Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 41.202 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład 2.0 - wyjaśnienia resortowe
1.1.
Odliczanie składki zdrowotnej w PIT a pomniejszenie podstawy wymiaru tej składki
Przychód obliczany na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne. Z kolei u przedsiębiorcy (...)
str. 4
1.2.
Sporządzenie spisu z natury po przejściu z ryczałtu na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową od 1 lipca 2022 r., są zobowiązani do sporządzenia spisu z (...)
str. 6
1.3.
Podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w sposób uproszczony także z niższym podatkiem
Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy opłacają zaliczki na podatek na podstawie decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego od dochodu ustalonego na (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przepisy o ukrytej dywidendzie mają zostać uchylone zanim wejdą w życie
W ramach Polskiego Ładu do ustawy o PDOP zostały dodane przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały obowiązywać od 2023 r. Ministerstwo Finansów rozważa uchylenie (...)
str. 8
2.
Informacje składane przez spółki nieruchomościowe oraz ich wspólników - wyznaczono organy KAS
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2022 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej (...)
str. 9
3.1.
Komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą obowiązkowo podlegać składkom ZUS
Za sprawą Polskiego Ładu 2.0, od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym będą podlegać komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej. Od tego dnia będzie się ich (...)
str. 11
3.2.
Ubezpieczenie osób pełniących funkcje na podstawie powołania
Rozporządzenie nowelizujące uwzględnia również zmiany wprowadzone (Polskim Ładem 2.0) z dniem 1 lipca 2022 r. w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcje (...)
str. 11
4.
Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
W Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2022 r., pod poz. 1558, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w (...)
str. 12
5.
Opublikowano KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r., pod poz. 81, opublikowano Komunikat Ministra Finansów z 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia (...)
str. 13
6.
Ułatwienia przy załatwianiu spraw w KRS - projekt zmian
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) w dniu 26 lipca 2022 r. zamieszczono informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy a konsekwencje podatkowe - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które zawierają transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł, są zobowiązane do dokonywania płatności z uwzględnieniem określonych reguł. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia (...)
str. 14
1.1.
Forma zapłaty za transakcje przekraczające 15.000 zł - podstawa prawna
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)
str. 14
1.2.
Zapłata na rachunek spoza białej listy a koszty uzyskania przychodów
Zapłata na rachunek spoza białej listy - konsekwencje w CIT/PIT W przypadku transakcji o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 zł zawartej pomiędzy przedsiębiorcami podatnik jest zobowiązany (...)
str. 15
1.3.
Zapłata na rachunek spoza białej listy - odpowiedzialność solidarna nabywcy
Podatnik VAT, będący nabywcą towaru lub usługi, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów/usługodawcą (będącym podatnikiem VAT czynnym) za jego zaległości podatkowe - (...)
str. 20
1.4.
Skutki w VAT zapłaty na rachunek spoza białej listy
W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które wskazywałyby na brak prawa od odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów/usług w sytuacji, gdy zapłata za nie (...)
str. 20
2.
Ulga na złe długi dla celów VAT, CIT/PIT u wierzyciela - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze posiadają niekiedy wierzytelności od kontrahentów z tytułu sprzedaży towarów czy świadczenia usług, których kontrahenci (dłużnicy) nie regulują w terminie. Po spełnieniu określonych warunków (...)
str. 21
2.1.
Ulga na złe długi na gruncie VAT
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje art. 89a ustawy o VAT. Z brzmienia tego przepisu (...)
str. 21
2.2.
Ulga na złe długi na gruncie CIT/PIT
Również na gruncie CIT/PIT obowiązują (od 1 stycznia 2020 r.) przepisy w zakresie ulgi na złe długi (przepisy o zatorach płatniczych). Z ulgi tej wierzyciele (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi - u wierzyciela
Ulga na złe długi w VAT W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych wierzyciela ulgi na złe (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w zakresie VAT
1.1.
Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu a VAT
Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli sprzedający wykaże aktywność porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Nie ma (...)
str. 28
1.2.
