Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (1134) z dnia 01.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
E-faktura obowiązkowa dopiero od 2024 r.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury te są udostępniane i otrzymywane za pomocą (...)
str. 4
2.
Kontrowersje w zakresie rozliczania ulgi B+R oraz IP BOX na etapie zaliczek na CIT
Zasadniczo ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP BOX mogą być rozliczane dopiero w rozliczeniu rocznym. Jednakże w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 podatnicy uzyskali możliwość uwzględniania (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ustawa nowelizująca Polski Ład - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 15 czerwca 2022 r., pod poz. 1265, opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 5
2.
Zmiany dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania
W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2022 r., pod poz. 1252, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 5
3.
Zaniechano poboru CIT od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne
W Dzienniku Ustaw z 13 czerwca 2022 r., pod poz. 1239, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 7
4.
Planowane przedłużenie obowiązków w zakresie minimalnego podatku dochodowego dla niektórych podmiotów
Minimalny podatek dochodowy - od 1 stycznia 2022 r. W ramach Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PDOP został wprowadzony nowy (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie urlopowe w 2022 r. - podatki i ewidencja księgowa
W związku z okresem wakacyjnym pracodawcy wypłacają pracownikom m.in. świadczenia urlopowe (ze środków obrotowych pracodawcy). W tym artykule przedstawiamy, jak świadczenia urlopowe rozliczyć na gruncie (...)
str. 8
1.1.
Zasady wypłacania świadczeń urlopowych
Podstawa prawna wypłaty świadczenia urlopowego Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na (...)
str. 8
1.2.
PIT pracownika i składki ZUS z tytułu otrzymanego świadczenia urlopowego
PIT pracownika Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się różnego rodzaju świadczenia otrzymane od pracodawcy, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (...)
str. 9
1.3.
Świadczenie urlopowe a VAT i koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wypłata pracownikowi świadczenia urlopowego a VAT należny Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za (...)
str. 11
1.4.
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego
Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy, są kwalifikowane do kosztów działalności operacyjnej pracodawcy. Wypłata takich świadczeń może zostać ujęta w księgach rachunkowych pracodawcy (...)
str. 12
2.
Podatek od przychodów z budynków w 2022 r. po odwołaniu stanu epidemii - wybrane zagadnienia
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 podatnicy CIT i PIT zostali zwolnieni z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. (...)
str. 13
2.1.
Budynki "objęte" podatkiem od przychodów z budynków
Kwestie związane z podatkiem od przychodów z budynków regulują art. 24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF. Z przywołanych przepisów wynika m.in., (...)
str. 13
2.2.
Podstawa opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków oraz stawka podatku
Jak już wskazano, opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków podlegają przychody ze środka trwałego będącego budynkiem. Należy zatem odpowiednio ustalić wartość tych przychodów. Co ważne, (...)
str. 15
2.3.
Termin zapłaty podatku od przychodów z budynków
Zapłata podatku od przychodów z budynków Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego (...)
str. 17
2.4.
Podatek od przychodów z budynków w ewidencji księgowej
Do kwestii związanej z ujmowaniem w księgach rachunkowych jednostki podatku od przychodów z budynków odniosło się Ministerstwo Finansów (MF) w piśmie z 14 marca 2018 (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie i prawo do odliczenia VAT od ich zakupu - interpretacja KIS
Podstawą opodatkowania VAT - z tytułu sprzedaży towarów w cenie promocyjnej - jest rzeczywista kwota zapłaty (np. 1 zł) pomniejszona o kwotę należnego podatku. Podatnikowi (...)
str. 20
2.
VAT od opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych przez gminę - TK zbada zgodność przepisów z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy przepisy m.in. ustawy o VAT dotyczące opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych przez gminę od najemców/dzierżawców lokali komunalnych są zgodne (...)
str. 21
3.
Sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z innego kraju UE
Podmioty gospodarcze, które dostarczają towary na rzecz konsumentów z krajów UE, powinny niekiedy rozpoznać wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (dalej: WSTO). W tym artykule przedstawiamy (...)
str. 23
3.1.
Definicja ustawowa WSTO
Pod pojęciem WSTO należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz (w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie (...)
str. 23
3.2.
Miejsce opodatkowania WSTO
Generalnie miejscem opodatkowania WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania: 1) do (...)
str. 24
3.3.
Opodatkowanie WSTO w kraju konsumenta
Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz konsumenta z innego kraju UE - która spełnia warunki do uznania za WSTO i podlega opodatkowaniu w kraju konsumenta - (...)
str. 24
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej a odrębne ujmowanie faktur dla osób prywatnych w JPK_VAT
Zamierzam założyć działalność gospodarczą (jako czynny podatnik VAT). Będę prowadził sklep internetowy i korzystał ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w kasie (...)
str. 27
4.2.
