Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024 r., godz. 14:47 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.577 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy w CIT przypadające na koniec marca 2022 r. w zakresie przekazania określonych deklaracji/informacji
W marcu 2022 r. upływają ważne terminy dla podatników CIT, związane z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, tj. 2021 r. (gdy rok podatkowy pokrywa się z (...)
str. 4
2.
Wszyscy podatnicy mogą w 2022 r. opodatkowywać najem prywatny według skali - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, Polski Ład wyłączył możliwość opodatkowania przychodów/dochodów z tzw. najmu prywatnego według zasad ogólnych. W świetle znowelizowanych przepisów, (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok - rozporządzenie opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 9 marca 2022 r., pod poz. 561, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
2.
Zmiany w Polskim Ładzie - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 9 marca 2022 r., pod poz. 558, opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
3.
Planowane preferencje/zwolnienia podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy - informacje Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informacje w zakresie planowanych preferencji oraz zwolnień podatkowych dla udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Ministerstwo Finansów (...)
str. 8
3.1.
Zwolnienia podatkowe dla uchodźców
MF wskazało (w informacji z 7 marca 2022 r.), że obywatele Ukrainy przybywający na terytorium Polski, nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od (...)
str. 8
3.2.
Preferencje w CIT/PIT dla udzielających pomocy obywatelom Ukrainy
MF zapowiedziało także korzystne rozwiązania podatkowe dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski. Mają one polegać m.in. (...)
str. 8
3.3.
Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom konfliktu w Ukrainie - zwolnienie z VAT
W Dzienniku Ustaw z 4 marca 2022 r., pod poz. 531, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 9
4.
Dostosowanie rozporządzeń w sprawie cen transferowych do Polskiego Ładu
W Dziennikach Ustaw z 4 marca 2022 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów: z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w (...)
str. 10
5.
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach z niektórymi państwami - od 1 stycznia 2022 r.
Polska jest stroną Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Dz. U. z 2018 r. (...)
str. 10
6.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów bez PIT
W Dzienniku Ustaw z 8 marca 2022 r., pod. poz. 556, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 11
7.
Zmiany dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) wprowadzone w ramach Polskiego Ładu - informacja Min. Fin.
Z dniem 1 stycznia 2022 r., w ramach Polskiego Ładu, znowelizowano m.in. przepisy ustawy o PDOP dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Pisaliśmy o tym m.in. (...)
str. 11
8.
Nowa wersja struktury JPK_FA - od 1 kwietnia 2022 r.
Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Wezwanie w tym (...)
str. 12
9.
Projekty nowelizacji Kodeksu pracy
9.1.
Praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników
Praca zdalna Praca zdalna, często stosowana w okresie epidemii COVID-19, wykonywana jest wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o (...)
str. 14
9.2.
Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i innych
Na wczesnym etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt zmian w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach (numer z wykazu prac legislacyjnych UC118). Zakres zmian w (...)
str. 16
10.
Zmiany w zakresie sposobu przesyłania i podpisywania deklaracji i podań
W Dzienniku Ustaw z 8 marca 2022 r., pod poz. 554, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej - wybrane zagadnienia
W związku ze zmianami przepisów wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu w zakresie m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, na atrakcyjności zyskało prowadzenie działalności gospodarczej w formie (...)
str. 18
1.1.
Funkcjonowanie spółki komandytowo-akcyjnej - podstawa prawna
Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej regulują w szczególności art. 125-150 K.s.h. Z przepisów tych wynika m.in., że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie (...)
str. 18
1.2.
Spółka komandytowo-akcyjna jako podatnik CIT i VAT
Podatnik CIT Na gruncie podatku dochodowego spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem CIT. Uzyskane przez tę spółkę dochody podlegają zatem rozliczeniu - dla celów CIT - analogicznie, (...)
str. 22
1.3.
Wypłaty z zysku spółki komandytowo-akcyjnej a podatek dochodowy wspólników i składki ZUS
Składki ZUS Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) podlegają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy spółki jawnej, (...)
str. 23
1.4.
Księgi rachunkowe spółki komandytowo-akcyjnej
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, jednostka jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie ma w tym przypadku możliwości prowadzenia podatkowej księgi (...)
str. 25
2.
