Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (1137) z dnia 01.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład 2.0 - komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Pracownik będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT
Dla Prenumeratorów GOFIN Zmiany wprowadzone Polskim Ładem opisujemy na naszej stronie www.gofin.pl Od 1 stycznia 2023 r. pracujący np. na umowach o pracę też będą (...)
str. 4
1.2.
Wynajmujący prywatne nieruchomości też mogą zmienić formę opodatkowania
Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem 2.0 przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym mogą zmienić formę opodatkowania przychodów/dochodów za 2022 r. na skalę podatkową. Taką (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza antyinflacyjna - przedłużona do 31 października 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r., pod poz. 1488, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)
str. 5
1.1.
Obniżona stawka VAT na żywność, energię i paliwa
Do 31 października 2022 r. przedłużono stosowanie: 1) stawki 0% VAT dla: a) podstawowych produktów spożywczych (tj. towarów wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 (...)
str. 5
1.2.
Preferencje w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej
Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużono do 31 października 2022 r.: 1) zwolnienie z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej nabywcy (...)
str. 6
1.3.
Przedłużono obowiązki informacyjne nałożone na sprzedawców
Omawianą ustawą przedłużono obowiązki informacyjne nałożone na sprzedawców związane z ww. obniżeniem stawek VAT, akcyzy i wyłączeniem z podatku od sprzedaży detalicznej. Mianowicie w okresie (...)
str. 7
2.
Podwyższono diety i ryczałty z tytułu krajowej podróży służbowej
W dniu 28 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
3.
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich nadal na etapie prac legislacyjnych
W Biuletynie Informacyjnym nr 9 z 20.03.2022 r. informowaliśmy o projekcie rozległych zmian w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich i innych kwestii pracowniczych. Projekt (...)
str. 8
4.
Rozszerzenie katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488) określiła m.in. szczególne wymogi prowadzenia (...)
str. 9
5.
Zwolnienie z cła i VAT przywozu towarów przekazywanych nieodpłatnie obywatelom Ukrainy - decyzja KE
W dniu 1 lipca 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję 2022/1108 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do (...)
str. 9
6.
Produkty lecznicze oraz nawozowe - stawka 0% VAT
W Dzienniku Ustaw z 15 lipca 2022 r., pod poz. 1496, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 10
7.
Nowe zwolnienia z PIT
Nagrody, stypendia i granty przyznawane przez Akademię Kopernikańską W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2022 r., pod. poz. 1459, opublikowano ustawę z dnia 28 kwietnia (...)
str. 11
8.
Dodatek węglowy - projektowane wsparcie finansowe gospodarstw domowych
W dniu 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska (druk sejmowy nr 2471). W (...)
str. 12
9.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2022 r., pod. poz. 1510, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Najem samochodu osobowego za granicą - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze często wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. w trakcie podróży służbowych) samochody osobowe niestanowiące ich własności, tj. samochody najęte (wypożyczone) od podmiotów (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie najmu samochodu osobowego za granicą dla celów VAT
W celu prawidłowego rozliczenia - dla celów VAT - najmu samochodu osobowego za granicą (od podmiotu zagranicznego) należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w tym (...)
str. 13
1.2.
Wydatki na najem samochodu osobowego za granicą a koszty uzyskania przychodów
Limit 150.000 zł/225.000 zł W ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na (...)
str. 15
1.3.
Najem samochodu osobowego za granicą w ewidencji księgowej
Wydatki poniesione na najem samochodu osobowego za granicą ujmowane są w księgach rachunkowych analogicznie, jak w przypadku najmu krajowego. Opłaty za najem stanowią koszty bilansowe (...)
str. 18
2.
Nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze organizują niekiedy dla swoich pracowników różnego rodzaju konkursy w celu zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi pracowników z pracodawcą, zmotywowania pracowników do jak najwydajniejszej pracy, (...)
str. 20
2.1.
PIT pracownika z tytułu nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę
Źródło przychodu pracownika W sytuacji, gdy pracodawca przekazuje pracownikowi nagrodę, wygraną w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie, to pracownik uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, a (...)
str. 20
2.2.
Oskładkowanie wygranej w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę
Zasadą jest, że - w przypadku pracownika - składkom na ubezpieczenia społeczne podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu (...)
str. 22
2.3.
Rozliczenie VAT z tytułu nagród przekazanych jako wygrane w konkursach zorganizowanych przez pracodawcę
Prawo do odliczenia VAT od zakupu nagrody dla pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 22
2.4.
