Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.202 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej nadal kontrowersyjne
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przez przedsiębiorców (wprowadzone Polskim (...)
str. 4
1.1.
Sprzedaż środków trwałych
Dla celów podatkowych w momencie sprzedaży środka trwałego uwzględnia się w kosztach podatkowych jedynie niezamortyzowaną jego wartość (odpisy amortyzacyjne były bowiem już uwzględnione w rachunku (...)
str. 4
1.2.
Sprzedaż samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. dochód ze sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) ustala się na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy o PDOF (tj. z (...)
str. 5
1.3.
Strata z działalności gospodarczej a podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdy podatnik ponosi stratę, jaki naszym zdaniem najbardziej odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów - wskazaliśmy w poprzednim numerze BI (nr (...)
str. 5
1.4.
Komentarz redakcji
Zajęcie stanowiska przez ZUS w kwestiach wątpliwych i kontrowersyjnych przedstawionych w tym artykule wydaje się konieczne, gdyż są to kluczowe problemy, z jakimi borykają się (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Czy stawka VAT na olej do celów grzewczych zostanie obniżona? - interpelacja poselska i planowane zmiany
Autora interpelacji poselskiej nr 33702 zainteresowała kwestia ogrzewania domów olejem opałowym. Ponieważ wysoka cena oleju nie pozwala wielu gospodarstwom domowym na jego zakup, dlatego zapytał (...)
str. 6
2.
30 września 2022 r. mija termin na złożenie wniosku o zwrot środków z wygaszonego systemu viaTOLL
Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej (www.kis.gov.pl) zamieściła komunikat o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków (...)
str. 7
3.
Nowe limity dla spadków i darowizn - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (nr z wykazu: 601) rozporządzenia w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od (...)
str. 7
4.
Formularze interaktywne dotyczące informacji o spółkach nieruchomościowych są już dostępne
Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) udostępniło formularze interaktywne: CIT-N1 i PIT-N1 - "Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej" - składana (...)
str. 8
5.
Zmiana zasad zatrudniania nauczycieli szkół publicznych
Z dniem 1 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzająca szereg zmian, w tym dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Do 31 sierpnia (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Przedawnienie zobowiązania - podatki i ewidencja księgowa u dłużnika
W praktyce zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu towarów/usług nie zawsze zostają uregulowane w określonym terminie. Niekiedy takie zobowiązania ulegają przedawnieniu. W tym artykule poruszamy (...)
str. 11
1.1.
Regulacje prawne w zakresie przedawnienia zobowiązania handlowego
Do przedawnienia zobowiązań z tytułu transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że zasadniczo roszczenia majątkowe (...)
str. 11
1.2.
Wpływ przedawnienia zobowiązania na VAT naliczony
W ustawie o VAT brak jest regulacji, z których wynikałyby negatywne skutki na gruncie VAT w podmiocie, którego zobowiązanie z tytułu zakupu towaru/usługi uległo przedawnieniu. (...)
str. 12
1.3.
Skutki przedawnienia zobowiązania na gruncie CIT/PIT
Przedawnienie zobowiązania a przychód podatkowy Dla celów CIT/PIT przedawnienie zobowiązania wiąże się generalnie z powstaniem przychodu u dłużnika. Do przychodów zalicza się bowiem m.in. wartość (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa przedawnionego zobowiązania
Wartość przedawnionych zobowiązań z tytułu zakupu towarów/usług zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości). (...)
str. 15
2.
Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych zakupionych w celach handlowych - podatki, ZUS, ewidencja księgowa
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niekiedy kupują lokale mieszkalne w celu ich odsprzedaży z zyskiem. Kwestie związane z zakupem i sprzedażą takich lokali poruszamy w tym (...)
str. 16
2.1.
Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach wykonywanej działalności a podatek dochodowy
Kwalifikacja do właściwego źródła przychodów Podatnicy (PIT) prowadzący działalność gospodarczą, sprzedający lokale mieszkalne, w pierwszej kolejności muszą ustalić do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychody ze (...)
str. 16
2.2.
Wydatki na nabycie nieruchomości przeznaczonej do odsprzedaży a koszty podatkowe
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o (...)
str. 18
2.3.
Wydatki na zakup, ulepszenie i sprzedaż nieruchomości - ujęcie księgowe
Księgi rachunkowe Nieruchomości nabyte, "ulepszone", a następnie przeznaczone do sprzedaży należy, w naszej ocenie, traktować jako wyroby i wyceniać w oparciu o koszt ich wytworzenia (...)
str. 19
2.4.