Skutki w VAT zmiany formy prawnej działalności gospodarczej
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o. o. nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2022 r., (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych - ujęcie paragonu/faktury w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuję w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinienem wykazać w JPK_VAT sprzedaż na rzecz osoby prywatnej, jeżeli wystawiłem dla niej (...)
str. 31
2.2.
Likwidacja działalności gospodarczej - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep spożywczy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rozważam jej likwidację. Czy będę musiał opodatkować towary, które będę posiadał w momencie (...)
str. 33
2.3.
Korekta deklaracji VAT za "stare" okresy rozliczeniowe
Jestem czynnym podatnikiem VAT od wielu lat. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami muszę skorygować rozliczenie VAT za maj 2019 r. Czy powinienem tego dokonać w (...)
str. 34
2.4.
Usługi szkoleniowe świadczone dla kontrahenta zagranicznego - obowiązek rejestracji na potrzeby VAT UE
Świadczę usługi szkoleniowe (kursy językowe). Nie jestem zarejestrowany na potrzeby VAT ani VAT UE. Czy jeżeli w szkoleniu weźmie udział pracownik kontrahenta zagranicznego (unijnego), będę (...)
str. 35
2.5.
Działalność gastronomiczna - wybrane zagadnienia w zakresie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę restaurację, gdzie sprzedawane są posiłki gotowe do spożycia na miejscu, serwowane przez kelnerów - opodatkowane stawką 8% VAT jako usługi (...)
str. 37
2.6.
Usługa udzielania korepetycji - kiedy przysługuje zwolnienie z VAT?
Prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, jestem architektem. Zamierzam rozszerzyć działalność i świadczyć usługi polegające na udzielaniu korepetycji z matematyki uczniom szkół podstawowych i (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki związane z pracownikami nie zawsze są kosztem podatkowym - interpretacja KIS
Wydatki związane z pracownikami, mające charakter głównie turystyczny, w stosunku do których nie można wykazać związku (nawet pośredniego) z przychodami pracodawcy, nie mogą zostać zaliczone (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych niepodlegającego odliczeniu VAT od wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy
Spółka z o.o. kupiła towary z zamiarem przekazania ich w darowiźnie na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w związku z czym nie przysługiwało jej prawo do (...)
str. 43
2.2.
Rozliczenie kary umownej zapłaconej z winy podwykonawcy - skutki w CIT
Spółka z o.o. świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych korzystając z usług podwykonawcy. Podwykonawca nie wykonał usługi (nie odebrał odpadów spod posesji mieszkańców), w związku z (...)
str. 45
2.3.
Wybór estońskiego CIT po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Jednoosobowa działalność prowadzona przez osobę fizyczną została od 1 stycznia 2021 r. przekształcona w spółkę z o.o. Czy spółka ta może w 2022 r. wybrać (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Podatnik będzie mógł swobodniej decydować o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dopiero od 2023 r. - interpretacja KIS
W stanie prawnym obowiązującym w 2022 r. podatnik, który uzyskuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz dodatkowo jest zatrudniony na umowę (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelnika
2.1.
Odliczanie składki zdrowotnej przez podatnika podatku liniowego opłacającego zaliczki uproszczone
Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość odliczania składki zdrowotnej m.in. przez podatników podatku liniowego. Odliczenie tej składki nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8.700 (...)
str. 50
2.2.
Rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku opłacania jej z kilku tytułów
Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym), jest wspólnikiem w spółce jawnej (z której opłaca podatek liniowy) oraz jest jednocześnie właścicielem w jednoosobowej (...)
str. 53
2.3.
Usługi niezakończone a spis z natury w PKPiR
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych jako podwykonawca (PKPiR). Do wykonania tych usług nie zakupuje materiałów. Czy niezakończone i niesprzedane do końca (...)
str. 54
2.4.
Forma opodatkowania wspólnika spółki z o.o. spółki komandytowej
Rozpoczynając indywidualną działalność gospodarczą w 2018 r. wybrałem w formularzu CEIDG formę opodatkowania podatkiem liniowym. W tym samym roku przystąpiłem do sp. z o.o. sp. (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków związanych z leasingowanym pojazdem a brak uprawnień do jego kierowania - interpretacja KIS
Jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego nie przekracza kwoty 150.000 zł, to w całości do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone raty leasingowe oraz (...)
str. 57
2.
