1127, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty (...)
str. 9
7.
Zamrożenie cen gazu w 2023 r. w ramach tarczy energetycznej - projekt ustawy
W dniu 25 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na (...)
str. 9
8.
Można składać wnioski o dodatek elektryczny
Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB, w (...)
str. 10
9.
Zmiany w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy
W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup towaru za symboliczną złotówkę - podatki ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze niejednokrotnie nabywają od kontrahentów towary handlowe za cenę znacznie odbiegającą od wartości rynkowej, niekiedy za symboliczną złotówkę, w ramach akcji promocyjnych/marketingowych kontrahentów. Towary (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie zakupu towarów nabytych za symboliczną złotówkę - dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT Odnosząc się do odliczania VAT od wydatków na zakup towarów handlowych w symbolicznej cenie należy wskazać, że w ustawie o VAT (...)
str. 11
1.2.
Skutki w CIT/PIT zakupu towaru za symboliczną złotówkę
Przychód z tytułu zakupu towaru za symboliczną złotówkę Podatnicy, którzy nabywają towar za symboliczną cenę, tj. cenę odbiegającą od wartości rynkowej, muszą ustalić, czy uzyskują (...)
str. 12
1.3.
Wydatki na zakup towaru za symboliczną złotówkę w księgach rachunkowych nabywcy
Należy wskazać, że wydatki na zakup towarów handlowych - nabytych za symboliczną złotówkę w ramach akcji promocyjnych/marketingowych kontrahenta - są ewidencjonowane w księgach rachunkowych nabywcy (...)
str. 14
2.
Oddanie kontrahentowi środka trwałego do nieodpłatnego używania - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podmiot gospodarczy czasowo udostępnia kontrahentowi nieodpłatnie swój środek trwały (maszynę, urządzenie itd.), zgodnie z zawartą przez strony umową. (...)
str. 16
2.1.
Nieodpłatne udostępnienie kontrahentowi środka trwałego a VAT należny
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak (...)
str. 16
2.2.
Amortyzacja środka trwałego przekazanego kontrahentowi do nieodpłatnego używania
Nieodpłatne udostępnienie środka trwałego kontrahentowi a jego amortyzacja Zasadniczo składniki majątku stanowiące środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej podlegają amortyzacji (z ustawowymi wyjątkami). Oznacza to, (...)
str. 18
2.3.
Nieodpłatne udostępnienie środka trwałego kontrahentowi a ewidencja księgowa
Dla celów bilansowych rzeczowe składniki majątku uznawane są za środki trwałe m.in., gdy są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka 0% VAT dla eksportu towarów w oparciu o oświadczenie nabywcy - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% przewidzianej dla eksportu towarów, gdy będzie posiadał np. oświadczenie nabywcy towarów o tym, że będące przedmiotem dostawy towary (...)
str. 21
2.
Rekompensata do cen w ramach tarczy energetycznej a VAT
Z uwagi na trudną sytuację na rynku w związku z inflacją i rosnącą ceną energii wprowadzono różnego rodzaju rekompensaty dla określonych podmiotów. Wątpliwości budzi jednak (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Błędny kurs walutowy zastosowany na fakturze - skutki u nabywcy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W listopadzie 2022 r. kupiłem od kontrahenta z Polski towar. Faktura (w formie elektronicznej) została wystawiona w euro, ale VAT wskazano (...)
str. 25
3.2.
Rozliczenie wydatków na remont zagranicznego biura
Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzi działalność w zakresie produkcji filmów na terytorium kraju. Czasowo produkcja jednego z filmów ma odbywać się we (...)
str. 27
3.3.
Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności rolniczej - VAT i PIT
Rolnik (czynny podatnik VAT) wykorzystywał do działalności rolniczej - na podstawie umowy leasingu - samochód ciężarowy (DMC do 3,5 tony, z dodatkowym badaniem technicznym). Od (...)
str. 29
3.4.
Usługa parkingowa świadczona bezobsługowo a kasa rejestrująca
Jestem czynnym podatnikiem VAT i sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zamierzam rozszerzyć działalność gospodarczą o świadczenie usług parkingowych. Usługa ta będzie (...)
str. 31
3.5.