Obrót nieruchomościami a VAT
Stawka VAT Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę jest generalnie opodatkowana VAT. Podstawową stawką VAT jest stawka 23% - należy ją stosować do sprzedaży nieruchomości użytkowych. Natomiast (...)
str. 21
2.5.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy sprzedającego lokale mieszkalne
W przypadku przedsiębiorców, którzy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności ustalają w oparciu o dochód z tej działalności, dochód (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Slim VAT 3 - planowane zmiany
W poprzednim numerze BI (nr 25 z 1 września 2022 r.) omówiliśmy dwie planowane zmiany VAT, jakie obejmuje tzw. pakiet Slim VAT 3. W tym (...)
str. 24
1.1.
WDT - prawo do zastosowania stawki 0% VAT
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jeżeli podatnik w określonym czasie nie posiada wymaganych dokumentów potwierdzających WDT, obowiązany jest wykazać w ewidencji taką transakcję jako dostawę (...)
str. 24
1.2.
Zmiana zasad odliczania VAT w przypadku WNT
Prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT przysługuje obecnie w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wykazuje VAT należny m.in. pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę (...)
str. 25
2.
Wsteczna rejestracja na VAT w celu odliczania podatku od dokonanych zakupów - interpretacja KIS
W celu skorzystania z prawa do odliczenia VAT należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i wskazać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego (...)
str. 26
3.
Opłata recyklingowa a podstawa opodatkowania VAT - wyrok WSA
Opłata recyklingowa pobierana od sprzedaży lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego jest elementem ceny za dostawę tych toreb, a zatem jest ona wliczana do (...)
str. 27
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia
Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy (...)
str. 28
4.2.
Faktura korygująca pierwotną fakturę "do zera" - ujęcie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wpłaciłem dealerowi zaliczkę w celu rezerwacji samochodu, który miał być przedmiotem leasingu. Dealer wystawił z tego tytułu fakturę zaliczkową. W tym (...)
str. 31
4.3.
Brak paragonu a obniżenie podstawy opodatkowania VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z odzieżą. Sprzedaży dokonuję wyłącznie na rzecz osób prywatnych i ewidencjonuję ją w kasie rejestrującej z papierowym zapisem kopii. (...)
str. 31
4.4.
Sprzedaż produktów rolnych - właściwa stawka VAT
Prowadzę gospodarstwo rolne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawką VAT powinienem opodatkowywać dokonywaną od lutego 2022 r. sprzedaż nasion rzepaku z tegorocznych zbiorów na rzecz (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a estoński CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnicy CIT mogą zamiast "klasycznego" CIT wybrać ryczałt od dochodów spółek, zwany estońskim CIT. W tym modelu opodatkowania CIT "odchodzi" się generalnie od zasad opodatkowania (...)
str. 34
2.1.
VAT z tytułu importu usług a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. (podatnik zwolniony podmiotowo z VAT) dokonuje importu usług, wykazując z tego tytułu VAT należny. Czy podatek ten może zostać zaliczony do kosztów (...)
str. 37
2.2.
Wycena wydatków ponoszonych w zagranicznej podróży służbowej - u podatnika CIT rozliczającego różnice kursowe metodą bilansową
Spółka z o.o. ponosi koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników, które są dokumentowane wystawionymi na spółkę fakturami. Po jakim kursie waluty obcej należy wycenić ww. faktury (...)
str. 38
3.1.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych należności nieściągalnej
Zasadniczo wierzytelności (należności) nieściągalne nie stanowią kosztów podatkowych, przy czym ustawodawca zezwolił na ujęcie w tych kosztach wierzytelności odpisanych jako nieściągalne w części, w jakiej (...)
str. 41
3.2.
Sprzedaż nieruchomości a źródło przychodów w CIT
Spółka z o.o. posiada nieruchomość (środek trwały), którą zamierza sprzedać. Do jakiego źródła przychodów spółka powinna zakwalifikować uzyskany z tego tytułu przychód - do przychodów (...)
str. 42
3.3.
Zwrot podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - przychód czy korekta kosztu podatkowego?
W sierpniu 2022 r. okazało się, że podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (tj. 2020 r. - 2021 r.) był przez spółkę opłacany w zawyżonej (...)
str. 43
3.4.
Podział przez wydzielenie spółki a zakończenie roku podatkowego
Planuje się dokonanie podziału spółki z o.o. przez wydzielenie. Czy na moment podziału przez wydzielenie w spółce dojdzie do zakończenia roku podatkowego, co będzie wiązało (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatek na zakup garnituru przez przedsiębiorcę a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego na zakup garnituru, gdyż jest to wydatek o charakterze osobistym. Charakteru tego nie zmieni oznaczenie (...)
str. 45
2.1.