Wydatki na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 24
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla pracowników
Wydatki na zakup nagród dla pracowników w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Faktura dokumentująca zakup nagrody może zostać zaewidencjonowana w (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługa montażu markiz a stawka 8% VAT - wyrok NSA
Usługę montażu markiz - w określonych okolicznościach - można uznać za modernizację budynku/lokalu. Tym samym może wówczas przysługiwać stawka 8% VAT. (wyrok NSA z 21 (...)
str. 25
2.
Zaniechanie inwestycji a korekta odliczonego VAT - interpretacja KIS
Zaniechanie inwestycji z powodu niewywiązywania się z umowy przez kontrahenta jest czynnikiem pozostającym poza kontrolą podatnika (nabywcy). Nie ma on zatem obowiązku korygowania odliczonego wcześniej (...)
str. 27
3.
Odliczanie VAT na podstawie wskaźnika proporcji i planowane zmiany
Jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną) i nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować zakupu niektórych towarów lub usług do (...)
str. 29
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Prawo do odliczenia 100% VAT od leasingu auta a korekta VAT-26
Zamierzam podpisać umowę leasingu operacyjnego samochodu typu bus (z jednym rzędem siedzeń i oddzieloną przestrzenią do przewozu towarów, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony). (...)
str. 31
4.2.
Umożliwienie płatności bezgotówkowych - czy wystarczy przelew na rachunek bankowy?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencjonuję je w kasie on-line. Czy spełnię ustawowy warunek umożliwienia (...)
str. 32
4.3.
Zwrot VAT w terminie 40 dni w przypadku wysokiej kwoty z przeniesienia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam wyłącznie faktury ustrukturyzowane. Od kilku miesięcy prowadzę dużą inwestycję i w rozliczeniu za lipiec 2022 r. wykażę wysoką kwotę nadwyżki (...)
str. 33
4.4.
Świadczenie usług finansowych - rezygnacja ze zwolnienia z VAT w trakcie roku
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych. Spółka zamierza skorzystać z możliwości opodatkowania VAT tych usług. Czy można jednak zrezygnować (...)
str. 34
4.5.
Wydatki na własny domek letniskowy wynajmowany pracownikom - skutki podatkowe
Podatnik posiada własny domek letniskowy, który w sezonie letnim wynajmuje pracownikom za niewielką opłatą. Czy od drobnych napraw tego domku, zakupu mediów i wyposażenia podatnik (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych a estoński CIT - interpretacja KIS
W przypadku, gdy firmowy samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów prywatnych pracowników, to w spółce opodatkowanej estońskim CIT powstaje dochód z tytułu wydatków niezwiązanych (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ceny transferowe - informacja TPR
Do spółki z o.o. zajmującej się rozprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków, której udziałowcami są gminy, został wniesiony w 2021 r. na podniesienie kapitału zakładowego przez (...)
str. 40
2.2.
Hipotetyczne odsetki od zatrzymanego w spółce zysku w podatkowych kosztach
Czy z ulgi podatkowej, odpowiadającej hipotetycznym odsetkom od zatrzymanego w spółce zysku, korzystać mogą tylko te spółki, które 100% uzyskanego zysku wyłączyły od podziału pomiędzy (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Opłaty dotyczące leasingu operacyjnego samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Czy ujmując w kosztach uzyskania przychodów opłaty leasingowe spółka powinna stosować limit w wysokości 75%, przewidziany (...)
str. 43
3.2.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej przychody
Spółka z o.o. wystawiła fakturę korygującą przychód w walucie obcej, podobnie jak fakturę pierwotną. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna zastosować do wyceny ww. faktury (...)
str. 44
3.3.
Przychody zwolnione z CIT wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym
W poprzednim roku otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa, która jest zwolniona z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOP. Dotacji (...)
str. 45
3.4.
Duplikat faktury - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. otrzymała w lipcu br. duplikat faktury kosztowej, dokumentującej koszt poniesiony w 2021 r. Pierwotna faktura nie wpłynęła do spółki, w związku z (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Polski Ład 2.0 - wybrane zagadnienia
1.1.
Zaliczki na PIT czasem trzeba liczyć podwójnie
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, przed 1 lipca 2022 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników czy (...)
str. 46
1.2.
Spis z natury po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową
Ustawa nowelizująca Polski Ład (Dz. U. poz. 1265) wprowadziła możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów za 2022 r. - z ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego na (...)
str. 47
1.3.
