Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Uproszczone zaliczki na PIT/CIT a odliczanie darowizn w związku z koronawirusem
Czego dotyczył problem? Podatnicy PIT/CIT, w celu obliczenia podatku lub zaliczki na podatek dochodowy, od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny przekazane określonym podmiotom na przeciwdziałanie (...)
str. 4
1.2.
Zmiana wysokości rat leasingowych w związku z obniżeniem stóp procentowych a zmiana umowy leasingu dla celów CIT/PIT
Podstawa prawna Do końca 2018 r., w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego, podatnicy mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe w pełnej wysokości, bez (...)
str. 5
2.
Do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną można wystawić fakturę - zmiana stanowiska KIS
Uregulowania ustawowe Z przepisów ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym dla osób, które straciły pracę wskutek COVID-19
W dniu 4 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa ta ma na celu wsparcie finansowe (...)
str. 8
2.
Zmiany w obrocie z zagranicą uchwalone
W dniu 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie od starosty w związku z koronawirusem - wybrane zagadnienia
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wsparcie od starosty może otrzymać także przedsiębiorca (osoba fizyczna) (...)
str. 9
1.1.
Zasady otrzymania wsparcia od starosty
Kto może otrzymać dofinansowanie? W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać dofinansowanie: przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników - (...)
str. 9
1.2.
Rozliczenie otrzymanego dofinansowania dla celów podatku dochodowego
Kwestia rozliczenia dla celów podatku dochodowego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz środków na opłacenie składek ZUS należnych od tych wynagrodzeń wzbudza wątpliwości. W związku z (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania do wynagrodzeń pracowników/kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników W ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji, które wprost wskazywałyby, jak należy rozliczać wynagrodzenia pracowników "objętych" dofinansowaniem od starosty oraz należne (...)
str. 14
2.
Składki ZUS opłacane nieterminowo - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze ze względu na trudną sytuację finansową nie regulują składek ZUS w terminach do tego przewidzianych. Zaleganie z opłacaniem składek ZUS może wynikać (...)
str. 15
2.1.
Niezapłacone składki ZUS - wsparcie dla płatników w wyjaśnieniach ZUS
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) przedstawiono różne rozwiązania dla płatników posiadających zaległości w składkach ZUS. Z informacji tam zawartych wynika, że dla takich płatników przewidziano, (...)
str. 15
2.2.
Brak zapłaty składek ZUS a podatek dochodowy
PIT pracownika Na wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika nie ma wpływu to, że pracodawca nie dokonuje zapłaty składek ZUS, w tym w (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa zaległych składek ZUS
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników podlegają ujęciu w księgach rachunkowych np. w następujący sposób (niezależnie od momentu ich zapłaty do ZUS): a) potrącenie składek ZUS (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Nowy JPK_VAT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że od 1 lipca 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K, będą składać nowy plik (...)
str. 20
2.
Wykonanie trwałej zabudowy meblowej a VAT - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W przypadku wykonania trwałej zabudowy meblowej można zastosować stawkę 8% VAT, jeżeli o użytkowych walorach tej zabudowy decyduje trwałe połączenie jej elementów z elementami konstrukcyjnymi (...)
str. 21
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W maju 2020 r. otrzymałem duplikat faktury wystawionej w grudniu 2019 r. Pierwotnej faktury nie otrzymałem. Faktura wpłynęła po sporządzeniu sprawozdania (...)
str. 23
3.2.
Jaką klasyfikację wyrobów i usług dla celów VAT stosować w 2020 r.?
Sprzedaję towary wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte mechanizmem podzielonej płatności. Czy od 1 lipca 2020 r. będę musiał stosować dla (...)
str. 24
3.3.
Darowizna tabletów na rzecz szkoły w okresie epidemii a stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep RTV. W maju br. przekazałem w darowiźnie tablety na rzecz państwowej szkoły podstawowej, w celu ułatwienia prowadzenia zdalnej nauki (...)
str. 25
3.4.
Procedura TAX FREE w przypadku wywiezienia towaru poza UE z terytorium innego kraju unijnego niż Polska
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z elektroniką. Spełniam warunki do zwrotu VAT w systemie TAX FREE. Czy powinienem dokonać zwrotu VAT podróżnemu oraz czy (...)
str. 26
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Wymiana kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line przed obowiązkowym terminem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję sprzedaży węgla. Od 1 lipca 2020 r. muszę wymienić używaną obecnie kasę z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. Czy (...)
str. 28
4.2.
Utylizacja towarów handlowych - skutki w VAT
Spółka zakupiła kilka lat temu towar handlowy (części zamienne do samochodów) i odliczyła VAT. Niektórych z nich nie udało się jednak sprzedać. Część jest już (...)
str. 29
4.3.
Zakup usługi kateringowej - prawo do odliczenia VAT
Czynny podatnik VAT zorganizował spotkanie dla kluczowych kontrahentów w siedzibie swojej firmy. Organizację spotkania zlecił firmie kateringowej, która dostarczyła stoły, krzesła, obrusy i jedzenie. Czy (...)
str. 30
4.4.
Obligatoryjny MPP, gdy należność za towar określono w walucie obcej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję telefony komórkowe i konsole do gier wideo. Czy dokonując płatności na rzecz polskiego kontrahenta, od którego kupiłem ten towar, muszę (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki związane z samochodem osobowym używanym przez podatnika zwolnionego z VAT a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Jeśli zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to wydatki związane z używaniem samochodu osobowego może ujmować (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podatek od wartości dodanej - rozliczenie dla celów CIT
Spółka z o.o. jest zarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej w Niemczech. Spółka wykazuje w Niemczech podatek od wartości dodanej należny od dokonanej sprzedaży (...)
str. 34
2.2.