Odliczanie składki zdrowotnej przez podatnika podatku liniowego będącego równocześnie komandytariuszem w spółce komandytowej
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jest również komandytariuszem w spółce komandytowej. Z obu tych działalności opłaca składkę zdrowotną. Czy od dochodu z (...)
str. 47
2.2.
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a rozliczenie podatku dochodowego
Do końca lipca 2022 r. w spółce jawnej było dwóch wspólników z udziałami w zysku po 50%. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. do spółki (...)
str. 48
2.3.
Zmiana formy opodatkowania a ulga na złe długi
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody w 2022 r. opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. W 2021 r. stosował formę opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. W którym zeznaniu (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Opłata przyłączeniowa a wartość początkowa farmy fotowoltaicznej - interpretacja indywidualna KIS
Wydatek na opłatę przyłączeniową farmy fotowoltaicznej nie zwiększa jej kosztu wytworzenia, a tym samym nie stanowi elementu jej wartości początkowej, lecz podlega zaliczeniu do kosztów (...)
str. 53
2.
Energia zużyta do ładowania samochodu elektrycznego - VAT naliczony i koszt podatkowy
Kupiliśmy elektryczny samochód (osobowy), którego baterie będą ładowane z firmowego gniazdka. Samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Czy od zużytej energii VAT naliczony będzie podlegał (...)
str. 54
3.
Remont najmowanego lokalu użytkowego
W lokalu, który najmujemy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zamierzamy przeprowadzić remont. Czy poniesione w związku z tym nakłady mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
str. 57
1.1.
Prawo chorującego przedsiębiorcy do zmniejszenia podstawy wymiaru składek
Pod koniec sierpnia 2022 r. kilka dni przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Nie prowadziłam w tym czasie działalności gospodarczej, z tytułu której opłacam składki społeczne (na (...)
str. 57
1.2.
Składka zdrowotna osób powołanych
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od 1 stycznia 2022 r. podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Tak wynika (...)
str. 59
2.
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przy sprzedaży niskocennych składników majątku
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, opłacające z tego tytułu podatek obliczony według skali podatkowej, podatek liniowy lub IP Box, miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalają od (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu do końca września 2022 r.
1) Dwóch pracowników ma duże zaległości urlopowe, w praktyce nie do wykorzystania do końca września 2022 r. Czy występują jakieś wyjątki od obowiązku rozliczenia zaległych (...)
str. 62
2.
Odpowiedzialność telepracownika za uszkodzenie służbowego laptopa
Pracownik od kilku lat świadczący pracę w formie telepracy wykorzystuje laptopa służbowego, zawierającego dane dotyczące zarówno firmy, jak i jej kontrahentów. Sprzęt ten został zalany (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
Do kiedy ostatecznie należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2021 r. (dotyczące roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym)? Czy w sytuacji, gdy sprawozdanie (...)
str. 66
2.
Leasing zwrotny - ujęcie w księgach rachunkowych korzystającego
Spółka podpisała umowę leasingu zwrotnego na okres 3 lat. Jak powinny przebiegać księgowania związane z taką umową? Czy przy leasingu zwrotnym zawsze występuje umowa leasingu (...)
str. 67
3.
Utworzenie zakładu podatkowego poza granicami kraju
Polska spółka komandytowa zamierza utworzyć zakład podatkowy na terenie Niemiec. W jaki sposób należy prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać sprawozdania finansowe, jeżeli w Niemczech byłby (...)
str. 70
3.1.
Oddział samobilansujący
W sytuacji, gdyby spółka komandytowa utworzyła oddział nieposiadający osobowości prawnej, ale samodzielnie prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania finansowe, mający siedzibę za granicą (w Niemczech), (...)
str. 71
3.2.
Oddział prowadzący tzw. rachunek przychodów i rozchodów
W sytuacji natomiast, gdyby na terenie Niemiec spółka komandytowa uruchomiła zakład podatkowy na ograniczonym rozrachunku, czyli nie jako oddział samobilansujący przedstawiony powyżej, wówczas wskazane byłoby (...)
str. 72
4.
Koszty dotyczące utrzymania inwestycji
W 2021 r. rozpoczęliśmy nową inwestycję na rozpoczęcie przetwarzania tworzyw sztucznych z odpadów. Zakupiliśmy maszyny, przebudowaliśmy budynek (kapitalny remont starego) i ponieśliśmy inne nakłady. Środki (...)
str. 72
5.
Niezwrócona kaucja gwarancyjna
W 2019 r. na rzecz spółki z o.o. kontrahent wykonał dostawę i montaż sprzętu audio w sali konferencyjnej. Zgodnie z umową w celu zabezpieczenia należytego (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.