Ujmowanie w księgach zapłaconych składek zdrowotnych przez podatnika podatku liniowego
Zaliczanie do kosztów (odliczanie od dochodu) składki zdrowotnej przez liniowca Na skutek zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie przedsiębiorcy podatku liniowego uzyskali możliwość zaliczania do kosztów (...)
str. 49
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Samochód osobowy wykorzystywany w firmie przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT - skutki w PIT
Prowadzę działalność ubezpieczeniową - jestem zwolniony z VAT. Posiadam dwa samochody osobowe - jeden z nich jest środkiem trwałym w firmie. Zamierzam go wykorzystywać wyłącznie (...)
str. 50
2.2.
Opłaty związane z usługą faktoringu - ujęcie w kosztach podatkowych
Spółka jawna (wspólnikami są osoby fizyczne) zawarła umowę faktoringu niepełnego. Firma faktoringowa na koniec miesiąca obciążyła spółkę opłatami (tj. kosztami prowizji i odsetek), wystawiając w (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Różnice w amortyzacji i wartości początkowej na potrzeby przejścia na estoński CIT - interpretacja KIS
Różnica wynikająca z odmiennego okresu amortyzacji znaku towarowego (stanowiącego wartość niematerialną i prawną) na potrzeby bilansowe i podatkowe, mająca charakter przejściowy, powinna być uwzględniana w (...)
str. 53
2.
Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu specjalistycznej maszyny. Leasing był rozliczany jako finansowy - bilansowo i operacyjny - podatkowo. W lipcu 2022 r. została zapłacona (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
W podatku liniowym lepiej zaliczać składkę zdrowotną do kosztów podatkowych niż odliczać od dochodu
Za sprawą Polskiego Ładu 2.0 od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy m.in. opłacający podatek liniowy mogą "rozliczyć" składkę zdrowotną zapłaconą w roku podatkowym z tytułu (...)
str. 56
2.
Prowadzenie kilku rodzajów działalności a opłacanie składki zdrowotnej - interpretacja ZUS
W sytuacji, gdy osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, jest wspólnikiem w spółkach jawnych, z których to działalności opłaca podatek liniowy, a ponadto jest wspólnikiem w (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Postępowanie w sprawie prostowania świadectwa pracy na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy
Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, istotnym dla ustalenia niektórych uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego. Błędy lub niekompletne (...)
str. 60
2.
Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika z krótkim stażem
W dniu 23 listopada 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy. Już w styczniu 2022 r. poszedł na pierwsze zwolnienie (...)
str. 62
3.
Jak ustalić kwotę utraconego zarobku w przypadku wezwania pracownika przez policję w charakterze świadka?
Pracownikowi wezwanemu przez policję do złożenia zeznań w charakterze świadka musimy wystawić zaświadczenie o utraconym zarobku. Jak obliczyć kwotę, którą powinniśmy podać w zaświadczeniu, jeśli (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przekazanie sprawozdań finansowych za 2021 r. do Szefa KAS
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego za 2021 r. do Szefa KAS dotyczy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe i powinien zostać zrealizowany do 1 sierpnia 2022 r. (...)
str. 66
1.1.
Do 1 sierpnia 2022 r. należy przekazać do Szefa KAS sprawozdanie finansowe podatnika PIT
Jak wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (...)
str. 66
1.2.
Podatnicy CIT niezobowiązani do przekazania sprawozdania do KRS przekazują sprawozdanie w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia do Szefa KAS
Obowiązki w zakresie przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS zostały określone w art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP. Jak wynika z tych przepisów, podatnicy (...)
str. 67
2.
Zmiana waluty zaciągniętego kredytu w zagranicznym banku
Spółka na potrzeby finansowania działalności handlowej wykorzystuje środki pochodzące z kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku. Walutą kredytu jest korona czeska, która w najbliższej perspektywie ma (...)
str. 68
3.
Zakupy gotówkowe oraz zapłata zobowiązań z rachunku walutowego
Z rachunku walutowego pobrano gotówkę na wydatki dotyczące zagranicznej delegacji pracownika. Ponadto z tego rachunku są opłacane faktury wystawione w euro oraz w złotych. Jaki (...)
str. 68
4.
Podatek od przychodów z budynków - ujęcie w księgach rachunkowych
W lipcu br. nasza spółka z o.o. zobowiązana była do zapłaty podatku od przychodów z budynków za czerwiec br. Nie wpłaciliśmy jednak tego podatku, gdyż (...)
str. 73
5.
Trwają prekonsultacje dla posiadaczy platform cyfrowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o rozpoczęciu prekonsultacji dotyczących założeń kierowanych do posiadaczy platform cyfrowych. Zakres prekonsultacji społecznych dotyczy wdrożenia wspólnych unijnych (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.