Wynajem mieszkania i przyczepy kempingowej na rzecz kontrahenta w celu udostępnienia pracownikom a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokale mieszkalne spółce z o.o. na potrzeby jej pracowników. Dodatkowo chciałbym wynajmować temu samemu kontrahentowi przyczepę kempingową (ustawioną na tej (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiana przepisów w zakresie składania oświadczeń na potrzeby podatku u źródła - Polski Ład 3.0
Dla Prenumeratorów GOFIN  Zmiany wprowadzone Polskim Ładem dostępne w serwisie www.polskilad.gofin.pl » Na łamach naszego czasopisma opisywaliśmy już najważniejsze zmiany w CIT, wprowadzone w (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przelew środków z rachunku prowadzonego w złotych na rachunek walutowy i zapłata prowizji a różnice kursowe
Spółka z o.o. przelała na rachunek walutowy (prowadzony w euro) środki pieniężne z rachunku bieżącego (w złotych). Następnie z rachunku walutowego została zapłacona prowizja bankowa. (...)
str. 36
2.2.
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego a hipotetyczne odsetki dla celów CIT
Spółka z o.o. osiągnęła zysk za 2021 r., który w 2022 r. przekazała w całości na podwyższenie kapitału zapasowego. Czy w związku z tym spółka (...)
str. 37
2.3.
Podatkowa Grupa Kapitałowa - rozliczenie podatku dochodowego
W jaki sposób rozliczać podatek dochodowy w PGK? Czy spółki "córki" wchodzące w skład PGK powinny ewentualny naliczony podatek dochodowy przekazywać spółce "matce" rozliczającej się (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Z końcem 2022 r. mija czas na wydatkowanie przychodów uzyskanych w 2019 r. ze zbycia prywatnych nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
Podatnicy, którzy w 2019 r. dokonali odpłatnego zbycia tzw. prywatnych nieruchomości lub praw majątkowych, mają czas do 31 grudnia 2022 r. na wydatkowanie przychodów uzyskanych (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przekroczenie progu podatkowego przez zleceniobiorcę a stawka podatku
Pod koniec listopada 2022 r. zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie, które spowodowało przekroczenie górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej (jego dochody od początku roku przekroczyły 120.000 zł). (...)
str. 42
2.2.
Składka zdrowotna opłacona z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo a dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Dodatkowo podjął pracę na umowę zlecenia w zakresie niezwiązanym z wykonywaną działalnością gospodarczą, z tytułu której osiągnął dochody (...)
str. 44
2.3.
Kontynuowanie działalności po śmierci przedsiębiorcy
Odziedziczyłam po mężu przedsiębiorstwo, które prowadził samodzielnie. Pozostali spadkobiercy (rodzeństwo męża) swoje udziały w spadku przekażą nieodpłatnie na moją rzecz. Do czasu uporządkowania spraw spadkowych (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wymiana drzwi w budynku a powstanie nowego środka trwałego - interpretacja KIS
Wymienione na nowe automatycznie rozsuwane drzwi stanowiące pierwotnie element wyposażenia budynku i łącznie z nim amortyzowane nie mogą zostać uznane za odrębne od tego budynku (...)
str. 50
2.
Poleasingowy wykup samochodu ciężarowego i jego amortyzacja
Jednostka dokonała wykupu samochodu ciężarowego z leasingu operacyjnego. Czy uznając taki pojazd za środek trwały można do jego amortyzacji indywidualnie ustalić stawkę w wysokości 40% (...)
str. 52
3.
Inwestycja w obcym środku trwałym pozostawiona właścicielowi po zakończeniu prowadzenia działalności
Podatnik dokonał, za zgodą właściciela, rozbudowy najmowanego magazynu. Poniesione wydatki zostały uznane za inwestycje w obcym środku trwałym i całkowicie zamortyzowane. Na koniec bieżącego roku (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Zaświadczenia wydawane w e-Urzędzie Skarbowym
W e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US) są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o: wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF), (...)
str. 55
2.