Zabudowa wnękowa - właściwa stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę zakład stolarski i specjalizuję się w produkcji schodów. Zgodziłem się na wykonanie dla klienta dodatkowo szaf wnękowych. Będą to szafy (...)
str. 29
4.3.
Działalność lecznicza - obowiązek stosowania kas on-line
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako technik dentystyczny i wykonuję protezy zębowe. Czy powinienem stosować kasę on-line, czy mogę nadal używać kasy z papierowym zapisem kopii? (...)
str. 30
4.4.
Czy podatnik powinien opodatkować VAT napiwki przekazywane pracownikom przez klientów?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę restaurację i zatrudniam kilku kelnerów. Zdarza się, że klienci zostawiają kelnerom dobrowolne napiwki. Prowadzony system pozwala na rozliczenie tych napiwków (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ulga na robotyzację - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnicy CIT i PIT mają możliwość skorzystania z różnych ulg, np. z ulgi na robotyzację. Jej stosowanie w praktyce wzbudza wątpliwości. Do niektórych z nich (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaległy podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. jest jednym z właścicieli nieruchomości. Podatek od nieruchomości za ubiegłe lata nie był płacony przez żadnego z właścicieli, w tym przez spółkę (...)
str. 33
2.2.
Utworzenie z zysku funduszu inwestycyjnego a możliwość zaliczenia do kosztów hipotetycznych odsetek od tego zysku
W 2021 r. spółka z o.o. wypracowała zysk. Uchwałą zgromadzenia wspólników spółka zamierza ten zysk wyłączyć w 2022 r. od podziału między wspólników i przeznaczyć (...)
str. 35
2.3.
Pożyczka od podmiotu powiązanego z Wielkiej Brytanii
Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę pieniężną krótkoterminową w walucie obcej od jedynego wspólnika (osoby prawnej) w wysokości 40.000 GBP. Pożyczka wraz z odsetkami (3%) ma (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Pomoc obywatelom Ukrainy u podatnika opodatkowanego estońskim CIT
Spółka z o.o. od 1 stycznia 2022 r. wybrała opodatkowanie tzw. estońskim CIT. Czy w przypadku wydatków poniesionych na darowizny przekazane gminie na pomoc dla (...)
str. 40
3.2.
Rozliczenie dla celów CIT dofinansowania do leasingu samochodu elektrycznego
Spółka z o.o. otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie do leasingu operacyjnego nowego samochodu elektrycznego. Czy dofinansowanie to stanowi przychód podatkowy, (...)
str. 42
3.3.
Przedawnienie należności objętej odpisem aktualizującym - skutki w CIT
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność (z tytułu sprzedaży towaru) sprzed kilku lat, która w tym roku uległa przedawnieniu. Należność ta była objęta odpisem aktualizującym, (...)
str. 43
3.4.
Otrzymanie rabatu pośredniego - korekta kosztów czy przychód podatkowy?
Od dostawcy naszego kontrahenta (od którego kupiliśmy towary) otrzymaliśmy tzw. rabat pośredni, udokumentowany notą księgową. Czy wartość tego rabatu powinniśmy wykazać jako przychód podatkowy, czy (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot pracownikowi kosztów ładowania służbowego samochodu a PIT - interpretacja KIS
Zwrot pracownikowi - w formie ekwiwalentu pieniężnego - kosztów ładowania energią elektryczną w jego miejscu zamieszkania firmowego samochodu wykorzystywanego do celów służbowych, stanowi dla niego (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy trzeba zawiadamiać urząd skarbowy o kwartalnym opłacaniu ryczałtu ewidencjonowanego?
Prowadzę działalność gospodarczą - opłacam ryczałt ewidencjonowany. W 2021 r. opłacałem ryczałt miesięcznie. W 2022 r. opłaciłem ryczałt kwartalnie (za I kwartał br.), ale nie (...)
str. 46
2.2.
Księgi i ewidencje u rolnika prowadzącego działalność gospodarczą
Rolnik prowadzi gospodarstwo rolne (opłaca podatek rolny) i prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą. Jest on czynnym podatnikiem VAT. Czy w PKPiR rolnik powinien ujmować tylko przychody/koszty (...)
str. 47
2.3.