Nieodpłatne poręczenie kredytu a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce z o.o.
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Spłata tego kredytu została poręczona przez wspólników spółki (osoby fizyczne), nieodpłatnie. Czy z tego tytułu (...)
str. 36
2.3.
Nabywanie oraz dystrybucja programów komputerowych
Polska spółka B prowadzi działalność polegającą na dystrybucji oprogramowania (jest licencjobiorcą, mającym prawo do dalszej dystrybucji licencji oprogramowania). Spółka ta kupuje oprogramowanie od firmy A (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenia na rzecz pracowników wspierające walkę z COVID-19 a PIT - interpretacja KIS
Zwrot pracownikom niemogącym wykonywać pracy zdalnie kosztów opłat parkingowych, ponoszonych w związku z wykonywaniem pracy w siedzibie pracodawcy, dokonywany w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ewidencja świadczenia postojowego i wydatków nim sfinansowanych w PKPiR
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podatek dochodowy rozliczam według skali podatkowej. Zdarzenia ewidencjonuję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Otrzymałem z ZUS świadczenie postojowe. Czy powinienem (...)
str. 42
2.2.
Remont domu ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości a ulga mieszkaniowa
W czerwcu br. sprzedałam udział w nieruchomości (lokalu mieszkalnym), który otrzymałam w drodze spadku w ubiegłym roku. Z uzyskanych z tej sprzedaży środków zamierzam wyremontować (...)
str. 43
2.3.
Przychód ze sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności, która następnie została zlikwidowana
Podatnik przed likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej (PKPiR, skala podatkowa), która nastąpiła w 2019 r., wycofał z niej środek trwały (maszynę) i przekazał na cele prowadzonego (...)
str. 45
2.4.
Pełnienie funkcji członka zarządu i praca na etacie a koszty uzyskania przychodów i ubezpieczenia w ZUS
Pracownica, zatrudniona na umowę o pracę, została uchwałą zarządu spółki powołana do pełnienia funkcji członka zarządu. Istnieje zbieżność zakresu obowiązków wynikających z umowy o pracę (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nowe podejście do rozliczenia sprzedaży maszyn rolniczych - odpowiedź na interpelację poselską
W przypadku zbycia przez podatnika CIT środka trwałego wykorzystywanego w działalności rolniczej, kosztem uzyskania przychodu powinny być wydatki poniesione na jego nabycie, pomniejszone o sumę (...)
str. 50
2.
Preferencje stosowane przy amortyzacji pojazdów elektrycznych
Zamierzamy zakupić pojazdy elektryczne. Nie jest wykluczone, że będą wśród nich samochody, które były oddane do używania w 2018 r., tj. w okresie, gdy stosowano (...)
str. 52
3.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla środka trwałego ulepszonego przed wprowadzeniem do ewidencji
Dokonaliśmy zakupu urządzenia (grupa 5 KŚT), które przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych zostanie dostosowane do naszych potrzeb i znacznie ulepszone poprzez dodanie nowych cech (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Na PUE ZUS można sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował o nowej funkcji udostępnionej na PUE ZUS, która umożliwia podgląd szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS. (...)
str. 56
2.
Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną oraz na FP i FS. Od lutego 2020 r. mąż w (...)
str. 57
3.
Składki na FP i FS za zatrudnionych młodych bezrobotnych
W połowie lipca 2019 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę 29-letnią osobę skierowaną z urzędu pracy. Nie opłacamy za nią składek na FP, FS (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii
Pracownik naszego zakładu ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Od czerwca 2020 r. został on objęty przestojem ekonomicznym w związku z epidemią koronawirusa i (...)
str. 60
2.
Aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii
Duża część naszych pracowników przez ostatnie dwa miesiące wykonywała pracę zdalnie, jednak powoli zaczynają powracać na swoje stanowiska pracy w zakładzie. Czy w związku z (...)
str. 62
3.
Czy ciężarną pracownicę zatrudnioną na 1/2 etatu należy odsunąć od pracy przy komputerze?
Pracownica zatrudniona na 1/2 etatu przedłożyła nam zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w drugim miesiącu ciąży. Czy musimy odsunąć ją od pracy przy komputerze, jeżeli (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w bilansie pożyczki uzyskanej z PFR - konsultacja MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w zakładce poświęconej zagadnieniom związanym z ewidencją i sprawozdawczością finansową skutków walki z koronawirusem zamieszczono wyjaśnienie dotyczące sposobu ujęcia (...)
str. 65
2.
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.
Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. najpóźniej w terminie do końca czerwca 2020 r. (...)
str. 66
3.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące polisy AC w części wyłączonej z kosztów podatkowych
Jak ująć w księgach rachunkowych wydatek na zakup polisy dotyczącej samochodu osobowego (środka trwałego), z której część jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów? Czy taka (...)
str. 68
4.
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Prowadzimy działalność produkcyjną, ewidencjonując koszty wyłącznie na kontach zespołu 4. Jak należy w takim przypadku księgować koszty przerobu obcego oraz ustalać wynik finansowy? Co należy (...)
str. 70
5.
Ewidencja magazynowa i struktura JPK_MAG, gdy jednostka prowadzi kilka magazynów
Spółka prowadzi główny magazyn materiałów oraz kilka magazynów pomocniczych (przy wydziałach produkcyjnych). Materiały przyjmowane są na magazyn główny dokumentami PZ, następnie są one przesuwane na (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.