Zawieszenie poboru akcyzy przy imporcie alkoholu używanego do produkcji leków - polskie regulacje zgodne z unijnymi
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczano komunikat dotyczący stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków. Komisja (...)
str. 56
XI.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ulga na start dla osoby wcześniej opłacającej składki w KRUS
W grudniu 2022 r. rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej. Poprzednią działalność zakończyłam w październiku 2018 r. i w okresie jej prowadzenia podlegałam ubezpieczeniom i opłacałam składki (...)
str. 57
2.
Zakup i sprzedaż samochodu ciężarowego a składka zdrowotna
1) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W 2022 r. zakupił do firmy używany samochód ciężarowy, od którego wartości początkowej dokonał jednorazowego odpisu (...)
str. 58
3.
Nie zgłasza się w ZUS prowadzenia działalności nierejestrowej
Byłam zatrudniona w Niemczech przez trzy lata. Tam też były opłacane za mnie składki. W połowie grudnia 2022 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności nierejestrowej. W (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Kwoty wolne od potrąceń w pierwszym półroczu 2023 r.
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika stosując kwoty wolne od potrąceń (z wyłączeniem potrąceń należności alimentacyjnych). Kwoty te ustalane są w oparciu o wynagrodzenie minimalne (...)
str. 62
2.
Ustalanie niektórych uprawnień pracowniczych i wskaźników na przełomie roku
1) Pracownikowi w styczniu 2023 r. zakończy się umowa o pracę na czas określony. W związku z ustaniem zatrudnienia w firmie (nie będzie podpisanej nowej (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Potwierdzenie sald zerowych w przypadku kluczowych kontrahentów
Czy stany zerowe sald, jakie występują na kontach służących do rozrachunków z naszym jednym z głównych odbiorców, powinny podlegać inwentaryzacji w ramach potwierdzenia sald, czy (...)
str. 65
1.2.
Środki trwałe objęte inwentaryzacją ciągłą a obowiązek przeprowadzenia weryfikacji
W jednostce środki trwałe podlegają inwentaryzacji metodą ciągłą, tj. raz na 4 lata. Czy pomimo spełnienia tego obowiązku na koniec roku obrotowego takie składniki majątku (...)
str. 66
2.
Uchwała organu zatwierdzającego o przyjęciu statusu jednostki mikro
O przyjęciu statusu jednostki mikro decyduje uchwała organu zatwierdzającego w zakresie przyjętych uproszczeń podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Definicja jednostki mikro została zawarta w art. (...)
str. 67
3.
Kredyt na sfinansowanie VAT związanego z budową środka trwałego
Jednostka zaciągnęła kredyt na sfinansowanie VAT dotyczącego wydatków związanych z prowadzoną inwestycją (budową środka trwałego). Kredyt ten został uruchomiony po przedstawieniu bankowi faktur zakupu. Jak (...)
str. 69
3.1.
Ewidencja zaciągniętego kredytu bankowego
Źródłem finansowania zakupu lub budowy środka trwałego, a także tak jak w przypadku opisanym w pytaniu, tylko części zobowiązania np. w postaci VAT, może być (...)
str. 70
3.2.
Prowizja oraz odsetki od kredytu naliczone w okresie realizacji inwestycji
W świetle ustawy o rachunkowości, wartością początkową środka trwałego w przypadku jego zakupu jest cena nabycia, określona w art. 28 ust. 2 tej ustawy, a (...)
str. 70
4.
Przekształcenie spółki jawnej osób fizycznych w spółkę komandytową a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Spółka jawna osób fizycznych w 2022 r. przekształciła się w spółkę komandytową. Czy w takim przypadku wystąpi obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki jawnej na dzień (...)
str. 72
5.
Ewidencja kosztów związanych z zagranicznym zakładem jednostki
Spółka z o.o. wykonująca usługi remontowe na terytorium Belgii przekroczyła liczbę dni wykonywania usług, w związku z czym powstał zakład podatkowy w Belgii. Większość faktur (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.