Delegowanie kierowcy w transporcie międzynarodowym
Od 2 lutego 2022 r. obowiązują zmiany w zakresie wynagradzania pracowników-kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe oraz opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia ww. pracowników. Zagadnienia z tym związane (...)
str. 26
2.1.
Kierowca w transporcie międzynarodowym - regulacje unijne i prawo pracy
Kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach przewozów międzynarodowych nie są w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § 3-5 Kodeksu pracy oraz ustawy z (...)
str. 26
2.2.
Wynagrodzenie kierowcy wykonującego transport międzynarodowy a PIT
Od 2 lutego 2022 r. do kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT) stosuje się przepisy (...)
str. 28
2.3.
Oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy transportu międzynarodowego
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie tej nie (...)
str. 29
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT w przypadku dostawy płyty CD z książką - wiążąca informacja stawkowa
W określonych okolicznościach dostawa płyty CD z książką podlega opodatkowaniu stawką 5% VAT. (wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2022 r., (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot towaru - rozliczenie VAT przez nabywcę
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów. Na potrzeby wykonywanych usług zakupuję części samochodowe. Zdarza się, że niektóre z nich zwracam. Sprzedawca wystawia wówczas faktury (...)
str. 33
2.2.
Samochód elektryczny - prawo do odliczania VAT od wydatków z nim związanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam kupić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Będzie on służył także moim celom prywatnym. Czy przepisy (...)
str. 36
2.3.
Zaniechanie inwestycji - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność handlową. W 2021 r. rozpocząłem inwestycję polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Odliczyłem VAT z (...)
str. 37
2.4.
Ulga na zakup wirtualnej kasy rejestrującej
Zamierzam w najbliższym czasie rozpocząć działalność gospodarczą. Będę świadczył usługi związane z przeprowadzkami. Zamierzam zakupić kasy wirtualne. Czy będzie mi przysługiwała ulga z tytułu zakupu (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wartość samochodu osobowego na potrzeby rozliczania dla celów CIT opłat za najem tego pojazdu - interpretacja KIS
Wartość samochodu osobowego wynajmowanego w ramach najmu długoterminowego, ustalana na potrzeby obliczenia limitu w wysokości 150.000 zł, stanowi jego wartość wynikająca z umowy najmu, która (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek od zysku przekazanego na kapitał zapasowy
Spółka z o.o. wypracowała za 2020 r. zysk netto, który stosowną uchwałą podjętą w 2021 r. przeznaczyła (i przekazała) na kapitał zapasowy. Czy spółka mogła (...)
str. 42
2.2.
Korekta zawyżonych przychodów
Spółka A posiadała 100% udziałów w spółce B. W 2019 r. spółka A sprzedała 75% tych udziałów spółce C. W umowie sprzedaży cena została podzielona (...)
str. 43
2.3.
Wyliczenie minimalnego podatku dochodowego
Spółka ponosi wydatki na rzecz podmiotu powiązanego na nabycie usług niematerialnych (usługi doradcze i licencje do programu magazynowego) w wysokości ok. 70.000 zł rocznie. Spółka (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rozliczenie dochodów rozwiedzionego rodzica jako osoby samotnie wychowującej dzieci - wyrok NSA
Naprzemienne wychowywanie dzieci oddzielnie przez rozwiedzionych rodziców, w innym miejscu i czasie, bez udziału drugiego rodzica, nie wyklucza prawa do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot materiałów/towarów handlowych na przełomie roku w PKPiR
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Zdarzenia ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR). W dniu 15 stycznia 2022 r. otrzymał fakturę korygującą (...)
str. 48
2.2.
Zakup towarów od spółki cywilnej przez jej wspólnika za gotówkę
W związku z wystąpieniem jednego ze wspólników z dwuosobowej spółki cywilnej - spółka została rozwiązana 31 grudnia 2021 r. Drugi ze wspólników otworzył jednoosobową działalność (...)
str. 50
2.3.
Decyzja zmniejszająca wymiar podatku od nieruchomości za rok ubiegły - rozliczenie w PIT
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W dniu 18 lutego 2022 r. otrzymałam decyzję zmniejszającą wymiar podatku od nieruchomości za 2021 r. (podatek ten został (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Remont i ulepszenie w ramach realizacji jednego zadania inwestycyjnego - interpretacja KIS
W ramach jednego zadania inwestycyjnego mogą być realizowane prace remontowe i ulepszeniowe. Pierwsze z nich (tj. wydatki remontowe) podlegają bieżącemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 53
2.