Ulga dla seniorów w ostatnim miesiącu zatrudnienia, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie i emeryturę
Nasz pracownik korzysta z ulgi dla seniorów. W dniu 24 czerwca 2022 r. została rozwiązana z nim umowę o pracę (pracownik "przeszedł" na emeryturę). Za (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja inwestycji w obcym budynku mieszkalnym - interpretacja KIS
Podatnicy zachowują prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej inwestycji w budynku mieszkalnym (inwestycji w obcym środku trwałym) wyłącznie do 31 (...)
str. 51
2.
Konsekwencje niezakwalifikowania poniesionych nakładów do wartości niematerialnych i prawnych
Jakie mogą być konsekwencje - na gruncie podatkowym i bilansowym - omyłkowego zaliczenia do kosztów bieżącego okresu (tu: 2021 r.) nakładów poniesionych na wytworzenie wartości (...)
str. 53
3.
Tabor pływający a ograniczenia przewidziane dla samochodów osobowych
Czy w odniesieniu do statku, kutra i jachtu uznanych za środki trwałe należy stosować ograniczenia w amortyzacji i VAT przewidziane dla pojazdów samochodowych, w tym (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana formy opodatkowania dochodów/przychodów a składka zdrowotna
Prowadzę działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowuję zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z ustawą nowelizującą Polski Ład, od 1 lipca 2022 r. mogę zmienić formę (...)
str. 57
2.
Roczny bonus dla członka zarządu bez składek ZUS
Kwota wynagrodzenia należnego za 2021 r. wypłaconego w marcu 2022 r. osobom powołanym do pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania nie podlega składce (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Metodyka ustalania stażu pracy
Posiadany przez pracownika okres zatrudnienia jest ważnym kryterium ustalania prawa do różnych świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego, nabycie prawa do urlopu (...)
str. 61
2.
Powrót do tworzenia ZFŚS, podwyższenie odpisu i zwiększenie środków ZFŚS
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą powyżej 100 pracowników. Na mocy zapisu w regulaminie wynagradzania zrezygnowaliśmy z tworzenia Funduszu od 1 stycznia 2022 r. Jednak aktualnie chcemy (...)
str. 62
3.
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu
Z dniem 1 czerwca 2022 r. pracownikowi zmieniony został obowiązujący go wymiar czasu pracy. Natomiast od 6 do 24 czerwca br. osoba ta przebywała na (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. a dzień bilansowy
Rok obrotowy spółki z o.o. jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządziliśmy 30 kwietnia 2022 r. Czy termin na zatwierdzenie sprawozdania (...)
str. 66
2.
Kto przekazuje sprawozdanie finansowe do publikacji w MSiG?
Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą przekazywać swoje sprawozdania finansowe do publikacji MSiG? O ile sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega obowiązkowi (...)
str. 68
3.
Zwrot składki ubezpieczeniowej związany ze zbyciem samochodu
Spółka zawarła umowę ubezpieczenia samochodu obejmującą okres 12 miesięcy (tj. od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r.) płatną w dwóch ratach. Koszt polisy rozliczany (...)
str. 69
3.1.
Koszty ubezpieczenia jako wydatki rozliczane w czasie
Dla celów bilansowych wydatki poniesione na zakup polisy ubezpieczeniowej dotyczącej składników majątku danej jednostki (w tym samochodów) zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej. Z art. (...)
str. 69
3.2.
Rozliczenie zwrotu składki
W przypadku gdy w związku np. ze sprzedażą przedmiotu ubezpieczenia nastąpi skrócenie okresu ubezpieczenia, a w konsekwencji część składki zostaje zwrócona i następuje to w (...)
str. 70
4.
Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania
Spółka w 2019 r. podpisała w ramach prowadzonej działalności umowę menadżerską. W związku z tym w maju 2019 r. otrzymała fakturę za świadczone usługi. Termin (...)
str. 72
4.1.
Przedawnienie w myśl przepisów Kodeksu cywilnego
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) w art. 120 § 1 stanowi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w (...)
str. 72
4.2.
Bilansowe skutki przedawnienia zobowiązania
Zobowiązania uznane za przedawnione stanowiące przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 (...)
str. 73
5.
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona zdalnie drogą elektroniczną
Czy istnieje możliwość uznania inwentaryzacji zdalnej przez systemy informatyczne jako spis z natury, np. komputerów, serwerów, drukarek i innego sprzętu połączonego w zintegrowanej zakładowej wewnętrznej (...)
str. 73
6.
Unia Europejska wprowadza zakaz świadczenia usług księgowych i audytowych na rzecz podmiotów rosyjskich
W dniu 15 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący o Decyzji Rady Europejskiej oraz rozporządzeniu Rady (UE) 2022/879 z (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.