Wydatki na naprawę urządzenia stanowiącego wyposażenie samochodu ciężarowego
Jesteśmy firmą świadczącą usługi transportowe. Czy wydatki na naprawę lodówki zainstalowanej w samochodzie ciężarowym, będącym środkiem trwałym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zaznaczamy, że (...)
str. 59
3.
Przerwa w wykorzystywaniu środka trwałego spowodowana brakiem zleceń
W lipcu 2022 r. wskutek braku bieżących zleceń nastąpiła przerwa w wykorzystaniu kilku środków trwałych. Czy taka sytuacja powoduje konieczność zaprzestania naliczania odpisów amortyzacyjnych w (...)
str. 60
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w dniu 25 lipca 2022 r. poinformował, że zakończył coroczną akcję generowania i udostępniania klientom informacji o stanie konta (...)
str. 61
2.
Dochód ze sprzedaży środka trwałego u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe a składka zdrowotna
Spółka jawna osób fizycznych prowadzi księgi rachunkowe. W maju 2022 r. sprzedała środki trwałe całkowicie zamortyzowane, o znacznej wartości początkowej. Jak należy wyliczyć dochód ze (...)
str. 62
3.
Dotacje zwolnione z PIT nie wchodzą do podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Jako osoba fizyczna prowadzę prywatne niepubliczne przedszkole. Z urzędu gminy dostaję dotacje, które są zwolnione z podatku dochodowego. Ustalając składkę zdrowotną w 2022 r. (po (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie odrębnych norm czasu pracy wobec pracowników niepełnosprawnych
Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązują normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas (...)
str. 64
2.
Kontynuacja zatrudnienia młodocianego, w tym po zakończeniu nauki zawodu
1) W sierpniu 2022 r. pracownik młodociany, którego zatrudniamy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zakończy naukę (zakładamy, że zdał egzamin zawodowy). (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przesunięcie terminów sprawozdawczych jednostek z innym rokiem obrotowym niż kalendarzowy
Czy spółka z o.o., której rok obrotowy zakończył się 31 maja 2022 r., powinna sporządzić swoje sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, (...)
str. 68
2.
Sprzedaż materiałów pierwotnie zakupionych na potrzeby firmy
Jednostka (firma usługowa) zakupiła i przyjęła do magazynu materiałów odzież z logo dla pracowników do celów służbowych. Obecnie postanowiono, że niewykorzystana odzież będzie oferowana za (...)
str. 69
2.1.
Ewidencja sprzedaży materiałów
Na podstawie informacji zamieszczonych w pytaniu zakładamy, że właśnie w wyżej przedstawiony sposób przebiega ewidencja zakupionej odzieży w pytającej jednostce. Jeżeli obecnie podjęto decyzję o (...)
str. 70
2.2.
Zmiana przeznaczenia materiału na towar
Jeżeli jednak zmiany przeznaczenia materiałów na towary dokonałaby np. firma zajmująca się sprzedażą towarów (handlowa), to należałoby rozważyć (uwzględniając istotność sprzedaży pod kątem prezentacji w (...)
str. 71
3.
Zapłata przeterminowanej należności - sposób ewidencji księgowej
W 2020 r. odpisaliśmy w koszty nieściągalną należność. W lipcu 2022 r. niefigurująca już w księgach rachunkowych należność została zapłacona. Jak należy zaksięgować taką wpłatę (...)
str. 71
4.
Różnice w wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki z o.o.
W dniu 31 stycznia 2022 r. została dokonana zmiana umowy spółki z o.o. poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Kapitał zakładowy spółki z o.o. (...)
str. 72
5.
Ujęcie zwrotu partycypacji w TBS
W BI nr 15 z 20 maja 2022 r. przedstawiono model księgowania partycypacji w TBS. W sytuacji wypłaty partycypacji "staremu" lokatorowi oraz wpłaty przez nowego (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.