Zaprzestanie prowadzenia danego rodzaju działalności i wykorzystywania środka trwałego a odpisy amortyzacyjne
Z uwagi na wysokie koszty, korzystanie z pieca hartowniczego stało się nieopłacalne, w związku z czym zaprzestaliśmy wykonania działalności, w której był on wykorzystywany. Piec (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS wspiera płatników mających problemy z opłatą składek na skutek wojny w Ukrainie
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 2 marca 2022 r. poinformował o tym, że płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w (...)
str. 56
2.
Wykonywanie umowy zlecenia w czasie urlopu macierzyńskiego a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Pracownica będąca w ciąży jest także zleceniobiorcą w innym podmiocie. Czy po porodzie będzie mogła w tym samym czasie pobierać zasiłek macierzyński i nadal wykonywać (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Praca ponadnormatywna pracowników należących do kadry zarządzającej
1) Chcemy zatrudnić pracownika na stanowisku głównego księgowego, w ramach nienormowanego czasu pracy. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia w punkcie, w którym podaje się (...)
str. 60
2.
Odbywanie dyżuru przez pracownika i zasady jego rekompensowania
1) Pracownicy odbywają czasami, na polecenie pracodawcy, dyżury domowe. Dyżury te zdarzają się sporadycznie, dlatego są one zlecane także pracownikom opiekującym się małymi dziećmi (do (...)
str. 61
3.
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego i odwołanie z tego urlopu
Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r. Pracodawca, przy tak długim urlopie bezpłatnym, przy jego udzieleniu (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.
W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie finansowe sp. z o.o. za 2021 r., gdy dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r.? Co do zasady (...)
str. 64
2.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych przy spisie towarów za 2021 r.
Ustalone podczas spisu z natury różnice inwentaryzacyjne stanowią niedobory lub nadwyżki ujmowane w księgach rachunkowych do czasu ich wyjaśnienia i rozliczenia na kontach rozrachunkowych w (...)
str. 66
2.1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji i termin jej rozliczenia
W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym, prace związane z inwentaryzacją m.in. zapasów mogły być prowadzone w okresie od 1 października 2021 (...)
str. 66
2.2.
Ustalenie przyczyn powstania niedoborów i nadwyżek oraz ich rozliczenie
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej (...)
str. 66
2.3.
Rozliczenie różnic - zapisy w księgach rachunkowych
Do czasu wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych mogą być one ujęte np. na koncie 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" lub na koncie 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek". W związku (...)
str. 67
2.4.
Podatkowe skutki wystąpienia niedoborów i nadwyżek
Niedobory towarów generalnie nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio 23 ust. 1 ustawy o (...)
str. 69
3.
Podatek odroczony a estoński CIT
Jednostka od 2021 r. stosuje przepisy podatkowe dotyczące tzw. estońskiego CIT. Właściciele postanowili nie wypłacać zysku, nie wykluczają jednak, że w dłuższej perspektywie zysk będzie (...)
str. 70
4.
Nakłady na usługę zafakturowaną w następnym roku
Spółka posiada nierozliczone nakłady na usługi na koncie RMK czynne. Są to usługi dla kontrahenta zagranicznego, które będą fakturowane po zakończeniu realizacji kolejnych etapów, zgodnie (...)
str. 71
4.1.
Zastosowanie konta rozliczeń międzyokresowych kosztów
Regulacje art. 39 ustawy o rachunkowości stanowią, iż jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Mają one miejsce wówczas, jeżeli (...)
str. 71
4.2.
Usługi realizowane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy
Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że spółka z o.o., w ramach działalności gospodarczej, prowadzi działalność usługową. W takiej sytuacji ponoszone koszty powinny być ujmowane (...)
str. 72
4.3.
Usługi rozliczone jako kontrakty długoterminowe
Kontrakty długoterminowe, są to niezakończone usługi, w tym budowlane, których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy, wykonane na dzień bilansowy w istotny sposób. Usługi (...)
str. 72
5.
Ewidencja usług aranżacji wnętrz
Spółka z o.o. zajmuje się aranżacją wnętrz. Przygotowujemy projekt aranżacji, następnie zgodnie z umową nabywamy wyposażenie (meble, ozdoby, lampy, szafy itp.), materiały budowlane (kafelki, farby, (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.